Středa 13. října 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi, prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Mazalová, připraví se pan poslanec Řezáč.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Uvědomila jsem si, bohužel, až pozdě, že můj pozměňovací návrh, který jsem podala, se vztahuje nejen na čl. I § 24, ale i na článek II. § 71 odst. 4. Toto bych chtěla doplnit.

O přestávce jsem si sehnala čísla, abych trochu mohla změřit finančně, co můj návrh obnáší. Tedy v roce 1987 se nám narodilo 131,5 tisíc dětí, v roce 1988 133,2 tisíce dětí a v roce 1989 128,8 tisíc dětí. Jednoročních dětí tedy máme 115 tisíc, dvouletých dětí máme 110 tisíc a dětí do dvou let celkem máme 225 tisíc dětí. Takže v přepočtu jeden týden 20 korun, jeden měsíc 80 korun, jeden rok se rovná tisíc korun. Za rok by tedy tato částka činila 225 milionů korun. To jsem považovala za poctivé, abych předala.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Mazalové za toto upřesnění a prosím pana kolegu Řezáče, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, nevím, zda nejsme všichni podjatí, tak pro jistotu řeknu, že jsem otcem tří dětí ve věku 18, 15 a 11 let. Z celé debaty mám dojem, že se tady zaměňují jablka a hrušky. Tímto opatřením, které je v každém případě stále plošné, se nedá řešit problém, o kterém se tady hovoří.

Jestli přistoupíme na verzi, kterou navrhl kolega poslanec Mašek, tak tím vůbec nevyřešíme problémy mladých rodin, které zakládají rodinu. To se nedá vyřešit tím, že to srovnáme do dosavadní právní úpravy, kde se nerozlišovala výše přídavků na děti s ohledem na věk dítěte.

Domnívám se, že vládní návrh, pokud jde o otázku diferenciace přídavku na dítě podle věku dítěte, je racionální, protože je něco jiného, když mám kojence, novorozence a něco jiného je dítě, které chodí na střední nebo vysokou školu až do 26 let, jak to umožňuje platná právní úprava. Je ovšem pravdou, že začínající mladé rodiny jsou na tom dnes hůře než třeba starobní nebo invalidní důchodci. Je rovněž pravdou, že starobní nebo invalidní důchodci už si zpravidla nemohou pomoci nějakým dalším výraznějším příjmem, zejména při nepříznivém zdravotním stavu, kdežto mladí lidé ano. Ale problém mladé rodiny musíme řešit jiným systémovým opatřením, ať už to bude ve stavebním spoření, v novomanželských půjčkách nebo ve speciálních dávkách, ne v přídavku na děti, který je vlastně dávkou nemocenského pojištění. Čili to bude jiné opatření předpisu sociálního zabezpečení anebo opatření úplně jiné, systémové.

Čili není vůbec rozumné, abychom měnili tu úvahu a koncepci vládního návrhu, protože diferenciace přídavku na dítě podle věku dítěte je naprosto správná a je jedině racionální hovořit o tom, jestli ta výše přídavku má být vyšší nebo nemá být vyšší. To se rozhodne hlasováním. To, co má na mysli kolega Mašek, se vůbec nedá řešit přídavkem na děti, to se musí vyřešit něčím, co přinese mladé rodině daleko větší finanční přínos. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Valenta.

Poslanec Josef Valenta: Pane předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od někoho, kdo tvrdí, že původně vystoupit nechtěl a pak zde stráví čtvrthodinku, budu velmi stručný ve svém konstatování. Položte si otázku, jestli jste ještě trochu soudní: Kolik činí tzv. porodné, kolik stojí dnes dětský kočárek a můžete pokračovat dál. Všichni víte, že v tomto roce bude nejnižší porodnost od let 1918 až 1919. Zvýšení přídavku dělá, jak zde bylo řečeno, díru do státního rozpočtu, zvednou-li se přídavky o 50,- Kč. A co tedy platy ministrů, současně poslanců, tedy i naše, a obludně zbytečně narostlého aparátu státních úředníků? To, co jsem zde řekl, je možná podle vás drzé, ale mnohé, co zde bylo řečeno těmi, kdo jsou i proti tak malému zvýšení, je určitě nemravné. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Valentovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo. Prosím, abyste se znovu prezentovali a já se chystám dát hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Maška, že bychom projednávání tohoto bodu v tomto bodu přerušili a požádali garanční výbor, aby se touto materií ještě jednou zabýval a vrátili bychom se k projednávání tohoto bodu pravděpodobně v průběhu zítřejšího jednacího dne. Rád bych se zeptal navrhovatele tohoto procedurálního návrhu, zda jsem to reprodukoval správně? Není námitek, děkuji. (č. 49)

Kdo je tedy pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento procedurální návrh byl přijat poměrem hlasů 77 ku 27, 35 kolegyň a kolegů se zdrželo.

Tím jsme přerušili projednávání tohoto bodu a ještě s krátkou poznámkou se hlásí předseda garančního výboru pan poslanec Syka.

Poslanec Martin Syka: Prosil bych poslance našeho garančního výboru, aby se sešli hned v místnosti vpravo od klavíru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Vrátíme se k bodu, který byl včera na konci jednacího dne přerušen, což je bod označený jako bod

VIII.

Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Do rozpravy k tomuto bodu se přihlásil pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova. Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi říci pár slov a reagovat na včerejší diskusi ke zprávě o bezpečnostní situaci.

Když jsem včera přišel do sněmovny, abych na její pozvání byl přítomen projednávání výše uvedené zprávy, předpokládal jsem mimo jiné diskusi na téma rozpočet ministerstva vnitra, respektive rozpočet policie, a bezpečnostní situace. Svým způsobem jsem se na tuto diskusi těšil, protože mám po diskusích s panem ministrem vnitra, po diskusích ve vládě, na základě našich analýz a kontrol, poznatků z mezinárodního srovnání atd. na tuto věc vyhraněný názor. Tento problém se zde však nedebatoval a já ho zbytečně otvírat nechci. Bude ostatně dostatek příležitosti projednávat tento problém, tuto otázku při rozpočtu na rok 1994. Místo toho byl ministr financí napaden za závěrečné slovo na minulé schůzi sněmovny při projednávání zprávy vlády - podtrhuji slova zprávy vlády - o hospodaření a rozpočtu za 1. pololetí obviněn z nekorektnosti a byla po něm žádána omluva. Velmi pečlivě v průběhu včerejšího večera jsem si prostudoval stenografický záznam z projednávání zprávy za hospodaření za 1. pololetí. O co šlo?

Ministr financí reagoval mimo jiné na následující výrok pana poslance, který včera žádal omluvu, že - cituji: "Vize, s níž zde vystupuje ministr financí, je naprosto stejnou vizí, s jakou z tohoto místa mohli hovořit a jistě hovořili komunističtí ministři financí, neboť se zde rovněž chlubili vynikajícím stavem československé ekonomiky, vynikajícím stavem rozpočtu atd." Konec citátu. Ministr financí v závěrečném slově uvedl, a opět budu citovat ze stenografického záznamu: "K výroku, že je to stejné jako to, čím se chlubili komunističtí poslanci, bych chtěl říci, že je tu jeden drobný rozdíl.

To, co říkali komunističtí poslanci, platilo pouze v rámci této země. Výsledky, které uváděli, byly brány v rámci této země a svět měl zcela jiné hodnocení, než bylo hodnocení těchto komunistických poslanců.

Chtěl bych panu poslanci Wagnerovi připomenout, že svět má nyní stejné hodnocení jako naše vláda. Jsou to renomované instituce, takže to je podstatný rozdíl. Připadá mi to tak, že argumentace odpovídá jednomu z Murphyho zákonů - nesouhlasí-li fakta s teorií, tím hůře pro fakta."

To je konec citátu z mého závěrečného slova.

Ano, pane poslanče, který ode mne žádáte omluvu, vláda hodnotí dosavadní vývoj transformace české ekonomiky vzhledem k podmínkám vnitřním a vnějším za úspěšný. Je si přitom vědoma i problémů, které tuto transformaci provázejí. Pozitivně hodnotí transformační proces Centrální banka, hodnotí jej tak i zmíněné mezinárodní instituce, různé zahraniční soukromé banky a společnosti, které monitorují vývoj v České republice pro zahraniční investory atd. Hodnotí jej tak, jak vyplývá z průzkumu veřejného mínění, i významná část občanů této země. Dokonce i někteří představitelé vaší strany.

Žádáte-li omluvu ministra financí za fakta, data a srovnání, která úspěšnost transformace prokazují, rád vám ji dávám. Ještě jednu poznámku.

Mnohokrát jsem v této sněmovně i ve Federálním shromáždění z vašich úst slyšel slova o korektnosti, toleranci, argumentaci druhých. Bylo by poctivé sněmovně říci, že pan poslanec po svém projevu ke zprávě o hospodaření odešel ze sněmovny a nebyl přítomen dalšímu jednání, tudíž neslyšel ani závěrečné slovo ministra financí. Takže slova o nekorektnosti a zneužití mého závěrečného slova s tím, že nemohl reagovat na toto, jsou v daném případě nekorektní. Sněmovna, resp. jednotliví poslanci si jistě názor o korektnosti či nekorektnosti přístupu udělají sami. Chci věřit, že i vy po prostudování stenografických záznamů včetně vašeho včerejšího vystoupení si toto srovnání v klidu uděláte. Nebudu žádat vaši omluvu, ale nabízím klidnou diskusi nad tímto srovnáním. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Ptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Pan poslanec Wagner.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, především se ohrazuji proti tónu, jakým mne pan předsedající uvedl. Je to úmysl diskreditovat předem.

Dovolte, abych se velmi stručně vyjádřil k problémům, o nichž zde byla řeč. Je zde mimo jakoukoliv pochybnost a ve stenografických protokolech, jichž se pan místopředseda vlády a ministr financí dovolává, je nesčetněkrát v této sněmovně k dispozici moje vyjádření právě tak jako v bývalém Federálním shromáždění k problematice, k níž se nyní z vlastní vůle a kvalifikovaně vyjádřil ministr vnitra české vlády a vyjádřil se způsobem naprosto shodným s mnoha mými minulými vyjádřeními, že česká policie nemůže zajistit bezpečnost v požadovaných dimenzích, nedostane-li potřebné peníze. Shrnuji, necituji. Toto bylo předmětem mé kritiky Ministerstva financí a rozpočtu. Předmětem kritiky nebyla ani ekonomická transformace, ani nic z toho, na co pan ministr financí odpovídal. Ať svět hodnotí tuto zemi jakkoliv, jestliže za tohoto hodnocení, byť jakkoliv skvělého, bude český občan cítit, že není bezpečný ve své zemi, jsme zde všichni odpovědni a vinni. Česká vláda i český parlament.

Žádám proto pana ministra financí, aby udělal jedinou věc jako závěr této nepříjemné a zbytečné debaty zbytečné proto, že vláda nechtěla slyšet, že české policii, že ministerstvu vnitra scházejí peníze; nyní to ví, ví to od člena své vlastní vlády, od ministra vnitra, od osobnosti kompetentní za tento resort hovořit - aby nyní poopravil své názory, vzal na vědomí potřeby resortu, který je nejdůležitějším pro zajištění bezpečnosti obyvatel této země a pro zajištění pocitu, který je také důležitý, že za působení této vlády a tohoto parlamentu nejsou přehlíženy zájmy českých občanů.

Proto bych položil podle zákona o jednacím řádu otázku české vládě. Ptám se české vlády, kdo z pánů ministrů - pan ministr vnitra nebo pan ministr financí - má podle názoru vlády pravdu? Pan ministr vnitra, když říká, že policie a bezpečnost nemá peníze a nemůže zajistit vše, co občané potřebují, nebo pan ministr financí, když říká, že všechno probíhá velmi úspěšně a vše je velmi dobře zajištěno? Prosil bych českou vládu o odpověď a domnívám se, že není potřeba ani zkracovat lhůtu, že tato odpověď bude důležitá až po projednávání rozpočtu.

Jinak bych si dovolil závěrem jednu malou poznámku. Je zcela zbytečné vyvolávat v těchto otázkách konfrontační názor opozice a koalice. Nikdy jsme neřekli to, co nám je vkládáno do úst a bylo mi opět vloženo do úst jako kritika transformačního procesu. To se netýká projednávání tohoto bodu. Jen věcně reaguji na to, co zde řekl pan ministr financí. Přečtete-li si dobře protokol i z projednávání bodu "Rozpočet", tedy vládní zprávy, i tam jsem ocenil potíže, které vláda s ohledem na recesi ve světě musí mít a s tím, že nese na svých ramenou tíhu transformace. Můj proslov byl, kdybych ho chtěl hodnotit z pohledu koalice, vstřícný. Pan ministr si vybral nevstřícnost, protože je zřejmě výhodné postavit věci do situace sporné, neboť obtížně se dělá politika, když nemám nepřítele v někom, ale jen v důsledcích svých špatných činů. Důsledkem špatných činů a špatné finanční politiky je to, že česká policie, české Ministerstvo vnitra, nemá dostatek finančních prostředků a občané jsou proto nespokojeni se stavem bezpečnosti státu.

Proto se domnívám, že by bylo namístě, aby pan ministr znovu uvážil, zdali chyba je v rozdělení prostředků nebo je chyba někde jinde. Tuto debatu odložme na dobu, až zde budeme projednávat zprávu o hospodaření za třičtvrtěletí o plnění státního rozpočtu, event. při schvalování rozpočtu nového. V této situaci asi není rozumné zvláště akcentovat ty části zprávy pana ministra vnitra, které hovoří o konkrétních částkách, které by byly potřeba, a o částkách, které resort dostal. Domnívám se, že v této chvíli do konce letošního roku je tato věc plně v kompetenci vlády s možnostmi použít rezerv - jsou-li jaké - a že věcí tohoto parlamentu se to stane ve chvíli, kdy nám bude předložen k projednávání v této sněmovně státní rozpočet. Tam bychom se měli velmi důrazně zabývat kapitolou Ministerstva vnitra i kapitolou ostatních bezpečnostních složek s tím, že je dost důkazů na to, že rozpočtování těchto resortů bylo podceněno. Nechci nic víc než to, aby tento fakt byl oficiálně uznán nejen Ministerstvem vnitra, ale i Ministerstvem financí téže české vlády. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Omlouvám se panu poslanci Vorlíčkovi, jehož písemnou přihlášku jsem před tím přehlédl. S faktickou poznámkou nebo procedurálním návrhem se hlásí pan kolega Blažek.

Poslanec Ladislav Blažek: Pane předsedající, vážení kolegové, navrhuji procedurální návrh - zkrátit pro toto zasedání délku příspěvku na 10 minut.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nemám jednací řád v ruce, ale myslím si, že můžeme hlasováním rozhodnout jedině o 15 minutách jako o maximálně možném zkrácení, tedy minimální lhůtě. Chcete-li modifikovat takto svůj procedurální návrh, je to procedurální návrh, a jsem povinen dát o něm hlasovat. Prosím, abyste se znovu zaprezentovali.

Dámy a pánové, dám hlasovat o procedurálním návrhu. Je zde návrh na časové omezení diskusního příspěvku na 15 minut, jak nám to dovoluje zákon o jednacím řádu. (č. 50)

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování je ukončeno.

Tento návrh byl přijat, pro další pokračování rozpravy platí toto omezení. (Pro 73, 22 proti, 21 se zdrželo.)

Dávám slovo panu poslanci Vorlíčkovi.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, polemika s mým včerejším vystoupením proběhla tak, že si neodpustím malou poznámku. Včera jsem se na oficiálních číslech a autentických výrocích některých politiků pokusil dokázat, že dnešní kriminalita není náhodná a že na jejím rozsahu není současná vládní garnitura bez viny. Místo toho, aby poslanci vládní koalice se mnou věcně polemizovali a případně dokázali falešnost mých vývodů, pan poslanec Ullmann pomocí pořekadel své babičky mi doporučoval, abych raději mlčel a motem vystoupení pana poslance Hofhanzla bylo - jaká je škoda, že levicovou opozici nezakázali.

To je, dámy a pánové, pojetí demokracie jako řemen. Doufám jen, že z takového pojetí demokracie brzy začne naše občany mrazit v zádech. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Klučka, připraví se pan poslanec Šoler.

Poslanec Václav Klučka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poprosil bych pouze o omluvu v jedné věci, které jsem se dopustil včera při přečtení stanoviska za poslanecký klub Levého bloku, kdy v závěru stanoviska jsem řekl - cituji: Vzhledem k předneseným skutečnostem náš poslanecký klub doporučuje přijmout následující usnesení. Prosím o opravu v tom, že náš poslanecký klub nedoporučuje, ale navrhuje přijmout následující usnesení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Prosím pana poslance Šolera, aby se ujal slova, připraví se kolega Ullmann.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, probíráme zde nedobrou bezpečnostní situaci v našem státě. Dovolte mi, abych se na věc podíval z poněkud širšího pohledu.

Nedávno jsem si koupil knihu Dějiny 20. století od pana Pavla Johnsona. Zjistil jsem, že autor tam postupně probírá politické systémy různých postkoloniálních zemí a ejhle! Jeho poznatky jsou na naši zemi jak ušité. Autor pokládá za hlavní příčinu problémů současného světa úpadek morálky. Vzorový morální princip, který cituje z rozsudku ghanského Nejvyššího soudu, by měl znít: V civilizované společnosti zákony a právní řád platí zásadně a bezvýhradně pro všechny občany a všechny instituce včetně vládních představitelů a jejich orgánů.

Jako odstrašující příklad opaku uvádí autor charakteristiku Baptistovy Kuby. Dovoluji si ocitovat: "Kuba je názorným příkladem rozporu mezi slovy a skutečností, který se stal základní charakteristickou třetího světa. Každý z těchto politiků mluvil o revoluci a provozoval lumpárny." Jako ušité pro náš stát.

Včera jsme měli možnost slyšet projev velikého humanisty o ochraně integrity státu. Jaksi opomněl, že před rokem jeden stát pomohl rozbít. Ale vraťme se k otázce bezpečnosti.

V civilizovaných zemích jsou odsuzováni zločinci. V ostatních ti, kteří na jejich zločiny poukazují. Příkladem budiž tento dopis, kde mne vyzývá předseda této sněmovny, abych se omluvil velikému humanistovi za to, že jsem si dovolil poukázat na jeho zločiny proti lidskosti. Na zločin, který viděl na vlastní oči celý národ prostřednictvím televize. Zklamu ho. Zločinu se neomlouvám a následky si určitě ponesu sám. Konečně i onen ghanský soudce, kterého jsem citoval, byl dva roky poté, co vynesl rozsudek, popraven. Bohužel.

Podobné příklady rozpadu naší morálky jsou charakteristické pro celý náš stát. Společnost ovládají gangy, pokud se nedohodnou při dělení sfér vlivu - tady v Parlamentu se tomu obvykle říká kompetenční zákon - jak rozdělí stát a připraví miliony občanů o jejich vlast. Nyní, stejně jako za socialismu, řešíme iniciativně problémy, které by bez rozdělení vůbec nevznikly.

Rozebíráme zde zprávu Ministerstva vnitra, ale uvědomme si, že bezpečnost neurčuje pouze vnitro, ale i např. soudnictví, vězeňství, obrana a ostatní složky politického systému. Např. stále vidíme následky neuvážené amnestie z roku 1990. Pokud jeden gangster sedí v čele státu, druhý ovládá vnitro a dokonce opoziční kolega Wagner dává doktora Rychetského za vzor prokurátora, potom se situace u nás nezlepší. Jak říká doktor Sládek - schody se zametají shora.

Pokud se projdeme Prahou, zjistíme, že situace se bohužel blíží situaci na Kubě, jak ji opět charakterizuje autor těchto dějin. Dovoluji si ocitovat: "Různé policejní jednotky bojovaly proti sobě jako pouliční gangy, většina gangstrů zastávala policejní a politické funkce." Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šolerovi. Prosím pana poslance Ullmanna, aby se ujal slova. Připraví se kolega Hofhanzl.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěl bych poděkovat panu poslanci Vorlíčkovi za jeho vystoupení. Dokladuje mi to, že jsem včera skutečně nehovořil do větru. Jestli byste si vzali k dispozici stenografický záznam, přišli byste na to, že jsem ve svém vystoupení vůbec nikoho nejmenoval. Nejmenoval jsem tedy ani pana poslance Vorlíčka, on se pouze sám poznal.

Chtěl bych říci, že jsem sám nechtěl a neměl jsem v úmyslu panu poslanci Vorlíčkovi či komukoli jinému naznačit, že by v této sněmovně neměl mluvit. To by samozřejmě mrazilo v zádech i mě. To by byl konec. Ne, toto nikdy. Pouze jsem se snažil některá vystoupení zarámovat do jakéhosi věcného rámce. Ještě jednou panu poslanci děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Prosím pana kolegu Hofhanzla, aby se ujal slova.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, nedá se nic dělat, musím na to odpovědět. Včera jsem pouze řekl, že nepotrestaný zločin plodí zločin nový. A ostatně - vy nejste prostě levice, vy jste nezodpovědná ultrapravice.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. Hlásí se pan kolega Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, páni ministři, předpokládám, že kdo bude sledovat nebo sleduje vtipné výměny vašich bonmotů, že bude pobaven, ale nevím, jestli bude pobaven ten, kdo je přepaden ve svém bytě, jestli bude pobaven ten, kdo je přepaden na náměstí, jestli bude pobaven ten, kdo je okraden. Pevně věřím, že pan ministr Ruml si vybere z diskuse přesně to, co se týká bezpečnosti občana v tomto státě.

Jako mladý hoch jsem slýchával, že všechny nedostatky - bylo to v 50. letech - které se projevují, jsou způsobeny přežitky buržoazního vědomí v myslích lidí. Můžete toho, kdo byl uškrcen, oloupen nebo jehož rodinný příslušník byl zavražděn, přesvědčovat, že je to pozůstatek a výsledek 42leté totality. Možná vám uvěří, ale nepomůžete mu.

Příčiny mohou být všelijaké. Snažme se je odstranit. Ale to, co se děje v tomto státě v bezpečnosti jeho občanů, to nemůžeme svádět na nějakou dobu minulou a dávat tomu politické podtexty. To musíme řešit teď a hned, ať jsou příčiny jakékoliv. S důsledky musíme odstraňovat příčiny, nemůžeme dělat pouhou represi, to je jasné. Ale vtipnými průpovídkami v této sněmovně nevyřešíme nic.

Zkusme jednou tak vážný problém, jako je bezpečnost občanů tohoto státu, řešit bez toho tradičního řezu koalice - opozice. Zkusme skutečně nad argumenty odpovědně přemýšlet, ať je přednáší kterýkoliv politik této sněmovny, ať z pravicových nebo z levicových lavic. Nehledejme špatný úmysl, poslouchejme ušima, to bývá nejlepší, a zkoumejme, jestli argument, který zazněl, odpovídá skutečnosti, je oprávněný a je potřeba nějakým příslušným opatřením reagovat. Ať je to opatření, kterým musí reagovat ve své organizaci ministr vnitra, nebo ať je to opatření, které bude vyžadovat, aby ministru vnitra byly poskytnuty vyšší dotace, aby z tohoto hlediska byl schopen je zajistit. Nehledejme zlý úmysl, každé z našich ministerstev se vytváří od personálních záležitostí přes celou strukturní organizaci, je třeba spíš hledat taková opatření, která by napomohla zlepšení této organizace, zlepšení personálního obsazení, zlepšení vydávaných zákonů a navrhovaných opatření, která samozřejmě zatím v pořádku zdaleka nejsou. Zkusme, prosím vás, hledět na bezpečnost občanů jako na otázku nepolitickou, ale pro život naší země nesmírně důležitou. Pak se nám bude trochu lépe pracovat a přestanou vzájemné výpady. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Řezáč, připraví se pan kolega Fejfar.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP