Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslava Němcová

Schůze: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 60, 61

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

část č. 1 (25. 11. 2013), část č. 9 (27. 11. 2013)

2. Slib poslanců
část č. 5 (25. 11. 2013)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (25. 11. 2013)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 6 (25. 11. 2013)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 7 (27. 11. 2013)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců
část č. 9 (27. 11. 2013)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 10-11 (27. 11. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

41. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bronislava Schwarze
část č. 78 (19. 12. 2013)

50. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
část č. 94 (19. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  
části č. 52-53, část č. 63 (22. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

část č. 2 (4. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 284 (18. 2. 2014)

67. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/  
část č. 78 (6. 2. 2014)

72. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky
část č. 207, část č. 209 (13. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
části č. 88-89, část č. 94 (6. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 85 (20. 3. 2014), část č. 146 (25. 3. 2014)

55. Aktuální situace na Ukrajině a postoj vlády České republiky
část č. 45 (19. 3. 2014), části č. 143-144 (21. 3. 2014), části č. 152-153 (25. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

části č. 59-60 (6. 5. 2014)

92. Aktuální situace na Ukrajině a pozice vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2. 5. 2014
část č. 124 (7. 5. 2014)

96. Tragické důlní neštěstí v uhelném dole u města Soma v Turecké republice
část č. 233 (15. 5. 2014)

Slib poslance
část č. 1 (29. 4. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Zuzany Kailové
část č. 3 (10. 6. 2014)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení
část č. 88 (12. 6. 2014)

108. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 75, část č. 77 (12. 6. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

27. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení
část č. 92 (18. 9. 2014)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - prvé čtení
část č. 165 (19. 9. 2014)

119. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení
část č. 338 (26. 9. 2014)

138. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení
část č. 332 (26. 9. 2014)

177. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 269, části č. 271-272, část č. 276 (25. 9. 2014)

179. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 282 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

3. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 237 (31. 10. 2014)

14. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
část č. 262 (5. 11. 2014)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - prvé čtení
část č. 71 (22. 10. 2014)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení
část č. 298 (7. 11. 2014)

64. Senátní návrh zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení
část č. 157 (29. 10. 2014)

132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 74 (23. 10. 2014), části č. 170-171, část č. 174, části č. 177-179, část č. 181 (30. 10. 2014)

143. Stanovisko Poslanecké sněmovny k zahraniční cestě místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa
část č. 249 (5. 11. 2014)

Slib poslance
část č. 29 (22. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

části č. 1-2 (2. 12. 2014)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení
část č. 105 (4. 12. 2014)

134. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 96 (4. 12. 2014), části č. 225-226, části č. 229-231, část č. 233, části č. 235-236 (11. 12. 2014)

Slib poslance
části č. 142-143 (9. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

53. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 217, část č. 219 (11. 2. 2015)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení  
část č. 101 (22. 1. 2015)

75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni ze dne 5. února 1992, podepsaná za Českou republiku dne 7. června 2000 /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení  
část č. 93 (22. 1. 2015)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
část č. 248 (12. 2. 2015)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
část č. 280, část č. 286 (13. 2. 2015)

108. Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice
část č. 164 (10. 2. 2015), části č. 242-243 (12. 2. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 106, část č. 112 (22. 1. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení  
část č. 11 (10. 3. 2015)

5. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení  
část č. 95 (12. 3. 2015)

118. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/
část č. 314 (9. 4. 2015)

123. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody
část č. 120, část č. 126 (31. 3. 2015)

125. Ústní interpelace
část č. 104 (12. 3. 2015), části č. 195-196 (2. 4. 2015), část č. 317 (9. 4. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 283 (27. 5. 2015)

140. Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj k financování monitorovacího systému evropských fondů
část č. 101, část č. 105 (30. 4. 2015)

28. schůze (26. 5. 2015)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 8-9, část č. 22, část č. 26, část č. 30 (26. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

část č. 2 (16. 6. 2015)

31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
části č. 331-332 (10. 7. 2015)

171. Ústní interpelace
část č. 116 (18. 6. 2015), část č. 283 (9. 7. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 1, část č. 16, část č. 19 (18. 6. 2015), část č. 27, část č. 29, část č. 31, část č. 55, část č. 58, části č. 61-64 (1. 10. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

13. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení
část č. 211 (18. 9. 2015)

215. Ústní interpelace
části č. 147-148 (17. 9. 2015)

32. schůze (1. 10. 2015)

1. Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, s.p.
část č. 8 (1. 10. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

9. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení  
části č. 95-96 (7. 10. 2015)

137. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015 /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení
část č. 130 (8. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 120 (8. 10. 2015)

206. Ústní interpelace
část č. 145 (8. 10. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 149 (27. 11. 2015)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení  
část č. 43 (25. 11. 2015)

149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
část č. 203 (9. 12. 2015)

150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - třetí čtení
část č. 212 (9. 12. 2015)

212. Ústní interpelace
části č. 117-118 (26. 11. 2015)

Sloučená rozprava k bodům 62 a 97 /sněmovní tisky 508 a 272/
část č. 184 (8. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
část č. 106 (22. 1. 2016)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

část č. 170 (27. 1. 2016)

202. Ústní interpelace
část č. 134 (21. 1. 2016), části č. 349-350 (11. 2. 2016)

203. Informace vlády České republiky o migrační krizi
část č. 119, část č. 121 (21. 1. 2016), část č. 377 (12. 2. 2016)

Slib poslance
části č. 1-2, část č. 10 (19. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

202. Informace vlády České republiky o migrační krizi
části č. 308-309, části č. 315-316 (22. 3. 2016)

213. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 /sněmovní tisk 607/
část č. 237 (10. 3. 2016)

43. schůze (23. 3. 2016)

1. Kauza Čapí hnízdo
část č. 24 (23. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 3 (12. 4. 2016), část č. 151 (19. 4. 2016), část č. 195 (20. 4. 2016)

54. Vládní návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení
část č. 212 (20. 4. 2016)

153. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - třetí čtení  
část č. 131 (15. 4. 2016)

231. Ústní interpelace
části č. 104-105, části č. 116-117 (14. 4. 2016), část č. 372 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

část č. 5 (24. 5. 2016)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení
část č. 194 (1. 6. 2016)

200. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka
část č. 10 (24. 5. 2016)

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 89-90 (26. 5. 2016), části č. 213-215 (2. 6. 2016)

232. Ústní interpelace
část č. 105, části č. 107-108 (26. 5. 2016)

233. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 4411/
část č. 219 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

190. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016
část č. 31 (28. 6. 2016)

217. Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie
část č. 145, část č. 147 (30. 6. 2016)

219. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 93-94, část č. 97, část č. 99 (30. 6. 2016)

220. Ústní interpelace
část č. 118 (30. 6. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

220. Stanovisko Poslanecké sněmovny k rezoluci UNESCO upírající práva státu Izrael na Chrámovou horu a Zeď nářků v Jeruzalémě
část č. 52, části č. 59-60 (19. 10. 2016)

262. Ústní interpelace
část č. 248 (27. 10. 2016)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

Slib poslance
část č. 297 (14. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

243. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 990/ - třetí čtení
část č. 132 (7. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

části č. 282-283 (6. 6. 2017), části č. 360-361 (8. 6. 2017)

258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení
část č. 317, část č. 319 (7. 6. 2017)

340. Informace předsedy vlády o opatřeních proti zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou
části č. 52-53 (17. 5. 2017)

345. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa Novotného a poslance Jaroslava Borky
část č. 364 (8. 6. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

1. Zneužívání moci ministrem financí Andrejem Babišem vůči nezávislým institucím demokratické společnosti
část č. 20, část č. 31, část č. 38, část č. 43 (10. 5. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

část č. 74 (6. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 30, části č. 36-37, část č. 43, část č. 59, část č. 61, část č. 69 (6. 9. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 38 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP