(17.10 hodin)

 

Poslankyně Berenika Peštová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem chtěla reagovat na pana poslance Jakoba - ne na vás, na pana poslance Jakoba, který tady bohužel není, ale v každém případě já si to neodpustím. On už tedy o tom částečně mluvil můj předřečník, pan poslanec Babka, o tom programovém prohlášení. Vy se neustále vzýváte (?) programovým prohlášením, jak jste to tam měli, jak plníte to, co jste svým voličům slíbili, a já jsem si dala tu práci a podívala jsem se do legislativního plánu prací, které jste si schválili usnesením vlády číslo 1075 dne 21. 12. 2022. Jestliže to byl tak zásadní bod, který jste chtěli splnit, tak jste si ho do toho legislativního plánu prací měli dát. To znamená, že Ministerstvo vnitra mělo předložit ten návrh zákona do někdy. Bohužel na tento rok, to znamená na rok 2023, kdy se to schvalovalo v prosinci, tam není ani čárka. Ani čárka. To znamená, že Ministerstvo vnitra moc dobře vědělo, že tento zákon nebude novelizovat, takže věděli už dávno předem, že to sem ani nechtějí předložit jako návrh novely zákona, ale že věděli, že to bude poslanecká iniciativa. Takže moc dobře věděli, že nepůjdou tím řádným legislativním procesem, to znamená tím mezirezortním, připomínková místa a tak dále, Legislativní rada vlády. Takže nezlobte se na mě, na mě to působí, že je to opět dopředu nějaký komplot, který vy jste si vymysleli, a není to plnění programového prohlášení. Kdyby to bylo plnění, tak jste si to do toho plánu prací dali. Vy jste to neudělali. Tak jako se vším, to, co jste naslibovali a nesplnili jste, a pak jste udělali ty novely zákonů, že jste změnili daně, zvyšovali daně - nikdy, nikdy, vám tady slibujeme, opakovaně pan premiér říkal, nikdy na daně (Předsedající: Čas.) nesáhneme. Já se ještě přihlásím.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová je nyní přihlášená k faktické poznámce, poté bude vystupovat pan poslanec Mašek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, paní předsedající. Já se zase budu opakovat, ale já myslím, že to není špatné. Teď se obracím na své kolegy z opozice, protože jsme si všichni všimli toho, že koalice, všichni, kdo vystupovali včetně teď, vaším prostřednictvím, pana předsedy Jakoba, nám tady všem říkají, jak jsme měli, my, hnutí ANO, v programovém prohlášení, že budeme chtít korespondenční volbu. Opakují to na sociálních sítích, v debatách, tady to slyšíme. Tak to pojďme opakovat taky, co měla tato koalice ve svém programovém prohlášení. Mě dneska trošku zarazilo vystoupení paní místopředsedkyně Richterové, vaším prostřednictvím, protože ona nám tu řekla, nebo se zeptala: a mně tedy zbývá jediná otázka, proč to najednou tak vadí, když i hnutí ANO tuto věc chtělo? A řekla, že jsme to chtěli v roce 2018. A já se tedy paní Richterové ptám, když měli v programovém prohlášení vlády, že nebudeme zvyšovat daně, nebudeme, nenecháme lidi padnout - vy neměníte názory jako Piráti? Vy je měníte jenom proto, abyste se v té vládě udrželi. A co mě ještě zarazilo, tak se ptala, že vlastně to není tak dlouho, ten rok 2018. To jsme měli my. No není to tak dlouho, ale vaše programové prohlášení je ještě o tři roky mladší, z roku 2021, to je superkrátká doba.

A ještě další věc, to už nestihnu, přihlásím se znovu, co tady paní Richterová prohlásila. Měla by se nad tím zamyslet.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Nyní pan poslanec Mašek, poté paní místopředsedkyně Klára Dostálová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mašek: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, budu reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Jakoba, který zde není. Pan kolega Jakob tady řekl: chceme tento způsob voleb proto, abychom zajistili právo všem občanům nad 18 let volit. To bychom byli rychle hotoví - ti občané to právo mají. Do jaké míry je to pro ně obtížné, méně či více, ale oni to právo mají. Takže si odškrtněme ten jeden bod, ten důvod to určitě není, přátelé.

Druhý bod - tajnost. Tajnost té volby zajišťuje ústavní princip té volby, a to, že se jde za plentu. To, že tady pan kolega Jakob, opět vaším prostřednictvím, sám řekl, a nechci se ho dotknout, že zřejmě na poslední volby doprovázel nevidomou babičku za plentu a tam s velkou pravděpodobností manipulovat s lístky, a řekl tady, že to je právě ten princip, že už dneska se to dá obejít, to bych tady tedy nezmiňoval. A pokud to zmínil, tak by se měl stydět, a je to na zpochybnění konkrétní volby konkrétní osoby. A předseda klubu by takto argumentovat neměl, to se nezlobte.

Potom poslední. Já jsem u toho nebyl, vím, že náš předseda o tom ve své knize psal. To, že - promiňte tedy - nikdo není takový, že by nezměnil za sedm let nebo kolik názor, to je jedna varianta. Ale druhá věc je, že pokud bychom o tom uvažovali, tak určitě v diskusi koalice - opozice určitě bez porušení ústavních principů a bylo by to jinak. Nebylo by to pozměňujícím návrhem, ale bylo by to ústavně konformně. To, že o tom teď neuvažujeme, je proto (Předsedající: Čas.), že vy to chcete využít pro své klesající preference. Děkuji. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Nyní je přihlášena paní místopředsedkyně Klára Dostálová, poté pan poslanec Stanislav Berkovec. Paní místopředsedkyně, prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych ráda také reagovala na kolegu, pana Jakoba. A protože, abychom to trošku odlehčili, tak určitě všichni máme rádi kvízy, tak já vám budu citovat z jednoho článku, který vyšel v roce 2020, a je to z úst čelného představitele současné pětikoalice. A vy zkuste hádat, kdo to tak jako mohl být. Já vám to samozřejmě na konci prozradím. Tak pozor: "Nové formy hlasování představují riziko. Pro demokracii je důležitá důvěra lidí. Platí dvakrát měř, jednou řež, než se rozhodneme pro jiné způsoby hlasování. V USA bojují s nedůvěrou v regulérnost korespondenčních hlasů posílenou rozdílnými zákony v jednotlivých státech, což ovlivňuje sčítání a zdržuje vyhlášení výsledků. Netrpělivost, podezřívavost a rozhořčení jsou pochopitelné bez ohledu na to, zda jsou namístě. Tohoto ať si všímají všichni sociální inženýři, co u nás chtějí pořád něco měnit." Nechávám chvilku na rozmyšlenou. Ano, kdo hádal pana premiéra Fialu, hádal správně!

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Berkovec, připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, přeji vám hezký podvečer. Dovolte krátkou poznámku, která se týká právě Estonska. Já jsem byl v delegaci naší volební komise, která tam byla na pracovní cestě, a zajímala nás právě elektronická volba, jejich ID karty. Dokonce jsme se jeli podívat za panem profesorem, který je na jedné univerzitě, který je autorem. Měli jsme o tom mnoho setkání. Faktem je, že na tu ID kartu Estonec může dělat téměř všechno, vyřídit si dědické řízení, založit firmu, elektronický recept, který ho čeká připraven v lékárně, než dojede k lékaři a tak dále. Ale už tehdy nám mimo protokol Estonci říkali, že samozřejmě vědí, že se někdy stává zejména u seniorů, kteří si nerozumí s počítači, že jim prostě ruku vedou ti mladší z rodiny a že to někdy může být a je zneužíváno. Estonci pochopitelně měli jinou situaci při tvorbě tohoto systému, protože vzhledem k demografii a jejich geografii a k tomu, že začínali po pádu Sovětského svazu na zelené louce, tak to bylo úplně jiné.

V téhle souvislosti bych ještě poukázal na polemiku, která vznikla už v roce 2017 v listu Frankfurter Algemeine Zeitung, na kterou reagovala tehdejší prezidentka Estonska Kersti Kaljulaidová, a ta polemika upozorňovala na to, že ten systém je prolomitelný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP