Pátek 23. června 1995

Poslanec Radim Špaček: Pan poslanec Ježek navrhuje, aby dosavadní bod pátý, který se v této chvíli stává bodem sedmým, byl rozdělen na dva: hradecký vymezený územím okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily a Trutnov a další bod - pardubický vymezený územím okresů Havlíčkův Bod, Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Ostatní body se pak přečíslují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Jaroš se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Emil Jaroš: Já bych žádal, abychom to porovnali se stenografickým zápisem. Já jsem ale předpokládal, že okres Pardubice bude patřit k hradeckému kraji, (Dlouhotrvající veselost.) a proto jsem chtěl pledovat pro tento návrh. Teď ale jsem na pochybách.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, je to milé osvěžení naší atmosféry, přesto bych doporučoval, abychom přistupovali k projednávání pozměňovacích návrhů seriózně. Myslím si, že teď je předložen pozměňovací návrh, který se týká čl. 1 bodu 5 společné zprávy. Pak je věcí legislativní úpravy přečíslování podle toho, jak bylo rozhodnuto o zjednodušeně řečeno - Praze a středních Čechách a o dalších článcích.

S upřesněním se hlásí pan poslanec Ježek. prosím.

Poslanec Josef Ježek: Chtěl bych, pane předsedající, pana kolegu Jaroše ujistit, že jsem okres Pardubice do hradeckého kraje nezařadil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu tak, jak ho máme uvedený v našem pracovním podkladu na straně 11 pod body 6 a 7. Pan poslanec Ježek je uváděn jako autor.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 169. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 48 pro, 56 proti, 71 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Dalším návrhem je návrh pana poslance Kačenky, který věcně spočívá v tom, aby byly sloučeny do jednoho regionu kraj jihomoravský a středomoravský jako vyšší celky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Kačenka se hlásí s faktickou poznámkou, potom poslanec Syka.

Poslanec František Kačenka: Ovšem zde chybí Znojmo nemyslel jsem, že by přišlo k Rakousku, proto bych žádal, aby Znojmo bylo doplněno za Zlín. (Veselost.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, já jsem vám nerozuměl, doufám, že zpravodaj nás seznámí s obsahem vašeho upřesnění.

Poslanec Radim Špaček: Pan poslanec Kačenka upozornil na další tiskovou chybu spočívající v tom, že v seznamu okresů chybí okres Znojmo, který prosí, abyste si doplnili mezi okresy Zlín a Žďár nad Sázavou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: pan poslanec Payne se hlásí.

Poslanec Jiří Payne: Já se omlouvám, ale já s touto praxí, že pozměňujeme návrhy, které zazněly v rozpravě, nesouhlasím. Nedávno jsme na návrh poslance Deckera museli opravovat jeden federální zákon, kde také nevím, jestli to byla tisková chyba nebo záměr, ale nakonec se zjistilo, že výsledné znění zákona se liší od stenozáznamu.

Já prostě trvám na tom, že projednáváme zákony v tom znění, jak jsou převedeny ve stenozáznamu. A nelze to měnit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Můžeme tuto situaci možná vyřešit dvojím hlasováním, pokud na tom pan kolega Payne v rozporu s naší dosavadní praxí trvá, a pokud ano, může mu dát sněmovna za pravdu.

Upozorňuji ještě jednou na to, že navrhovatel vždy dostává možnost upřesnit svůj návrh poté, co je nám předložen, pokud možno co nejrychleji. A z toho vyplývají i určité nedostatky v tom, co je nám předloženo jako podklad. Děláme to tak u všech návrhů zákonů, ke kterým padne větší množství pozměňovacích návrhů. Toto není sněmovní tisk, ani to není věc, která by byla autorizována. Možná jsem se dopustil ještě té nepřesnosti, že jsem měl všechny autory pozměňovacích návrhů na začátku požádat, aby se podívali na to, jestli něco nevypadlo nebo není nějaká změna, ale naše praxe už toto považuje trošku za samozřejmost.

Navrhoval bych tedy vyřešit celou záležitost tím, že budeme hlasovat a každý bude mít možnost se hlasováním vyjádřit k tomu, zda souhlasí s tím, aby byl takto upravený návrh přijat, anebo ne.

Dám tedy hlasovat o upřesněném návrhu pana poslance Kačenky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 170. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 81 proti, 55 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Další návrh je návrh pana poslance Fejfara, který navrhuje vytvoření nového vyššího celku s názvem Českomoravský a byl by vymezen územím tří okresů, a to Havlíčkův Brod, Jihlava a Pelhřimov, s tím, že by tyto okresy byly přeřazeny z návrhu tak, jak ho máte ve společné zprávě.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 171. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 36 pro, 81 proti, 60 se zdrželo.

Dále je zde návrh pana poslance Hurty. Je to v podstatě návrh na rozdělení středomoravského kraje na olomoucký a zlínský.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu s tím, že od nynějška až do konce to berte prosím tak, že přečíslování bude upraveno podle toho, jak jsou jednotlivé návrhy přijaty nebo nepřijaty.

Kdo je tedy pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 172. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 41 pro, 71 proti. 62 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Další návrh je návrh pana poslance Šimánka. Věcný obsah je vytvoření vyššího celku opavského.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 173. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování.

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 66 proti, 67 se zdrželo.

Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Poslední návrh na územní změnu přednesl pan poslanec Němčík. Přednesl jej v dobrém úmyslu nevěda v té době, jak dopadnou různá hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím kolegu Němčíka.

Poslanec Jindřich Němčík: Snažil jsem se podchytit všechny možné varianty. V nynější situaci navrhuji, aby článek 1 bod 7 zněl: "Středomoravský - vymezený územím okresů Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín." a bod 8: "Moravskoslezský vymezený územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město."

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, sice chápu snahu pana poslance Němčíka o vyjasnění celé situace, ale jedná se o podstatnou změnu obsahu návrhu. Vím, že věcně je to pouze upřesnění, ale myslím, že můžeme akceptovat upřesnění asi toho typu, že okres ten a ten, o kterém vy mluvíte, je zařazen do vyššího územně samosprávného celku, který je ve společné zprávě uveden v bodě... To je upřesnění, které je akceptovatelné a rozumné, ale vyjmenování zcela nově okresů by bylo asi za rámec toho, že neprobíhá rozprava.

Poslanec Radim Špaček: Podstatou návrhu pana kolegy Němčíka je přeřazení okresu Jeseník z bodu 8 do bodu 7.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, takto je upřesnění korektní. Myslím, že můžeme dát hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 174.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 46 proti, 70 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Poslední pozměňovací návrhy, které máme před sebou, se týkají nikoliv územních změn, ale přejmenování nejsevernějšího celku. První navrhuje pan poslanec Decker, aby vyšší územní celek uvedený ve společné zprávě jako Moravskoslezský, byl pojmenován Severomoravský.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 175.

Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 38 pro, 71 proti, 67 se zdrželo. prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Pan kolega Opatřil navrhl také přejmenování, a to ve dvou variantách. V první variantě navrhl název - vyšší územní celek Slezský. Obávám se, že je to věcně nesprávně, protože Slezsko je větší územní celek než vyšší územní celek takto vytvářený. Pan kolega Payne mne upozorňuje na to, že by to mohlo být vykládáno jako územní nárok. Druhá alternativa je název Slezskomoravský.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme tedy hlasovat o první variantě.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 176. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, vyhnuli jsme se mezinárodním komplikacím. Pro byli 23 poslanci, 95 proti, 59 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Radim Špaček: Tímto byl vyloučen i návrh pana poslance Kaluse. Dalším návrhem je přejmenovat dotčený vyšší územní celek na vyšší územní celek Slezskomoravský.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování číslo 177. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 57 proti, 62 se zdrželo.

Poslanec Radim Špaček: Tím byl vyloučen i pozměňovací návrh pana poslance Kubiše, který měl stejné znění, a ukončili jsme tím hlasování o pozměňovacích návrzích k tisku 1809 - Společná zpráva k Vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní bychom měli přistoupit k závěrečnému hlasování. O slovo se hlásí pan poslanec Payne, zřejmě s faktickou poznámkou, pan kolega Honajzer, který se hlásil, by měl přednost jako předseda klubu.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl jsem poprosit, zda bychom před závěrečným hlasováním nemohli dostat úplný text návrhu ústavního zákona ve znění pozměňovacích návrhů vzhledem k nejasnostem ve stenozáznamu. Já třeba teď zrovna nevím, jestli Moravskoslezský se píše s pomlčkou nebo bez pomlčky. Je tady o tom debata. Domnívám se, že u ústavního zákona bychom měli být zvláště pečliví, neměli bychom dopustit, že ve Sbírce zákonů se objeví jiné znění, než které jsme odhlasovali. Byl bych tedy pro to, abychom dříve než budeme hlasovat, měli úplné znění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to procedurální návrh, jestli pan kolega Honajzer dovolí, myslím, že na straně 2 společné zprávy název uvedený je. Asi dám hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Payna, ze kterého by vyplýval další postup, ale nechci tím krátit předsedu klubu v jeho právu vystoupit. Toto je ale návrh k proceduře.

Kdo je pro přijetí návrhu pana poslance Payna, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 178. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 90 pro, 31 proti, 57 se zdrželo. Nyní už neodkladně má slovo předseda klubu pan poslanec Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych požádal před závěrečným hlasováním o půlhodinovou přestávku k jednání klubů. Domnívám se, že by se mohlo - ale to nechávám na zvážení pana předsedy Poslanecké sněmovny Uhdeho - sejít po jednání klubů na krátké 15minutové jednání Politické grémium.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vyhlašuji tedy přestávku pro jednání klubů do 12.00 hodin. Ve 12.00 hodin svolává předseda Poslanecké sněmovny Politické grémium, ve 12.15 hodin se sejdeme opět ve sněmovně. Děkuji.

(Jednání přerušeno do 12.15 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 13.39 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, čas, který jsme si vymezili pro přestávku, uplynul. Prosím, abyste se dostavili do jednací síně tak, abychom se mohli vrátit k projednávání přerušeného bodu, kterým je návrh ústavního zákona na vytvoření vyšších územních samosprávných celků, abychom mohli o tomto návrhu rozhodnout závěrečným hlasováním.

Dovoluji si vás odhlásit a prosím, abyste se zaregistrovali. Budeme hlasovat o ústavném zákoně.

Dovolte mi, abych konstatoval, že jsme před přestávkou rozhodli o všech předložených pozměňovacích návrzích a čeká nás tedy závěrečné hlasování k tomuto bodu. Přestávku využily k jednání některé kluby, sešlo se též politické grémium, které doporučuje následující postup, tzn. pokračovat v hlasování.

Decentně bych si vás dovolil upozornit na to, že stěží slyším, co říkám sám. Dámy a pánové, prosím o klid.

Ještě jednou žádám ty, kteří nejsou zaregistrovaní, aby se přihlásili, abychom mohli zahájit hlasování.

Pan poslanec Stodůlka navrhuje ještě jednou odhlásit a novou prezentaci. Myslím, že budeme hlasovat o ústavním zákone, takže budou platit hlasy pro, nechápu tedy vaši motivaci. Nicméně budu vaši žádost respektovat.

Dámy a pánové, doufám, že jste vyhověli další žádosti o zaregistrování.

Myslím si, že v tomto okamžiku nic nebrání tomu, abychom dali hlasovat o celém vládním návrhu ústavního zákona o vytvořeni vyšších územních samosprávných celků podle sněmovního tisku 1077 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1809, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Dovolím si zahájit hlasování č. 179 a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať prosím zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 98 pro, 48 proti, 27 se zdrželo.

Děkuji vám a dovoluji si konstatovat, že jsme skončili projednávání bodu č. 5 a končím dnešní jednání. Sejdeme se v úterý v 10.00 hodin, jako první bod budou interpelace, jako druhý bod plnění státního rozpočtu atd. podle programu.

(Jednání přerušeno v 13.47 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP