Středa 1. listopadu 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 54.(Hlasy z pléna, že nebylo hlasováno o návrhu č. 7).

Toto hlasování je anulováno. Hlasování o bodu 6 bylo úspěšné, nepletu-li se, nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu č. 7.

Poslanec Ivan Vrzal: Ano, já jsem se přeřekl. Jedná se o bod č. 7. Zpravodaj i předkladatel souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 55. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 163 pro, nikdo proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále jsou tu návrhy č. 8, 9 a 10. Chtěl bych navrhnout, aby se o nich hlasovalo dohromady, protože spolu souvisí. Liší se pouze v tom, zda jsou fyzické nebo právnické osoby. Kolega Mandelík to navrhuje též. Takže hlasujeme o návrzích 8, 9 a 10 najednou. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 56. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 133 pro, 14 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh č. 11. Předkladatel doporučuje, zpravodaj nemá stanovisko.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování číslo 57. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 137 pro, 17 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh číslo 12 týkající se přechodných ustanovení - zpravodaj i předkladatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 58. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 164 pro, 2 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh číslo 13 - legislativní, zpravodaj i předkladatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 59. hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 156 pro, nikdo proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh pana poslance Hrazdíry zpravodaj ani předkladatel nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 60. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 77 pro, 84 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Upřesňující návrh pana poslance Ullmanna doporučuje navrhovatel i zpravodaj.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 61. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 119 pro, 20 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále jsou tři návrhy paní poslankyně Hubové. Návrh číslo jedna: Předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 62. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 87 pro, 63 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh č. 2 předkladatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 63. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 82 pro, 61 proti. Prosím další návrh.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh číslo 3: Zpravodaj ani předkladatel nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijatí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 64. hlasování naší schůze. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 70 pro, 73 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále návrh pana poslance Navrátila předkladatel i zpravodaj doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 65. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 143 pro, 9 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Návrh poslance Vlastimila Vlčka navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 66. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 71 pro, 77 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Dále jsou dva mé pozměňovací návrh, přičemž o prvním již hlasovat nelze, protože byl již přijat, a u druhého je to legislativní úprava. Zpravodaj i předkladatel doporučují.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlasujeme o posledním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 67. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 150 pro, 1 proti.

Poslanec Ivan Vrzal: Nyní zbývá hlasovat o celém tomto návrhu novely živnostenského zákona ve znění společné zprávy a schválených pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nyní budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání - živnostenský zákon, ve znění zákona č. 231/92 Sb., zákona ČNR č. 591/92 Sb., zákona č. 273/93 Sb., zákona č. 303/93 Sb., zákona č. 38/94 Sb., zákona č. 42/94 Sb., zákona č. 136/94 Sb. a zákona č. 200/94 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/91 Sb., o živnostenských úřadech podle sněmovního tisku 1650 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1962, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Než zahájím hlasování, na návrh některých z vás si vás dovoluji odhlásit a žádám vás, abyste se znovu zaregistrovali.

Zahajuji závěrečné hlasování o tomto návrhu zákona. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 68. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 129 pro, 37 proti.

Děkuji panu zpravodajovi poslanci Vrzalovi a panu ministru Dybovi. Tím jsme projednali tento časově náročný bod a budeme pokračovat dalším bodem, což je

IV.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi

Současně s rezignací na funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny se pan poslanec Pavel Tollner vzdal funkcí předsedy komisí, do nichž byl jako místopředseda sněmovny zvolen. To se týká i vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi. V této souvislosti se chystám nyní dát slovo předsedovi volební komise Poslanecké sněmovny panu poslanci Robertu Kolářovi, který nás bude informovat o přípravě volby. Prosím pana poslance Koláře, aby se ujal slova.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem volební komise. Volební komise v souladu s jednacím řádem obdržela návrh na předsedu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna od předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, který navrhuje poslance Pavla Tollnera. Volba je připravena, volební lístky mohou být vydávány asi za 15 minut. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Máme tady informace, že volba bude připravena zhruba za 15 minut. Pak předpokládám, pane kolego, že během 15 minut by potom bylo možné provést volbu jako takovou. Zároveň dostávám z různých stran a směrů informace o tom, že kluby se chtějí poradit o materii, která nás čeká. Je zde tedy návrh na přestávku pro kluby.

Já váhám, zda vzhledem k tomu, že je 11 hodin - pravda, příliš mnoho jsme toho neudělali ještě od včera - ale sejít se zde na několik minut a pak vyhlásit přestávku na oběd se mi zdá velmi málo efektivní. Dovolím si tedy navrhnout následující postup: přerušit nyní naše jednání s tím, že volba bude zahájena v 11.20 hodin, vydávání lístků bude ukončeno v 11.40. Doporučoval bych držet zvyklost těch 20 minut. Pak bych vyhlásil polední přestávku, kterou budou moci kluby využít k jednání, o které žádají. Tedy od 11.40 bych vyhlásil přestávku a sejdeme se zde k jednání ve 14.00 hodin a budeme pokračovat dalším bodem našeho pořadu.

Pan kolega Honajzer se hlásí o slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jsem rád, že to pan místopředseda navrhl, protože v případě, že bychom se po volbě sešli ve sněmovně, bych požádal o přestávku na jednání klubů. Myslím, že toto je dobře navrženo.

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, zahajuji odpolední zasedání Poslanecké sněmovny. Všechny, kteří mají zájem o tuto část naší schůze, žádám, aby přišli dovnitř. Protože jsme před obědem skončili bodem, který se nazývá "Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna", a případně s obdobnými akcemi, a protože proběhlo hlasování prvního kola, žádám předsedu volební komise Poslanecké sněmovny poslance Roberta Koláře, aby nás informoval o výsledku hlasování prvního kola volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

Ostatní prosím o klid a prosím, aby byly zavřeny dveře do kuloárů.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem 1. kola první volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna. K této volbě bylo vydáno 132 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 121 platných i neplatných hlasovacích lístků. 11 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. 69 hlasů bylo odevzdáno jako platných a tyto hlasy byly odevzdány pro navrženého kandidáta poslance Pavla Tollnera, čili v prvním kole byl předsedou této komise zvolen pan poslanec Pavel Tollner.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Panu poslanci Pavlu Tollnerovi blahopřeji ke zvolení a přeji mu v jeho náročné funkci mnoho zdaru.

Pan poslanec Sochor naznačuje, že by byl rád, kdybychom se znovu přihlásili. Já nyní odhlásím všechny přítomné a vyhovím žádosti poslance Sochora o novou prezentaci.

Tak jak jsme včera zhruba v tuto dobu schválili, budeme pokračovat programem schůze a budeme projednávat

V.

Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1591, společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 1806. V dopise předsedy vlády je uvedeno, že odůvodněním předloženého návrhu vláda pověřila místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe a ministra životního prostředí pana Františka Bendu.

Prosím v tuto chvíli, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux a uvedl tento materiál.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení poslanci, dovolím si jménem vlády České republiky předložit vládní návrh zákona o lese. Tento zákon je velmi důležitý, protože je dobré si uvědomit, že v České republice je 2,6 miliónů ha lesa, což činí více než 33%, t. j. třetinu území tohoto státu.

Při přípravě tohoto zákona (a diskuse byly vedeny na všech úrovních) jsme se shodli v tom, že pohled na les nelze zúžit pouze na produkci dřeva. Je nepochybné, že les plní také své nezastupitelné funkce mimoprodukční. Onen veřejný zájem musí samozřejmě být také oceněn, tzn. funkce vodohospodářská, krajinotvorná a další.

Vztah k lesu - a tento zákon se to snaží také vyjádřit - nelze vtěsnat pouze do ekonomických kategorií. Tento zákon byl připravován v zrcadle norem Evropské unie a je nepochybně srovnatelný, kompatibilní, s obdobnými normami hospodářsky vyspělých evropských států.

Tento zákon zásadním způsobem postupuje od současného právního stavu s tím, že respektuje výměnu majetkových vztahů, ruší monopol státu a zcela jednoznačně zakládá stejná práva a stejné povinnosti všem vlastníkům bez rozdílu, ať už je to fyzická osoba, obec, či stát jako vlastník. To znamená onen jeden metr, jeden pohled tohoto zákona ke všem vlastníkům z pohledu jejich práv a povinností je velmi podstatný. Tento zákon z pohledu účelu řadí, kategorizuje les do několika kategorií - les ochranný, les zvláštního určení a les hospodářský. Les ochranný plní především funkce v problematických stanovištních podmínkách. To znamená v oblasti vysokých hor, v oblasti suťových polí atd. Les zvláštního určení plní své zvláštní poslání především v podmínkách národních parků či v pásmech hygienické ochrany, to znamená tam, kde plní především vodohospodářskou funkci. Les hospodářský je les, kde převažuje především hospodářský zájem. Důležité je, že ona formulace veřejného zájmu musí být doprovázena také oceněním tohoto veřejného zájmu. To znamená, že v jednotlivých věcech tento zákon stanoví úplnou a v některých věcech částečnou náhradu z pohledu státu v případě, že stát něco nařídí nebo naopak zakáže.

Jako už jsem řekl, tento zákon formuluje práva a povinnosti, to znamená zakládá právo každého vlastníka hospodářsky, ekonomicky les využívat. Z pohledu hospodaření stanovuje pouze 3 základní povinnosti. Je to maximální výše těžeb, minimální podíl melioračních dřevin a podíl výchovných zásahů do 40 let.

Tento zákon také vymezuje vztah občanů k lesu. Tato diskuse byla poměrně dramatická ve všech podobách. Považuji za důležité, že tento zákon odráží naši středoevropskou tradici a jasně říká, že občané mají volný přístup do lesa a že mohou sbírat lesní plody pro svoji potřebu. Myslím, že je to velmi důležité, protože přece jenom představa oploceného lesa s nápisem "Vstup zakázán - majetek pana Nováka" je těžko představitelná. Tento volný přístup do lesa, tento občanský zájem je zakotven v tomto zákoně, samozřejmě s určitými pravidly chování v lese.

Považuji za důležité, že způsob hospodaření v lese je liberalizován. Tento zákon sta noví povinnost vlastníku zpracovávat lesní hospodářský plán v případě, že vlastní více než 50 ha lesa, ostatní vlastníci mohou tuto věc činit dobrovolně. Každý vlastník z pohledu tohoto zákona je také povinen spolupracovat s lesním odborným hospodářem.

Tento zákon už neříká, že to je stát, státní zaměstnanec, tak jak je tomu dnes, ale jasně definuje podmínky, za kterých je možné získat licenci lesního odborného hospodáře, a stanovuje svobodu každého vlastníka zvolit si lesního hospodáře takového, který mu vyhovuje, samozřejmě s licencí. Tento zákon také stanoví podpůrné pomocné činnosti státu ve směru hospodaření s lesy, to znamená zakládá pravidla nebo určitý nárok z pohledu podpory státu. V některých věcech - např. v melioracích - úplně, v jiných věcech částečně. Tento zákon také stanovuje dvoustupňovou státní správu v lese. První stupeň je okresní úřad, druhý stupeň Ministerstvo zemědělství.

Dámy a pánové, vážení poslanci, tento zákon v sobě obsahuje ten základní střet vlastníků a jejich zájmů na straně jedné a zájem veřejný na straně druhé. Tento střet vychází ze samé podstaty lesa, proto že les neplní pouze funkce hospodářské, ale plní také funkce mimoprodukční a veřejné. Chtěl bych poděkovat všem výborům a všem poslancům, kteří tento zákon projednali. Velmi si cením všech diskusí a připomínek, které k tomuto zákonu byly položeny na stůl, a konstatuji, že zprávu jednotlivých výborů přijímám.

Vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal, abyste tuto nepochybně významnou právní normu podpořili. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru zemědělství Josefu Luxovi a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Poslanecké sněmovny pan poslanec Ivan Bečvář.

Poslanec Ivan Bečvář: Vážený pane předsedající, pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti vzal předložený návrh zákona na vědomí. Ostatní výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s touto předlohou zákona vyslovila souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji společnému zpravodaji panu Ivanu Bečvářovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy jsou prozatím přihlášeni tito poslanci a poslankyně jako První Hana Orgoníková, dále Josef Mandík, Čestmír Hofhanzl, Jiří Drápela, Vojtěch Čechák, pan poslanec Effenberger, Seifer, Palas, Šoler a Černý. Zvu jako první k řečništi paní poslankyni Hanu Orgoníkovou. Pokud chce pan společný zpravodaj něco k tomu sdělit, má příležitost. (Nikoli.) Takže paní poslankyně Hana Orgoníková jako první z diskutujících má slovo. Připraví se pan poslanec Mandík.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, k lesnímu zákonu mám tři pozměňovací návrhy, z čehož první se týká lesních hospodářských plánů, druhý a třetí licencí.

§ 22: Ve společné zprávě je navrženo vypustit v § 22 v odst. 2 slova "minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku".

Z odborného hlediska pro majitele, vlastníka lesa je to návrh protismyslný a jednoznačně nesprávný. V zájmu každého vlastníka lesa je, aby se lesní porosty vyvíjely podle výchovných pravidel, která zaručují, že od útlého mládí porostu bude pěstován ve zdravý, stabilní a očekávané dřevěné skladby. O zdravotním stavu lesa, jeho stabilitě se rozhoduje ve věku do 40 let porostu. Vypuštění tohoto závazného ukazatele nebude znamenat nic jiného, než pokračování trendu minulých let, kdy zanedbání výchovy vedlo ke kalamitám a rozvracení porostů. Z tohoto důvodu navrhuji nevypouštět v § 22 odst. 2 slova "minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku".

Další pozměňovací návrh se týká § 38 původního návrhu zákona. Navrhuji doplnit v § 38 odst. 1 nové písm. c) ve znění: "vykonání státní odborné zkoušky po splnění podmínek uvedených v odst. 2 a 4 § 38 odst. 1."

Doplnění návrhu § 38 o nutnosti absolvování státní zkoušky jako neopomenutelné podmínky pro udělení licence odborného lesního hospodáře je chápáno jako forma, kterou uchazeč o licenci prokáže veřejně před nezávislou komisí úroveň svých znalostí, které získal v průběhu příslušní praxe podmíněné vzděláním. Podobně prokazují znalosti lékaři atestacemi. Lze se domnívat, že záměrem předloženého zákona je, aby klíčové odborné funkce vykonávali pracovníci nejvyšší způsobilosti. To § 38 v odst. 2 a 4 zatím nezajišťuje.

Nemůžeme akceptovat jako postačující absolvování příslušné odborné školy a praxe bez cílevědomé přípravy na funkci odborného lesního hospodáře, jejímž vyvrcholením je státní odborná zkouška. To je jediná forma, která se u nás osvědčila před rokem 1948 a v sousedních státech se praktikuje stále. Likvidace této formy přípravy vedla po roce 1948 k poklesu tvůrčí iniciativy lesníků a otrocké plnění plánovaných státních zakázek nepotřebovalo tvůrčí invenci odborných lesních hospodářů. Nikdo si jistě nepřeje, aby se v tomto trendu pokračovalo nehledě k tomu, že by se udělování licencí mohlo stát zcela formální záležitostí.

S úpravou v § 38 navrhuji doplnit § 40 odst. 6 původního návrhu zákona o slova "včetně podmínek státní odborné zkoušky", čili text odst. 6 § 40 by zněl: "Ministerstvo stanoví právním předpisem náležitosti žádosti o udělení licence a další podrobnosti o udělování licencí včetně podmínek státní odborné zkoušky."

To je ode mne vše, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Mandík. Připraví se pan poslanec Hofhanzl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP