Fotobanka

Tiskové středisko poskytuje ze svého archivu fotografie z činnosti Poslanecké sněmovny, zvláště

  • poslankyně a poslanci
  • jednání výborů a komisí
  • předávání dekretů o obecních znacích a vlajkách
  • zahraniční delegace
  • semináře
  • tiskové konference
  • výstavy

Žádosti o poskytnutí fotografií poslankyň a poslanců v tiskové kvalitě, zdokumentované akce, vyřizuje sekretariát tiskového odboru (tel: 257174201).ISP (příhlásit)