Sněmovní tisk 596
Novela z. o správě voleb

Stav projednávání ke dni: 25. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 7. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 596/0 dne 7. 12. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0596.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2023. Vláda zaslala stanovisko 4. 1. 2024. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 1. 2024 jako tisk 596/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1185/23, PID ALBSCYFHR94K.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2024 (usnesení č. 226). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17., 18., 19., 23., 24., 25. 1. 2024 na 88. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 881).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2024 na 102. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2024 na 102. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 596/9, který byl rozeslán 13. 5. 2024 v 13:22.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12., 14., 21. 6. 2024 na 107. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 29, usnesení č. 1039).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 6. 2024.

Další projednávání možné do 26. 7. 2024 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4131Karel Rais25387-39326.docx (65 KB) 27. 3. 2024 v 09:17:30
4244Jiří Strýček25500-39506.docx (46 KB) 18. 4. 2024 v 10:21:07
4265Lucie Potůčková25521-39581.docx (19 KB) 23. 4. 2024 v 22:06:16
4266Lucie Potůčková25522-39582.docx (19 KB) 23. 4. 2024 v 22:06:50
4267Lucie Potůčková25523-39583.docx (25 KB) 23. 4. 2024 v 22:07:07
4268Lucie Potůčková25524-39584.doc (90 KB) 23. 4. 2024 v 22:07:25
4269Lucie Potůčková25525-39585.doc (175 KB) 23. 4. 2024 v 22:07:43
4270Lucie Potůčková25526-39586.docx (19 KB) 23. 4. 2024 v 22:08:00
4298Jiří Mašek25554-39622.docx (30 KB) 29. 4. 2024 v 08:46:07
4299Jiří Mašek25555-39623.docx (29 KB) 29. 4. 2024 v 08:47:02
4305Jana Mračková Vildumetzová25561-39653.doc (122 KB) 2. 5. 2024 v 12:38:54
4306Berenika Peštová25562-39654.docx (109 KB) 2. 5. 2024 v 15:36:19
4332Radek Vondráček25588-39711.docx (13 KB) 9. 5. 2024 v 10:14:32
4333Radek Vondráček25589-39712.doc (83 KB) 9. 5. 2024 v 10:15:47
4334Radek Vondráček25590-39713.doc (83 KB) 9. 5. 2024 v 10:23:15
4335Radek Vondráček25591-39714.doc (72 KB) 9. 5. 2024 v 12:39:12


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (56)

Deskriptory EUROVOCu: evropské volby, korespondenční hlasování, místní volby, parlamentní volby, prezidentské volby, volby

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)