Středa 6. prosince 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Vladimír Šuman. Připraví se pan poslanec Josef Kubiš. Rád bych sněmovně - jejímu zbytku - odhalil záměr předsedajícího. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli odeznělo 10 příspěvků do rozpravy a 15 jich ještě má zaznít, mám záměr udělat přestávku ve 13.00, a to do 14.15 a ve 14.15 se bude pokračovat. Prosím, pan poslanec Vladimír Šuman, připraví se pan poslanec Josef Kubiš.

Poslanec Vladimír Šuman: Pane předsedo, dámy a pánové, ukázalo se při podrobném prostudování jednacího řádu, že je nutné, abych vystoupil v rozpravě s usnesením našeho výboru, který se včera sešel a vyjádřil se k usnesení výboru rozpočtového. Po podrobné rozpravě a s využitím všech poznatků, které byly při projednávání rozpočtových kapitol, které jsou svěřeny do gesce našeho výboru, jsme došli k závěru, že je nesprávné snížit, tak jak je v tabulce 1 A, rozpočtové náklady pro Bezpečnostní a informační službu o 10 milionů, pro Ministerstvo obrany o 207 milionů 476 tisíc a konečně pro Ministerstvo vnitra o 138 milionů 415 tisíc.

Samozřejmě, že u mnohých z vás vznikne dojem, že to je normální resortní přístup, že výbor hájí své resorty. Tvrdím, že to není pravda a pokusím se to zdůvodnit.

Domnívám se, že v současné době otázky vnitřní a vnější

bezpečnosti, které mají na starosti organizace, o kterých jsem mluvil, mají mít výraznou prioritu v našem rozpočtu z důvodů, které tady byly mnohokrát předneseny. Necituji přesně usnesení výboru, protože ho máte před sebou, ale tyto pozměňovací návrhy jsem byl povinen přednést.

Já v této souvislosti nemohu ovšem nereagovat v tomto okamžiku jako předseda výboru na to, co tady přednesl pan poslanec Wagner, týkajícího se obrany a policie. Mohu souhlasit s tím, že názory na to, jak modernizovat ty které zbraňové systémy v armádě, jsou otázkou, ale na druhé straně musím konstatovat, že o těchto záležitostech není definitivně rozhodnuto, a že většina investic není směrována na modernizaci zbraňových systémů, ale je směrována právě na to, aby se naše armáda transformovala do armády malé, výkonné, aby se snížil její vnitřní dluh a abychom byli schopni zajistit ty náklady, které jsou nutné pro naši kompatibilitu s armádami zemí Severoatlantické aliance. V tomto případě jakékoli snižování nákladů nepovažuji za vhodné.

Na druhé straně musím zároveň konstatovat - tentokrát za sebe a ne za výbor, protože výbor o tom nejednal - že se domnívám, že apel na to, aby byl zpracován podrobný materiál, který by se zabýval podrobněji vnějšími otázkami bezpečnostní politiky, je účelný. Je účelné tento tlak na vládu vytvořit. Tvrdím ale, že v tom směru, jak jsou směřovány náklady na investice v oblasti obrany, v rozhodné většině těchto nákladů je to v souladu jak s bezpečnostními riziky této země, tak s její zahraničně politickou orientací.

Nyní mi dovolte pohovořit k jedné věci, týkající se policie. Pan poslanec Wagner mluvil o tom, že existují určité částky -nevyřešené částky v oblasti mzdových prostředků pro policii. Chci konstatovat, že to je pravda. Zároveň chci upozornit na to, a já předpokládám, že pan poslanec o tom pravděpodobně neví, že usnesením našeho branného a bezpečnostního výboru byla vláda vyzvána k tomu, aby tato záležitost byla řešena z přebytků ještě letošního roku, pokud vzniknou, anebo aby byla řešena z přebytku, které lze očekávat v roce příštím.

Tedy aby tato věc nebyla spojována s projednáváním rozpočtu. Přítomní zástupci Ministerstva financí konstatovali, že tento problém znají a že považují toto řešení, které výbor navrhl, za reálné a přijatelné. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Josef Kubiš, připraví se pan poslanec Ivan Vrzal. Pan poslanec Josef Kubiš není, ztrácí tedy pořadí, a slovo má pan poslanec Ivan Vrzal.

Poslanec Ivan Vrzal: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, důvod, proč jsem se přihlásil do rozpravy, byl prostý. Chci předložit jeden pozměňovací návrh. Přesto si ale neodpustím pár slov, která se týkají rozpravy, která zde proběhla.

Z úst některých opozičních poslanců nám bylo řečeno, že zlepšení ratingu naší republiky o dvě třídy není zásluhou této vlády, ale že je to zásluha tradice, zásluhou minulosti a zásluhou toho, že Česká republika patřila k nejvyspělejším v Evropě někdy ve 30. letech. Poněkud mi to připomíná trochu senilní vzpomínky na minulost a utopické vize budoucnosti, které nás dovedly tam, kde jsme se nacházeli v listopadu 1989, a kdy nám naše postavení ve 30. letech, která jsem bohužel neprožil, nebylo nic platné, protože jsme měli rating asi tak minus nekonečno.

Co si ale já pamatuji, je vývoj naší ekonomiky po revoluci a zejména v posledních čtyřech letech. Netvrdím, že veškerá zásluha za tento růst patří nynější vládě. Je to zásluhou především občanů a podnikatelských subjektů tohoto státu. Já bych jim za to chtěl poděkovat. Za co bych ale chtěl poděkovat této vládě, je to, že tuto skutečnost si uvědomuje a že po dobu své funkce vytvářela a vytváří prostor a co největší svobodu pro ty, kteří se na tomto růstu naší republiky podílejí, namísto toho, aby se sebevědomě a nadutě bila v prsa v přesvědčení, že je schopna všechno centrálně řídit sama a direktivně rozhodovat o tom, co je pro koho lepší a co ne, jako by to udělala - o tom jsem přesvědčen - vláda jiná, např. ta, která by vzešla z nynější opozice. Já však věřím, že současná vláda bude mít šanci ve své hospodářské politice i po příštích volbách pokračovat a že na konci tohoto období bude naše republika na žebříčku hodnocení ještě dále. Děkuji vám za pozornost k mému úvodnímu slovu. (Potlesk.)

Jinak bych chtěl předložit pozměňovací návrh, který se týká některé problematiky, která zde také zazněla v průběhu široké rozpravy, a to problematiky dopravní obslužnosti a dopravy. Původním usnesením rozpočtového výboru byly ochuzeny některé okresy, zejména okresy západních Čech a okresy jižních Čech v prostředcích na dopravní obslužnost. Dal bych tedy pozměňovací návrh, aby se částky vrátily do původního vládního návrhu. Proto navrhuji v usnesení rozpočtového výboru v kapitole VPS snížit položku obsaženou v bodě 23 pod pořadovým číslem 23 na částku 59 mil. a částku 100 mil. zvýšit na částku 141 mil. v položce nová rezerva na dopravní obslužnost v území pod pořadovým číslem 22. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Tomáš Ježek. V případě, že jeho příspěvek nebude dlouhý, připraví se pan poslanec Vítězslav Sochor.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám usnesení rozpočtového výboru, které je výsledkem projednávání usnesení rozpočtového výboru č. 1936/2. Víte, že vůči tomuto usnesení vznikly v některých výborech námitky. My jsme se tím zabývali znovu a dospěli jsme k těmto závěrům:

1. V tabulce č. 1 - snížení rozpočtovaných položek - doplnit novy titul "Kapitola VPS - položka novomanželské půjčky 50 mil. korun". O těchto 50 mil. zmenšit položku tabulky č. 1 kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - školské úřady.

2. V tabulce č. 2 - zvýšení a změny rozpočtovaných položek - snížit položku "Kapitola VPS - nová položka rezerva na účast armády ČR na mezinárodních mírových akcích" o 50 mil. korun. O toto sníženi zmenšit položku tabulky č. 1 kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - školské úřady" (tj. konečné snížení výdajů na školské úřady bude činit pouze 100 mil. korun).

3. Položka Kapitola VPS - nová rezerva na dopravní obslužnost území "ve výši 100 mil. se bude po uvolnění dělit do okresů podle tabulky, kterou rozpočtový výbor předloží v závislosti na přijetí nebo nepřijetí jednotlivých relevantních pozměňovacích návrhů".

Bude-li přijat návrh rozpočtového výboru plus návrh pana poslance Vrzala, který - jak si vzpomínáte - těsně přede mnou navrhl zvýšení této rezervy na dopravní obslužnost o 41 mil.,

dohromady by to činilo s návrhem rozpočtového výboru 141 mil. Výsledná tabulka by byla takováto:

Praha by měla 0,4 mil., Benešov 9,2 mil., Beroun 4,1 mil., Kladno 7 mil., Kolín 3,6 mil., Kutná Hora 4 mil., Mělník 5,9 mil., Mladá Boleslav 13,9 mil., Nymburk 3,4 mil., Praha - východ 11,2 mil., Praha - západ 10,4 mil., Příbram 9,8 mil., Rakovník 5,8 mil., České Budějovice 8,3 mil., Český Krumlov 15,5 mil., Jindřichův Hradec 13,5 mil., Pelhřimov 9,2 mil., Písek 7,8 mil., Prachatice 12,1 mil., Strakonice 5,7 mil., Tábor 6,2 mil., Domažlice 7,2 mil., Cheb 9 mil., Karlovy Vary 16,4 mil., Klatovy 17,3 mil., Plzeň město 1 mil., Plzeň - jih 6,5 mil., Plzeň - sever 9,7 mil., Rokycany 2,8 mil., Sokolov 2,8 mil., Tachov 13,2 mil., Česká Lípa 5,6 mil., Děčín 3,9 mil., Chomutov 7,3 mil., Jablonec nad Nisou 2,6 mil., Liberec 3,5 mil., Litoměřice 6,1 mil., Louny 7,5 mil., Most 2,9 mil., Teplice 4 mil., Ústí nad Labem 2,2 mil., Havlíčkův Brod 5,8 mil., Hradec Králové 4,1 mil., Chrudim 5,4 mil., Jičín 3,3 mil., Náchod 5 mil., Pardubice 5,2 mil., Rychnov nad Kněžnou 3,8 mil., Semily 3,4 mil., Svitavy 7,5 mil., Trutnov 5,5 mil., Ústí nad Orlicí 6 mil., Blansko 6,9 mil., Brno - město 5 mil., Brno - venkov 11,3 mil., Břeclav 7,4 mil., Hodonín 6,1 mil., Jihlava 6,3 mil., Kroměříž 5,5 mil., Prostějov 6 mil., Třebíč 7 mil., Uherské Hradiště 6,8 mil., Vyškov 4,6 mil., Zlín 8 mil., Znojmo 9,6 mil., Žďár nad Sázavou 11,4 mil., Bruntál 9,3 mil., Frýdek - Místek 12,5 mil., Jeseník 3,9 mil., Karviná 6,4 mil., Nový Jičín 14,6 mil., Olomouc 8,7 mil., Opava 10,7 mil., Ostrava 1,3 mil., Přerov 4,7 mil., Šumperk 5,8 mil. a Vsetín 7,7 mil.

Tím by celková dotace činila 541 mil. Kč. Metodicky dodávám, že se k této částce, pokud bude schválena, pokud bude schválen návrh kolegy Vrzala a rozpočtového výboru, dospělo tak, že se odstranila všechna snížení, která vznikla v důsledku přechodu ze systému, který byl obsažen ve vládním návrhu a který zohledňoval rozlohu a počet obyvatel, k systému navrženému rozpočtovým výborem, který zohledňoval počet ujetých kilometrů. Takže tím by byly odstraněny všechny námitky, které byly vzneseny v posledních dnech. Děkuji, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ježkovi.

Poslanec Tomáš Ježek: Ještě podotýkám, jen pro ujasnění, že těch 50 mil. Kč, o které snižujeme návrh na financování naší účasti na mírových akcích v Bosně, vlastní návrh rozpočtového výboru snižujeme o 50 mil. Kč, tento návrh se vlastně dává do souladu s návrhem vlády, která právě tuto částku doporučuje a schválila.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan místopředseda vlády a ministr financí má upřesnění.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Jen aby nedošlo k nedorozumění, není to žádný škrt Parlamentu v tomto smyslu na tuto jednotku, ale v době, kdy se tvořila rezerva v rozpočtovém výboru, tak vláda ještě neprojednávala celý tento materiál, takže rezerva se nyní přizpůsobuje tomu, jak vláda schválila tento návrh. Čili je to v souladu s vládou.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi vlády a zvu k řečništi pana Vítězslava Sochora v případě, že jeho příspěvek není časově rozměrný.

Poslanec Vítězslav Sochor: Vážený pane předsedo, páni ministři, vážené kolegyně a kolegové.

Velmi nerad se ztrapňuji před Parlamentem a opakuji věci, které jsem už tu vyslovil, ovšem situace projednávání rozpočtu a můj nějaký vrozený patriotismus mě nutí, abych se k té záležitosti znovu vrátil.

Jelikož problematika, o které budu hovořit, by mě mohla přivést k tomu, že bych překročil časový limit, dovolil jsem si to připravit trochu písemně a tím se do toho časového limitu nějak vtěsnat.

V rámci splátky polského dluhu byla zahájena v roce 1995 výstavba čistírny odpadních vod Bohumín na řece Odře. Požadavek na poskytnutí 10,5 mil. dolarů byl administrativně snížen na polovinu, na 5 mil. 250 tisíc dolarů. Výběrové řízení snížilo předpokládaný náklad 10,5 mil. o 1 milion dolarů. Převedeno na českou měnu, místo potřebných 320 mil. Kč bylo v rámci splátky polského dluhu zajištěno 160 mil. Kč. Tato částka však zajišťuje výstavbu vlastní čistírny, ale nezajišťuje výstavbu páteřních přivaděčů a přečerpávacích stanic. Já jako opoziční poslanec bych měl možná zůstat zticha a čekat na okamžik, kdy částka bude vyčerpána, a pak kritizovat vládu a vládní koalici, že tady došlo k výstavbě něčeho, co nebude ukončeno nebo nebude funkční a co se skutečně velmi prodraží do budoucnosti. Ovšem jelikož je to problém, který, myslím, je ještě řešitelný, dovolím si podat nějaký návrh.

Na základě interpelací a korespondence s ministerstvy mi byl dán příslib, že už v roce 1995 ve státním rozpočtu bude na čistírnu uvolněna dotace 100 mil. Kč, resp. podle některých ministerstev 120 mil. Kč. Při projednávání rozpočtu na rok 1995 mi bylo slíbeno, že požadavek a příslib bude naplněn rozpočtem 1996. Rozpočet však tento příslib ministrů opět

nerespektuje. Nebude-li záležitost dořešena pro rok 1996, bude utraceno 160 mil. Kč z polského dluhu na nefunkční zařízení, které bude jistě někdy ukončeno, ale stát přijde o garance, enormě stoupnou investiční náklady a řeka Odra bude nadále znečisťována, stejně jako dosud.

Žádám proto, pokud požadovaná částka nebude poskytnuta ještě v letošním roce z přebytku státního rozpočtu ve výši 100 mil, Kč, což lze na stavbě zúčtovat vůči provedeným pracím a ze zůstatku polského dluhu může být stavba příští rok dokončena, aby do všeobecné pokladní správy na rok 1996 byla zahrnuta dotace na čistírnu odpadních vod Bohumín z položky vládní rozpočtové rezervy ve výši 100 mil. Kč a tím zajištěno komplexní ukončení výstavby funkčního zařízení v roce 1996.

Nejedná se o celkovou dotaci, protože rekonstrukce kanalizační sítě v rozsahu 250 mil. Kč, která bude navazovat na tuto výstavbu a která již byla zahájena, bude probíhat až do roku 2005 dle možnosti rozpočtu města, investic místních podniků a provozovatele a.s. Vodovody a kanalizace Ostrava. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vítězslavu Sochorovi a sděluji, že odeznělo 14 příspěvků v rozpravě a mám 11 písemných přihlášek, jejichž autoři budou ještě v rozpravě vystupovat. Jako první po přestávce promluví paní poslankyně Květa Čelišová, poté pan poslanec Miroslav Řezníček, poté pan poslanec František Kačenka, dále poslanci Ivan Mašek, František Brožík, Josef Ježek, Radim Špaček, znovu pan poslanec Vladimír Šuman, pan poslanec Robert Kolář, paní poslankyně Anna Váchalová, pan poslanec Josef Kubiš, který ztratil pořadí, a další se jako dvanáctý přihlásil pan

poslanec Jiří Payne. Po přestávce tedy vystoupí paní poslankyně Květa Čelišová a hned za ní pan poslanec Miroslav Řezníček.

Přerušuji schůzi do 14.15 hodin, přeji vám dobrou chuť a prosím o dochvilnost.

(Schůze přerušena ve 12.58 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.28 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovolte, abych zahájil další část 37. schůze. V úvodu mi dovolte technickou poznámku, kterou mám omluvit následující kolegyně a kolegy pro nemoc, a to paní kolegyni Novákovou, pana kolegu Kozáka, Macha, paní kolegyni Lagovou, kolegu Macháčka, Valacha, Broulíka a pana kolegu Vlčka.

Prosím, abyste se zaregistrovali, budeme pokračovat. Do rozpravy, prosím, aby přišla k řečništi paní kolegyně Čelišová, připraví se pan kolega Řezníček.

Poslankyně Květoslava Čelišová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dříve, než se dostanu k meritu věci, zajímal by mě fakt, a teď nevím, jestli špatně slyším, nebo má pan Uhde špatnou výslovnost; při předávání přihlášky do diskuze mi bylo oznámeno, že jsem jedenáctá. Diskutuji jako patnáctá. Budu-li chtít být nad věcí, poznamenávám jenom pro Poslaneckou sněmovnu, že je zajímavé, jak jdou v pořadí jednotlivé diskuzní příspěvky. Věřím ale, že pan předseda parlamentu si odpovídající odpověď určitě pro mne najde.

Nyní k tomu, co chci říci. Z návrhu státního rozpočtu na

příští rok byly zrušeny prostředky ze státního rozpočtu podle usnesení vlády č. 315/1992 Sb. Peníze dostávaly obce a města na severu Čech na předem určené akce. S nimi se dalo udělat v obcích mnoho prospěšného pro zlepšení životního prostředí.

Dovolte, abych vám uvedla některé z argumentů, které jsou pro zachování prostředků i pro příští rok. Celý proces přechodu lokálních topenišť na ušlechtilá paliva je ve fázi, kdy začíná přinášet první pozitivní výsledky, registrované velkou částí obyvatel regionu. Řada těchto akcí je v nejrůznějším stadiu rozpracovanosti; při zastavení finančních prostředků na dokončení, dojde k umrtvení financí dosud investovaných bez odpovídajícího efektu.

Rozhodující část celého procesu likvidace lokálních topenišť by měla byt ukončena v příštích dvou letech. Jelikož dochází ke změně rozpočtových pravidel, a s tím spojenému snížení rozpočtu okresních úřadů z obecního rozpočtu, bude třeba zajišťovat řadu činností, na které v minulosti přispíval okres. Tím dojde ke zhoršení finanční situace obcí, které nebudou mít finance na dokončení ekologických akcí. Proces přechodu lokálních topenišť na ušlechtilá paliva v severočeském regionu je přínosem pro celkovou energetickou situaci České republiky, neboť v období zhoršení rozptylových podmínek právě díky nižší úrovni škodlivin z lokálních topenišť je možno přistupovat k regulaci velkých energetických zdrojů v mnohem menší míře, než by tomu bylo bez likvidace zdrojů malých.

Uplynulé roky se vyznačovaly mimořádně příhodnými povětrnostními podmínkami, takže inverze se vyskytovaly v minimální míře. Letos již ale na počátku podzimu proběhla dvě období, kdy díky špatným rozptylovým podmínkám byly dlouhodobě překročeny imisní limity a bylo nutno vyhlásit omezení velkým zdrojům.

Otázka životního prostředí a znečištění ovzduší je zejména obyvateli severočeského regionu vnímána velice citlivě a stává se jedním z hlavních měřítek úspěšnosti vládnoucí politické reprezentace, ať chceme nebo nechceme. Bude rozhodujícím argumentem ve volbách pro příští rok.

V poslední době dochází zejména v období zhoršených rozptylových podmínek k radikalizaci názorů jak mezi obyvateli, zejména u rodin s dětmi, tak i mezi politickými představiteli obcí, kteří jsou pod vzrůstajícím tlakem občanů.

Dosud nebyl vytvořen nový systém kategorizace postižených území a poskytování finančních prostředků na likvidaci znečištění, o jehož vypracování bylo rozhodnuto na jednání pánů ministrů Bendy, Kočárníka a Dyby se zástupci severních Čech již v prosinci 1993.

Reakce severočeských starostů byla až nečekaně jednotná. Bez rozdílu politické příslušnosti vyjádřili zásadní nesouhlas s tímto postupem.

Starostové Severočeského sdružení obcí a měst oficiálně již od září jednali se zástupci Parlamentu, především s poslanci vládní koalice. Dokonce si dovolili i protestovat proti tomuto postupu.

Chtěla bych se zeptat, kde se pohybuje materiál předaný starosty Parlamentu České republiky a vedení rozpočtového výboru naposledy ve čtvrtek minulý týden. Proč s ním nebyli seznámeni do tohoto okamžiku všichni severočeští poslanci, kromě několika koaličních? Ví o tomto materiálu rozpočtový výbor a zabýval se tím? Předpokládám, že tak učiní na přerušení schůze k pozměňovacím návrhům.

Abych nehovořila dlouho, chtěla bych říci jednu věc. Myslím si, že nebylo ani důstojné to, s jakými problémy se dnes

severočeští starostové dostávali do Parlamentu. To ale nechť posoudí někdo jiný.

Doporučuji tento pozměňující návrh. 700 milionů zahrnout do státního rozpočtu pro příslušný účel podle usnesení vlády č. 315/1992 a tuto položku čerpat buď z rezervy vlády, navrhuji 200 milionů Kč anebo ze všeobecné pokladní správy 500 milionů Kč.

Tady bych si dovolila navrhnout z položky "dopady embarga", neboť všichni víme, že embargo vůči zemím bývalé Jugoslávie bylo zrušeno.

Na závěr předpokládám, že všichni severočeští poslanci tento můj pozměňovací návrh podpoří. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí předseda sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Dámy a pánové, nevím, jak se odpovídá poslankyni, tedy osobě rodu ženského na nehorázné obvinění, že manipuluji pořadím těch, kdo se přihlásili k rozpravě. Jestli jsem v něčem chyboval, tak v tom, že jsem hromádku odevzdaných písemných přihlášek odhadl a řekl paní poslankyni, že je jedenáctá. Ta čísla jsem si potom přesně napsal, jsou tu k dispozici. Každý, kdo by mě chtěl podobně jako paní poslankyně Čelišová obvinit, že manipuluji, může na číslování nahlédnout. Je to autentické, mou rukou napsáno. Příště budu-li odpovídat komunistickému poslanci, dám si pozor, abych neodhadoval, abych byl naprosto přesný a exaktní.

Co se týče otázky paní poslankyně Čelišové, kde putuje dopis starostů, dám ještě během dnešního zasedání vědět, komu jsem tento dopis postoupil a požádal o řádné vyřízení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Řezníček. Připraví se pan kolega Kačenka.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dámy a pánové, pokládám za nutné upozornit na závažné okolnosti, týkající se možného zneužití výdajů z kapitoly Ministerstva zemědělství. Na mou interpelaci z 26.7.1995, parlamentní tisk 1891, ve věci zdravotního stavu dobytka dováženého z Francie, mi pan ministr Lux podrobně odpověděl. Rád bych mu poděkoval za sdělení, že - cituji: "Od příštího roku již nebude dotován dovoz živého skotu samičí populace, ale výhradně nákup samčího materiálu, inseminačních dávek a embryí, čímž se vyloučí možnost dovozu nemocných kusů." Konec citátu. Nepochybuji, že je to dobré opatření proti dovozu dobytka s nemocemi přenosnými na člověka. Nejsem si ale bohužel jist, zda dotace, které v této kapitole máme odsouhlasit, nebude možno zneužívat jiným způsobem. Vede mne k tomu zjištění, že Český statistický úřad vůbec nevede statistiku o zdravotním stavu dobytka, nebo ji utajuje. Když jsem totiž shromažďoval materiály ke své interpelaci, zjistil jsem, že za období leden až srpen 1995 bylo z celkového dovozu dobytka ve výši 12 179 kusů dovezeno plných 2 239 kusů k porážce. Dovoz živého jatečného dobytka je v současné době krajně neobvyklý a vzhledem k neexistenci veřejné statistiky o jeho zdravotním stavu se obávám, že tato suma ve skutečnosti skrývá nucenou porážku nemocného dobytka dovezeného s přispěním státních dotací. Nakonec podvody s dotačními úhradami za nucené porážky nejsou ničím neobvyklým. Například v Anglii takto farmáři zneužívali tzv. nemoci šílených krav. Obávám se, že podobným způsobem by mohla být letos zneužívána dotace na dovoz genetického materiálu, jmenovitě nákupem dobytka postiženého nemocí IBR. Dokud budou za pomoci dotace dováženi živí býci, nelze vyloučit pokračování takových praktik, byť v omezeném měřítku.

Vyvstává tedy otázka, jakým způsobem bude Ministerstvo zemědělství v roce 1996 podobným pokusům o zneužívání prostředků státního rozpočtu čelit. Chci upozornit, že na tomto vysvětlení bude záviset i moje rozhodování, zda hlasovat pro nebo proti zákonu o státním rozpočtu.

Dámy a pánové, dovolte mi navíc - když už tady stojím několik poznámek, které ovšem vůbec nesouvisí s tím, o čem jsem hovořil před chvílí. Moje vystoupení v tomto okamžiku se dotkne problému zrušeného tzv. pohřebného pro severní Čechy a Sokolovsko. Chci oslovit především kolegy poslance koalice. Dámy a pánové, poslanci koalice, je jistě i pro vás neobvyklé, že i starostové měst a obcí severních Čech a Sokolovska, kteří byli zvoleni za vaše politické strany, jsou ochotni z důvodu řekl bych - nedorozumění zrušení pohřebného proti vám protestovat, demonstrovat atd.

Apeluji proto na vás, abyste v hlasování v tomto případě podpořili návrh poslance Wagnera nebo poslankyně Čelišové, vyhověli tak i svým starostům a my s vámi rádi zvedneme ruku. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme poslanec Kačenka, připraví se pan poslanec Mašek.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP