Čtvrtek 25. května 1995

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si podat interpelaci na pana ministra vnitra Jana Rumla. Dne 2. března 1995 vám zaslala nevládní politická iniciativa "Děti Země" podání, které označila jako petici ve smyslu zákona 85/1995 Sb. Podání obsahovalo stížnost na přednostu v Berouně pana Františka Malého a požadavek na jeho odvolání. Z odpovědi vašeho náměstka pana inženýra Zemana ze dne 30. března vyplývá, že jste stížnost postoupil vyřízení Ministerstvu hospodářství. Proti tomuto postupu důrazně protestuji, protože vyjádření stížnosti a žádost o odvolání přednosty nespadá do kompetence Ministerstva hospodářství, ale přísluší k vyřízení vašemu ministerstvu. Obsahem stížnosti totiž nebylo věcné zpochybnění, ale stížnost na opakované porušení zákona 71/67 Sb. správního řádu. V tomto případě je zřejmá posloupnost přes Ministerstvo vnitra, přednostu až po referát regionálního rozvoje.

Proto se na vás obracím, pane ministře, formou interpelace s dotazem, zda podání nevládní ekologické organizace "Děti Země" ze dne 2. března bylo podle vašeho názoru vyřízeno odpovídajícím způsobem a jaké kroky podniknete k případné nápravě. Znovu připomínám, že v tomto případě nešlo o věcnou stránku, ale o formální povinnost státního úředníka v zákonem stanovené lhůtě odpovědět na petici občanů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Body.

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, nebojte se, nebudu dlouho hovořit, i když mám s sebou hromadu materiálů. Je to ukázka usnesení vlády od roku 1992, kdy vláda přijala materiál k řešení problematiky Rómů v České republice. Kromě tohoto materiálu mám zde závěrečný dokument KBSE, který hovoří o národnostních menšinách, o jejím postavení a co musí účastnické státy, které podepsaly mezinárodní úmluvy a dohody KBSE, udělat pro své občany ve svém státě. Nebudu to tady citovat, protože to nemá žádnou cenu. Myslím, že ministři to ovládají. Je to jejich povinnost, především ministrů, kteří odpovídají za své resorty, které mají co do činění, pokud se týká vztahů k národnostním menšinám, konkrétně k Rómům.

Mám zde i ohlasy z některých našich tisků, především z provládního tisku Mladá fronta, který se rozepisuje o postavení a o dojetí, které prožívá rodina vraha ve Žďáru nad Sázavou, jaké jsou pohnutky rodiny, jak se maminka bojí o svého synáčka, který jasně prohlásil, že je rasista, že nenávidí Rómy a který bestiálně vraždil. Tato Mladá fronta se na dvou stránkách rozepisuje o svých pocitech a už vůbec jí nezajímají pocity rodiny Berkyových, především manželky pana Berkyho, který byl zavražděn a především pocity jejich pěti dětí. Je svoboda tisku, koho chleba jím, toho píseň zpívám.

Co ale chci zdůraznit, je věc, která mě zaráží, totiž, že tato vláda, která sedí za mnou a pořád ještě má tu čest sedět tam, kde sedí, od roku 1992 přijala desítky usnesení. Na tuto vládu jsem dával desítky interpelací a podnětů, ne proto, že jsem opoziční poslanec, že bych chtěl této vládě jít po krku, ale proto, že jsem upozorňoval vládu, jaké důsledky to může mít pro naši republiku, pro naši demokracii, pokud o ní jenom hovoříme - a my o ní jenom hovoříme, co nám to přinese do budoucna ve vztahu k evropských zemím nebo ve vztahu k evropským strukturám, do kterých chceme jít.

Pan premiér velice šikovně a obratně reagoval na zprávu amerického ministerstva zahraničí i Amerického kongresu, který upozorňoval stejným způsobem jako já, že něco tady v pořádku není a že je to potřeba urychleně napravit. Dovolil jsem si jako poslanec napsat 35 dopisů představitelům demokratických zemí, u kterých se domnívám, že jsou demokratické země. Tady jsou jejich odpovědí. Jsou vesměs v tom smyslu, že souhlasí se mnou a že máme, jako Rómové, jejich plnou podporu a budou ve vztahu k české vládě, pokud dojde k oficiálnímu jednání, upozorňovat na negativa, která dosud v této zemi přežívají.

Napsal jsem předsedům politických stran a zeptal se jich, kromě strany doktora Sládka, tu jsem neoslovil, jak vidí způsob řešení současných problémů v oblasti kriminality, rasismu, antisemitismu, xenofobie a především, jak chtějí řešit neustále se zvyšující a neúnosný stav kriminality ve vztahu k Rómům, jednostranné kriminality, té nejhorší, která vyústila v bestiální vraždu ve Žďáru nad Sázavou.

Mohu říci odpovědně, že jsou zde odpovědi představitelů politických stran. Nepřišlo jich moc. Odpověděla strana ČSL, za což děkuji panu předsedovi Luxovi, který dokonce navrhuje určité řešení. Děkuji předsedovi strany Levý blok, děkuji předsedovi sociální demokracie, která také odepsala. Neděkuji předsedovi Občanské demokratické strany, která vůbec ani nereagovala na můj dopis, což znamená, že zřejmě tento problém není problémem ani ODS jako strany, ani ODS jako vládnoucí strany, ani ODS, která má v čele premiéra, který je povinen na to aspoň odpovědět všem občanům. Je to věc názoru. Domnívám se, že to svědčí o takovém stavu, který odpovídá interpelaci, kterou jsem obdržel od pana premiéra. Odpovědi pana premiéra mám očíslované a založené. V každé odpovědi mně píše, jak je mu to velice líto a hluboce lituje toho, co se ve státě děje, ale bohužel nejsou žádné prostředky k tomu, jak tyto negativní jevy ve společnosti postihovat a odstraňovat.

Pan premiér si jistě vzpomene, že jsem tehdy reagoval jednou větou. Jsou prostředky, a to jest Ústava České republiky, a naplňování paragrafu obsaženém v trestním řádu, čili v zákonu č. 140, který se dosud podceňoval a podceňuje. A muselo dojít k vraždě ve Žďáru nad Sázavou, říkám zatím poslední vraždě, aby vůbec pan premiér bouchl do stolu a svolal na kobereček všechny své podřízené, počínaje ředitelem policie, státním zástupcem, ministrem atd.

Ptám se pana předsedy vlády, proč to neudělal dříve, již v roce 1992, kdy došlo k první vraždě v Klatovech, pak v Písku a v dalších městech, kdy došlo k upálení babičky a vnučky v Jablonci nad Nisou, kde jsem také interpeloval. Proč ta vláda tehdy nereagovala. Namísto toho přijala desítky usnesení, které cosi ukládají resortům, jak se mají zachovat, jak mají připravit zásady. Tyto zásady jsou zde, jsou zpracovány. Je to zpráva Ministerstva vnitra o situaci Romů, zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o situaci Romů, zpráva ministrů práce atd.

Chci se zeptat na jednu věc. Co se z těchto zpráv realizovalo, jaká opatření z toho vzešla. Hned na rovinu říkám, že žádná, protože přijmout usnesení, aby svět nebo Evropa viděly, že se tu něco řeší, to je strašně málo. Možná ve vztahu k zahraničí to stačí, ale k tomu, co se prakticky ve státě děje, to je strašně málo. Přál jsem si na pohřbu pana premiéra. Neobviňuji z toho pana ministra Němce. Ten byl vyslán vládou, dostal pokyn koupit věnec a pak ho tam položit. To se nedá nic dělat, je to prostě ministr pro národnosti. Ministra jsem litoval, když děti, které stály u té rakve, poslouchaly jeho slova. Budu citovat: "Musíme se vnitřně ztišit a nerozviřovat tuto situaci". Já se asi dokáži ztišit, ale ta rodina ne. Ztratila dobrého otce, horníka, který v životě od státu nepotřeboval nic, od státu nic nechtěl, naopak odváděl veliké daně, protože pracoval jako horník 14 až 16 hodin denně, aby uživil 5 člennou rodinu. Zemřel, protože byl Rom, a já jsem to v televizi řekl, protože byl černý, že byl Rom. Ministr Vodička má o 6 problémů víc, má 6 sociálních případů.

Přál jsem si, aby byl na pohřbu premiér Klaus, aby viděl, jak končí situace, kdy vláda podcení dobře míněné rady a podněty, jak končí benevolentnost státních zástupců nebo soudců, a policie. Upozorňoval jsem také, že po fotbalovém utkání v Liberci a Jablonci dochází k výtržnostem, dochází k nim také v Brně, jak skončil důstojník Kužela, který byl fanoušky vyhozen z vlaku. Jak se tato společnost tvaruje a kdo ji tvaruje?

Tuto společnost tvaruje ten, kdo vládne této společnosti. 40 let vládli komunisté. Tak jste to tvrdili alespoň vy. A takto společnost byla tvarována komunisty. Proč by to mělo být obráceně dnes? Proč to má být obráceně? Proč se chce vláda zbavovat odpovědnosti a přenést odpovědnost za to, co se ve státě děje, na občany, aby občané sami řešili něco, co řešit nemohou, když to neřeší ti, kteří jsou k tomu pověřeni a jsou dobře placeni. Doživotní jmenování soudců, nevyměnitelnost státních zástupců, beztrestnost policistů, hlavně vyšších policistů, protože mají přátele a styky až na Ministerstvu vnitra.

Ptám se, jak může městský úřad ve své obci ovlivnit veřejnost a veřejné mínění, když by stačilo, kdyby pan premiér Klaus spolu s panem prezidentem vystoupili v pětiminutovém televizním projevu, jak je to běžné v západních zemích, jak to dělávají diplomaté a představitelé hlav států. Vystoupí v televizi a v pětiminutovém projevu, ať je to Kinkel nebo Khol, a dokáží veřejnost oslovit. Pokud jim to není umožněno v televizi, tak se postaví do čela demonstrace společně s veřejností toho města, kde se stal zločin. To je případ Rakouska. V Rakouské obci zahynuli tři Romové. Byl na ně spáchán atentát. Celý rakouský parlament, prezident, vláda navštívily obec a ceduli s názvem obce potáhly černým flórem a za tři dny byli pachatelé dopadeni. To byl hon celospolečenský. Nevěřím tomu, že skončí jako v Písku, že dostanou rok podmíněného trestu.

Teď dostal jeden skin, který zkopal šedesátiletého Inda, zmrzačil ho, půl roku. To by se v Rakousku nemohlo stát. Tam dostane pěknou paletu, minimálně patnáct let.

Velice se obávám toho, co se v tomto státě děje, jak se tu věci podceňují. Na tyto věci upozorňuji od roku 1990, ať už to byla Pithartova vláda nebo vláda pana premiéra Klause. Mám z toho vždycky smutek, nikdy jsem z toho neměl radost. Mám vždy smutek, když jdu na pohřeb Roma, který byl zavražděn.

Bohužel, připadám si v této sněmovně bezmocný. Nikdo není schopen se postavit na obranu těchto bezbranných lidí, konkrétně případ pana Berky, který žil a pracoval pro tuto společnost. Nepracoval jen pro svou rodinu. Nechtěl žádné výhody, chtěl mít jen klid a práci, nic jiného nechtěl. Nechtěl od vlády ani ten věnec, chtěl žít.

V tomto parlamentu přijmeme občas nějaké usnesení, ale bohužel, až na pár výjimek, jako je pan kolega Trojan, který se mnou spolupracuje a kterému děkuji, posl. Orgoníková, posl. Pavela, tak je to vždy "jen" pan Uhde, předseda parlamentu, který dokáže oslovit veřejnost při kterékoli příležitosti a varovat před tímto nebezpečím. Pan prezident hovoří při pokládání věnce u památníku zavražděných v koncentračním táboře u Písku: "Nesmí se opakovat nesmyslné vraždění Romů." V ten moment, kdy to říká, se vraždí Rom ve Žďáru nad Sázavou. Jak tomu chcete zabránit? Jak to vlastně myslí prezident a vláda? Byla tam Česká televize, veřejně právní prostředek, ale jen zabírala pana prezidenta, pana ministra Rumla, pana ministra Tigrida, kteří šli s oficiálním protokolem položit věnce. V tom momentě, kdy pan prezident mluvil, začala bouřka, déšť a já jsem si říkal podle cikánských tradic, že se cikáni zlobí, ti mrtví, ti tomu nevěří. Proto se zlobí. To, co se říká nad jejich hrobem, mimochodem nebyl to jejich hrob, bylo to asi o sto metrů dál, protože na původním místě stojí prasečinec, stáli jsme po kolena v bahně a ve hnoji, v dešti, ale nešli jsme tam proto, abychom tam viděli oficiální protokol, kohosi, vládu nebo prezidenta.

My jsme tam šli proto, že konečně tam můžeme uctít památku našich soukmenovců, bratrů, sester atd. A když nám potom nebyl umožněn v oficiálním protokolu přístup do koridoru, který si ohraničily prezidentovy gorily a řekly "ne, my vás tam nepustíme, až odejde oficiální delegace", tak to svědčí o tom, jak skutečně myslí v této společnosti tato vláda a všichni ostatní to soužití s námi. Já jsem potom zavolal Romové za mnou, odstrčil jsem tu gorilu, která byla o 2 hlavy větší a šel jsem tam tu kytičku položit, bez ohledu na to, kdo tam je nebo není. A řekl jsem čtyři slova - Rudé právo to nesprávně citovalo, já jsem řekl něco navíc: Gádžové postavili koncentrační tábor což potvrdil pan prezident Havel, který řekl: Ano, byli to Češi, kteří to postavili. Gádžové tam povraždili 600 Romů - což je také pravda. Gádžové tam postavili prasečinec. A gádžové tam pokládají věnce. To je výsměch! Výsměch lidskosti, když představitelé těch 700 lidí, kteří tam přišli v dešti, v bahně a ve hnoji stáli od rána od 9 hodin do 12 hodin bez deštníků, bez tribuny, a vydrželi jsme to, a nakonec nám řeknou: Vy tam nesmíte. O tom, že pomník stojí na nedůstojném místě, není třeba pochybovat. Postavit romský pomník na prasečinci, to je unikum. To je událost. Kdyby ten Městský úřad v Letech nebo Okresní úřad v Písku udělal to, co udělali v Terezíně nebo kdekoli jinde - vyhradil obecní pozemek o 20 m2 na důstojném místě nebo na městském hřbitově, tak to mělo ohlas. Kolem toho památníku vysekali trávu a křoví a nahnali tam cikány. My jsme dělali to křoví oficiálnímu protokolu. Já jsem řekl jednu věc. Příště ať zástupci vlády, prezident na tyto akce Romů nechodí, protože to zneužívají jen pro sebe. Pro svou popularitu, pro televizi, aby se ukázali na veřejnosti, jací jsou to demokraté. Ti necítí žádnou lítost nad námi. Žádnou lítost. (Na rozdíl od těch Romů, kteří stáli v tom dešti a brečeli.) Ti se nechtěli ukázat před televizí, před kamerami.

Stejně jako ve Žďáru nad Sázavou. Tam nikdo nešel upřímně paní Berkyové a jejím dětem nabídnout a poskytnout pomoc. Kromě pana starosty a přednosty okresního úřadu. Nikdo jiný neměl snahu jim pomoci. Tady chci právě veřejně poděkovat panu starostovi města, který je z ODS, přednostovi, který je z ODS, ale jsou to slušní lidé. Jsou to slušní lidé! (Veselost.) To je ten rozdíl. Jsou to slušní lidé a já je uznávám. Byli ochotni a okamžitě reagovali a pomohli těmto lidem, této rodině. Nejenom finančně, ale všemožně jim vyšli vstříc. Na rozdíl od jiných členů ODS, od jiných členů vlády, od členů parlamentu za ODS, kteří absolutně o tuto otázku nemají zájem. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se přihlásil pan ministr Tigrid. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já se ujímám slova jenom proto, abych doplnil to, co právě říkal pan poslanec. Já jsem byl v Letech. Byl tam pan ministr Igor Němec. Byl tam ministr vnitra. Byla tam hlava státu. Myslím, že všichni jsme tam jeli právě proto, abychom prokázali alespoň při této příležitosti, že nám osud těch, kteří byli postiženi, není lhostejný. Právě naopak. Neměli jsme žádné postranní myšlenky, že tím něco manifestujeme. Nestarali jsme se o to, kde jsou kamery, kde jsou příchody. Pan poslanec dobře ví, že jsme nebyli nějak odděleni. Bylo tam strašné bláto, jak se o tom pan poslanec zmínil, museli jsme se tam nějak dostat. Pan prezident přijel odjinud, než bylo plánováno. Opravdu nevím, že by k něčemu takovému došlo. Samozřejmě za to, kde byly nebo nebyly kamery, skutečně nemůžeme.

Já bych rád zdůraznil, že jsme byli v Letech právě proto, že šlo o genocidní vyhlazování z rasových důvodů. Přece nás nikdo nebude podezírat - mě na posledním místě - že bychom měli nějaké výhrady nebo postranní myšlenky. Já to prostě odmítám. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále je přihlášen do rozpravy pan premiér.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Budu také velmi stručný. Rozumím rozhořčení pana poslance Bodyho a to, co se událo nedávno ve Žďáru nad Sázavou a podobné jevy mě skutečně hluboce a zásadně mrzí. Myslím, že to, co jsme udělali jako prvotní opatření, nebyla žádná kosmetická gesta, která bychom nemysleli vážně. Mohu vás ubezpečit, že jsme je vážně mysleli. Včera vláda schválila další novelu trestního zákona, která navrhuje výrazně zesílit trestní sazby za všechny trestné činy, které jsou spojeny s rasovými a podobnými motivy.

Prosil bych pana poslance, aby netrivializoval tento problém. Víme, že jde o velmi složitý sociální jev, který nevyřešíme tím, že uděláme falešná gesta. Dostal jsem pozvánku do Let. Původně jsem řekl, že tam pojedu a následně jsem objevil, že tam jede také pan prezident, tak abychom nedělali možná trochu nadnesená gesta, že se tam zúčastníme všichni, právě proto jsem záměrně řekl, že tam nepojedu, aby nás nebyl tak velký průvod. Takže nezjednodušujme tyto věci. Nezjednodušujme pohřeb ve Žďáru nad Sázavou. Vědomě jsem se rozhodl, že tam pojede pan ministr Němec. Napsal jsem vdově po zavražděném panu Berkym, a něco jsem jí poslal. Netrivializujme tento problém.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Body se hlásil. Ono se hlásí mnoho poslanců a vy jste nebyl první. Předpokládám, že to byla faktická poznámka.

(Poslanec Body sděluje, že dal dvě přihlášky za sebou.) V tom případě musím vyvolat ty, kteří se hlásí k tomuto problému. Souhlasíte s tím? (Souhlas.) Bude hovořit pan kolega Němec, paní kolegyně Mazalová, pan kolega Body.

Poslanec Luboš Němec: Vážená vládo, vážení kolegové, v zájmu objektivity, pokud jde o tragickou událost ve Žďáru nad Sázavou, považuji za nutné uvést skutečnost, že před třemi roky v Novém Městě na Moravě, 11 km od Žďáru nad Sázavou, na schodech kulturního domu smrtelně bodnul nožem studenta místního gymnázia jeden z Romů. Jediným argumentem vraha bylo, že si ho spletl. Proto je třeba se oprostit od emocí a řešit tuto složitou problematiku racionálně. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Paní kolegyně Mazalová se ujme slova.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, bylo zde řečeno, co prožívá rodina Berkyových. Já věřím, že prožívá hrozné chvíle, kruté chvíle. Protože každá vražda je strašná, ať se stane v kterékoli rodině, ať zavraždí kdokoli. Mám pocit, že vystoupení pana kolegy Bodyho bylo trochu nešťastné a že zvýší spíše alergii vůči Romům. Protože já osobně jsem proti tomu, aby se dělili Romové na jedné straně a gádžové na druhé straně, jak zde zaznělo. Pan kolega vyčítá vládě, že straní občanům světlejší pleti. Já dostávám moře dopisů z celé České republiky, kde vyčítají vládě zase opak toho. Něco v pořádku není a mělo by se to rozhodně napravit. Já si to myslím také. Pan kolega říká, že Romové jsou diskriminováni. Možná v určitém ohledu ano.

Já jsem pro to, aby měli stejná práva jako ostatní, aby měli právo na práci, aby měli právo na vzdělání, ale také právo na trest tak, jako všichni ostatní. Budeme rozlišovat a separovat Rómy od ostatních obyvatel, byť s určitými výhodami, jak tomu bylo v uplynulých 40ti letech? Nevidím řešení v odlišování těchto skupin obyvatelstva. Všichni žijeme v jednom společném státě, v České republice, všichni bychom měli mít tedy stejná práva, ale zároveň i stejné povinnosti. Já znám mnoho slušných rodin Rómů, někteří z nich jsou velice solidní, ale ani jedna z nich by nesouhlasila s tím, aby byla jakýmkoliv způsobem vyčleněna a odlišována. Vrah zůstává vrahem, ať je více či méně opálený. To si, prosím vás, uvědomme! Dělme společnost na lidi slušné, kteří dodržují zákony této země a na ty druhé. To je jediná spravedlnost, která je v této zemi a všude jinde možná. (Potlesk).

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Body.

Poslanec Ladislav Body: Úvodem se musím omluvit, když jsem hovořil o oslovení politických stran, musím se omluvit ODE - ta také odepsala, předseda Kalvoda mi napsal dopis s tím, že mne odkázal na ministra Němce. To jenom úvodem. Pak se ještě omlouvám straně KSČM, která mi skutečně odepsala také. Omlouvám se ještě jednou. Nebyl to záměr, zpochybnit jejich aktivity.

Na to, co tady zaznělo z úst pana ministra Tigrida: Samozřejmě nikdy jsem si nedovolil už z úcty k vašemu věku a postavení a nedovolím si,- vy to dobře víte, známe se již několik let,- vás nařknout z čehosi. To si nedovolím. Vy jste člověk zásadový, který něco prožil, a vás nepodezírám z ničeho nekalého. To říkám na rovinu.

Samozřejmě, že pan premiér řekl to, co řekl. Nehodlám komentovat slova pana premiéra, myslím, že tisk to bude komentovat lépe než já. Ale k tomu, co řekla kolegyně Gerta Mazalová: Jestliže hovoříme o rasizmu, pak samozřejmě já jsem hovořil o diskriminaci, o rasizmu. Rasizmus je určitá forma diskriminace. A jestliže mluvíme o diskriminaci, pak o diskriminaci jsem mluvil v oblasti soužití a uplatnění a to jsem nechtěl záměrně zdůrazňovat. Ale teď se zeptám vás všech tady, i ministrů: Kolika Rómům bylo umožněno v tom rozdávání národního majetku, kterému se říká privatizace, kolika Rómům byla umožněna účast? (Hlas v plénu - všem). Moment, kolegové, všem? Jakmile došlo na konkrétní činy, udělal se posudek "neschopný, hloupý, nemá peníze, nemůže, nedoporučujeme" (Hlasy: to není pravda!).

Veřejná zakázka: Zákon o veřejné zakázce, který se přijal způsobem takovým, že když je výběrové řízení, - a včera jsem byl svědkem takového výběrového řízení, kde byly tři české firmy a jedna rómská, jak dopadli ti Rómové, asi víte. Prostě to prohráli. Ale to nechci zdůvodňovat, protože možná tam byl špatný projekt.

Ale tato vláda přijala jakési usnesení. A já jsem hovořil o podstatě problému, že vláda toto chtěla řešit vládními usneseními, která přijala jako normu pro určitý způsob řešení rómské problematiky a tato usnesení se nikdy nenaplnila. To je ten problém, že žádný rezort, kterému něco bylo uloženo usnesením vlády, což je pro vládu závazné, toto usnesení neplní a absolutně tuto otázku přehlíží tím, že napsala jakési zprávy, které mám tam v lavici, které si sice mohu přečíst, ale pak buď je odložím nebo dám klukovi do sběru. To je všechno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kolega Krámek se ujme slova.

Poslanec Jan Krámek: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, nejprve si dovolím říci svůj názor na problematiku, o které zde bylo hovořeno. Samozřejmě i mne velice mrzí jakákoli událost, ke které dojde, přijde-li člověk o život, ale do dnešního dne, aniž bych opomněl aspekty týkající se rasistických projevů, do dnešního dne jsem nerozděloval občany této republiky na gádže a Rómy. Rovněž ale chci říci, že to nebudu od dnešního dne do budoucna činit. Já bych si velice přál, aby všichni občané této republiky dodržovali zákonné normy, aby jeden neprofitoval na úkor druhého nezákonným způsobem, aby jeden druhého nepřipravil o život. Zazněla tady slova, která mne právě přiměla k tomu, abych se přihlásil.

Zazněla slova o tom - zjednoduším-li to,- že vlády polistopadové způsobily tento stav. (Poslanec Body se ohrazuje). Nebylo to řečeno takhle, ale řekl jsem, že to zjednodušuji. Bylo řečeno, že za Pithartovy vlády a vlády premiéra Klause. Ano, tady byla situace zcela jiná do listopadu 1989. Tento stát podle mého přesvědčení a zkušeností byl státem policejním a prakticky bylo možné se podívat - obrazně řečeno - do talíře každé rodině. Ale to je něco zcela jiného, než dnes a také to byl stát naprosté nesvobody. A je samozřejmě něco jiného, jakým způsobem a v jakém prostředí je kdo vychováván. A bohužel nejen naše generace, ale ještě i mladší, kteří v současné době s námi žijí, jsou a budou ještě dlouho poznamenáni právě působením komunistického režimu. A já si myslím, že žádná zákonná norma nedokáže jít do svědomí a činů člověka, člověka, který když se k něčemu rozhodne, tak to prostě buď udělá nebo neudělá, na základě toho jaké má mravní zásady, jak byl vychováván.

To je vše, co jsem k tomu chtěl říci. Jinak samozřejmě mám smutný pocit v neštěstí, které se nepřímo dotýká i mne, jakmile přijde o život kdokoliv, i kterékoliv barvy pleti.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se přihlásil předseda Poslanecké sněmovny.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, já bych nerad, aby uprostřed slov a potlesku zaniklo to nejdůležitější, co podle mne by z debaty mělo vyplynout. Samozřejmě souhlasím s tím, že vražda je vždy obludná a trestný čin je vždy obludný, a že jsou občané, kteří dodržují zákony a kteří zákony nedodržují. Ale zároveň bych chtěl zdůraznit, že podle mého názoru trestný čin, vražda, jakékoli násilí konané z pohnutek rasových nebo nacionalistických je čin obzvlášť obludný a má být obzvlášť přísně souzen.

Já takto rozumím iniciativě vlády a prosil bych kolegu Bodyho, aby uprostřed emocionálního zaujetí, které je pochopitelné, nezapomněl na hlavní poselství, které vyplývá ze strašného činu, jenž se odehrál v minulých dnech. Prosím, abyste to na zřeteli měli i vy ostatní. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dále se do rozpravy hlásí kolega Body s podnětem.

Poslanec Ladislav Body: Kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, pane předsedající, bezprostředně po pohřbu ve Žďáru nad Sázavou se sešli představitelé rómských sdružení a organizací celé České republiky, kteří žádají Parlament České republiky o ustavení parlamentní komise, v jejíž působnosti bude možnost kontroly a dohledu nad důsledným vyšetřováním všech trestných činů s rasistickým a fašistickým podtextem. "Žádáme pana poslance Ladislava Bodyho, aby toto memorandum tlumočil předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedovi vlády". Jsou zde podepsáni představitelé všech rómských iniciativ v České republice.

Já, pane předsedo parlamentu a pane předsedo vlády, mám jenom originál, nechám to přepsat na stroji nebo otisknout a osobně vám to zašlu poštou.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP