Sněmovní tisk 88
Doh.mezi ČR a SRN o údržbě vnitrozem. Labské vodní cesty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 88/0 dne 14. 12. 2021.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 435/21, PID KORNBVNBFT9T.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 12. 2021 (usnesení č. 11). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2024 na 94. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 941).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 3. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 88/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 5. 2024 na 103. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 59, usnesení č. 1006).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 13. 12. 2021 jako senátní tisk 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 2. 2022 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 2. 2022 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 184/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 3. 2022 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 184/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2022 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 387).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 31. 5. 2024.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Německo, ratifikace dohody, vnitrozemská vodní cesta, vnitrozemská vodní dopravaISP (příhlásit)