Úterý 12. března 1996

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

12. března 1996 ve 14.04 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 176 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

13. března 1996 v 9.04 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

14. března 1996 v 9.06 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 184 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr životního prostředí F. Benda, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

15. března 1996 v 9.08 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 147 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský.

1. den schůze (12. března 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 176 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena v 14.04 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 40. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Schůzi jsem svolal na návrh organizačního výboru a pozvánku jsem vám zaslal poštou v pátek 1. března 1996.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, popř. kdo jakou náhradní kartu již dostal.

Paní poslankyně, páni poslanci, jistě všichni víte, že dnes Poslaneckou sněmovnu navštíví prezident České republiky pan Václav Havel. Předpokládáme, že jeho vystoupení začne v 15 hodin a bude přímo přenášeno Českou televizí. Proto po schválení pořadu schůze vyhlásím přestávku, případně projednávání pořadu schůze přeruším ve 14.45 hodin. Žádám vás, abyste po přestávce zaujali svá místa nejpozději ve 14.55 hodin, aby návštěva a vše další kolem toho proběhlo důstojně a jak se sluší a patří.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ti se pak bezprostředně ujmou svého úkolu, kterým je připravit a kontrolovat losování pořadí ústních interpelací poslanců na členy vlády. Očekávám vaše návrhy. Protože se stalo územ, že se žádných návrhů nedočkám, navrhuji, aby ověřovateli na této schůzi byli určeni pan poslanec Jaroslav Sýkora - je přítomen, nevidím však žádného ověřovatele z řad koaličních poslanců. Nevidím tady ani pana poslance Effenbergera, ani Karase, ani Koláře, ani paní poslankyni Matouškovou. (Hlas z pléna: Kolář je tady.) Pan poslanec Kolář ale působil jako ověřovatel posledně a já bych rád zachoval určitou rovnoměrnost v zátěži ověřovatelů. (Hluk v sále.)

Zatím oznámím čísla náhradních karet - pan poslanec Tollner náhradní karta č. 29, pan poslanec Bachna náhradní karta č. 27. pan poslanec Tomáš Fejfar náhradní karta č. 28. (Poslanci diskutují mezi sebou.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám tedy návrh, aby ověřovateli na této schůzi byli páni poslanci Jaroslav Sýkora a Robert Kolář. Omlouvám se panu poslanci Kolářovi, není tady nikdo jiný z koaličních ověřovatelů, možná že záměrně zmeškali začátek schůze. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, pokud nikdo nemá nějaký jiný návrh stran této věci. Jde o první hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete, aby ověřovateli byli určeni páni poslanci Sýkora a Kolář, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

První hlasování skončilo, ze 136 přítomných bylo 125 pro, nikdo proti, ověřovatelé byli určeni.

Žádám pana poslance Sýkoru a pana poslance Koláře, aby se bezprostředně ujali svého úkolu, kterým je připravit losování pořadí ústních interpelací poslanců na členy vlády a dohlížet na toto losování.

Protože předpokládáme konání této schůze i ve čtvrtek, přikročíme nyní v souladu s jednacím řádem k losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády, případně na vládu a na jednotlivé členy vlády. Určení ověřovatelé se doufám ujali své funkce a budou kontrolovat přihlášky poslanců k ústním interpelacím a jejich seznamy v počítači. (Jednání provází neustálý hluk v sále.)

Dámy a pánové, prosím, dohodněme se, že se uklidníte, jinak nebude možno v klidu pracovat.

Paní poslankyně Mazalová má náhradní kartu č. 21, pokud správně rozumím.

Pan poslanec Josef Ježek má náhradní kartu číslo 26, pan poslanec Palas náhradní karta číslo 30, pan poslanec Gross náhradní karta číslo 25.

Má ještě někdo náhradní kartu a neohlásil její číslo? Pan poslanec Bejček náhradní karta číslo 23.

Než určení ověřovatelé zkontrolují přihlášky poslanců k ústním interpelacím a ověří, zda jsou identické se seznamy v počítačích, a až skončí svou práci, seznámím vás s omluvami. Prosím o klid. Pokud jde o ministry, omlouvá se pan ministr Jindřich Vodička ze dne 15. 3. 1996 z účasti na této schůzi. Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství se omlouvá z části dne 12. a ze dne 13. 3. Stejná omluva pana předsedy vlády Václava Klause a pana ministra Ivana Pilipa na dny 12. a 13., přičemž dne 12. budou částečně přítomni. Pan ministr Karel Dyba se na den 15. 3. omlouvá pro služební cestu do Spolkové republiky Německo.

Z poslankyň a poslanců se omluvil pan poslanec Oldřich Vrcha z celého průběhu schůze kromě 14. 3. Pan poslanec Jiří Hájek z celé schůze pro nemoc. Pan poslanec Tomáš Svoboda 12., 13., a 14. 3. Paní poslankyně Eva Matoušková omluvena pro nemoc od 12. - 15. 3. včetně, pan poslanec Eduard Zeman ze dne 12. a 13., pan poslanec Dalibor Matulka a Jan Navrátil ze dne 13. 3. odpoledne a večer, pan poslanec Svatomír Recman dne 12. 3. a pan poslanec Miroslav Čapek z celé schůze pro nemoc.

Já se omlouvám některým ověřovatelům, které jsem nařkl z úmyslného pozdního příchodu - není tomu tak, několik z nich potkala nemoc nebo jiné důvody, pro které se nezúčastní schůze.

Pan poslanec Petr Nečas má náhradní kartu číslo 22. Právě jsem od ověřovatelů obdržel seznam poslanců, kteří se přihlásili k ústním interpelacím. Nejprve přečtu seznam poslanců, kteří se hlásí s ústní interpelací adresovanou předsedovi vlády panu Václavu Klausovi.

Jsou to tito poslanci: šest interpelací podává pan poslanec Oldřich Vrcha, jednu interpelaci pan poslanec Milan Loukota, Jaroslav Novák, Vlastislav Kuchař, dvě interpelace pan poslanec Václav Grulich, tři interpelace pan poslanec Josef Křížek, sedm interpelací pan poslanec Jan Kryčer, ještě jednu interpelaci pan poslanec Josef Křížek, po jedné interpelaci pan poslanec Miloš Skočovský a paní poslankyně Marie Stiborová, dvě interpelace pan poslanec Jan Navrátil, po jedné interpelaci pan poslanec Václav Exner a Jaroslav Štrait, dvakrát interpeluje premiéra pan poslanec Jozef Wagner, jednou poslanci Jaroslav Sýkora, Jaroslav Broulík, Vladimír Řezáč, pět interpelací ohlásil pan poslanec Jan Bláha, čtyři pan poslanec Jiří Šoler, jednu paní poslankyně Hana Lagová a pan poslanec Zdeněk Vorlíček, dvě interpelace pan poslanec Josef Hurta.

Dále se přihlásili: pan poslanec Oldřich Vrcha se šestnácti interpelacemi - prosím klid, dámy a pánové - čtyři adresuje panu ministru Jindřichu Vodičkovi, čtyři panu ministru Vladimíru Budinskému, tři ministru Karlu Dybovi, čtvrtou ještě panu ministru Karlu Dybovi, tři panu ministru Janu Rumlovi.

Pan poslanec Josef Valenta své tři interpelace určil ministru Ivanu Pilipovi, ministru Jindřichu Vodičkovi a ministru Stráskému. Dvě své interpelace určil pan poslanec Loukota panu ministru Janu Rumlovi a Zielencovi. Pan poslanec Jaroslav Novák určil své dvě interpelace panu ministru Josefu Zielencovi a panu místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi. Tři své interpelace určil pan poslanec Milan Loukota panu ministru Jiřímu Skalickému, Janu Rumlovi a ministru Zielencovi. Pan poslanec Zdeněk Trojan interpeluje ministry Jana Stráského a Jiřího Nováka. Poslanec Jan Vik interpeluje ministra Karla Dybu, pan poslanec Václav Grulich ministra Jindřicha Vodičku. Téhož ministra Jindřicha Vodičku interpeluje ve svých osmi interpelacích paní poslankyně Hana Orgoníková.

Pan poslanec Broulík interpeluje ministra Rumla, pan poslanec Bláha ministra Bendu, pan poslanec Bachna ministra Skalického, pan poslanec Bláha ministra Kočárníka dvakrát a Budinského jednou, pan poslanec Koháček ministra Budinského, pan poslanec Páv ministra Budinského, paní poslankyně Röschová ministra Nováka, pan poslanec Třebický ministra Karla Dybu, paní poslankyně Kolářová ministra Zielence, pan poslanec Petr Koháček dvakrát ministra Budinského, pan poslanec Exner ministra Dlouhého, pan poslanec Štrait ministra Skalického, pan poslanec Klas ministra Zielence, pan poslanec Sýkora dvakrát ministra a místopředsedu vlády Josefa Luxe, pan poslanec Broulík ministra Jindřicha Vodičku, pan poslanec Sýkora opět ministra Luxe, pan poslanec Macháček ministra Rumla, pan poslanec Opatřil ministry Budinského a Vodičku a ještě jednou ministra Budinského, pan poslanec Skočovský ministra Holáně, pan poslanec Křížek místopředsedu vlády a ministra Luxe, pan poslanec Opatřil ministra Pilipa, pan poslanec Krámek ministra Holáně, pan poslanec Šoler osmkrát, a to ministry Zielence, Luxe, Rumla, Nováka, Stráského, dvakrát Dybu a jednou Dlouhého, pan poslanec Wagner interpeluje šestkrát, a to ministry Kočárníka, Skalického, Zielence, Stráského, Budínského a Luxe, pan poslanec Valach ministra Zielence a pan poslanec Jegla dvakrát místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe.

Táži se, zda má někdo připomínku nebo dotaz k přednesenému jmennému seznamu. Podal někdo přihlášku a nebyl pojat do seznamu (rozumí se samozřejmě, že podal přihlášku včas)? Není žádná připomínka, proběhne losování pořadí poslanců k přednesení ústních interpelací. Já jsem přesvědčen, že než bude losování ukončeno a dostaneme jeho výsledek, můžeme se zabývat pořadem schůze, jak jej navrhl organizační výbor.

Dámy a pánové, prosím o klid, abyste mohli vyslechnout nejdříve mé návrhy na úpravu pořadu této schůze. Především dne 29. února se na mne dopisem obrátil předseda vlády ČR pan Václav Klaus a požádal, aby Poslanecká sněmovna projednala ve zkráceném jednání ve smyslu § 100 jednacího řádu Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb. Příslušný sněmovní tisk 2114 byl rozdán v pátek 1. března 1996. Týž den vydal místopředseda Poslanecké sněmovny pan Karel Ledvinka v mém zastoupení rozhodnutí, kterým přikázal uvedený zákon k projednání zahraničnímu výboru tak, aby své usnesení přednesl do pátku 8. března t. r. do 16.00 hodin. Výbor svou úlohu splnil, a proto doporučuji projednání tohoto vládního návrhu zákona zařadit na pořad 40. schůze jako první bod.

Dále bezprostředně potom navrhuji projednat bod týkající se vyšších územně samosprávných celků, který je v pozvánce označen č. 2, a to s ohledem na předpokládanou účast prezidenta.

Za třetí v úterý 5. března jsem na žádost předsedy vlády rozhodl o zařazení dvou vládních návrhů zákona do pořadu této schůze. Příslušné sněmovní tisky nám byly již rozdány v pátek 1. března. Jsou to: vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2114 a vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2116.

Oba vládní návrhy zákonů souvisejí s návrhem poslancem Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který máme zařazen pod bodem 20 a jehož projednávání bylo v prvním čtení na minulé schůzi přerušeno. Doporučuji projednávání obou těchto vládních návrhů zákona zařadit bezprostředně za návrh poslance Ivana Maška a dalších, uvedený pod bodem 20 návrhu pořadu.

Za čtvrté - prosím klid, dámy a pánové - v návrhu pořadu máme zařazenu jako bod č. 68 Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z programu sociální prevence a prevence kriminality - Aktuální stav a východiska do roku 1996. Organizační výbor navrhl tuto zprávu přikázat třem výborům, a to brannému a bezpečnostnímu, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti. Výbory ještě nestačily zprávu projednat, proto v této schůzi pouze rozhodneme o přikázání výborům a vlastní projednání zprávy bude zařazeno na dubnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

Nyní k žádostem členů vlády: Pro zahraniční cestu se z části prvního jednacího dne a na celý druhý jednací den omluvil místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux a zároveň mě požádal, abychom body, které má odůvodňovat - a je jich celkem šest - projednali ve čtvrtek dne 14. března. Toho se tedy bude týkat můj návrh.

Za šesté pan ministr Jindřich Vodička žádá o projednání sněmovního tisku 2032 zařazeného v pozvánce jako bod 64. do čtvrtka, protože v pátek 15. března 1996 bude služebně v zahraničí. Doporučuji sněmovně, aby vyhověla tak, že uvedený sněmovní tisk projednáme nejpozději do ukončení jednacího dne ve čtvrtek 14. března.

Za sedmé - také pan ministr Budinský požádal, aby dvě mezinárodní smlouvy se Spolkovou republikou Německo, sněmovní tisky 2013 a 2014, které odůvodňuje, byly projednány ve středu 13. března. I této žádosti doporučuji vyhovět.

Na pátek 15. března se omlouvá pan ministr Karel Dyba.

A konečně mi dovolte, abych vás informoval, že vláda svým dopisem ze dne 8. března t. r. vzala zpět vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb. o služebním poměru příslušníků Policie ČR ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1931. Tímto návrhem se již tedy nebudeme zabývat.

To je z mé strany vše. Mám před sebou písemné přihlášky do rozpravy o pořadu 40. schůze. Rozpravu otevírám, zvu k řečništi jako prvního pana poslance Ivana Maška, připraví se pan poslanec František Kozel.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, Chci podat návrh na vyřazení bodu č. 19, což je vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR. Já se domnívám, že není vhodné, aby tento návrh byl projednáván teď v této době. Návrh novely se sice týká pouze volebních obvodů pro volby do Senátu, ale protože by byl novelizován zákon, který se týká také voleb do Poslanecké sněmovny, nelze zaručit, že by v průběhu jeho projednávání nepadaly návrhy na úpravy volebního systému i u voleb do Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že to by nebylo vhodné v době, kdy již některé zákonné organizační termíny dokonce uběhly a příprava na tyto volby probíhá, nebylo by vhodné zpochybňovat volební systém teď, těsně před těmi volbami.

Domnívám se, že lépe by bylo, kdybychom návrh vyřadili z programu a kdyby vláda, podotýkám ještě tato vláda, ihned po volbách podala tento návrh novému Parlamentu tak, aby mohl být projednán již na první schůzi. Děkuji Vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Maškovi. Slovo má pan poslanec Jaroslav Ortman, kterému se zároveň omlouvám, byl přihlášen k rozpravě jako první a já tady v návalu čerstvých přihlášek jsem jeho přihlášku, odsunutou na levou stranu stolu zapomněl.Velmi se omlouvám, pan poslanec Ortman to pochopí a přednese svůj návrh nyní.

Poslanec Jaroslav Ortman: Ano, samozřejmě. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl bych Vám jménem Levého bloku předložit dva návrhy na rozšíření programu 40. schůze Poslanecké sněmovny - která byla před několika minutami zahájena - a které jsem také avizoval na poradě předsedy Poslanecké sněmovny s předsedy klubů.

První bod se týká resortu zdravotnictví, které prochází vážnou krizí. Navrhuji, aby do programu schůze byl zařazen nový bod nazvaný Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení. Navrhujeme, aby tato zpráva ministra zdravotnictví pana Jana Stráského byla zařazena jako nový bod 65, jehož reálné projednání by přicházelo v úvahu v průběhu pátečního jednání. Otázka zdravotnictví se týká každého občana a je tedy problémem celospolečenským. Kde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny, tedy zákonodárného sboru, by měl odpovědný ministr přednést svoji představu, jak situaci řešit.

Za druhé. Příští schůze Poslanecké sněmovny je schůzí poslední. Zakrátko tomu budou čtyři roky, kdy premiér české vlády pan Václav Klaus přednesl jménem vlády České republiky programové prohlášení vlády jako obsahový dokument, kterým se vláda ČR bude řídit.

Jsme přesvědčeni, že na poslední schůzi Poslanecké sněmovny, tedy v dubnu, by měla být dána příležitost projednání zprávy o plnění programového prohlášení vlády České republiky. Navrhujeme proto, aby jako nový bod 66 byl zařazen následující návrh.

Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky o předložení zprávy vlády CR o plnění jejího vlastního programového prohlášení. Počítáme s tím, že toto usnesení by také určilo lhůtu, v níž by vláda měla předložit navrhovaný text tak, aby pak mohl být projednán jako samostatný bod na dubnové schůzi.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, pane poslanče, že mi odevzdáte pozitivní znění obou návrhů, a zvu k řečništi tentokrát už zcela reálně pana poslance Františka Kozla, připraví se pan poslanec Václav Krása.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, přicházím opakovaně s návrhem na redukci našeho programu, a sice týká se to vyřazení bodu 18 navrhovaného pořadu, což je vládní návrh zákona o periodickém tisku, sněmovní tisk 2010. Protože jsem vyřazení z programu odůvodňoval již minule a od té doby se v podstatě nic nezměnilo, zůstávají důvody mého návrhu stejné a tedy nebudu je opakovat. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi a zvu k řečništi pana poslance Václava Krásu. Připraví se pan poslanec Josef Pavela.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, navrhuji vyřadit z programu 40. schůze bod č. 26, Návrh poslance Jaroslava Štraita, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, sněmovní tisk 2052 a dále navrhuji vyřadit z programu schůze bod č. 37, Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o zaměstnaneckých radách, sněmovní tisk 2102.

Odůvodnění: Za prvé. K zákonu o státní sociální podpoře jsem dělal společného zpravodaje, a proto jsem přesvědčen, že změny, které pan poslanec Štrait navrhuje, jsou nesystémové, a to především zrušení testování dávky přídavků na dítě a zavedení nové dávky státní sociální podpory, zdravotní příplatek.

Za druhé. Navrhovaný zákon o zaměstnaneckých radách chce zavést do našeho právního systému nový institut, který by podivně působil mezi podnikatelem a odbory. Zákon chybně vychází ze základní premise naší společnosti, a to, že nereflektuje tržní podnikatelské prostředí a soukromé vlastnictví. Je postaven na předpokladu kolektivního spolurozhodování. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Václavu Krásovi. Slovo má pan poslanec Josef Pavela, připraví se pan poslanec Josef Janeček.

Poslanec Josef Pavela: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, můj návrh se týká bodu 30, tj. Návrh poslanců Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona o ochraně nemovitostí tvořící nejvýznamnější součást kulturního bohatství ČR, tisk 2062. Navrhuji tento bod vyřadit z programu. Jsem přesvědčen, že tento návrh není dobrý právě v zájmu ochrany těchto památek. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Pavelovi. Slovo má pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Josef Janeček: Dámy a pánové, již na minulé schůzi jsem navrhoval přeřazení návrhu poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení, a to proto, aby zdravotnické zákony mohly být projednávány na jedné schůzi, aby mohly být věci porovnány. Navrhuji přeřazení na příští schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji pěkně panu poslanci Josefu Janečkovi. Slovo má pan poslanec Martin Syka. Připraví se pan poslanec Jan Klas.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dámy a pánové, jednak děkuji předřečníkovi a jednak sám bych měl návrh na vyřazení bodu č. 28, kterým je návrh poslanců Josefa Hájka a Jozefa Wagnera na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 2060.

Zdůvodňuji tento svůj návrh tím, že v Poslanecké sněmovně po prvním čtení je projednáván vládní návrh tohoto zákona. Nevidím důvodu, abychom podrobovali prvnímu čtení tento požadovaný návrh těchto dvou poslanců. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Slovo má pan poslanec Jan Klas, připraví se pan poslanec Tomáš Štěrba.

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám navrhl vyřazení bodu č. 22 z programu 40. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o návrh poslanců Šumana a Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb parlamentem.

Zdůvodnění: Za prvé. Nejsou vytvořeny legislativní předpoklady pro přijetí tohoto zajisté potřebného zákona. Jedná se např. o provádění bezpečnostních prověrek a tento problém je nutné vyřešit ještě před přijetím zákona o kontrole zpravodajských služeb, a to zákonem o ochraně utajovaných skutečností, který je v současné době připravován na Ministerstvu vnitra České republiky.

Za druhé. Jsou zaváděny pojmy jako "bezúhonnost", "spolehlivost", "kontrolní činnost" a "kontrolní úkon" a vůbec nejsou v zákoně definovány.

Za třetí. Kontrolní orgán by byl volen Poslaneckou sněmovnou a přitom by neměl být orgánem Poslanecké sněmovny podle jednacího řádu.

Za čtvrté. Není řešen způsob volby a odvolávání členů dozorčí komise a kontrolního orgánu.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že předložený zákon obsahuje celou řadu zásadních problémů a nedostatků, dvoustupňová kontrola by pouze ztížila efektivní kontrolu zpravodajských služeb v České republice.

Dámy a pánové, žádám vás, abychom nedopustili precedens, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky převzala de facto veškeré pravomoci nad zpravodajskými službami. Tyto služby úkoluje vláda a pan prezident, a proto kontrola v takovém rozsahu, jak je kolegy navrhována, přísluší pouze výkonné moci. Jsem zastáncem důsledné korektní a hloubkové kontroly zpravodajských služeb parlamentem, ale kompilace poznatků z USA a vlastních experimentálních nápadů si Česká republika nemůže dovolit, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby vyčkala předložení vládního návrhu zákona.

Můj druhý návrh se týká zařazení nového bodu do programu 40. schůze. Navrhuji, aby byl zařazen bod Volba předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby.

Zdůvodnění je velice krátké. Tento kontrolní orgán pracuje již několik měsíců bez řádného předsedy. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Klasovi. Zvu k řečništi pana poslance Tomáše Štěrbu, připraví se pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, vážená vládo, navrhuji zařadit na program 40. schůze další bod jednání, a to změnu zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru. Navrhujeme vyřadit pana kolegu Kašpárka a nahradit ho panem kolegou Kuličkou. Děkuji. Prosíme, jestli by šlo tento bod zařadit jako jeden z prvních. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Stačí, pane poslanče, dejme tomu č. 6? Ano. Pan poslanec Josef Ježek má slovo, připraví se pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji bod 42, což je třetí čtení k poslaneckému návrhu na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, sněmovní tisk 1912, přesunout na začátek příští schůze.

Důvod je jednoduchý a procedurální: Domnívám se, že třetí čtení, tj. hlasování o ústavním zákonu, by mělo být známo předem z hlediska časového určení. Protože nic takového v jednacím řádu není, tak proto navrhuji toto řešení. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP