Úterý 23. května 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

23. května 1995 ve 14.13 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP p. Tollner a 181 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský. ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze poslanecké sněmovny

24. května 1995 v 9.13 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 183 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

25. května 1995 v 9.22 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 184 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, předseda NKÚ L. Voleník.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

26. května 1995 v 9.20 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

1. den schůze (23. května 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 181 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.13 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 31. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Vítám vládu ČR a oznamuji, ze svou nepřítomnost na schůzi nebo na její části omluvili ministři pan Pavel Tigrid pro zahraniční služební cestu a pan Jiří Skalický z důvodů zdravotních.

Podle prezenční listiny bylo ve 14.07 hod. podepsáno 91 poslankyň a poslanců. V tuto chvíli je zaregistrováno 128 poslankyň a poslanců. Prosím, abyste se přihlásili jako přítomní svými registračními kartami, pokud jste tak ještě neučinili.

Dále žádám ty, kdo mají náhradní registrační karty, aby přihlásili jejich čísla. Pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu číslo 5, pan poslanec Petr Bachna náhradní kartu číslo 1.

Přistupujeme k projednáni návrhu pořadu 31. schůze, ale pouze za podmínky, že se ztišíte. Jinak udělám přestávku a budeme pokračovat až po ní.

Návrh pořadu připravil organizační výbor. Máte jej na pozvánce a já přednesu ještě několik poznámek a návrhů.

K návrhu zákona, který je uveden na pozvánce pod bodem 18, jsem obdržel minulý týden dopis poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna. Žádají mne, abych tento návrh novely zákona týkající se spotřebních daní dal stáhnout z pořadu této schůze a aby až do odvolání nebyl v orgánech poslanecké sněmovny projednáván. Navrhuji proto tento bod vyřadit z pořadu schůze.

Dále vás chci upozornit, ze u návrhů zákonů, které máte v pozvánce pod body 11 - školský zákon, 25 a 26 - týkající se sociální podpory, nebyly do zahájení schůze vypracovány společné zprávy ani zprávy o projednávání v jednotlivých výborech.

A konečně pan ministr Skalický, který je v dlouhodobém domácím léčení, se chce zúčastnit alespoň části jednání, které se jej bezprostředně týká. Proto požádal, aby body pořadu, ke kterým se vyjadřuje, byly zařazeny ve čtvrtek za sebou. Jedná se o bod 30, zákon o Fondu národního majetku, a bod 34, rozpočet Fondu národního majetku.

Navrhuji proto přeřadit oba body ve smyslu žádosti pana ministra Skalického tak, aby se jimi zahájil ve čtvrtek třetí jednací den. Pan ministr by se měl zúčastnit také projednávání bodu 21 - "Odpovědi na interpelace". Proto bychom ještě za jeho účasti zahájili projednávání tohoto bodu, poté jej přerušili, zahájili projednávání bodu "Interpelace" a pak se vrátili k bodu "Odpovědi na interpelace".

Nyní dávám slovo vám, paní poslankyně a páni poslanci. Máte příležitost přednést své návrhy na případné doplnění nebo změnu pořadu. Pokud budete mít návrhy na doplnění pořadu, prosím, abyste mi je předali v písemné podobě. Do rozpravy se v tuto chvíli přihlásili tito poslanci a poslankyně. Pardon, pan místopředseda Vlach má technickou poznámku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jde jen o doplnění nebo o dotaz. Rozumím té žádosti pana ministra Skalického (se kterou souhlasím), který je zraněn a je jen logické, abychom mu vyhověli ve čtvrtek ráno, nebo součástí této informace by mělo být, že vláda jako celek bude pozvána k bodu "Interpelace a odpovědi" na 10. hodinu?

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Z informace vyplývá, že členové vlády nemusejí chodit na 9. hodinu. Je to jasné. Já ten bod ještě jednou potom přečtu.

Náhradní kartu číslo 6 má pan ministr a poslanec Jiří Novák, pan poslanec Martin Přibáň má náhradní kartu číslo 7. pan poslanec Václav Krása náhradní kartu číslo 12. Pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda nemá náhradní kartu číslo 5, jak mi právě oznámil, neboť - cituji jeho slova "tato náhradní karta byla také ztracena". Proto mu byla dána náhradní karta číslo 8, která zatím ztracena nebyla.

Do rozpravy se písemně přihlásili zatím tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Ortman, pan poslanec Gross, pan poslanec Štrait, paní poslankyně Stiborová, pan poslanec Payne a pan poslanec Kozel.

Než dám slovo prvnímu přihlášenému do rozpravy, panu poslanci Ortmanovi, chci poctivě informovat o určité kolizi, která tu vznikla. Pan poslanec Ortman měl zájem promluvit v rozpravě jako první. Toto své přání mi tlumočil již dnes před 10. hodinou na politickém grémiu. Stejné přání měl předseda Klubu ČSSD pan poslanec Gross, jehož přihlášku jsem dostal v 11.00 hodin.

Protože se návrhy obou předsedů klubů týkají stejné věci, mají tedy stejný obsah, potvrzuji, že vznikly nezávisle na sobě, nekopírují jeden druhý, a chci říci, že jsem rozhodl, ze první vystoupí pan poslanec Ortman. Poté se připraví pan poslanec Gross.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem poslaneckého klubu Levého bloku bych rád navrhl stažení stávajících bodů 25 a - protože s tím logicky souvisí - bodu 26 našeho jednání, a to s tímto odůvodněním.

Vnitrokoaliční jednání oddálila projednávání vládní předlohy o několik měsíců, výbory však měly lhůtu pouze několika dnů, některé je nestačily projednat vůbec. Nyní se říkalo i na grémiu, ze dnešní odpolední jednání sněmovny může být přerušeno k jednání výborů k tomuto zákonu.

Za druhé, postup projednávání je zcela neobvyklý. Počet pozměňovacích návrhů se dotýká více než 80% ustanovení vládní předlohy. Nedotýkám se věcné stránky zákona a pozměňovacích návrhů. Je fakt, že proti vládní předloze jsou pozitivní.

Za třetí. Dalším důvodem našeho postupu je požadavek, který byl vyjádřen poslanci garančního výboru a některých klubů, aby se všechny tři základní sociální zákony projednávaly současně a aby bylo možné zajistit jejich věcnou návaznost.

Za čtvrté - zdá se, ze tím hlavním důvodem ke spěchu je fakt, že už dosud bylo na okresní úřady přijato několik set úředníků, kteří budou tuto dávkovou agendu vykonávat. A podle slov ministra Vodičky jich dosud bylo přijato do pracovního poměru 468. Skutečnost - obáváme se, že jejich počet je dvojnásobný.

Ze všech těchto důvodů, pane předsedo, navrhujeme hlasovat o stažení bodu 25, tedy vládního návrhu zákona o státní sociální podpoře a bodu 26 - vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Zvu k řečništi pana poslance Grosse a oznamuji, ze paní poslankyně Květoslava Čelišová má náhradní kartu č. 9.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, já mám poměrně usnadněnou situaci, neboť kolega Ortman řadu důvodů, které jsem zde chtěl vznést k témuž tématu, již řekl. Snad bych to jenom chtěl akcentovat tím, že oněch předložených 90 pozměňovacích návrhů se týká 50 paragrafů a 13 věcných okruhů, což samo o sobě dokumentuje to, že tato vládní předloha, která do Parlamentu bylo předložena někdy v lednu t. r., doznala opravdu značných změn.

l z těch důvodů, které jsem zde říkal, i z těch důvodů, o kterých zde hovořil kolega Ortman, také navrhuji stažení bodů 25 a 26 z programu dnešní schůze a oznamuji sněmovně, ze v případě, ze tento návrh nebude přijat a ze Poslanecká sněmovna tyto zákony bude projednávat, klub poslanců České strany sociálně demokratické zváží, zda se vůbec tohoto násilného projednávání bude zúčastňovat. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jaroslav Štrait. Připraví se paní poslankyně Marie Stiborová. Pan poslanec Šoler má náhradní kartu č. 11.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, připojuji se rovněž k návrhu pánů poslanců Ortmana a Grosse, aby nebyly projednávány na 31. schůzi body pořadu 25 a 26.

Rovněž nemohu souhlasit se způsobem projednávání zákona o sociální podpoře, který je přinejmenším málo korektní a podivný. Nejde jen o to, že jde o velké množství pozměňovacích návrhů, ale především o fakt, že zákon se tentokrát výjimečně týká 10,5 mil. občanů od kolébky až prakticky do konce života. Především proto je třeba projednávání věnovat ještě další péči. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Marie Stiborová má slovo. Připraví se pan poslanec Jiří Payne.

Poslankyně Marie Stiborová: Pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout změnu v pořadu dnešní schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Týká se bodu 13, tedy vráceného zákona, vráceného prezidentem republiky.

Doporučuji a navrhuji, aby tento bod, který dneska má číslo 13, byl přeřazen jako nový bod č. 3. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Stiborové. Pan poslanec Mach má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Zeman náhradní kartu č. 10.

V rozpravě promluví pan poslance Jiří Payne, připraví se pan poslanec František Kozel.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl změnu pořadu schůze, a to sice v tom smyslu, aby bod 35 byl přeřazen mezi body 8 a 9 pozvánky, která byla rozeslána.

Důvod je ten, ze tento bod má spíš charakter mezinárodní smlouvy, protože k němu nemohou být vznášeny pozměňovací návrhy. Zároveň bych upřesnil název tohoto bodu, který byl v pozvánce možná nepřesně uveden. Správný název bodu by měl být: Návrh na schválení jednacího řádu parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi, slovo má pan poslanec František Kozel. Připraví se pan místopředseda Pavel Tollner.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout dvě změny v pořadu, a sice - obojí přesun na červnovou schůzi - bod 11, vládní návrh novely zákona č. 29 z toho důvodu, který uvedl pan předseda na začátku, ze neexistuje společná zpráva a výbory nedoprojednaly tuto předlohu. A druhý přesun na červen se týká bodu 17. Je to návrh poslanecký, k novele zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Z věcných důvodů doporučuji, aby i tento bod byl přesunut na červnovou schůzi. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji, slovo má pan místopředseda Pavel Tollner.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, i já navrhuji změnu v pořadu dnešní schůze, totiž v tom, aby bod č. 12, což je návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky, byl přeřazen k bodu Zpráva o činnosti organizačního výboru. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi. Ptám se po dalších návrzích na změnu předloženého pořadu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím žádnou zdviženou ruku. Proto rozpravu o programu uzavírám a dám hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.

Pan poslanec Sýkora podal písemnou přihlášku na téma Vládní návrh o státní sociální podpoře. Já jsem nepochopil, ze chcete promluvit teď, ale samozřejmě jako předseda klubu máte právo. Prosím.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, sněmovní tisky 14441629 tak, jak je na pořadu jednání 25, 26. Řešení nevidím v tom, aby se zákon odkládal, což však neznamená, ze Českomoravská unie středu jej bude podporovat. To je stanovisko našeho klubu Českomoravské unie středu. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP