Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Berenika Peštová

Schůze: 1, 6, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 94, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111

1. schůze (8. - 10. 11. 2021)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 27, část č. 29, část č. 32 (10. 11. 2021)

17. Návrh termínu a pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 51 (10. 11. 2021)

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

část č. 293 (28. 1. 2022)

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 172-173, části č. 178-179 (14. 1. 2022)

42. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
část č. 226, část č. 228, část č. 231, části č. 233-234, část č. 237 (26. 1. 2022)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
část č. 237 (26. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 269-270 (27. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

části č. 54-55 (16. 2. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení
části č. 181-182, části č. 184-186 (2. 3. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení
část č. 198 (2. 3. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

3. Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 46/
část č. 39 (10. 3. 2022)

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - druhé čtení
část č. 47 (23. 3. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 220 (6. 4. 2022)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 135-137, část č. 139, část č. 141, část č. 145, části č. 152-153, část č. 155, část č. 165 (25. 3. 2022)

26. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení
část č. 112, část č. 115 (24. 3. 2022)

119. Ústní interpelace
část č. 87, části č. 89-90 (24. 3. 2022)

17. schůze (29. 3. 2022)

1. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu
část č. 49 (29. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

část č. 18 (26. 4. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení
část č. 105, část č. 107, části č. 114-115, části č. 117-119 (29. 4. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení
část č. 191 (12. 5. 2022)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 52, části č. 54-58 (27. 4. 2022)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 26, části č. 31-32, část č. 35 (26. 4. 2022)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 137/ - třetí čtení
část č. 167, části č. 169-173, části č. 176-177 (11. 5. 2022), část č. 238, část č. 240 (13. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

1. Návrh poslanců Ivana Adamce, Radima Fialy, Romana Kubíčka, Michala Kučery, Ondřeje Lochmana, a Antonína Tesaříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 46-47, část č. 49, části č. 57-59 (3. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 135, část č. 163 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 221/ - zkrácené jednání
části č. 17-18 (31. 5. 2022)

6. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení
část č. 119 (3. 6. 2022)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - druhé čtení
část č. 120, část č. 132 (3. 6. 2022)

27. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
části č. 229-230 (16. 6. 2022)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 198 (15. 6. 2022)

78. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení
části č. 50-51, části č. 53-54, část č. 56, části č. 65-66, část č. 68 (1. 6. 2022), části č. 75-80 (2. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 100-101, části č. 106-107 (2. 6. 2022), části č. 248-249 (16. 6. 2022)

144. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě /sněmovní tisk 242/ - zkrácené jednání  
část č. 160 (14. 6. 2022)

146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. …/2022 Sb. /sněmovní tisk 243/ - zkrácené jednání  
část č. 179 (14. 6. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 6 a 7 /sněmovní tisky 55 a 56/
části č. 123-124, části č. 128-129, část č. 131 (3. 6. 2022)

27. schůze (23. - 24. 6. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - druhé čtení  
část č. 12, část č. 20, část č. 30 (23. 6. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
části č. 44-45, části č. 48-50, část č. 61, části č. 77-78 (23. 6. 2022)

29. schůze (8. - 20. 7. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - třetí čtení
část č. 54, část č. 58 (20. 7. 2022)

4. Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení
části č. 63-64 (20. 7. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - třetí čtení
části č. 64-65 (20. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 237/ - třetí čtení
části č. 16-17 (13. 7. 2022)

31. schůze (7. - 12. 7. 2022)

4. Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících /sněmovní tisk 160/ - prvé čtení
části č. 15-16 (7. 7. 2022)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 163/ - prvé čtení
části č. 18-19 (7. 7. 2022)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - prvé čtení
část č. 32 (7. 7. 2022)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 38, část č. 40 (12. 7. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 45 (12. 7. 2022)

13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
část č. 50, část č. 52, část č. 54, část č. 56, část č. 59, části č. 61-64 (12. 7. 2022)

32. schůze (14. 7. - 18. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - zkrácené jednání
část č. 19, části č. 21-22, část č. 24, části č. 28-29, části č. 35-36 (14. 7. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 35 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
části č. 50-51 (7. 9. 2022)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
část č. 147, část č. 149 (9. 9. 2022)

110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
části č. 159-160, část č. 162 (9. 9. 2022), část č. 200, část č. 203 (30. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 53-57 (1. 9. 2022), část č. 69, část č. 89, části č. 93-95 (2. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 302/ - zkrácené jednání
část č. 33 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 19, část č. 29 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

část č. 18 (11. 10. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - druhé čtení
část č. 163, části č. 174-175 (25. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 8 (18. 10. 2022)

43. schůze (1. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - prvé čtení
část č. 27, části č. 40-41 (1. 11. 2022)

44. schůze (4. - 16. 11. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení  
část č. 17, část č. 19 (4. 11. 2022)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení  
část č. 27, část č. 30 (4. 11. 2022)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 287/ - třetí čtení
část č. 37, část č. 41 (16. 11. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - zkrácené jednání
části č. 65-66, část č. 72, části č. 74-75, části č. 77-81 (18. 11. 2022)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení
část č. 131 (30. 11. 2022)

46. schůze (25. 11. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 177/ - třetí čtení  
části č. 10-11, část č. 18, část č. 23 (25. 11. 2022)

47. schůze (29. 11. 2022)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/5/ - vrácený prezidentem republiky
části č. 13-14 (29. 11. 2022)

48. schůze (13. - 16. 12. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - zkrácené jednání  
části č. 23-24 (13. 12. 2022)

4. Vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky) /sněmovní tisk 107/ - druhé čtení
část č. 104 (16. 12. 2022)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 313/ - třetí čtení
části č. 49-50, část č. 52 (14. 12. 2022)

Sloučená rozprava k bodům 19, 20 a 21 /sněmovní tisky 328, 329 a 330/
část č. 70, část č. 78 (14. 12. 2022)

50. schůze (10. - 25. 1. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
části č. 32-33, část č. 38, část č. 40 (11. 1. 2023)

7. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení
části č. 107-108 (13. 1. 2023)

138. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2023 /sněmovní dokument 1755/
části č. 144-145 (25. 1. 2023)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 57-58, část č. 60, část č. 62, část č. 68 (17. 1. 2023), část č. 75, část č. 87, části č. 104-105, část č. 110 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 39 (8. 2. 2023)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 72 (9. 2. 2023)

89. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
části č. 43-45 (8. 2. 2023)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 61 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 154 (10. 3. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - druhé čtení
část č. 53 (23. 2. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
části č. 7-8, části č. 10-11, část č. 15, část č. 27 (22. 2. 2023), část č. 31, část č. 34, část č. 48 (8. 3. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 300, část č. 316, část č. 319, část č. 374, části č. 388-389 (3. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 2, část č. 4, část č. 9, část č. 11, část č. 13, část č. 17, část č. 75, část č. 78, část č. 82 (28. 2. 2023), část č. 85, části č. 87-89, část č. 92, část č. 94, část č. 119, část č. 128, části č. 130-131, část č. 139 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
části č. 187-188 (1. 3. 2023), části č. 191-192, část č. 221, části č. 225-227, část č. 247, části č. 257-258, část č. 260 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 57 (5. 4. 2023), část č. 219 (2. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - druhé čtení
část č. 89 (18. 4. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
část č. 95 (18. 4. 2023)

15. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení
část č. 245, část č. 247, části č. 249-250 (3. 5. 2023)

107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - třetí čtení
část č. 236 (3. 5. 2023)

114. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
část č. 192 (21. 4. 2023)

143. Odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny
části č. 33-34, části č. 37-38 (4. 4. 2023)

146. Ústní interpelace
část č. 157 (20. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
části č. 178-180, části č. 184-185 (31. 5. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 22 (16. 5. 2023)

99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
části č. 256-261 (2. 6. 2023)

102. Vládní návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení
část č. 67 (17. 5. 2023)

116. Návrh na volbu členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 200 (31. 5. 2023)

132. Návrh na odvolání Daniela Köppla z funkce člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní dokument 1927/
část č. 28, část č. 30, části č. 33-34 (16. 5. 2023)

136. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 93-94, část č. 96 (18. 5. 2023)

137. Ústní interpelace
část č. 135 (18. 5. 2023), části č. 236-237 (1. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 19 (19. 5. 2023), části č. 23-24, část č. 26, část č. 29, části č. 34-35, část č. 38 (14. 6. 2023), část č. 53, část č. 58 (16. 6. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 70 (8. 6. 2023), část č. 74 (9. 6. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení  
části č. 7-8 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

62. Návrh poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - prvé čtení
část č. 118, část č. 121 (29. 6. 2023)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení
část č. 74 (28. 6. 2023)

104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - třetí čtení
části č. 178-181 (12. 7. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 114-115 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - druhé čtení
části č. 27-28, části č. 56-57, část č. 65 (11. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 99, část č. 102 (12. 7. 2023), část č. 143, část č. 149, část č. 154, část č. 159, část č. 165, části č. 173-175, část č. 182, část č. 195, část č. 197 (13. 7. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - třetí čtení
části č. 270-271 (19. 7. 2023), část č. 284, část č. 286, část č. 301 (21. 7. 2023), část č. 323 (26. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

část č. 96 (6. 9. 2023), část č. 160 (8. 9. 2023)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení
části č. 128-129, část č. 132 (6. 9. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - druhé čtení
části č. 224-225 (13. 9. 2023)

6. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení
část č. 300, část č. 304 (15. 9. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 241 (13. 9. 2023)

155. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 252, část č. 255, část č. 258 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

části č. 28-29, část č. 31, část č. 58 (7. 9. 2023)

77. schůze (22. 9. - 13. 10. 2023)

části č. 85-86, části č. 88-89 (11. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení
část č. 35, části č. 40-41, část č. 46, část č. 48, část č. 52, část č. 55 (27. 9. 2023), část č. 63, části č. 66-67, části č. 70-71 (11. 10. 2023), část č. 99, část č. 102 (13. 10. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
části č. 68-69 (12. 10. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 475/ - druhé čtení
část č. 41 (10. 10. 2023)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - druhé čtení
část č. 31 (10. 10. 2023)

110. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení
část č. 268 (27. 10. 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
část č. 266 (27. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 55, část č. 64 (12. 10. 2023), část č. 224 (26. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

část č. 83 (17. 10. 2023), část č. 84 (18. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 102, část č. 111, část č. 118, části č. 124-126, části č. 130-131 (18. 10. 2023)

80. schůze (26. 10. 2023)

1. Návrh poslanců Jana Berkiho, Ivana Bartoše, Jany Berkovcové, Zdeňka Kettnera, Pavla Klímy, Davida Šimka a Renáty Zajíčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 4-5 (26. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - třetí čtení
části č. 25-26 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení  
část č. 32 (14. 11. 2023)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - prvé čtení
části č. 135-136, část č. 138 (28. 11. 2023)

117. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
části č. 179-180 (29. 11. 2023)

122. Vládní návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení  
část č. 43, část č. 45, část č. 47 (15. 11. 2023)

84. schůze (30. 11. 2023)

1. Ceny energií od ledna 2024 - pokus druhý
části č. 23-24, část č. 29 (30. 11. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

část č. 206, část č. 209, část č. 211, část č. 214, části č. 230-232 (23. 1. 2024), část č. 255, část č. 259, část č. 310 (24. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 43, části č. 45-47, části č. 51-54, části č. 58-59, část č. 67, část č. 70, část č. 73 (17. 1. 2024), část č. 179, část č. 181, část č. 183, část č. 185, části č. 188-189, část č. 192 (19. 1. 2024), části č. 271-272, části č. 274-276, části č. 278-279, část č. 282, části č. 284-286 (24. 1. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 142 (5. 3. 2024)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
části č. 99-103, část č. 105, části č. 107-108 (1. 3. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
části č. 167-176 (6. 3. 2024), část č. 247 (8. 3. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 636/ - prvé čtení
části č. 159-160 (6. 3. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení
část č. 114 (1. 3. 2024)

117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení
část č. 193 (7. 3. 2024)

165. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 183 (7. 3. 2024)

97. schůze (19. - 20. 3. 2024)

1. Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku
části č. 27-28, části č. 30-31, část č. 34, část č. 36 (19. 3. 2024), část č. 54, část č. 56, část č. 67, části č. 76-77, části č. 96-97, části č. 110-112 (20. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

části č. 15-16, část č. 20 (9. 4. 2024), část č. 158, část č. 161 (17. 4. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení
části č. 129-132 (16. 4. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 168 (17. 4. 2024)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 68 (10. 4. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení
části č. 43-44 (3. 5. 2024)

13. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
část č. 53 (3. 5. 2024)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - třetí čtení
část č. 70 (22. 5. 2024)

102. schůze (9. - 10. 5. 2024)

části č. 122-124 (10. 5. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
části č. 48-50, části č. 52-53, část č. 56, část č. 68, část č. 71, část č. 74, část č. 76, část č. 78 (9. 5. 2024), část č. 80, části č. 82-83 (10. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 39 (21. 5. 2024), části č. 78-80 (23. 5. 2024), části č. 115-116, části č. 118-124 (24. 5. 2024)

126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
část č. 49 (22. 5. 2024), část č. 147 (31. 5. 2024)

159. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 61 (23. 5. 2024)

160. Ústní interpelace
část č. 87, část č. 98 (23. 5. 2024)

104. schůze (28. - 30. 5. 2024)

část č. 41, části č. 45-47, část č. 49, část č. 51, část č. 54 (28. 5. 2024), část č. 101, část č. 108 (29. 5. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
části č. 62-63, část č. 65, části č. 68-69, část č. 88 (29. 5. 2024), části č. 144-146, část č. 150, část č. 165, část č. 169, část č. 171, části č. 186-187, část č. 191 (30. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 33 (11. 6. 2024)

107. schůze (12. - 21. 6. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - třetí čtení
část č. 27, části č. 29-30 (12. 6. 2024), část č. 39, části č. 44-45, části č. 48-49, části č. 54-55, část č. 58 (14. 6. 2024), část č. 67, části č. 69-71, části č. 80-81 (21. 6. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení  
části č. 39-41, část č. 43 (25. 6. 2024)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 701/ - prvé čtení
část č. 72 (26. 6. 2024)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení
část č. 149 (28. 6. 2024)

160. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 81-85 (27. 6. 2024)

Sloučená rozprava k bodům 27 a 28 /sněmovní tisky 729 a 730/
část č. 211, část č. 213 (10. 7. 2024)

111. schůze (11. - 12. 7. 2024)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení
část č. 32, část č. 40, části č. 54-55, části č. 57-58, část č. 60, části č. 62-64 (11. 7. 2024), části č. 97-98, část č. 101 (12. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP