Sněmovní tisk 368
Vl.n.z., kterým se mění některé zákony v oblasti obrany

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: min. obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 20. 1. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1381/22, PID KORNCGSFP2C1.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 2023 (usnesení č. 123). Určil zpravodaje: Jan Hofmann a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 2. 2023 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 525).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 368/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 28 dní (usnesení č. 529).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 368/2, který byl rozeslán 5. 4. 2023 v 10:40.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 368/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 142, usnesení č. 613).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 85, dokument 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 5. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 5. 2023 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 5. 2023 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2023 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 179).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 23. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 178/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2470Josef Bělica23726-36711.docx (44 KB) 4. 4. 2023 v 09:56:57
2474Lubomír Metnar23730-36715.docx (43 KB) 4. 4. 2023 v 11:18:26


Deskriptory EUROVOCu: armáda, mezinárodní konflikt, obranná politika, válka, veřejná bezpečnost, zálohy

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)