Úterý 27. září 1994

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme pokračovat ještě před uplynutím 5 minutové lhůty. Paní poslankyně a páni poslanci, odhlašuji vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že je v tuto chvíli zaregistrováno 78 poslankyň a poslanců, je to dostatečný počet, abychom mohli jednat a hlasovat.

Máme předložen návrh na to, abychom nejdříve jednotlivě hlasovali o usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost poslance Jaromíra Šimánka z funkce člena ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetřování okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah. To je první z pěti personálních usnesení, o kterých budeme nyní hlasovat. 37. hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 37. hlasování skončilo.

Ze 126 přítomných bylo 110 pro, 2 proti, 10 se zdrželo, 4 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Druhý návrh: Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost poslance Jana Deckera z funkce člena ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah. 38. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování č. 38 skončilo.

Ze 130 přítomných hlasovalo 115 pro, 3 proti, 12 se zdrželo. I tento návrh byl přijat.

Třetí návrh: Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost poslance Čapka z funkce člena ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah. 39. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování č. 39 skončilo.

Ze 132 přítomných bylo 41 pro, 30 proti, 60 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Čtvrtý návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost poslance Chudobu z funkce člena ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah.

Kdo podporuje předložený návrh, ať to dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

40. hlasování skončilo. Ze 133 přítomných je 42 pro, 31 proti, 60 se zdrželo hlasování. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslední návrh z této skupiny:

Poslanecká sněmovna odvolává na vlastní žádost poslance Kozáka z funkce člena ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetřování okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah.

41. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

41. hlasování skončilo. Ze 133 přítomných bylo 95 pro, 6 proti, 30 se zdrželo, 2 nehlasovali. Tento návrh byl přijat.

Dále byly předloženy návrhy na doplnění. Pan poslanec Honajzer navrhl paní poslankyni Miladu Kadlecovou a pan poslanec Motyčka navrhl pana poslance Josefa Krupíka. Je možno o těchto návrzích hlasovat pohromadě, nebo zvlášť? Je někdo proti tomu, aby se hlasovalo pohromadě? Pan místopředseda Vlach je proti tomu, aby se hlasovalo pohromadě, vyhovím, budeme hlasovat zvlášť.

Ve 42. hlasování rozhodneme o návrhu poslance Honajzra, aby za členku vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetřování okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah byla zvolena paní poslankyně Milada Kadlecová. Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 42. hlasování najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

42. hlasování skončilo. Ze 134 přítomných bylo 95 pro, nikdo proti, 33 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Poslední personální návrh: Pan poslanec Motyčka navrhl, aby byl za člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna, Zásah zvolen pan poslanec Josef Krupík.

43. hlasování o tom rozhodne.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

43. hlasování skončilo. Ze 134 přítomných bylo 96 pro, 1 proti, 33 se zdrželo, 4 nehlasovali. I tento návrh byl přijat. Jsem přesvědčen, že jsme v hlasování probrali všechny předložené návrhy.

Hlásí se pan poslanec Seifer.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych požádat o schválení dalšího bodu jednání schválení dalšího člena této komise pro vyšetřování akce Norbert, Vlna, Zásah.

Předseda PSP Milan Uhde: Vzhledem k ukončené rozpravě je to třeba pojmout jako návrh na zařazení nového bodu, a to teď hned.

Pan poslanec Seifer navrhl, abychom rozšířili pořad jednání o bod

XV.

Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akce Norbert, Vlna, Zásah

Je to návrh, o kterém dávám okamžitě hlasovat.

44. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh pana poslance Seifera, dejte to najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

44. hlasování skončilo. Ze 130 přítomných bylo 106 pro, proti 2, 15 se zdrželo, 7 nehlasovalo.

Bod jsme zařadili, pan poslanec Seifer se ujme slova a přednese návrh.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po dohodě klubu navrhuji, aby do této komise byl zařazen pan poslanec Šoler.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Seifer navrhl pana poslance Jiřího Šolera. Dávám příležitost k případné rozpravě. Chce někdo vystoupit? Ke každému bodu s výjimkou těch, u kterých to zakazuje jednací řád, je rozprava možná. Protože nevidím žádnou přihlášku, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Seifera.

45. hlasování. Kdo podporujete návrh pana poslance Seifera, aby byl za člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna, Zásah zvolen pan poslanec Jiří Šoler, dejte to najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

45. hlasování skončilo. Ze 132 hlasů bylo 58 pro, 11 proti, 50 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Vzhledem k tomu, že se naplnil čas a je 18.30, uzavírám dnešní část 23. schůze. Konstatuji, že zítra začneme v 9.30 hod. Předpokládáme, že po 14. hodině odpoledne zasedne organizační výbor. Jeho členové ať s tím počítají.

(Jednání přerušeno v 18.30 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP