Středa 21. dubna 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Chce se na závěr vyjádřit kolega Litomiský? (Nikoli.)

Budeme hlasovat o usnesení.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme přijali usnesení a splnili tak bod 6.

Přistoupíme k projednávání bodu

VII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky. 232, 233, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 259, 261, 263, 265, 267 a 271.

Připomínám, že výjimečné upuštění od projednávání zásad zákona schvaluje Poslanecká sněmovna na návrh organizačního výboru.

Nemá-li k někdo k předloženým návrhům nějaký dotaz nebo připomínku, můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem organizačního výboru na upuštění od projednávání zásad zákona podle sněmovního tisku 232 (připomínám, že se jedná o novelu zákona o vysokých školách), ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti? 23.

Kdo se zdržel hlasování? 15.

Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato.

Kdo souhlasí s návrhem na upuštění od projednávání zásad zákona podle tisku 233 (týká se vlastnických vztahů k půdě), ať zvedne ruku. 70.

Kdo je proti? 15.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 236 (týká se novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu), nechť zdvihne ruku. 63.

Kdo je proti? 14.

Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 238 (týká se státní správy a samosprávy ve školství), ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 240 (týká se přechodu některých věcí z majetku republiky do vlastnictví obcí), nechť zdvihne ruku. 99.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na upuštění od projednávání zásad zákona podle sněmovního tisku 242 (týká se novely zákona ČNR č. 2/1969 Sb.), ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 1.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 244 (týká se převodu vlastnictví státu na jiné osoby), ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 246 (týká se Policie), ať zdvihne ruku. 81.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 259 (týká se občanského soudního řádu), ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na upuštění od projednání zásad zákona podle tisku 261 (týká se pojistného na sociální zabezpečení), ať zvedne ruku. 94.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem, uvedeným ve sněmovním tisku 263 (týká se civilní služby), ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh jsme přijali.

Kdo souhlasí s návrhem, uvedeným ve sněmovním tisku 265 (týká se daní z příjmů a správy daní a poplatků), ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem, uvedeným ve sněmovním tisku 267 (týká se všeobecného zdravotního pojištění), ať zvedne ruku. 95.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem, uvedeným ve sněmovním tisku 271 (týká se výkonu povolání autorizovaných architektů), ať zvedne ruku. 76.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme přijali i toto usnesení.

Konstatuji, že jsme projednali sedmý bod podle schváleného pořadu 8. schůze.

Dalším bodem je

VIII.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

Protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 234 (týká se úpravy vlastnických vztahů k půdě), ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti tomuto návrhu? 25.

I tento návrh jsme přijali.

Poslanec Stanislav Kozák: Dokončit hlasování!

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vy jste požádal o dokončení hlasování?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já si myslím, že je třeba dokončit hlasování v případě, že bude zpochybněn výsledek toho, co oznámil místopředseda. Doporučuji, abychom využívali jinou formu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je to tak nesporné, že můžeme přistoupit k dalšímu projednávanému bodu.

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 235 (týká se Nejvyššího kontrolního úřadu), ať zvedne ruku. 74.

Kdo je proti tomuto návrhu? 43.

I tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 237 (týká se novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu), ať zvedne ruku. 41.

Kdo je proti tomuto návrhu? 46.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 239 (týká se státní správy ve školství), ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1.

Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 241 (týká se přechodu věcí z majetku republiky do vlastnictví obcí), ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 243 (týká se novely zákona č. 2/1969 Sb.), ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti tomuto návrhu? 1.

Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 245, týkajícího se převodu vlastnictví státu na jiné osoby, ať zvedne ruku. 78.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 247, týkajícího se policie, ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 260, týkajícího se občanského soudního řádu, ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 262, což je novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení, ať zvedne ruku. 113.

Kdo je proti? Nikdo.

Přijali jsme i tento návrh.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 264, týkajícího se civilní služby, ať zvedne ruku. 93.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 266, což je novela zákona o dani z přijmu a zákona o správě daní, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 268, což je novela zákona o všeobecném zákonném pojištění, ať zvedne ruku. 103.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 269, týkajícího se mimosoudních rehabilitací, ať zvedne ruku. 81.

Kdo je proti? 1.

I tento návrh byl přijat.

Kdo dále souhlasí s návrhem na zkrácení zákonné lhůty podle sněmovního tisku 272, který se týká výkonu povolání autorizovaných architektů, ať zvedne ruku. 75.

Kdo je proti? 10.

I tento návrh byl přijat.

Konstatuji, že jsme projednali další bod podle schváleného programu.

Prosím o drobnou informaci o průběžném stavu jednání paní kolegyni Janů. Prosím, aby se ujala svého úkolu. Vracíme se tedy k projednávání předchozího bodu.

V.

Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky

Poslankyně Ivana Janů: Pane místopředsedo, dámy a pánové, ze stenozáznamu je možno zjistit, že pan poslanec Vyvadil podal návrh usnesení, které se rozpadá do dvou částí:

"1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o vládní koncepci mezinárodní politiky České republiky:

2. Poslanecká sněmovna doporučuje ministru zahraničních věcí využít všech podnětů z rozpravy pro zapracování do koncepce zahraniční politiky."

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. /Protesty v sále./

Poslankyně Ivana Janů: Oddělené hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se. Vzhledem k tomu, že paní kolegyně navrhla oddělené hlasování, budeme hlasovat o první části. S technickou poznámkou se hlásí kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Přečetla paní kolegyně přesný text z celého stenozáznamu?

Poslankyně Ivana Janů: Pane doktore, já vám přečtu text stenozáznamu, ze kterého jsem udělala tyto dvě části usnesení: Pokud by nebyl podán jiný návrh, pak já sám mám za to, že sněmovna by měla vzít zprávu na vědomí s tím, že by měla doporučit ministru zahraničních věci využít všech podnětů z rozpravy pro zapracování do koncepce zahraniční politiky. Děkuji.

Vzít zprávu na vědomí s tím, že by měla doporučit ministrovi. Podle mě se to rozpadá do dvou částí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protože zde není pan kolega Vyvadil, dovolím si navrhnout - ale je zde technická poznámka se zmocněním.

Poslanec Vítězslav Valach: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, bohužel bez zmocnění, ale mám za to, pokud jsem kolegu Vyvadila sledoval, jeho návrh usnesení byla jedna věta.

Čili já osobně samozřejmě nemohu mluvit za kolegu Vyvadila, ale interpretoval bych to tak, že to byl jeden návrh usnesení, jednobodový.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vzhledem k tomu, že kolega Benda navrhl hlasování po částech, tak není o čem mluvit. Prosím, kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Rád bych poděkoval paní kolegyni Janů, že nám přečetla skutečně stenozáznam, Jestli jsem

dobře pochopil pan poslanec Vyvadil svůj návrh podmínil tím, že nebude podán jiný návrh. Protože jiný návrh usnesení podán byl, domnívám se, že nelze o návrhu pana poslance Vyvadila hlasovat.

Poslankyně Ivana Janů: Pane místopředsedo, dámy a pánové, navrhuji přerušení tohoto bodu, až se dostaví pan poslanec Vyvadil, aby se ke stenozáznamu a ke svému návrhu vyjádřil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je tady mnoho technických, ale jednu bych doporučil. Hlásí se pan ministr.

Ministr zahraničních vztahů ČR Josef Zieleniec: Chtěl bych znovu otevřít rozpravu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se jako první přihlásil kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, navrhuji vám, abychom zprávu přednesenou ministrem zahraničních věcí vzali na vědomí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Prosím paní poslankyni, aby se ujala slova.

Poslankyně Ivana Janů: Já jsem trochu na rozpacích. Takže teď tady zaznělo další usnesení. Já stále považuji návrh na usnesení, které přednesl pan poslanec Vyvadil, za návrh na usnesení a myslím, že by se o něm mělo hlasovat ve dvou částech. Pak tady bylo usnesení zcela odlišné paní poslankyně Stiborové, které má tři body, a poslední návrh usnesení jste zde slyšeli, byl to návrh na usnesení, kterým se bere zpráva ministra zahraničních věcí na vědomí. Jsem přesvědčena, že by se v tomto pořadí mělo o všech návrzích hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Abych zabránil jakýmkoli komplikacím, kdo souhlasí s návrhem, který nyní přednesla paní poslankyně Janů, ať zvedne ruku. (Hlasy ze sálu: To nejde!) Ptám se ještě jednou, kdo souhlasí s postupem, který navrhla paní kolegyně Janů, ať zvedne ruku. (Ruch v sále.) Dobře, přerušíme hlasování. Pan kolega Seifer se první přihlásil s technickou poznámkou.

Poslanec Pavel Seifer: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale paní poslankyně neměla právo předložit návrh, protože už nebyla diskuse. Ona interpretovala pouze návrh předložený kolegou Vyvadilem a ten podmínil první část věty druhou částí. To znamená, je možné hlasovat dohromady jako o jedné části a prosil bych, abyste dali hlasovat o prvním návrhu v té podobě, v jaké to pan kolega předložil

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a prosím pana kolegu Vyvadila, aby upřesnil svůj návrh. (Hluk a smích v sále.) Prosím o klid, pan poslanec Vyvadil upřesní.

Poslanec Jiří Vyvadil: Chci se omluvit a přísný zrak pana místopředsedy Vlacha je kamenný, ale doma jsem nebyl, měl jsem mimořádnou akci, hrozně se omlouvám. Můj návrh, byl to návrh a samozřejmě návrh může mít dva body. Jeden návrh vzít na vědomí a druhý návrh ten, který byl. (Potlesk a hluk v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Poprosím o technickou poznámku kolegu Ortmana.

Poslanec Jaroslav Ortman: Chtěl bych říci pouze jedno jediné. Skutečně si komplikujeme situaci podle mého názoru. O návrhu kolegy Vyvadila ani po tomto upřesnění nelze prostě hlasovat. On to podmínil. Navrhuji hlasovat o návrhu paní kolegyně Stiborové, když neprojde, je zde návrh kolegy Honajzera.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP