(12.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ale chtěl jsem se přihlásit do technické otázky s tím, že z vystoupení paní ministryně Šlechtové mi nepřišlo úplně zřejmé, zda si stojí za těmi výhradami, které - nevím, jak my všichni - známe. Jinými slovy, já bych opravdu kromě toho, že jste nás ujistila, že vláda se chová zodpovědně a zachránila všem obrovské miliardy - my si spíše myslíme, že zbytečně utratila stovky milionů, ale to může být věcí výkladu - tak bych chtěl zcela jasnou odpověď, paní ministryně, jestli byste nám ji mohla dát. Pokládáte proběhlý audit Ministerstva financí na monitorovacím systému za standardní, profesionální a kvalifikovaný, nebo ne? Stačí mi ano, nebo ne, ale když to rozvedete, budu raději.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s faktickou poznámkou, než dám slovo paní ministryni, pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl panu poslanci Fiedlerovi také říci, aby se nedivil. A řeknu mu jednu historku, která se odehrála, když se ten auditní sbor na Ministerstvu financí tvořil, tak ti auditoři se přesunovali ze sféry finančních úřadů nebo finančních ředitelství, to teď přesně nevím. Ale my jsme tam měli jednoho člena, který přišel o práci díky tomu, že Ministerstvo financí o něj nemělo zájem přes jeho vysokou kvalifikaci díky tomu, že byl na kandidátce do městského zastupitelstva za TOP 09. To mu bylo sděleno jako důvod, proč o něj Ministerstvo financí nemá zájem. Takže z toho lze samozřejmě jenom spekulovat, k čemu ten auditní orgán byl tvořen a jakým způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hegerovi. Příště prosím historky panu poslanci Fiedlerovi pouze mým prostřednictvím.

Teď už prosím paní ministryni, která se hlásila s přednostním právem.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážení kolegové, odpovím na otázku prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kalouskovi.

Ministerstvo pro místní rozvoj trvá na našem stanovisku, které jsem já komunikovala na svém tiskovém brífinku. My trváme na tom, co jsme uvedli v naší stížnosti. My trváme na tom, že audit považujeme za neprofesionální, trváme na tom, že jsou tam pochybení. Mohu vám zde sdělit minimálně jedno pochybení, které já osobně považuji za nevhodné. Pokud se náměstek ministra financí a náměstkyně ministryně pro místní rozvoj domluví na termínu, kdy si vypořádají tu naši dvacetistránkovou nebo čtyřicetistránkovou reakci na těch třiadvacet zjištění auditního orgánu, náměstkyně tam přijde a je jí rvána do ruky finální auditní zpráva bez debaty, tak toto já osobně považuji za silné pochybení. Takto to nemělo být odesláno do Bruselu. My jsme neměli šanci to ovlivnit. To považuji za velké pochybení.

Jestli vám to takto stačí, prostřednictvím pana předsedajícího? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní vystoupí pan zpravodaj Adam. Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Budeme pokračovat v rozpravě.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den. Já využiji konečně přítomnosti pana ministra financí, který byl doteď nepřítomen. Já jsem z jeho vyjádření nezaslechl vlastně jedinou odpověď na otázky, které jsme tady kladli hned na samém začátku. Je monitorovací systém skutečně předražený? To tvrdí Ministerstvo financí. Je, nebo není? Došlo k podvodnému jednání a kartelové dohodě, jak on sám tvrdí?

Byl audit profesionální? To je těžko říci. Teď jsme se dozvěděli, že audit byl spíše technického charakteru, tak mně vyvstává další otázka. Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, je pravdou, že se na tom samotném auditu podílela firma, která neuspěla v tendru na dodávku samotného monitorovacího systému? Je to pravda? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní je řádně do rozpravy přihlášen pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych přece jenom na chvíli chtěl vrátit naše jednání trochu do reality od toho problému, v jakých bolestech a problémech se rodí monitorovací systém, který je vlastně sporem dvou koaličních ministrů. Chtěl bych vrátit naše jednání, nebo aspoň v těch mých pár slovech, která jsem si připravil, k tomu, co čeká naše veřejnost, co čeká okolí, ti všichni, kteří čekají na to, až bude možno čerpat evropské fondy a předkládat projekty.

To období se nazývá období 2014 až 2020 - a je už dnes téměř polovina roku 2015 a stále se nic neděje. První čerpání, jak to můžeme počítat, může nastat někdy začátkem roku 2016. Budeme mít tedy dva roky zpoždění. To už jsme teď započali.

Ten systém, jehož zrod teď tak dramaticky popisujeme, musí být především předvídatelný a musí také dávat očekávatelné výstupy, aby se nestalo, že projekt, který někdo předložil, byl schválen, realizován, zaplacen, zkontrolován, tak aby po několika letech se k tomu zase znovu kontroloři vraceli a předkladatele projektu šikanovali různými sankcemi a korekcemi.

Těmi, kdo se o ty peníze ucházejí, bude kromě velkých žadatelů také celá řada drobných žadatelů, obcí, krajů i drobných podnikatelů a neziskových organizací. Na ty všechny také mysleme a skutečně spějme k tomu, aby se s čerpáním evropských fondů začalo co nejdříve. Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci evropského výboru je si vědom této okolnosti, snaží se co nejvíce přispět k tomu, aby se ta věc rozběhla. Na příští týden, na 7. května na 10. hodinu, jsme připravili kulatý stůl ve spolupráci s ministerstvem. Účast na tom přislíbila paní ministryně. Zúčastní se představitelé řídicích orgánů jednotlivých ministerstev. Když jsme připravovali ten kulatý stůl, nevěděli jsme, za jakých dramatických okolností se bude konat. Doufejme ale, že přispěje k uklidnění celé situace. Navíc jsme pozvali k jednání také představitele právě veřejnosti, Asociace krajů, Svazu měst a obcí České republiky, Svazu místních samospráv, sítě místních akčních skupin, budou tam také představitelé jak hospodářské, agrární, tak průmyslové komory. Doufám, že bude prostor ve vymezeném čase zhruba mezi 10. a 13. hodinou na to, ty věci si pokud možno co nejlépe vyjasnit a přispět k tomu, aby se čerpání fondů rozběhlo co nejdříve.

Všechny vás, kolegyně a kolegové, srdečně zvu na tento kulatý stůl. Jak už jsem řekl, 7. května v 10 hodin. Bude to ve velké místnosti číslo 205 ve Sněmovní ulici č. 1. Těším se na vaši účast. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. První má paní poslankyně Němcová, druhou pan poslanec Benešík. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych svou faktickou poznámku chtěla využít k dotazu. Inspirovala mě paní ministryně Šlechtová tím, že odpověděla jednoznačně na dotaz, který zde zazněl z úst pana poslance Kalouska. Řekla, že za tím, co oznámila na tiskové konferenci stran svého stanoviska k auditu Ministerstva financí, si stoprocentně stojí. Má výhrady k tomu, jak tento audit proběhl, i k tomu, čemu byla vystavena ona sama jako ministryně pro místní rozvoj.

Já se tedy chci zeptat té druhé strany, chci se zeptat pana ministra financí, zda on si stojí za auditem, který zpracovalo jeho ministerstvo, protože jsem sledovala v průběhu jeho různá vyjádření. Nejprve tedy se od tohoto auditu distancoval s tím, že on na to žádný vliv nemá. Později se za něj postavil, aby jej poté opět zpochybnil, a nyní říká, že o žádný střet nejde. Čili já bych chtěla stejně otevřenou odpověď, jakou poskytla paní ministryně Šlechtová, od pana ministra Babiše, na dotaz, zda on si stojí za prací svého ministra (náměstka), za prací náměstka Wagenknechta, za tím týmem, který zhotovil onen audit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP