Sobota 9. července 1994

Poslanec Karel Mach: Podporuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o návrhu č. 20. Kdo jej podporuje, ať to dá najevo v hlasování č. 164. Děkuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 87 pro, 36 proti, 20 se zdrželo hlasování. Nehlasovalo 17 poslanců.

To mě nutí k tomu, abych vás opět odhlásil a vlídně poprosil o novou rychlou prezentaci. Prosím další bod č. 21.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Bod 21 - stanovisko mé je kladné, stanovisko vlády je rovněž kladné.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme tedy hlasovat, kdo podpoří tento návrh v hlasování č. 165. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 89 pro, 39 proti, 24 se zdrželo hlasování. Tentokrát nám nehlasovali pouze 3 poslanci.

Prosím návrh č. 22.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, vláda rovněž doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat, jde o hlasování č. 166. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 107 pro, 24 proti, 20 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh č. 23.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, jde o upřesnění a dání do souladu s terminologií zákona č. 42/1992 Sb. Vláda rovněž doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Jde o hlasování č. 167.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 94 pro, 23 proti, 30 se zdrželo hlasování.

Prosím další návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Domnívám se, pane místopředsedo, že jsou tím ukončeny návrhy poslance Černého. Nyní je na pořadí návrh pana poslance Budinského. Pod číslem 1 jsou dva body - jedna a dva. Bod číslo jedna - podporuji, stanovisko vlády je záporné, hospodářský výbor podporuje.

Poslanec Karel Mach: Ano, podporuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu pana poslance Budinského.

Kdo podporuje tento návrh, nechť to dá najevo v hlasování č. 168. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 88 pro, 20 proti, 42 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 6 poslanců.

Prosím návrh č. 2.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 2 - nemám vyhraněný názor, stanovisko vlády je záporné. Pro retrospektivní kolizi nedoporučuje.

Poslanec Karel Mach: Já naopak tento návrh po diskusi a usnesení hospodářského výboru podporuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Budinský.

Poslanec Vladimír Budinský: Doporučující usnesení, které jste měli na stole, to bylo právě k tomu druhému návrhu a možná řada z vás právě na slova zpravodaje o předcházejícím návrhu hlasovala.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Ne, nyní jsou to letiště.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Upřesnil bych, že hlasujeme o druhém návrhu pana poslance Budinského.

Kdo je pro tento návrh, ať to v hlasování č. 170 podpoří. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 79 pro, 28 proti, 46 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím další návrhy.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Dále je zde návrh poslance Jana Bláhy. Nevyjadřuji se, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Nepřísluší mi komentovat, ale je to ten samý problém, jak zde včera zmiňoval pan poslanec Trnka. Nemám názor, jak se k tomu postavit.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Rozhodneme o návrhu pana poslance Bláhy v hlasování č. 171.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 52 pro, 42 proti, 59 poslanců se zdrželo hlasování.

Prosím další návrhy, kterými jsou návrhy pana poslance Vlastimila Tlustého.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 1 podporuji. Jde o upřesnění. Stanovisko vlády je rovněž kladné.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Budeme hlasovat o prvním návrhu pana poslance Vlastimila Tlustého.

Kdo je pro, ať to dá najevo v hlasování č. 172. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 83 pro, 44 proti, 21 poslanců se zdrželo hlasování. Nehlasovalo 8 poslanců.

Prosím druhý návrh.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Podporuji, stanovisko vlády je rovněž kladné. Návrh doporučuje, že jde o řešení stejného problému jako u poslance Černého pod bodem č. 21.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Tlustý.

Poslanec Vlastimil Tlustý: O tomtéž návrhu již bylo hlasováno, protože byl součástí návrhu kolegy Černého, takže nemusíme hlasovat.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Prosím tedy návrh č. 3.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Podporuji, stanovisko vlády je rovněž kladné, uvádí, že je účelné a praktické.

Poslanec Karel Mach: Souhlasím.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji, budeme hlasovat o návrhu č. 3 pana poslance Tlustého.

Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 173. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 80 pro, 42 proti, 24 se zdrželo hlasování, nehlasovalo 10 poslanců.

Prosím návrh č. 4 pana poslance Tlustého.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Návrh č. 4 - mé stanovisko je kladné, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Jde o hlasování č. 174.

Kdo podpoří tento návrh pana poslance Tlustého? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 66 proti, 46 se zdrželo hlasování.

Prosím další.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Bod č. 5 - mé stanovisko je kladné, stanovisko vlády je záporné. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlasování č. 175.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 67 proti, 48 poslanců se zdrželo hlasování, nehlasovalo 5.

Prosím další návrh č. 6.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Moje stanovisko je kladné, stanovisko vlády je záporné. Snad by vláda přijala, kdyby byl vypuštěn odst. 5.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo podpoří 6. návrh pana poslance Tlustého, ať to dá najevo v hlasování č. 176.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 70 proti, 45 poslanců se zdrželo.

Prosím další návrh č. 7.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, prosil bych, jestli by bylo možno hlasovat po písmenech.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyhovuji tomuto návrhu. Jde tedy o písm. a).

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Písm. a) - stanovisko mé je kladné, stanovisko vlády je rovněž kladné.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Kdo je tedy pro pozměňovací návrh 7 a), ať to dá najevo v hlasování č. 177.

Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento pozměňovací návrh byl přijat poměrem hlasů 89 pro, 41 proti, 22 poslanců se zdrželo, nehlasovalo 9. Prosím vyjádření k 7 b).

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Písm. b) - nemám názor, stanovisko vlády je záporné.

Poslanec Karel Mach: Také nemám vyhraněný názor.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je pro tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 178.

Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 14 pro, 67 proti. 70 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím návrh 7 c).

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Nemám vyhraněný názor, vláda nedoporučuje.

Poslanec Karel Mach: Stejně jako zpravodaj.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Zahájil jsem hlasování č. 179.

Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 21 pro, 71 proti, 61 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím 7 d).

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Písm. d) - nemám vyhraněný názor, vláda nedoporučuje.

Poslanec Karel Mach: Stejně.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo podpoří tento návrh, ať to dá najevo v hlasování č. 180.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 23 pro, 66 proti, 61 poslanců se zdrželo hlasování, nehlasovalo 11 poslanců. Prosím další písm. e).

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Písm. e) doporučuji, vláda rovněž doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Doporučuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o 7 e) hlasování č. 181.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh byl přijat poměrem hlasů 84 pro, 43 proti, 26 poslanců se zdrželo hlasování. Prosím písm. 7 f).

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Doporučuji, vláda rovněž doporučuje.

Poslanec Karel Mach: Ano.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Kdo je tedy pro tento návrh, ať pro něj hlasuje v hlasování č. 182.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Tento poslední návrh byl přijat poměrem hlasů 86 pro, 43 proti, 22 poslanců se zdrželo hlasování.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, myslím, že jsme skončili. Prosil bych hlasovat o celé novele zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Hlásí se předseda klubu ODS pan poslanec Honajzer. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal o 15minutovou přestávku na jednání klubu před závěrečným hlasováním. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vyhovuji tomuto návrhu a přerušuji schůzi do 16.25 hodin. Prosím o dochvilnost.

(Jednání přerušeno v 16.08 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 16.30 hodin)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, budeme pokračovat přerušeným bodem našeho jednání, kterým je návrh poslanců Macha a Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona číslo 42/1992 Sb. a zákona 93/1992 Sb., zákona ČNR 39/1993 Sb. a zákona 183/1993 Sb.

Připomínám, že jsme přerušili před závěrečným hlasováním.

Prosím všechny poslance, kteří jsou v sále, aby se znovu zaregistrovali.

S procedurálním návrhem se přihlásil pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážené dámy a pánové, já bych chtěl požádat o přerušení a o konečné hlasování až zítra. Mezitím by byly vytištěny návrhy, které byly odhlasovány. Byl jsem upozorněn na to, že jsem vycházel ze stanoviska Ministerstva zemědělství a že jsem nevycházel ze stanoviska vlády. Já jsem si toho nebyl vědom.

Zároveň mě mrzí, že zde nebyl žádný ze zainteresovaných ministrů. Prosil bych o přerušení jednání o tomto bodu na zítra. Mezitím by byly vytištěny návrhy, které byly pozitivně odhlasovány a já bych projednal stanovisko s ministrem zemědělství.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, je zde regulérní procedurální návrh. Dávám o něm hlasovat ihned.

Kdo je pro tento procedurální návrh poslance Hofhanzla na přerušení, ať to dá najevo v hlasování číslo 183. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 57 proti, 31 se zdrželo, 5 nehlasovalo.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, žádám o hlasování o návrhu jako celku.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dávám hlasovat o zákonu jako celku. Budeme hlasovat o celém návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona 42/1992 Sb., zákona 93/1992 Sb., zákona ČNR 39/1993 Sb. a zákona 183/1993 Sb. podle sněmovního tisku 797 a schválených pozměňovacích návrhů.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem zákona, ať to dá najevo v hlasování číslo 184.

Vyhovuji žádosti o novou prezentaci.

Budeme hlasovat ještě jednou. Všechny jsem vás právě odhlásil. Děkuji všem, kteří se znovu prezentovali. Budeme hlasovat znovu o celém návrhu jako celku, jak jsem jej přednesl.

Kdo je pro tento návrh zákona, ať to dá najevo v hlasování číslo 185. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 62 proti, 41 se zdrželo, 2 nehlasovali. Končím tento bod a dávám slovo místopředsedovi Vlachovi, který přichází s procedurálními návrhy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, při mém prvním pokusu o racionalizaci jsem konzultoval pouze se zástupci ověřovatelů. Neměli jsme informaci o tom, že komise pro sdělovací prostředky zkráceně řečeno - mění návrh na veřejnou volbu členů rad.

V tomto okamžiku už máte rozdaný tento návrh a z dřívějších hodin máte rozdaný i návrh na tajnou volbu, která se týká zástupců pojištěnců. Proto mi dovolte, abych nyní v podstatě opakoval svůj procedurální návrh, který by upřesněn vypadal zhruba takto. Navrhuji, abychom nyní přistoupili ke společnému projednávání bodů 18 a 19 a abychom projednali tyto body až po schválení volebního řádu a prezentování navrhovaných kandidátů a pak tento bod přerušili, přistoupili k bodu 25, projednali poněkud odlišný návrh volebního řádu včetně prezentace kandidátů, a v tom okamžiku požádali ověřovatele, aby se věnovali technické přípravě voleb společně s pracovníky Kanceláře. Pak by platilo to, co bylo smyslem mého minulého návrhu, že ve chvíli, kdy ověřovatelé sdělí, že jsou kandidáti připraveni, můžeme přistoupit ke všem třem volbám najednou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi. Hlásí se pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se pokusil dále doplnit přednesený procedurální návrh. Domnívám se, že k tomuto kolu voleb by bylo možné připojit i volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, kde příslušné materiály rovněž máme k dispozici. K tomu je však nutné projednat zřejmě nejdříve bod "Rezignace člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky". Doporučuji, abychom stejným způsobem postupovali i u těchto bodů, to znamená

1. abychom projednali bod "Rezignace člena dozorčí rady Pozemkového fondu" ještě před tím, než bude uskutečněno faktické provedení voleb,

2. abychom i u bodu "Volba člena dozorčí rady" postupovali stejně jako u navržených bodů.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Mám faktickou poznámku. Omlouvám se, ale tím bychom se připravili o čas, a to asi není smyslem vašeho návrhu. Tuto volbu můžeme provést aklamací, jako jsme to několikrát učinili u soudců a jiných sněmovnou volených funkcionářů. Tam je změna zákona.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, dovolte mi varovat před přílišnou racionalizací. Navrhuji, abychom se věnovali prvnímu procedurálnímu návrhu, jak jej přednesl pan místopředseda Vlach. Ptám se sněmovny, zda jsou námitky proti přednesenému postupu.

Pokud námitky nejsou, otevřel bych tedy bod č. 18 a vlastně i 19. Jedná se o bod

XXI.

Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení Stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky, jehož přílohou je návrh volebního řádu, který je společný jak pro volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, tak i pro volbu člena Rady České televize.

XXII.

Návrh na volbu člena Rady České televize

Prosil bych pana poslance Vladimíra Koronthályho, aby předložené návrhy odůvodnil.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Stálá komise pro sdělovací prostředky přijala dne 9. 7. svá usnesení č. 22 a č. 23. Tato dvě usnesení mají jednu společnou přílohu. Obě usnesení i příloha vám byly rozdány.

Stálá komise pro sdělovací prostředky předkládá tedy Poslanecké sněmovně Parlamentu tyto kandidáty do Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání: Paní Marie Čížková, pan Miroslav Foret, paní Marie Hakenová, pan Bohuslav Hanuš, paní Zdeňka Hůlová, pan Josef Josefík, pan Jindřich Kabát, pan Jan Jakub Kühnel, pan Tomáš Müller, pan Josef Musil, pan Jiří Novotný, pan Karel Stejskal, pan Petr Štěpánek, pan Oldřich Tomek, pan Jindřich Vaněček, pan Miloš Závodný.

Dále Stálá komise pro sdělovací prostředky předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu tyto kandidáty do Rady České televize:

Paní Marie Čížková, pan Václav Erben, pan Miroslav Foret, pan Josef Krejsa, pan Leopold Hájíček, paní Martina Mohylová, pan Václav Svoboda a pan Václav Vrabec.

Již z předloženého je zjevné, že ve dvou případech se jedná o stejná jména. V obou případech, shodou okolností se jedná o návrh kolegy Jegly, který předložil kandidáty: paní Marii Čížkovou a pana Miroslava Foreta jako kandidáty do obou rad.

Stálá komise zvažovala tuto záležitost a konstatovala, že samozřejmě panu kolegovi v tomto nikdo žádným způsobem nemůže bránit, nicméně situaci by velmi zjednodušilo, kdyby pan kolega třeba ještě upřesnil, kterého z kandidátů by případně do které rady navrhl, a ze které stáhl, poněvadž v takovém případě by bylo možné obě volby vykonat současně, s ohledem na čas bych to doporučoval. Nicméně závisí to na tom, zda pan kolega Jegla v rozpravě něco takového učiní.

Stálá komise se usnesla, že pokud pan kolega Jegla takovou úpravu učiní, bude se mít za to, že je to v souladu s usnesením Stálé komise pro sdělovací prostředky.

Stálá komise dále předložila návrh volebního řádu, který nebudu celý předčítat, neboť vám byl rozdán jakožto příloha. Je to návrh volebního řádu pro veřejnou volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a pro veřejnou volbu člena Rady České televize.

Chci vás pouze v této souvislosti upozornit, že v rozdaném materiálu je tisková chyba. Prosím vás, abyste si v bodu 17 opravili "jestliže ani po třetím kole". Správně má znít "jestliže ani po druhém kole", neboť celý návrh je koncipován na volbu nejvýše dvoukolovou. To je zatím všechno.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP