(1.10 hodin)

 

Poslanec Aleš Dufek: Ta diskuse je tak zajímavá, že člověku se ani nechce spát asi po roce tady ve Sněmovně. Takže já mám v podstatě dvě poznámky. A reaguji na spoustu předřečníků, kteří tady přede mnou mluvili. V mnohém mají pravdu. Pan kolega Vondráček, prostřednictvím pana předsedajícího, tou mentalitou je mi relativně blízký, tady tím svým úhlem pohledu z advokátní praxe. Ale v podstatě dvě myšlenky. Jednak já jsem si za ten rok všiml čtyř úrovní diskusí. Jedna je taková ta nejčastější, takové to tlachání obecné. Pak tedy přeskočíme do té druhé úrovně a to už je takzvaně právní diskuse, kdy se tady háže nějakými citacemi paragrafů a různých zákonů. Pak máme jakoby ještě vyšší level, a to že se odvoláváme na nějaké autority, to znamená nějaké judikáty, nějaké ministry, nějaké v podstatě soudce. Ale já si myslím, že ta nejvyšší úroveň - a jsme v České republice, která se řídí kontinentálním právem, která pořád ještě vnímá přirozené právo jako něco, s čím se počítá, a to je prostě otázka jakési pravdivosti, to znamená objektivní pravdy. A strašně se mi líbí, že se už tady blížíme tady k tomu úplně nejvyššímu levelu nějakých právních diskusí, které skutečně rozhodují i ty soudní procesy. To znamená, tam nerozhoduje to, jaká kdo dá nějaká právní stanoviska, ale tam skutečně, a vážím si našich soudů, rozhoduje často ta objektivní pravda.

A kromě tohoto filozofického entrée chci zdůraznit jednu myšlenku. Ta objektivní pravda skutečně nastala až toho 10. února, kdy prostě vyšla nějaká čísla, jak to nějakým způsobem vypadá. Ten minulý rok byl mimořádný, to prostě nikdo z nás nečekal, co všechno nás čeká. A skutečně až 10. února se nějak ta čísla objevila. (Předsedající: Čas.) Tečka.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ratiborský. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím reagovat na pana kolegu Výborného. Stav legislativní nouze je nástrojem, který by neměl být zneužíván a jehož použití by mělo být opravdu po důkladném zvážení a odůvodnění. Existenci seniorů, kteří si poctivě celý život platili důchodové pojištění, určitě nemůžeme považovat za velké hospodářské riziko. O tom jsme věděli dopředu, víme o tom samozřejmě celou dobu. Valorizace byla naplánována celou dobu. A nelze toto svádět na značné hospodářské riziko. Rozhodně jsme na to měli podstatně více času, věděli jsme to minimálně čtyři měsíce, jaké jsou predikce, jak se vyvíjí ekonomika, jaká bude inflace. Dalo se na to reagovat mnohem, mnohem dříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji za dodržení času. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan ministr Jurečka, připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Dovolím si reagovat na několik kolegyň, kolegů, kteří tady před chvílí vystupovali. Kdybych měl přistoupit na logiku některých poslankyň z hnutí ANO, které tedy hovořily o té otázce, zdali ty peníze byly přímo v rozpočtové kapitole mého ministerstva naalokovány, na otázku mimořádné valorizace, kdybych v této optice na to pohlížel, tak jsem vlastně v roce 2022 nemohl vyplatit žádnou mimořádnou valorizaci, a přesto jsme ji vyplatili. Ano, udělali jsme ty vnitřní převody v jednom případě, v druhém případě jsme si k tomu našli cestu potom v rámci novelizace zákona o státním rozpočtu. Takže to jsme vyřešili. A stejně tak jsme jasně obecně říkali, že s mimořádnou valorizací v roce 2023 počítáme, nelze ji přesně kvantifikovat a očekáváme, že to bude v rozsahu v dopadech do státního rozpočtu do částky 20 miliard korun. A já jsem říkal, i kolik může být to průměrné navýšení důchodu. Říkal jsem, že to může být někde mezi 700 a maximálně 1 000 korunami. To jsme takto jasně deklarovali já i pan ministr financí. Takže už prosím nepoužívejte tuto argumentaci, že to tam nebylo, že jsme s tím nepočítali. Mimo jiné ta argumentace kulhá na obě nohy, protože teď tady navrhujeme jako vláda, že tady má být ta valorizace, která bude mít dopad 15 miliard korun do státního rozpočtu, a to taky logicky zabezpečíme. Takže tato linka argumentace je prostě slepá cesta.

Druhá argumentace, která tady zaznívá, je zmiňována opakovaně otázka prezidentských voleb. No tak kdybych čekal, až proběhnou prezidentské volby, tak jsem po 28. lednu, nejpozději v pondělí, tento návrh už tady předkládal.

Ale to, proč se spustil řetězec těchto událostí, bylo to, co jsem tady říkal dneska už asi patnáctkrát, to bylo to výrazné zvýšení inflace mezi prosincem a lednem, které to opravdu vystřelilo do částek, které jsou opravdu výrazné a vážné z hlediska dopadu na státní rozpočet. Pro představu toho kumulovaného navýšení těch mandatorních výdajů v příštích deseti letech, nepočítám do toho valorizaci, která se tam promítne, tak v příštích deseti letech to bude rozhodnutí o tom, že bude to mandatorní výdaj ve výši 316,2 miliardy korun, pokud necháme tu současnou platnou valorizaci, nebo uděláme tu valorizaci, kterou navrhujeme my. Ten rozdíl v těchto dvou krocích je 316 miliard korun bez valorizace. To si myslím, že každý vidí, že to je evidentně obrovský finanční objem prostředků, o kterém se tady bavíme.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Peštová. Tak prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Já děkuji za slovo. Bezprostřední reakce v tuto chvíli na pana ministra práce a sociálních věcí, prostřednictvím pana předsedajícího. Buď peníze v rozpočtu na rok 2023 mám, anebo nemám. Vy jste finanční prostředky na valorizaci v rozpočtu neměli a nemáte. To je prostě fakt, který je. Vy jste tam neměli další prostředky na dopravní infrastrukturu, nemáte tam prostředky na zastropování cen energií a tak dále. Takže ten rozpočet je z vaší strany velmi nezodpovědný. Já si nedokážu představit, že bych sestavovala rozpočet a neměla tam uvedené věci, které vychází ze zákona. Jasně to tam je dané, mají na to ti senioři nárok.

Ale já jsem chtěla poděkovat panu poslanci Haasovi, který tady opravdu velmi erudovaně, odborně vystupoval ke stavu legislativní nouze. O to více mě opravdu mrzí, že tady není ministr pro legislativu. Já to opravdu považuju za neskutečný faul, že my tady toto projednáváme a on tu není. Mrzí mne hrozně moc, že tady teď není přítomen Marek Benda. Víte sami, že Marek Benda je předseda poslaneckého klubu ODS. Je tady nejdéle z nás. A já bych mu jenom chtěla připomenout, co ke stavu legislativní nouze řekl 25. května roku 2021, kdy se tady schvalovaly covid pasy. Ano?

Předseda Sněmovny může na žádost vlády rozhodnout, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve stavu legislativní nouze. Vím, že pan předseda tohle drží, že to tak říká, ale přesto je jeho kompetencí říct vládě nedělejte to, vezměte si to zpátky. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Peštová. Tak prosím.

 

Poslankyně Berenika Peštová: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat nejenom panu poslanci Haasovi, ale i panu poslanci Dufkovi. Teď ho nevidím, asi si odskočil, jako jsem si odskočila já. A tady pan ministr toho využil. Hned tady musel říci, že někdo tady sedí a někdo tady nesedí. Takže se omlouvám, že jsem si na chvilku odskočila.

V každém případě jsem chtěla reagovat na pana poslance Dufka, jak tady mluvil o té objektivní pravdě, že nastala toho 10. 2. Já si myslím, že ta objektivní pravda už nastala dávno předtím. To není... Ano, 10. 2. jste dostali data a od té doby vám běží nějaký čas. Samozřejmě 22. 2. musíte vydat nařízení. A tak dále a tak dále. Ale říkám, teď nechci do tohoto detailu.

Já jenom prostě říkám, že kdybych jednala s tou předběžnou opatrností, tak ta objektivní pravda, která už byla známá v tom prosinci nebo možná ještě déle, protože ty predikce tady byly, tak s tou předběžnou opatrností bych právě pracovala na novele toho zákona. A už potom to vypadá mnohem líp. Mnohem líp pro skousnutí pro opozici. Protože kdybyste šli do toho mezirezortního připomínkového řízení ne na dva dny, ne na dva dny, ale je to zákon, tak počítám, že byste tam aspoň na těch 15 dní měli jít, s tím, že byste měli všechny podklady, které jsou ty doprovodné k tomu... Ano, dali jste důvodovou zprávu, dali jste předkládací zprávu. Studie dopadů nebyla, opět jste si vyžádali výjimku. A pak už jste to jenom začali válcovat, to, co tady děláte, a to, co tady my jsme vlastně svědkem všeho, všech těch zákonů. Prostě neustále máte nějaké výjimky, děláte si paskvily, dáváte to sem přes poslanecké návrhy, nejde to řádnou legislativní cestou. To jsou ty věci, které vám neustále vytýkáme. Ale nejhorší na tom je, že vy jste je vytýkali nám dřív! (Předsedající: Čas.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP