Úterý 5. prosince 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

5. prosince 1995 ve 14,15 hodin

Přítomni:

Místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 170 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

6. prosince v 10,18 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 172 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

7. prosince v 9,18 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 179 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

8. prosince v 10,17 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 155 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

12. prosince ve 14,20 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J.Vodička.

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny

13. prosince v 9,02 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach,

místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a

146 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra J. Ruml, ministr

kultury P. Tigrid.

1. den schůze (5. prosince 1995)

Přítomni:

Místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 170 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr dopravy V. Budinský, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr zdravotnictví J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.15 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 37. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Schůze byla svolána na návrh organizačního výboru, pozvánku vám předseda Poslanecké sněmovny zaslal poštou v pátek 24. listopadu 1995. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Oznamuji v této souvislosti, že náhradní kartu číslo 30 má pan poslanec Libor Novák mladší. Pan kolega Kalvoda náhradní kartu teprve obdrží.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Ti se pak bezprostředně ujmou svého úkolu, kterým je připravit a dohlížet na losování pořadí ústních interpelací poslanců na členy vlády. Očekávám vaše návrhy z pléna. Než se zorientuji v tom lese rukou, upozorňuji, že ověřovateli Poslanecké sněmovny jsou pan Josef Effenberger, Jiří Karas, Robert Kolář, Eva Matoušková, Ladislav Rymeš, Jaroslav Sýkora, Tomáš Svoboda, Oldřich Vrcha a Eduard Zeman. Prosím o vaše další návrhy. Hlásí se pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a Pánové, již tradičně navrhuji kolegu Edu Zemana.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolil bych si vás požádat o klid. Předpokládám, že kolega Gross navrhoval pana Eduarda Zemana.

Jsou další návrhy? (Nikdo se nehlásil.) Protože se nikdo nehlásí, dovolte mi využít svého práva poslance - navrhuji pana kolegu Jiřího Karase.

Protože není dalších návrhů, uzavírám rozpravu k tomuto bodu a chystám se dát hlasovat.

Jde o první hlasování této schůze. Kdo je pro, aby ověřovateli na 37. schůzi byli určeni pan poslanec Eduard Zeman a poslanec Jiří Karas?

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování číslo 1 37. schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 124 pro, nikdo proti.

Pan poslanec Stodůlka má náhradní kartu číslo 27.

Nyní přistoupíme k losování pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády, případně na vládu a na jednotlivé členy vlády. Prosím právě určené ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců a přesunuli se k počítači a kontrolovali průběh losování.

Než ověřovatelé skončí svou práci, seznámím vás s omluvami poslanců a členů vlády na jednání této schůze.

Nejprve vám oznámím jména poslanců, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání. Pan předseda Milan Uhde se dnes na doporučení organizačního výboru účastní ve Varšavě setkání předsedů parlamentů ucházejících se o členství v Evropské unii. Dále se omluvili pan poslanec Pluhař. Pavel Petržílek, Dalibor Matulka, Jan Navrátil, Robert Dostál, Jiří Karas, Zdeněk Trojan, Ivan Mašek, Čestmír Hofhanzel, Josef Ježek.

Pan poslanec Karel Mach omlouvá svou neúčast na schůzi 5. 12. a ve dnech dalších. Důvodem je nemoc. Stejně tak jako u pana poslance Maška, Hofhanzla a Ježka. Pan poslanec Kalvoda má náhradní kartu číslo 28. Dále se omlouvá pan předseda vlády Václav Klaus z důvodu zahraniční cesty. Tato omluva se týká pouze dne 5. 12. Pan ministr František Benda se omlouvá na data 7., 8. a 14. 12. Dodatečně byla doručena písemná omluva pánů poslanců Jiřího Macháčka, Vítězslava Valacha, Jaroslava Broulíka - důvodem je nemoc.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na 34. schůzi Poslanecké sněmovny jsme schválili požadovanou účast členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny. Pro tuto schůzi mi doporučil organizační výbor předložit Poslanecké sněmovně návrh usnesení, jímž se navíc zavazují všichni členové vlády České republiky k osobní účasti na celém projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996.

Má k tomuto návrhu někdo dotaz či připomínku?

Není tomu tak, přikročíme tedy k hlasování. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní celého projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 2. hlasování této schůze. Kdo je proti? Hlasování bylo skončeno.

Pro bylo 138 poslanců, proti nebyl nikdo.

Dámy a pánové, než bude dokončeno losování a než ověřovatelé předají informaci o výsledku, myslím, že můžeme přejít k projednávání návrhu pořadu - hned poté, co budou přečteni všichni, kteří se hlásí jako zájemci o přednesení interpelace.

Nejprve na premiéra Václava Klause.

Je to pan poslanec Jaroslav Novák ve věci zahraniční politiky České republiky. Znovu Jaroslav Novák ve věci programu vlády České republiky.

Pan poslanec Jan Vik ve věci ovlivňování policie, státních zastupitelství a soudu.

Pan poslanec Jan Vik ve věci zahraničních jednání. Jan Vik ve věci NATO, Jan Vik ve věci česko-německých vztahů, Jan Vik ve věci vojenských aktivit.

Oldřich Vrcha ve věci neplnění programového prohlášení vlády

Jan Jegla ve věci změny hranic.

Jaroslav Sýkora ve věci snížení cla na cukr v relaci Česká republika - Polsko.

Jan Kryčer ve věci dopravní obslužnosti malých měst a obcí.

Jan Kryčer ve věci propadu venkova vůči městu z hlediska životní úrovně.

Milan Loukota ve věci přijetí České republiky do OECD.

Jozef Wagner ve věci programových dokumentů.

Jozef Wagner ve věci důkazu programových změn.

Jiří Vyvadil ve věci Slovenska.

Jiří Vyvadil ve věci vládních nařízení.

Pavel Seifer ve věci mezinárodnich smluv.

Dalibor Matulka - cenová politika vlády. Dalibor Matulka pokles kupní síly obyvatelstva.

Václav Exner - nepořádky na vysokých školách.

Jaroslav Ortman - činnost ODU.

Jaroslav Ortman uplatňování právního státu některými orgány Ministerstva vnitra v praxi.

Josef Hurta - vstup zahraničního kapitálu do České republiky.

Na členy vlády:

Jan Vik na Jana Rumla - příprava a zabezpečení voleb.

Jan Vik na Jiřího Nováka - postup soudců. Jan Vik na Jiřího Nováka - ovlivňování státních zastupitelství a soudů. Jan Vik na Jana Stráského - stávka lékařů. Jan Vik na Jana Rumla - volby 1996. Jan Vik na Jana Rumla - ovlivňování Policie České republiky. Jan Vik na Viléma Holáně - výzbroj armády Ceské republiky. Jan Vik na Jana Stráského - problémy ve zdravotnictví. Jan Vik na Jana Rumla - Policie České republiky. Jan Vik na Jana Rumla - příslušníci Policie České republiky. Jan Vik na Jiřího Nováka - soudní řízení.

Oldřich Vrcha na Vladimíra Budinského - hlášení příjezdů a odjezdů vlaků na některých nádražích. (Smích.)

Oldřich Vrcha na Vladimíra Budinského - nádraží Prostějov, železniční křižovatka Nezamyslice, nádraží Vyškov.

Jan Jegla na Jana Rumla - změny hranic.

Jaroslav Sýkora na Josefa Luxe - zemědělství, zaplevelení polí.

Milan Loukota na Viléma Holáně - účast jednotky armády České republiky v mezinárodních silách v Bosně a Chorvatsku.

Milan Loukota na Františka Bendu - dovoz a ukládání zahraničního odpadu.

Jaroslav Novák na Josefa Zieleniece - zahraniční politika České republiky.

Jozef Wagner na Jana Stráského - transfuzní služby.

Jozef Wagner na Ivana Kočárníka - daňový systém.

Jozef Wagner na Jiřího Skalického - výnosy z privatizace, Jozef Wagner na Josefa Zieleniece - diplomatické mise, Zdeněk Vorlíček na Ivana Kočárníka a Vladimíra Dlouhého - únik daně a falšování lihovin, Jiří Vyvadil na Vladimíra Dlouhého - privatizace a Ministerstvo obchodu, Jiří Vyvadil na Jiřího

Nováka - vězeňství, Jiří Vyvadil na Jana Rumla - personální politika ministerstva, Vladimír Řezáč na Jiřího Nováka -ovlivňování činnosti státních zástupců, Vladimír Řezáč na Ivana Kočárníka - Lidový dům, Václav Grulich na Ivana Kočárníka - Nadace Václava Klause, Anton Zima na Vladimíra Budinského - transformace Českých drah, Andrej Gjurič na Jiřího Nováka - kapacity věznic, Milada Kadlecová na Jiřího Nováka - zákon o výkonu trestu odnětí svobody, Anna Röschová na Jiřího Nováka - rekodifikace některých zákonů, Anna Röschová na Jiřího Nováka - legislativní záměry Ministerstva spravedlnosti do konce volebního období, Petr Koháček na Vladimíra Budinského - výstavba dálnic, Petr Koháček na Jiřího Nováka - současná personální situace v justici, Tomáš Páv na Vladimíra Budinského - vyhodnocení efektivity dálničních známek, Tomáš Páv na Vladimíra Budinského - dopravní obslužnost, Petr Koháček na Jana Rumla - zpřístupněni svazků STB, Josef Valenta na Jana Stráského - obnova LZS Havlíčkův Brod, Josef Valenta na Jana Rumla - bezpečnostní situace v Hradci Králové, Jaroslav Strait na Františka Bendu - systém vytápění a životní prostředí, Jaroslav Štrait na Jana Stráského - výdaje na zdravotní péči, Jaroslav Štrait na Viléma Holáně - situace v ozbrojených silách, Václav Frank na Jana Stráského - stav privatizace nemocnice v Českém Brodě, Václav Frank na Karla Dybu - urbanistická studie vyššího územního celku Milovice-Mladá, Josef Mandík na Ivana Pilipa - financování učňovského školství, Soural Jaroslav na Jindřicha Vodičku - obchodní veřejná soutěž pro systém státní sociální podpory, Anna Váchalová na Jana Stráského ve věci kompenzačních pomůcek.

Tolik tedy ověřovateli ověřené a podepsané seznamy. A nyní se konečně dostaneme k projednání návrhu pořadu.

Dovolte nejprve mně jako předsedajícímu několik poznámek k upřesnění, případně návrhů. S ohledem na to, že nebylo dokončeno projednávání vládního návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb, sněmovní tisk 1763, který máme uveden v pozvánce jako bod 10, využívám § 36 odst. 2 platného jednacího řádu a žádám, aby se sešel výbor ústavně právní a branný a bezpečnostní výbor a dokončily projednávání tohoto vládního návrhu zákona. Proto navrhuji přeřadit tento bod za bod 41, kterým je novela zákona o služebním poměru příslušníků Policie.

V zastoupení předsedy vlády předložil místopředseda vlády pan Ivan Kočárník vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie. Současně požádal o zařazení tohoto vládního návrhu na nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny. Navrhuji tento bod zařadit do pořadu 37. schůze Poslanecké sněmovny před stávající bod 42.

Dále jsem obdržel žádost - dále pan předseda obdržel žádost pana Radomíra Sabely o uvolnění z funkce člena prezídia Fondu národního majetku České republiky. V této souvislosti navrhuji zařadit do pořadu schůze nový bod Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky, a to jako bod 44, a další body návrhu pořadu příslušným způsobem přečíslovat a posunout.

To je z mé strany vše.

Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Dalibor Štambera, prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Jaroš.

Poslanec Dalibor Štambera: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, navrhuji stažení bodu č. 17 z programu schůze a jeho zpětvzetí. Jedná se o novelu zákona o rodině, předloženou klubem Českomoravské unie středu. Důvodem tohoto návrhu je fakt, že již existuje vládní návrh úpravy rodinného práva, který je zakotven do občanského zákoníku, který podstatnou část našich návrhů obsahuje. Vzhledem k tomu, že tento návrh má být předložen Parlamentu již v lednu a má tedy naději na přijetí v tomto volebním období, nepovažujeme za účelné předkládat částečnou novelu. Nesouhlasíme sice s vládní úpravou bez výhrad, ale domníváme se, že některé aspekty řeší naše novela lépe, ale tyto návrhy uplatníme formou Pozměňovacích návrhů. Bude to práce rychlejší a schůdnější. Není tajemstvím, že právě urychlení přijetí nové úpravy rodinného práva bylo jedním z našich cílů.

Dále mi dovolte požádat o přeřazení bodu č. 23 návrhu poslance Rudolfa Opatřila, kterým se mění a doplňuje zákon 141/1961 Sb., o trestním řízení, je to sněmovní tisk 1946, a o bod 24, opět poslance Opatřila, který mění a doplňuje zákon o územním plánování, je to tisk 1951, k přeložení těchto bodů na příští schůzi z důvodu nemoci hlavního předkladatele.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tou příští schůzí myslíte, pane kolego, jednání, které začne pravděpodobně začátkem února?

Poslanec Dalibor Štambera: Mělo by to být na tu schůzi, která by měla začít příští týden.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře, děkuji za to upřesnění. Čili ta formulace na příští schůzi je přesná, děkuji, čili na 38. schůzi.

Další se přihlásil do rozpravy pan poslanec Jaroš. Prosím, aby se připravil pan kolega Viktor Dobal. Ještě než začne hovořit pan kolega Jaroš, oznamuji, že pan poslanec Tomáš Svoboda má náhradní kartu č. 24.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, váženi členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout stažení a vzetí zpět čísla pořadu 15 - můj návrh na novelu zákona č. 37 z roku 1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jelikož se jednalo i o nepřímou novelu o spotřební dani a platnost tohoto zákona, tohoto ustanovení, které tento zákon novelizuje, de facto končí 1. lednem 1996. Tento návrh totiž morálně zastaral. Chci upozornit, že je předložen aktualizovaný návrh, sněmovní tisk 1978, který je už opatřen novými poznatky a je plně kompatibilní i s určitými připomínkami, které měla legislativní rada vlády k tomuto návrhu zákona. Pevně doufám, že bude zařazen na nejbližší schůzi - organizační výbor, že ji zařadí na nejbližší schůzi k prvému čtení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Pane kolego, jestli jsem vám dobře rozuměl v tom šumu, navrhujete vlastně změnu názvu toho bodu, protože žádáte o zpětvzetí. (Poslanec Jaroš: Přesně tak.) Ano, děkuji vám. Čili je to návrh na změnu bodu č. 15, změnu té formulace. Dále se slova ujme pan kolega Viktor Dobal, připraví se pan kolega Jiří Payne.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout rozšíření programu této schůze o dva body. Oba se týkají vládního návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh k vyslovení souhlasu se smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou. Jednak se jedná o smlouvu, která se týká společných státních hranic, podepsanou 17. ledna v Praze, sněmovní tisk 1948, a jednak se jedná o smlouvu o malém příhraničním styku podepsané v Praze stejného dne, sněmovní tisk 1949. Podle mých informací, tedy víte dobře, že proběhlo na minulé schůzi první čtení a zahraniční výbor, který byl garanční, již své usnesení má připravené.

Vzhledem k tomu, že obě smlouvy se protahují delší dobu, navrhuji, aby byly zařazeny na tuto schůzi Poslanecké sněmovny, Protože nic nebrání tomu je schválit.

Navrhuji proto je zařadit před bod 42, tudíž za nově navržený bod, který přednesl pan předsedající a jedná se o vyslání jednotek České republiky do Bosny a Hercegoviny. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Mohl bych požádat o písemnou podobu návrhu, abych před hlasováním mohl přesně specifikovat, které body se zařazují? Děkuji. Prosím pana kolegu Payna, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Kužílek.

Poslanec Jiří Payne: Vážené kolegyně a kolegové, pánové ministři, pane předsedající, za prvé podporuji návrh, který právě přednesl kolega Dobal. Myslím, že je to poměrně moudré vstřícné gesto vůči našemu sousedovi.

Za druhé navrhuji, aby bod 5, což je smlouva s Irskem o zamezení dvojího zdanění, a dále pak bod 7, což je smlouva se Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemně pomoci v oblasti celnictví, byly přeřazeny za bod 26 z důvodu, že se tím usnadní možnost zpravodajů, aby se náležitě mohli ujmout svého úkolu, jelikož někteří zde nejsou přítomni. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a prosím pana kolegu Kužílka. Připraví se pan poslanec Bláha.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP