Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Vlach

Schůze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

1. schůze (1. 1. 1993)

část č. 1 (1. 1. 1993)

I. Projev předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 1 (1. 1. 1993)

II. Projev předsedy vlády České republiky
část č. 1 (1. 1. 1993)

III. Slavnostní vyhlášení Prohlášení České národní rady k parlamentům a národům světa
část č. 1 (1. 1. 1993)

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 1 (27. 1. 1993)

I. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení
část č. 1 (27. 1. 1993)

Bod č. 4
části č. 1-5 (27. 1. 1993)

Bod č. 5
část č. 3 (27. 1. 1993)

Bod č. 6
část č. 4 (27. 1. 1993)

Bod č. 8
části č. 7-8 (27. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

část č. 2 (3. 2. 1993)

III. Vládní návrh zákona o oddělení měny podle sněmovního tisku 80
část č. 1 (2. 2. 1993)

VII. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.
část č. 3 (3. 2. 1993)

5. schůze (2. 2. 1993)

1. Slib prezidenta republiky
část č. 1 (2. 2. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 1-2 (23. 2. 1993), část č. 7 (24. 2. 1993)

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 7 (24. 2. 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury
část č. 7, části č. 9-10 (24. 2. 1993), část č. 14 (25. 2. 1993)

Bod č. 11
části č. 7-8 (24. 2. 1993)

Bod č. 12
část č. 8 (24. 2. 1993)

Bod č. 13
části č. 8-9 (24. 2. 1993)

XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA"
část č. 9 (24. 2. 1993)

XV. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 podle sněmovního tisku 94
část č. 10 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 9 (24. 3. 1993)

IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
části č. 2-3 (23. 3. 1993)

Bod č. 6
části č. 10-11 (24. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 6 (23. 3. 1993)

IX. Návrh stanoviska výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
část č. 9 (24. 3. 1993)

X. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993 podle sněmovního tisku 7
část č. 10 (24. 3. 1993)

Bod č. 11
část č. 9 (24. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
části č. 11-12 (24. 3. 1993)

XIII. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1993 podle sněmovního tisku 91
části č. 12-13 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1, část č. 9 (20. 4. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 2-3 (20. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
části č. 4-8 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 9 (20. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 10 (20. 4. 1993)

Bod č. 8
část č. 23 (21. 4. 1993)

Bod č. 11
část č. 25 (21. 4. 1993)

XIII.. Návrhy na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová
část č. 25 (21. 4. 1993)

XIV. Návrh na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví
část č. 25 (21. 4. 1993)

XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 25 (21. 4. 1993)

XIX. Návrh na volbu předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 31 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993), část č. 6, část č. 8 (19. 5. 1993), část č. 28 (20. 5. 1993)

Bod č. 3
části č. 6-8 (19. 5. 1993), části č. 31-33 (20. 5. 1993)

Bod č. 4
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 10
část č. 18, část č. 20, část č. 26 (20. 5. 1993)

Bod č. 11
část č. 20 (20. 5. 1993)

Bod č. 12
části č. 29-30 (20. 5. 1993)

XIV. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (20. 5. 1993)

XV. Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (20. 5. 1993)

XVI. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 28 (20. 5. 1993)

XVII. Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 21
část č. 28 (20. 5. 1993)

XVIII. Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL
část č. 28 (20. 5. 1993)

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis
část č. 29, část č. 31 (20. 5. 1993)

XX. Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny
část č. 30 (20. 5. 1993)

XXI. Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 302
část č. 31 (20. 5. 1993)

Bod č. 22
část č. 31 (20. 5. 1993)

Bod č. 23
části č. 33-34 (20. 5. 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308
část č. 34 (20. 5. 1993)

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309
část č. 34 (20. 5. 1993)

Bod č. 27
část č. 38 (21. 5. 1993), část č. 49 (1. 6. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

část č. 1 (15. 6. 1993), část č. 7 (16. 6. 1993)

Bod č. 12
části č. 7-10 (16. 6. 1993)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377
část č. 10 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 11, část č. 13 (8. 7. 1993), část č. 42, části č. 50-52 (10. 7. 1993)

IV. Volba kandidátů na jmenování do funkcí prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 4 (7. 7. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (7. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
části č. 11-14 (8. 7. 1993)

Bod č. 10
části č. 14-15 (8. 7. 1993)

Bod č. 35
části č. 42-43 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
části č. 40-41 (10. 7. 1993)

XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 42 (10. 7. 1993)

XXXVIII. Návrh poslance Eduarda Zemana na přijetí usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
část č. 43 (10. 7. 1993)

Bod č. 39
části č. 43-46 (10. 7. 1993)

Bod č. 40
části č. 44-45 (10. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299
části č. 46-47 (10. 7. 1993)

Bod č. 43
části č. 47-48 (10. 7. 1993)

XXXXIV. Zpráva dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky
část č. 49 (10. 7. 1993)

XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
části č. 49-50 (10. 7. 1993)

XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 50 (10. 7. 1993)

XXXXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 51 (10. 7. 1993)

XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku
části č. 51-52 (10. 7. 1993)

XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 51-52 (10. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

část č. 1 (14. 9. 1993), část č. 8 (15. 9. 1993)

VI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu- pokračování přerušeného jednání z 11. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 8-12 (15. 9. 1993)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 127 z 20. 5. 1993
část č. 12 (15. 9. 1993)

VIII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou Parlamentu dne 7. července 1993 a vrácený prezidentem republiky
části č. 12-13 (15. 9. 1993)

IX. Rezignace člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 13 (15. 9. 1993)

X. Rezignace člena Rady České televize
část č. 13 (15. 9. 1993)

XI. Rezignace člena Rady Českého rozhlasu
část č. 13 (15. 9. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu
části č. 27-28 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

část č. 8 (13. 10. 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498
části č. 8-10 (13. 10. 1993)

V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
části č. 11-12 (13. 10. 1993)

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495
část č. 5 (12. 10. 1993)

VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice
části č. 10-11 (13. 10. 1993)

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky
část č. 12 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

části č. 9-10 (10. 11. 1993)

Bod č. 8
části č. 9-12 (10. 11. 1993)

IX. Slib poslance Poslanecké sněmovny
část č. 9 (10. 11. 1993)

Bod č. 11
části č. 12-13 (10. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 22 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

část č. 8, části č. 12-13 (2. 12. 1993), část č. 23 (3. 12. 1993), část č. 46, části č. 50-51 (8. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 8 (2. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 7
části č. 9-13 (2. 12. 1993)

Bod č. 8
části č. 10-11 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 20 (3. 12. 1993)

Bod č. 11
část č. 23 (3. 12. 1993)

Bod č. 12
část č. 23, část č. 25 (3. 12. 1993)

XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745
části č. 24-25 (3. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 39 (7. 12. 1993)

XIX. Návrh na změnu v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 46 (8. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 44 (8. 12. 1993)

Bod č. 25
část č. 46 (8. 12. 1993)

XXVI. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku
část č. 46, část č. 50 (8. 12. 1993)

XXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 16. září 1993, podle sněmovního tisku 608
část č. 47 (8. 12. 1993)

XXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná ve Varšavě dne 24. června 1993, podle sněmovního tisku 609
část č. 47 (8. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
části č. 47-49 (8. 12. 1993)

Bod č. 30
část č. 50 (8. 12. 1993)

Bod č. 31
části č. 50-51 (8. 12. 1993)

XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky
část č. 51 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

části č. 1-2 (15. 2. 1994), části č. 6-7, část č. 9 (16. 2. 1994), část č. 34, část č. 36, část č. 38 (18. 2. 1994)

XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny
část č. 40 (18. 2. 1994)

Bod č. 12
části č. 6-7, část č. 10 (16. 2. 1994)

Bod č. 13
části č. 7-8 (16. 2. 1994)

Bod č. 14
části č. 8-10 (16. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 26 (17. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (17. 2. 1994)

Bod č. 27
část č. 27 (17. 2. 1994)

XXVIII. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 846
část č. 27 (17. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 34 (18. 2. 1994)

Bod č. 33
části č. 34-36 (18. 2. 1994)

XXXIV. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním ústavního soudce
část č. 36 (18. 2. 1994)

XXXV. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994, podle sněmovních tisků 738, 738 A, 738 B
část č. 36 (18. 2. 1994)

XXXVI. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994, podle sněmovního tisku 768
část č. 36 (18. 2. 1994)

XXXVII. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace ORBIS
část č. 36 (18. 2. 1994)

XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby
část č. 38 (18. 2. 1994)

XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993
část č. 38 (18. 2. 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací
části č. 38-39 (18. 2. 1994)

XXXXI. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

XXXXII. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 39 (18. 2. 1994)

XXXXIII. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS (pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP)
část č. 39 (18. 2. 1994)

XXXXVII. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi
část č. 40 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

části č. 8-9, část č. 11 (23. 3. 1994)

Bod č. 6
části č. 8-9 (23. 3. 1994)

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
část č. 8 (23. 3. 1994)

Bod č. 8
části č. 10-11 (23. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 22-23 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 9 (27. 4. 1994)

Bod č. 3
část č. 10 (27. 4. 1994)

Bod č. 12
část č. 9 (27. 4. 1994)

XIII. Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 863
část č. 9 (27. 4. 1994)

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podle sněmovního tisku 840
část č. 9 (27. 4. 1994)

XVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu, podle sněmovního tisku 841
část č. 10 (27. 4. 1994)

Bod č. 17
část č. 10 (27. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 9 (1. 6. 1994), část č. 35 (3. 6. 1994)

XIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani, podle sněmovního tisku 837
část č. 9 (1. 6. 1994)

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935
části č. 9-10 (1. 6. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939
část č. 10 (1. 6. 1994)

Bod č. 17
části č. 11-14 (1. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 29 (2. 6. 1994)

Bod č. 25
části č. 35-37 (3. 6. 1994)

XXVII. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
část č. 35 (3. 6. 1994)

XXVIII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny 401 ze dne 1. 6. 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 936
část č. 37 (3. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 8, části č. 12-13 (8. 7. 1994), části č. 27-28, část č. 32 (9. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 8-9 (8. 7. 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 9-12 (8. 7. 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014
část č. 19 (8. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

Bod č. 20
část č. 26 (9. 7. 1994)

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 31, část č. 33 (9. 7. 1994)

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize
část č. 32 (9. 7. 1994)

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
části č. 32-33 (9. 7. 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039
části č. 28-30 (9. 7. 1994)

Bod č. 26
část č. 30 (9. 7. 1994)

Bod č. 27
části č. 30-31 (9. 7. 1994)

XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXIX. Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXX. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 909
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXXI. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993, podle sněmovního tisku 926
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové 1013
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXXIV. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
část č. 31 (9. 7. 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace
části č. 32-33 (9. 7. 1994)

XXXVI. Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku
část č. 33 (9. 7. 1994)

XXXVII. Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf
část č. 33 (9. 7. 1994)

XXXIX. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy
část č. 33 (9. 7. 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975
část č. 33 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

část č. 8 (28. 9. 1994), část č. 23 (29. 9. 1994)

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 8 (28. 9. 1994)

XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky
část č. 8 (28. 9. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně
část č. 8 (28. 9. 1994)

Bod č. 21
části č. 9-11 (28. 9. 1994)

Bod č. 22
část č. 12 (28. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 18-20 (29. 9. 1994)

XXX. Návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy
část č. 23 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 8 (2. 11. 1994), části č. 26-27 (3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 8 (2. 11. 1994)

Bod č. 10
části č. 9-12 (2. 11. 1994)

XII. Návrh na volbu člena výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 28 (3. 11. 1994)

Bod č. 27
části č. 26-27 (3. 11. 1994)

Bod č. 28
část č. 28 (3. 11. 1994)

XXX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 27. září do 31. října 1994
část č. 28 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 1 (6. 12. 1994), část č. 7 (7. 12. 1994), části č. 37-40 (13. 12. 1994), část č. 60 (15. 12. 1994)

Bod č. 4
části č. 7-9 (7. 12. 1994)

Bod č. 5
části č. 9-12 (7. 12. 1994)

Bod č. 19
část č. 25 (8. 12. 1994)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1389
část č. 37 (13. 12. 1994)

Bod č. 23
část č. 37 (13. 12. 1994)

XXIV. Návrh na odvolání poslance Jana Vraného z výboru ústavně právního a jeho volba do rozpočtového výboru
část č. 37 (13. 12. 1994)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
části č. 37-38 (13. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 38 (13. 12. 1994)

XXVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 40-42 (13. 12. 1994)

Bod č. 30
část č. 59 (15. 12. 1994)

XXXVIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1391
části č. 60-61 (15. 12. 1994)

XXXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Soulu dne 27. 4. 1992, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 18. 3. 1994 a nótou Velvyslanectví Korejské republiky ze dne 11. 4. 1994 a Dohoda mezi ČSFR a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsaná dne 30. 4. 1992 v Ankaře, doplněná nótou ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. 9. 1993 a nótou Velvyslanectví turecké republiky ze dne 8. 2. 1994, podle sněmovního tisku 1183
část č. 61 (15. 12. 1994)

XXXXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace, která byla podepsána dne 15. dubna 1994 v Marrakeši, podle sněmovního tisku 1114
část č. 61 (15. 12. 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu výpověď Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení, podepsaná dne 26. května 1972 v Moskvě, podle sněmovního tisku 1187
část č. 62 (15. 12. 1994)

XXXXIII. Pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky pro rok 1995
část č. 62 (15. 12. 1994)

Bod č. 44
část č. 63 (15. 12. 1994)

XXXXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy
část č. 63 (15. 12. 1994)

XXXXVIII. Návrh na zvýšení prostředků na mzdy a zvýšení počtu pracovníků v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1221
část č. 63 (15. 12. 1994)

IL. Návrhy na zrušení usnesení nebo části usnesení některých obecních a městských zastupitelstev
část č. 64 (15. 12. 1994)

Bod č. 50
části č. 64-65 (15. 12. 1994)

LI. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995
část č. 65 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 23 (9. 2. 1995)

Bod č. 18
části č. 9-10 (8. 2. 1995)

Bod č. 19
část č. 10 (8. 2. 1995)

Bod č. 20
část č. 10 (8. 2. 1995)

XXI. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT, ZÁSAH a VLNA" a případně obdobnými akcemi
část č. 11 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 28 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

část č. 11 (15. 3. 1995)

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
část č. 2 (14. 3. 1995)

XVII. Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 11 (15. 3. 1995)

Bod č. 18
části č. 11-12 (15. 3. 1995)

Bod č. 19
část č. 12 (15. 3. 1995)

Bod č. 20
části č. 12-14 (15. 3. 1995)

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1592 - 1594
část č. 14 (15. 3. 1995)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1595
část č. 15 (15. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
části č. 15-18 (15. 3. 1995), část č. 25 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
části č. 27-29 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

části č. 8-11, část č. 14 (19. 4. 1995)

Bod č. 7
část č. 8 (19. 4. 1995)

Bod č. 8
část č. 8 (19. 4. 1995)

Bod č. 21
část č. 28 (20. 4. 1995)

XXII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
část č. 28 (20. 4. 1995)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění
část č. 28 (20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
části č. 28-29 (20. 4. 1995)

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 29 (20. 4. 1995)

XXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona
část č. 29 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 1 (23. 5. 1995), část č. 6, část č. 10 (24. 5. 1995), části č. 31-37, části č. 39-41 (26. 5. 1995)

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765
část č. 5 (23. 5. 1995), část č. 6 (24. 5. 1995)

Bod č. 10
část č. 6 (24. 5. 1995)

Bod č. 11
části č. 6-7 (24. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
části č. 7-8 (24. 5. 1995)

Bod č. 13
část č. 9 (24. 5. 1995)

Bod č. 14
části č. 9-10 (24. 5. 1995)

Bod č. 33
část č. 31, část č. 39 (26. 5. 1995)

XXXIV. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost
část č. 37 (26. 5. 1995)

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
část č. 37, část č. 42 (26. 5. 1995)

XXXVII. Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny
část č. 37 (26. 5. 1995)

Bod č. 38
části č. 37-38 (26. 5. 1995)

Bod č. 39
část č. 40 (26. 5. 1995)

Bod č. 40
část č. 41 (26. 5. 1995)

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582
část č. 41 (26. 5. 1995)

XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky
část č. 42 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

části č. 9-12 (21. 6. 1995), část č. 25 (22. 6. 1995), část č. 28, část č. 31 (23. 6. 1995), část č. 44 (28. 6. 1995), části č. 66-69 (29. 6. 1995), část č. 70 (30. 6. 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy
část č. 3 (20. 6. 1995)

Bod č. 5
části č. 28-31 (23. 6. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822
část č. 11 (21. 6. 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile, podle sněmovního tisku 1700
část č. 12 (21. 6. 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru, podle sněmovního tisku 1701
část č. 12 (21. 6. 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995, podle sněmovního tisku 1699
část č. 12 (21. 6. 1995)

Bod č. 10
části č. 12-13 (21. 6. 1995)

Bod č. 11
části č. 13-14 (21. 6. 1995)

Bod č. 13
část č. 17 (21. 6. 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě, podle sněmovního tisku 1830
část č. 28 (23. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
části č. 44-45 (28. 6. 1995)

Bod č. 24
části č. 45-47, část č. 49 (28. 6. 1995)

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
část č. 47 (28. 6. 1995)

Bod č. 26
část č. 48 (28. 6. 1995)

XXVII. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
část č. 48 (28. 6. 1995)

Bod č. 36
část č. 56, část č. 68 (29. 6. 1995)

Bod č. 38
část č. 62 (29. 6. 1995), části č. 70-71 (30. 6. 1995)

Bod č. 39
části č. 66-67 (29. 6. 1995)

XXXX. Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994
část č. 71 (30. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 1, část č. 3, část č. 5 (25. 7. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 1-2, část č. 6 (26. 9. 1995), část č. 11, část č. 13, část č. 17 (27. 9. 1995), část č. 25 (28. 9. 1995)

Bod č. 14
části č. 17-19 (27. 9. 1995)

Bod č. 17
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 18
část č. 12 (27. 9. 1995)

Bod č. 19
části č. 12-13 (27. 9. 1995)

Bod č. 21
část č. 13 (27. 9. 1995)

Bod č. 22
části č. 13-14 (27. 9. 1995)

XXIII. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.
část č. 14 (27. 9. 1995)

Bod č. 24
části č. 14-15 (27. 9. 1995)

Bod č. 25
část č. 15 (27. 9. 1995)

Bod č. 26
část č. 16 (27. 9. 1995)

XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.
části č. 16-17 (27. 9. 1995)

XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905.
část č. 17 (27. 9. 1995)

XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.
část č. 20 (28. 9. 1995)

Bod č. 30
část č. 26 (28. 9. 1995)

Bod č. 31
části č. 26-27 (28. 9. 1995)

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové 1703.
část č. 27 (28. 9. 1995)

XXXIII. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996, podle sněmovního tisku 1934.
část č. 27 (28. 9. 1995)

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna".
části č. 27-28 (28. 9. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.
část č. 28 (28. 9. 1995)

XXXIX. Ústní interpelace.
části č. 28-29 (28. 9. 1995)

XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.
části č. 31-32 (28. 9. 1995)

XXXXI. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 32 (28. 9. 1995)

XXXXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.
část č. 32 (28. 9. 1995)

XXXXIII. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.
část č. 32 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 1, části č. 7-8 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 4 (31. 10. 1995), části č. 8-9 (1. 11. 1995), části č. 19-27 (2. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
části č. 2-3 (31. 10. 1995)

Bod č. 3
část č. 28 (2. 11. 1995)

IV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi
část č. 9 (1. 11. 1995)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504
část č. 26 (2. 11. 1995)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
část č. 26 (2. 11. 1995)

XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 22-23 (2. 11. 1995)

XVIII. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297, 297 A
část č. 27 (2. 11. 1995)

XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996", podle sněmovního tisku 1889
část č. 27 (2. 11. 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - prvé čtení
část č. 27 (2. 11. 1995)

XXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - prvé čtení
části č. 27-28 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

části č. 1-2 (5. 12. 1995), části č. 28-29 (8. 12. 1995), části č. 38-40 (12. 12. 1995)

I. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 2 (5. 12. 1995)

II. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, podle sněmovního tisku 1945
části č. 2-3 (5. 12. 1995)

III. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995
část č. 3 (5. 12. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - prvé čtení
část č. 3 (5. 12. 1995)

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892
části č. 3-4 (5. 12. 1995)

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297
část č. 4 (5. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 4 (5. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení
část č. 4 (5. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 28 (8. 12. 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1986 - prvé čtení
část č. 29 (8. 12. 1995)

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987 - prvé čtení
část č. 29 (8. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
části č. 29-32 (8. 12. 1995)

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonně opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2000
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 36 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

část č. 10 (20. 12. 1995)

XIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

XIV. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - prvé čtení
část č. 10 (20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
části č. 10-11 (20. 12. 1995)

XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)
část č. 11, část č. 14 (20. 12. 1995)

XVII. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 14 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996), část č. 7, část č. 10 (7. 2. 1996), část č. 26, část č. 28, část č. 32 (9. 2. 1996), část č. 45, části č. 47-48 (14. 2. 1996), část č. 56 (15. 2. 1996)

XI. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti (sněmovní tisk 2027) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XII. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2028) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 2042) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. (sněmovní tisk 2056) - prvé čtení
části č. 7-8 (7. 2. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. (sněmovní tisk 2034) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2041) - prvé čtení
část č. 8 (7. 2. 1996)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení
části č. 8-9 (7. 2. 1996)

XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2069) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XX. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2043) - prvé čtení
část č. 9 (7. 2. 1996)

XXI. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (sněmovní tisk 2035) - prvé čtení
část č. 10 (7. 2. 1996)

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2091) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXX. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2036) - prvé čtení
část č. 26 (9. 2. 1996)

XXXXI. Vládní návrh zákona o státním podniku (sněmovní tisk 2076) - prvé čtení
části č. 26-27 (9. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

XXXXIII. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům (sněmovní tisk 2094) - prvé čtení
část č. 28 (9. 2. 1996)

XXXXIV. Návrhy opravených zdravotně pojistných plánů na rok 1996 resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 2103)
část č. 28 (9. 2. 1996)

XXXXV. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2058) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

XXXXVI. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2079) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

XXXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2059) - prvé čtení
část č. 29 (9. 2. 1996)

XXXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců (sněmovní tisk 2089) - prvé čtení
části č. 29-30 (9. 2. 1996)

XXXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2082) - prvé čtení
části č. 30-32 (9. 2. 1996)

L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (sněmovní tisk 1978) - prvé čtení
část č. 32 (9. 2. 1996)

LI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2092) - prvé čtení
části č. 32-33 (9. 2. 1996)

LXXII. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou (sněmovní tisk 2050) - prvé čtení
části č. 45-46 (14. 2. 1996)

LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení
část č. 49 (14. 2. 1996)

LXXV. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2038) - prvé čtení
část č. 51 (14. 2. 1996)

LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení
část č. 56 (15. 2. 1996)

LXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sněmovní tisk 1938) - druhé čtení
část č. 56 (15. 2. 1996)

XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1952) - druhé čtení
části č. 56-57 (15. 2. 1996)

LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

LXXXXII. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák (sněmovní tisk 1965) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

LXXXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1976) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

LXXXXV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1944) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

LXXXXVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

LXXXXVII. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

LXXXXVIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - druhé čtení
části č. 58-59 (15. 2. 1996)

IC. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

C. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 (sněmovní tisk 1933) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1986) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 (sněmovní tisk 1987) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 (sněmovní tisk 1902) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CIV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 (sněmovní tisk 1903) - druhé čtení
část č. 59 (15. 2. 1996)

CV. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - třetí čtení
část č. 60 (15. 2. 1996)

CVI. Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995
část č. 60 (15. 2. 1996)

CVII. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1996 (sněmovní tisk 1984)
část č. 60 (15. 2. 1996)

CVIII. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996 (sněmovní tisk 1985)
část č. 60 (15. 2. 1996)

CIX. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 60 (15. 2. 1996)

CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
část č. 68 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 2 (12. 3. 1996), část č. 8, části č. 12-13 (13. 3. 1996), části č. 25-29 (14. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
části č. 8-10 (13. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podle sněmovního tisku 2013 - druhé čtení
části č. 10-11 (13. 3. 1996)

5. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podle sněmovního tisku 2014 - druhé čtení
část č. 11 (13. 3. 1996)

6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení
části č. 11-12 (13. 3. 1996)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - druhé čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - třetí čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

10. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - třetí čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)

15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)

Bod č. 40
části č. 25-26 (14. 3. 1996)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - třetí čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)

50. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2074 - prvé čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
část č. 26 (14. 3. 1996)

52. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Rady města Karlovy Vary
část č. 26 (14. 3. 1996)

53. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených Exportní a garanční pojišťovací společností a. s.
část č. 26 (14. 3. 1996)

54. Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.
část č. 26 (14. 3. 1996)

55. Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy
části č. 26-27 (14. 3. 1996)

56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení
část č. 35 (15. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 2 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

část č. 8 (24. 4. 1996), část č. 26 (26. 4. 1996)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - druhé čtení
části č. 8-9 (24. 4. 1996)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1991 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)

XXXVII. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti, podle sněmovního tisku 2027 - třetí čtení
části č. 26-27 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP