Úterý 23. května 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Po skončení tohoto hlasování, ještě než vyhlásíte případně přestávku pro jednání klubů, bych se hlásil o slovo s procedurálním návrhem, který souvisí s tím, co bylo právě předesláno.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Exnera, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno s odůvodněním, které pan poslanec Exner uvedl. 29. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh pana poslance Exnera, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování. 29. hlasování skončilo.

Ze 127 přítomných bylo 94 pro, 17 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh pana poslance Exnera byl přijat.

Jeho návrh na přerušení na půl hodiny není tedy třeba projednávat a uděluji slovo panu místopředsedovi Vlachovi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolil bych si předložit následující procedurální návrh. Navrhuji, abychom v tomto okamžiku přerušili jednání naší schůze do zítra a vytvořili tak prostor pro jednání těch čtyřech výborů, které ještě nedokončily projednávání bodů 25 a 26.

Předseda PSP Milan Uhde: Procedurální návrh pana místopředsedy Vlacha - přerušit a navázat zítra v 9.00 hodin. Znamená to výbor zemědělský, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor branný a bezpečnostní a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Budeme hlasovat o tomto procedurálním návrhu. Hlásí se ještě pan poslanec Čundrle.

Poslanec Václav Čundrle: Pane předsedo, vážení kolegové, mám jenom dotaz. Jak je možné, že na program této schůze byl zařazen bod, který nebyl projednán ve výborech? Nic víc, nic míň.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zřejmě mluvíme každý o jiném bodu. Já bych ale odpověděl jednou větou: V souladu s jednacím řádem.

Předseda PSP Milan Uhde: Ještě nějaká poznámka, která touží být pronesena před hlasováním? Paní poslankyně Fischerová.

Poslankyně Eva Fischerová: Jenom tři kratičké věty. Ano, v souladu s jednacím řádem. Nelze hovořit o tom, že jde o postup non lege artis, nelze ale také hovořit o tom, že jde o postup lege artis, ale lze hovořit o tom, že jde zcela jasně o velmi chytře vymyšlený postup vicium artis. Děkuji. (Rozruch v sále.)

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím klid. Kolegové a kolegyně, prosím uklidněte se, budeme hlasovat. 30. hlasování na této schůzi - procedurální návrh pana místopředsedy Vlacha. Dám slovo paní poslankyni Petře Buzkové.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že v otázce způsobu projednávání tohoto zákona došlo a již dochází v poslední době k závažným střetům a že obě strany zde řekly, z jakého důvodu si myslí, že tento návrh zákona by se projednávat měl i z jakého důvodu by se tento návrh zákona projednávat neměl.

Přes vážné výhrady, které zde v úvodu jednání zazněly, bylo projednávání tohoto zákona zařazeno na pořad této schůze. Zařazen, aniž by v té chvíli byl ve všech výborech projednán. Myslím si, že přerušení schůze a dodatečné projednání ve výborech je pustý alibismus. Pokud je zde rozhodnutí koalice, že tento zákon projedná, a to za každou cenu, samozřejmě udělat to může. Nicméně si myslím, že toto projednání ve výborech snad v takovémto případě ani nemá cenu.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím vás, vážení, nechci nikoho zkracovat na právu pronést faktickou poznámku. Dám slovo panu poslanci Wagnerovi, ale pak dám neprodleně hlasovat a nepřipustím žádnou další poznámku. Oznamuji to předem.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych jen požádal, kdyby zde byl přítomen nějaký člen vlády, aby nám bylo před hlasováním sděleno, zdali příčinou nesmírného tlaku, aby se věci, které jsou zřejmě nepřipraveny, projednaly, není skutečnost, že jeden ministr vlády a vláda sama svým rozhodnutím se rozhodla konat tak, jako kdyby tento zákon již platil, a tedy dopředu utrácet peníze daňových poplatníků na věci, které jsou ještě neschváleny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Nemohu jinak než dát hlasovat ve 30. hlasování o procedurálním návrhu místopředsedy Vlacha.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 30. hlasování skončilo.

Ze 151 přítomných bylo 83 pro, 51 proti, 17 se zdrželo. Návrh byl přijat.

Přerušuji jednání 31. schůze. Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin.

(Schůze přerušena v 16.16 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP