Čtvrtek 9. února 1995

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento bod programu zde už v určitém smyslu jednou byl. Nicméně patří k legitimním právům opozice určité náměty znovu a znovu nastolovat. Francouzští degaullisté znovu a znovu nastolovali otázku důvěry vlády socialistům, a výsledek byl, že socialisté prohráli.

Myslím si, že je zapotřebí stejně tak naopak znovu a znovu nastolovat otázku důvěry, ať již vlády či jednotlivých členů a věřím, že dříve či později logikou svého vývoje nastane to, co musí nastat, to je, že ten či který jiný clen odejde.

Je samozřejmé, že poslanec, který žádá odvolání ministra, může mít k tomu závažné důvody, nemusí mít k tomu závažné důvody. Kdybych žádal odvolání ministerského předsedy Václava Klause, že rozvrátil měnový kurs, tak koalice se bude smát a popravdě řečeno i opozice bude pochybovat o mé svéprávnosti. Jestliže však jsem požádal pana ministra vnitra, aby zvážil, zda by neprospělo věci, kdyby opustil nejvyšší post v resortu bezpečnosti, tj. ministra vnitra, činil jsem to s hlubokým přesvědčením, že tak činit mám a stejně tak jsem přesvědčen stále o tom, že odstoupení pana ministra a jeho nahrazení téměř kýmkoli by nepochybně prospělo situaci.

Je problémem každého muže, který zaujal určitý politický post, aby zvážil, zda má dostatek schopností tento post zvládat, není však pravdou, že by takoví muži nebyli. Jen maně si vzpomínám, že - tuším - Tomáš Hradílek, když byl obsazen do určitého postu, po několika málo týdnech zjistil, že na ten post prostě nemá. Nedávno spisovatel jeden dospěl k názoru, že náměstek ministra vnitra by měl být kompetentní člověk a odstoupil, že prostě přestala doba laiků.

Pan ministr vnitra tak nepostupuje. Je možné, že mě ještě jiní kolegové doplní, přesto si dovolím učinit několik poznámek. Málokterý ministr se za celou éru svého působení dokázal - a patří to i do období, kdy působil ještě jako náměstek federálního ministra vnitra - dopustit tolika chyb. Byla zde vzpomenuta nešťastná aféra Bartončík, kde tuším dva dny před ukončením voleb označil pan náměstek ministra vnitra Jan Ruml Josef Bartončíka za osobu spolupracující s STB. Je zcela irelevantní, zda Josef Bartončík byl či nebyl takovou osobou. Zcela zjevně však tehdy Jan Ruml překročil pravomoci veřejného činitele a dle mého soudu i způsobil jiný zvlášť závažný následek. Čili vyjádřil bych to i jinak, nelze ani vyloučit, že se dopustil trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158, odst. 2 trestního zákona, což při sazbě 3 - 10 let je doposud nepromlčeno.

Ponechám-li nyní tuto stránku věci, zůstala zde otázka, zda je možné tímto způsobem postupovat. Nepochybně následně jak tehdejší Federální shromáždění, tak Česká národní rada našla mechanismy, jak tyto věci zjistit. Ale troufám si tvrdit, že nikdo, tím méně náměstek ministra vnitra, nemá právo vzít o své vůli do svých rukou moc, vykládat si právo po svém jakkoliv a jakkoliv chce. Nebudu zakrývat, že od toho okamžiku jsem pojal k panu Janu Rumlovi hlubokou nedůvěru a osobní hluboké obavy. (Kolegu to ničí, je z toho smutný, dobře.)

Samozřejmě chyb, kterých se dopustil, bylo podstatně víc, a jiní by je zdokladovali daleko precizněji. Vezmu je jen namátkou. (nesouhlasné výkřiky v části sněmovny) Přátelé, je to pět minut, po mém skončení můžete hlasovat o otázce diskusního příspěvku.

Tak například v době, kdy jsme vysílali jednotku do Perského zálivu, došlo k reorganizaci Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, čili jinak řečeno orgánu, který v tom okamžiku měl dbát na zajišťování našich bezpečnostních zájmů. Pan Ruml byl za tuto jednotku odpověden - za tento Úřad.

Vzpomínám si na situaci, kdy kupříkladu česká vláda žádala odvolání pana Jana Rumla z funkce náměstka ministra vnitra z toho důvodu, že učinil určité kroky proti tehdejšímu zmocněnci české vlády pro styk se slovenskou vládou a jen o jediný hlas náměstek ministra nebyl odvolán. Ale mohl bych připomenout ještě další akce.

Myslím, že velice svéráznou byla účast na Velké pardubické v roce 1992, kdy v průběhu několika málo měsíců se změnily rázně důvody. Nejprve pan ministr děkuje policistům, v dalším okamžiku dospívá k názoru, že možná vše nebylo nejlepší, poté odvolává příslušné územní velitele, ale na druhé straně na mou interpelaci odpovídá, že vše velice pečlivě vyšetří inspekce, ke které má plnou důvěru. Výsledkem pak je, že odvolává ředitele inspekce.

Těch afér je celá řada, celá řada kaus. Nepochybně to pány z koalice nezajímá, ani nemůže zajímat, neboť je to pojmově vyloučeno. Jinak to ani nejde, pane kolego, že.

Já bych chtěl říci zde cosi důležitějšího. Myslím si, že každý má právo na chybu, i pan ministr vnitra. Nicméně nesmí se stát z toho chronické pravidlo. Zatímco pan ministr Kočárník má kupříkladu po celou dobu jednoho jediného prvního náměstka ministra financí, pan ministr Ruml jmenoval po panu Zelnickém, Vyletovi a Novotném již čtvrtého policejního prezidenta, a to pana Tomáška. Ještě větší inflace šéfů, ať již skutečných či pověřených, nastává v oblasti inspekce. V dnešní době je to už pan doktor Nechanický v podobě šestého šéfa. A pokud já jsem si přečetl to, co dneska říká v Rudém právu, po pravdě řečeno chci vidět, jak dlouho pan doktor Nechanický bude ještě šéfem inspekce. To prostě není normální.

Činím pana ministra zodpovědným, že se podílel na tom, že se hluboce prohloubila obava všech občanů o své bezpečí, o své jistoty. Všechny úvahy a všechna volání po zvýšení trestní represe, která mimochodem jdou na hlavu jeho stranického kolegy ministra Nováka, nejsou zapříčiněny ministerstvem spravedlnosti, ale nepochybně onen trychtýř je právě v resortu ministerstva vnitra.

Jsem ochoten připustit, že v současné fázi kriminalita v určitém smyslu stagnuje. Ovsem kriminalita veřejně viditelná. Občané všeobecně nabývají dojmu, že policie dostatečně nehájí jejich zájmy, že je laxní a přehlíživá. To ovšem není chybou ojedinělých pracovníků, vše od čehosi odvisí. Jestliže si nemůže být jist svou funkcí policejní prezident, jak si může být jist svou funkcí řadový policejní úředník.

Včera jsem se zúčastnil jedné akce na Rakovnicku, kde místní starosta zvolený za ODS si stěžoval, jak policisté vzdor tomu, že je znovu a znovu žádá, aby se účastnili vesnické zábavy, pozvání ignorují a že on pocítil jako určité zadostiučinění, když konečně jeden z těchto veselých chlapců tomuto náčelníkovi rozbil plot u jeho vilky. Podle tohoto starosty to je ten důvod, kdy si snad policista uvědomí, že pořádek a klid je třeba zabezpečovat.

Pánové, my říkáme, že demokracie s sebou nese uvolnění. To je nepochybné. Nicméně platí i jiné zákonitosti. Pravicový ministr vnitra - poté co nastoupil - během dvou měsíců způsobil, že kriminalita klesla o 7%. To bylo v demokratické Francii.

Já se domnívám, že vše odvisí od toho, jak onen šéf resortu vystupuje, jak působí na své podřízené. Vždy platí, že ryba smrdí od hlavy. Myslím, že je-li dnes možné, že policisté tvoří za určitých okolností doprovod obnaženým dívkám jezdícím po Václavském náměstí, pak, dámy a pánové, těžko je možné se domnívat, že je možné udržet klid, pořádek, bezpečnost a jistotu v této zemi.

Já myslím, že s panem ministrem jsme přibližně stejně staří, dokonce jsou takové hlasy, že jsme chodili do stejného gymnázia a je dokonce možné, že jsme četli stejné autory. (Smích v sále). Jan Procházka kdysi v knížce "Politika pro každého" napsal: "Vyčítá se mi, proč já napadám ministry, proč jim něco vytýkám a lidé mi říkají - vždyť oni to myslí dobře." Já jsem, drahé kolegyně a kolegové, hluboce přesvědčen, že pan ministr vnitra to upřímně myslí dobře, ale problém je, že to dělá špatně.

Pane ministře, parlamentní demokracie je založena na počtech. Ty počty jsou jasné. Můžeme hlasovat, bude to veselé, ale i ty Boží mlýny melou, je zde nový policejní prezident, je zde nový šéf inspekce. Dovolím si upozornit, že poté co opět vyměníte jednoho z těch pánů, znovu sem přijdu a znovu se vás dotáži, zda nepokládáte za moudré pomoci bezpečnosti, jistotě i klidu v této zemi tak, že odstoupíte.

Z povahy věci vyplývá, že přirozeně s odpovědí na interpelaci nesouhlasím. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Melichar.

Poslanec Jaroslav Melichar: Pane předsedající, vážení ministři, kolegyně a kolegové, zdaleka neoplývám rétorikou a mluvnickým projevem mého předřečníka. Pan poslanec Vyvadil zrekapituloval anabázi pana ministra Rumla od samého počátku jeho politické kariéry. Já osobně jako člen ODS a jako poslanec klubu ODS mám rovněž některé výhrady, ale musím říci jednu věc. V roce 1991, když byl převrat v Moskvě a dostala se k moci pučistická vláda stalinistů, z vlády a z našich politiků odleva doprava byl pouze jediný člověk, který řekl své mínění v tisku, rozhlase a televizi. Tím člověkem byl náměstek ministra vnitra pan Ruml. Od té doby si pana ministra za tento čin nesmírně vážím, přestože i já jsem měl určitou pochybnost při odvolání policejního prezidenta. Je to ale jeho pravomoc a přirovnávat tady francouzského ministra vnitra k českému ministru vnitra je přinejmenším pochybené.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan ministr Ruml.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci karikovat vystoupení pana poslance Vyvadila, kterého mám osobně velmi rád. (Smích v sále.) Chtěl bych jen upřesnit, když už mluvil o počtech - pan ředitel Nechanický není šestým ředitelem inspekce, ale čtvrtým. To jen pro pořádek.

Jinak je pro mne velkým potěšením, že téměř všichni propuštění úředníci ministerstva vnitra jsou dnes členy České strany sociálně demokratické. (Smích a potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Gross, potom pan poslanec Matulka.

Poslanec Stanislav Gross: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, chci pouze říci, že i pro nás je velkým potěšením, že skoro všichni bývalí vysocí úředníci ministerstva vnitra (myšleno porevoluční) jsou členy ČSSD. Dává to dobrý základ k tomu, že sociální demokracie - až bude řídit rezort ministerstva vnitra - to bude dělat mnohem lépe než jak je to dosud. (Smích a potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Matulka má slovo. Prosím o klid.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, rád bych se obrátil k vám všem, ale zejména ke svým opozičním kolegům s prosbou: nežádejte odvolání pana ministra Rumla, nevyzývejte ho, aby sám odstoupil. Zkuste k tomu přistoupit trochu z jiného úhlu pohledu, ze kterého k tomu přistupuji já. Mě by mrzelo, kdyby pan ministr vnitra ve vládě nebyl, stejně jako mě mrzelo, když pan Šetina přestal být generálním prokurátorem, stejně jako mě mrzelo, když přestal být ministrem obrany pan Baudyš a stejně jako třeba jsem velmi rád, že konečně třeba pan Václav Benda dostal místo na vysluní a funkci, která mu jistě bude slušet. Zkuste se na to podívat tím úhlem pohledu, jestli není pro tuto zemi lepší, když dále bude pan ministr Ruml ve vládě, jestli by nebylo lepší, kdyby třeba i pan Šetina zůstal generálním prokurátorem, jestli by nebylo lepší, kdyby i vláda byla doplněna o další skvělé lidi, jako je např. - jak mě teď namátkou napadá - pan rektor Knížák, apod.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Já se omlouvám, že ještě jednou přistupuji k mikrofonu. Musím reagovat na to, co řekl kolega Matulka. Ono samozřejmě z úzce stranických zájmů by pro sociální demokracii i opozici bylo velice užitečné, kdyby tito pánové zůstali ve svých funkcích, ale pro vývoj této země to může mít daleko hlubší a horší následky. A nám jde o zájmy celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám a navrhuji přijmout toto usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci jeho možné rezignace na funkci ministra vnitra České republiky, uvedenou v tisku 1383 A.

Právě jsem vás odhlásil a prosím o novou prezentaci dřív, než začneme hlasovat. Dávám hlasovat o návrhu usnesení, který jste právě vyslechli, v hlasování č. 167.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 36 pro, 47 proti, 3 se zdrželi a 2 poslanci nehlasovali.

Budeme hlasovat o opačném návrhu usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Jiřího Vyvadila ve věci jeho možné rezignace na funkci ministra vnitra České republiky, uvedenou v tisku 1383 A.

Hlasování č. 168.

Kdo podpoří tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 53 pro, 31 proti, 8 poslanců se zdrželo hlasování a 2 nehlasovali.

Přistoupíme k další odpovědi, kterou pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci poslanců Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty, Jana Vika a Oldřicha Vrchy, který je přítomen, ve věci nelidského přístupu a zacházení s rodinnými příslušníky předsedy SPR-RSČ pana dr. Miroslava Sládka ze strany příslušníků cizinecké a pohraniční policie na hraničním přechodu Slavonice dne 11. listopadu 1994. Jedná se o tisk 1395, odpověď se předkládá jako tisk 1395 A.

Ptám se přítomných pánů poslanců, zda považují odpověď za uspokojivou. (Ne.) Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se do ní hlásí? Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty, Jana Vika a Oldřicha Vrchy ve věci nelidského přístupu i zacházení s rodinnými příslušníky předsedy SPR-RSČ pana dr. Miroslava Sládka ze strany příslušníků cizinecké a pohraniční policie na hraničním přechodu Slavonice dne 11. listopadu 1994, uvedenou v tisku 1395 A.

Ptám se, kdo podpoří tento návrh usnesení v hlasování č. 169. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 49 proti, 11 se zdrželo hlasování.

Nezbývá než přijmout usnesení opačné.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslanců Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty, Jana Vika a Oldřicha Vrchy ve věci nelidského přístupu i zacházení s rodinnými příslušníky předsedy SPR-RSČ pana dr. Miroslava Sládka ze strany příslušníků cizinecké a pohraniční policie na hraničním přechodu Slavonice dne 11. listopad u 1994, uvedenou v tisku 1395 A.

Hlasování č. 170.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 48 pro, 18 proti, 15 poslanců se zdrželo.

Pan ministr vnitra Jan Ruml odpověděl na interpelaci pana poslance Oldřicha Vrchy ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov - tisk 1409. Odpověď se předkládá jako tisk 1409 F. Ptám se pana poslance, zda odpověď považuje za uspokojivou. (Ne.)

Otevírám rozpravu k této věci. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov, uvedenou v tisku 1409 F.

Hlasování č. 171.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 17 pro, 47 proti, 10 poslanců se zdrželo.

Rozhodneme o opačném usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra vnitra Jana Rumla na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov, uvedenou v tisku 1409 F.

Hlasování č. 172.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 51 pro, 10 proti, 8 se zdrželo hlasování.

Tím jsme ukončili všechny odpovědi pana ministra Jana Rumla na vaše interpelace. Děkuji panu ministrovi.

Dále odpověděl pan ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nedostatku v řízení Ústavu sociálních věcí - Domova důchodců Lukov, okres Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu. Jedná se o tisk 1041. Odpověď byla předložena jako tisk 1041 A. Její projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost pana poslance. Já se ho ptám, zda považuje odpověď za uspokojivou. (Ne.) Nepovažuje. Otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Kdo se do ní hlásí? Nikoho nevidím, rozpravu uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí - Domova důchodců Lukov, okres Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu, uvedenou v tisku 1041 A.

Dámy a pánové, pohled do sněmovny mě nutí vás opět odhlásit a požádat, abyste se znovu zaregistrovali.

Vyhlašuji přestávku do 18.00 hodin.

(Schůze přerušena v 17.20 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.04 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli jsme schopni usnášení. 72 poslanců a poslankyň sedí na svých místech a má zvážit hlasováním, zda budou podporovat usnesení týkající se odpovědi, kterou poskytl ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věci Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí Domova důchodců Lukov, okres Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu, uvedeno ve sněmovním tisku 1041 A.

Budeme hlasovat. Kdo podporuje tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 173. hlasování skončilo.

Pro bylo 17, proti 41, zdrželo se 15, nehlasovalo 6. Návrh nebyl přijat.

Je mou povinností předložit opačný návrh:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodička na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí Domova důchodců Lukov, okres Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu, sněmovní tisk 1041 A.

174. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 87 přítomných bylo 52 pro, 15 proti, 14 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Usnesení bylo přijato.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička dále odpověděl na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nerovnoměrného přidělování finančních prostředků investičního i neinvestičního charakteru ústavům sociální péče v okrese Zlín, podle tisku 1042. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1042 A. Její projednávání bylo na 25. schůzi sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Pan poslanec Oldřich Vrcha je nyní přítomen. Táži se ho, zda považuje odpověď za uspokojivou. Nepovažuje. Otevírám v této věci rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nevidím přihlášku. Rozpravu uzavírám. Předkládám vám usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nerovnoměrného přidělování finančních prostředků investičního i neinvestičního charakteru ústavům sociální péče v okrese Zlín, jak uvedeno ve sněmovním tisku 1042 A.

175. hlasování na této schůzi rozhodne o osudu tohoto návrhu usnesení. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Z 91 přítomných bylo 23 pro, 47 proti, 12 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám usnesení v opačném smyslu:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nerovnoměrného přidělování finančních prostředků investičního i neinvestičního charakteru ústavům sociální péče v okrese Zlín, jak uvedeno ve sněmovním tisku 1042 A.

176. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 102 přítomných bylo 58 pro, 15 proti, 19 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Usnesení bylo přijato.

Budeme hlasovat. 177. hlasování. Kdo podporujete předložený návrh usnesení, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 177. hlasování skončilo.

Ze 106 přítomných bylo 22 pro, 57 proti, 17 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Předkládám návrh opačný:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky na interpelaci poslance Oldřicha Vrchy ve věci nezvěstné paní Marie Medulánové, . posledně bytem u Okresního ústavu sociálních služeb, domov důchodců, Štěpnická č. 1139, Uherské Hradiště, jak uvedeno ve sněmovním tisku 1044 A.

178. hlasování. Kdo podporujete tento návrh usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdrzel hlasování? 178. hlasování skončilo.

Ze 106 přítomných bylo 60 pro, 13 proti, 16 se zdrželo, 17 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Odhlásím vás a poprosím o novou registraci, protože se mi zdá, že je poměrně vysoký počet nehlasujících. Je třeba se přesvědčit.

Ministr práce a sociálních věcí Jindřich Vodička odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Trojana ve věci předložení Evropské sociální charty k ratifikaci Parlamentu České republiky, sněmovní tisk 1092. Odpověď byla předložena jako sněmovní tisk 1092 C. Projednávání bylo na 25. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno pro nepřítomnost poslance. Táži se pana poslance Zdeňka Trojana, zda odpověď považuje za uspokojivou. Prosím, pane poslanče.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP