(16.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Jak říkám, je to návrh, který je souhrnný. Je velmi obecný na jedné straně, čímž postihuje tu šíři, na druhé straně dává velmi konkrétní požadavky na to, jakým způsobem se má vláda České republiky, která je odvozena od této Poslanecké sněmovny, při řešení tohoto problému podle našeho názoru chovat. Já prosím o to, abychom věnovali nejen pozornost, ale také podporu těmto návrhům usnesení.

Protože jsem požádal o to, aby jednotlivé návrhy, které byly dosud předloženy, byly hlasovány po částech, žádám, aby i tento návrh byl hlasován po částech tak, jak byl předložen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych ke svému usnesení načetla drobnou opravu právnického charakteru. Týká se ustanovení římská III, které v nové podobě bude znít: Poslanecká sněmovna Parlamentu vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády České republiky a - komplexním řešením, která povedou - a dál už je text stejný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Já se ptám, jestli ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže tomu tak není... Pardon, paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já už nepřicházím s žádným návrhem. Ale vzhledem k tomu, že bude následovat, až budou předneseny všechny návrhy, dvacetiminutová pauza, tak bych chtěla požádat kluby, aby zároveň s těmi návrhy, které zazněly, projednaly i možnou proceduru. Slyšeli jsme zde návrh na oddělená hlasování. Já, jak jsem si v rychlosti zatím procházela jednotlivé návrhy na usnesení, myslím, že bychom měli postupovat tak, že v každém z těch návrhů lze postupovat odděleně, čili u všech bych navrhla tento postup. Prosím, aby si to kluby rozmyslely během té přestávky, protože takovou proceduru budu potom navrhovat, abychom urychlili naše jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní s přednostním právem nejprve pan poslanec Sklenák, po něm pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já se připojuji k tomu apelu, aby poslanecké kluby probraly i možnou proceduru. Mám opačný názor než paní zpravodajka. Tak jak jsem já vnímal návrhy usnesení, tak tvoří jisté smysluplné celky. A nemyslím si, i na základě zkušeností, které mám z této sněmovny, že hlasování po částech by bylo rozumnější než tak, jak byla usnesení jako celek navržena jednotlivými předkladateli. Ale k tomu se jistě vrátíme po přestávce.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, k tomu se vrátíme v proceduře. Nyní pan předseda Kováčik, po něm paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Protože jsem ve své předchozí řeči požádal, aby všechny návrhy byly hlasovány odděleně, připojuji se k návrhu, který zde předložila paní zpravodajka. Přesně tak, jak ona to tady řekla, jsem to myslel i já. Čili trvám na tom a my podpoříme návrh, abychom hlasovali odděleně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Chalánková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovoluji si jako předkladatelka svého návrhu na usnesení požádat, aby i můj návrh na usnesení byl hlasován v jednom celku, tedy en bloc. Je to protinávrh.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pakliže se nikdo opravdu už nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Teď by měla následovat závěrečná slova. Nicméně paní poslankyně Černochová požádala o dvacetiminutovou pauzu po skončení podrobné rozpravy, což je právě nyní. Takže vyhlašuji dvacetiminutovou pauzu. Sejdeme se tady v 16.33 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.13 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP