Úterý 1. června 1993

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovoluji si vás požádat o klid. Ověřovatelé nás seznámí s výsledky hlasování. Slovo má kolega Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, hlasování vyznělo takto: pro návrh tohoto zákona se vyslovilo 98 poslanců, proti hlasovalo 75 poslanců, 14 poslanců se zdrželo hlasování, nepřítomno je 13 poslanců. Tento návrh byl přijat celkovým poměrem hlasů 98:89. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji ověřovatelům. O slovo se přihlásil pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval oběma zpravodajům a zemědělskému výboru za pozitivní korekci této vládní novely a všem poslancům za korektní projednávání.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi vlády a děkuji také společným zpravodajům. Ještě jednou konstatuji, že jsme schválili vládní návrh zákona.

S procedurálním návrhem se hlásí pan místopředseda Vlach.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, jen stručně. Velice vám děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh. Vzhledem k informacím a signálům z jednotlivých politických klubů, které se týkají jednotlivých akcí, plánovaných ještě na dnešní odpoledne a podvečer, bych si dovolil navrhnout, abychom bod "Interpelace" a bod "Odpovědi" přesunuli na řádné červnové plénum.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Dávám o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku! 93.

Kdo je proti tomuto návrhu? 28.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, dříve než ukončím schůzi, je zde ještě technické oznámení. Kancelář prosí všechny paní a pány poslance, aby si vyzvedli poslanecké průkazy u prezence.

Dámy a pánové, končím 9. schůzi Poslanecké sněmovny. Loučím se s vámi a připomínám, že 10. schůze Poslanecké sněmovny by se měla konat v souladu se schváleným harmonogramem od úterý 15. června. Rozhodnutí o tom přijme organizační výbor tento čtvrtek.

(Schůze byla ukončena v 16,42 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP