(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. A zatím s poslední faktickou paní poslankyně Bohdalová. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím k panu poslanci Fialovi. Já bych řekla, že neprojednáváme strategii vzdělávání do roku 2020, ale projednáváme zákon 561/2004 a změny konkrétně vyvolané praxí. To za prvé.

Za druhé. Když přišla k vládě ODS v roce 2006, tento zákon byl rok v účinnosti. Co začalo? Přehršel, přehršel novel školského zákona, aniž byly ověřené v praxi.

A za třetí. Vážený, zase prostřednictvím paní místopředsedkyně, pane kolego Fialo, já si myslím, že opravdu není dobré zatahovat do věcné školské problematiky politiku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji za dodržení časového limitu. Pak zde mám další dvě faktické, už tři faktické - pana poslance Stanjury, pana poslance Fialy a paní poslankyně Němcové. Prosím tedy k mikrofonu pana poslance Stanjuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl požádat všechny, kteří mluví o politizaci výběru ředitelů škol, jako člověk, který stál v čele města, a v gesci města je samozřejmě, když budeme mluvit o základním školství, také vybírat ředitele, aby byli konkrétní. Takové ty pohádky, jak ti zlí politici vždycky pošlou svého kamaráda nebo kamarádku, aby byla ředitelem či ředitelkou školy, se samozřejmě stát mohou. Osobně si myslím, že čím menší obec, tím to riziko je vyšší. Když se podíváte - a je to jedno, v kterémkoli kraji - na kandidátní listiny, tak velmi často takový ten příběh, že stávající starosta jmenoval loni, letos, předloni ředitele školy, který se čirou náhodou objeví na jeho kandidátce - a teď vůbec neřeším, za kterou politickou stranu, myslím, že je to častý případ bez ohledu, nebo třeba i Sdružení nezávislých kandidátů. To úplně normální není. Na druhé straně má zkušenost je taková, že pokud máte ředitele školy, o kterém si myslíte, že už té škole nepřináší nějaké zlepšení, tak v zásadě ho nevyměníte. On když dodržuje zákony, chodí do práce, nebije děti, tak v zásadě nemáte šanci. A ta debata je velmi složitá, jak nastavit pravidla, aby ani jedna strana nepřevážila. Ani to, že někdo, když se jednou stane ředitelem, že tam bude do důchodu, na druhé straně aby ta pravomoc někoho vyměnit nebyla zneužívána. Myslím, že ten náš pohled, aby to byly ty školské rady a Česká školní inspekce, je prostě správný. Tam to riziko zneužití je nižší než u nějaké městské rady. A zase nechci své kolegy z komunální politiky obviňovat, že se to děje často. Možná takové excesy jsou, proto vždycky volám po konkrétním příkladu, konkrétní obci, konkrétní radě či starostovi.

Ale na rozdíl od paní kolegyně z TOP 09, já školské rady nepovažuji za nebezpečné. Já jsem sice byl v jedné školské radě na střední škole, ale nepovažuji je za nebezpečné. Já věřím tomu, že zástupci rodičů mají zájem, aby škola, na které mají své děti, fungovala dobře, ta škola. Takže já myslím, že to je dobrá instituce. A zase, pokud to někde nefunguje, tak zase musím být konkrétní a žádat v tom konkrétním místě, konkrétní škole o nějaké sjednání nápravy, požádat ostatní rodiče, aby případně vyměnili své zástupce, ale to samé zástupci školy. Tady je velmi problematická ta samotná účast těch zástupců školy, protože -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Se co? Nachýlil? Došel? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Máte faktickou dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vidím, že došel. Já se když tak ještě přihlásím do rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Nyní prosím s faktickou pana poslance Fialu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Fiala: Já bych rád vaším prostřednictvím, paní předsedající, ujistil paní poslankyni Bohdalovou, že velice dobře vím, co se tady projednává, ale obávám se, že ona si plně neuvědomuje dosah této novely a těch technických změn. Já jsem nic nepolitizoval, vůbec nechápu, o čem mluvíte, ale požadoval jsem, aby ty změny sledovaly nějakou koncepci a nějakou vizi rozvoje školství.

A to, co vy říkáte: No je to technická novela, tak to reaguje na nějaké požadavky, tak tady upravíme to, to, to, to, to, to... Ano, to se tu dělo v minulosti. A zeptejte se učitelů a ředitelů škol, jak se jim v tom žije! Ten zákon je velmi podrobný, upravuje věci, které upravovat nemá. A pokud ty technické změny nejsou vedeny nějakou koncepcí, tak jenom způsobujeme další zmatek a další nepřehlednost. Takže já skutečně koncepčnost tady požaduji i u těch technických věcí, protože jinak tam zase poslaneckými nápady a zmatkem na ministerstvu dáme spoustu různých nesmyslů, které spolu nesouvisí, a bude to pro školy jenom složitější, než je to teď. Čili vím dobře, o čem mluvím.

A druhá věc. Já vím, že to sociální demokracie teď pořád dělá: Vy jste tu vládli a vy jste to způsobili. Mně je to úplně jedno. Já nevím, co bylo v roce 2006 a co ministři za Stranu zelených zrovna navrhovali a prosazovali ve školství. Já jenom vím jednu věc, že tento způsob rozvíjení školského zákona bez koncepce je špatný! A řekl bych to, i kdyby to dělal někdo před pěti lety, před osmi lety, říkal jsem to a budu to říkat dál.

Takže paní poslankyně Bohdalová prostřednictvím paní předsedající, nejsem to já, kdo politizuje tuto debatu. A vyzývám vás, abychom se vrátili k věcným problémům, které jsem já tady připomenul.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou paní poslankyni Němcovou. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já nejsem expert na školství, nicméně k té faktické poznámce mě vyprovokovala slova naší paní kolegyně Vlasty Bohdalové, která se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, znám ji také z minulých volebních období. Přesto si nemyslím, že byla adekvátní ve vztahu k tomu, co zde řekl předseda ODS Petr Fiala. On koncepčně hodnotil návrh zákona, jeho změny a to, co má přinést. A myslím si, že taková debata k takovémuto tématu patří.

Když už mám slovo ve faktické poznámce, dovolte mi, abych se zeptala v této souvislosti pana ministra na to, proč ze zákona bylo odstraněno domácí vzdělávání na druhém stupni, tedy až do 9. třídy, a jakými cestami, kdy vypadlo z těch návrhů, kdy podle mých informací tam zprvu figurovalo a najednou po zásahu snad Legislativní rady vlády nebo nevím koho z toho vypadlo. Argumentuji několika maily, které jsem dostala od rodičů, případně též od žáků, kteří absolvovali toto domácí vzdělávání, a pomohlo jim to vzhledem k jejich buď zdravotnímu hendikepu nebo rodinné situaci apod. Myslím si, že tento prvek stoprocentně má být v zákoně zachován. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. Poprosím paní poslankyni Chalánkovou, aby vydržela, protože jsou ještě před ní dvě přednostní práva. První pan ministr Chládek a po něm pan předseda klubu KDU, pan poslanec Mihola. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Já děkuji za slovo, paní předsedající. Já se rovnou dostanu k odpovědi pana poslance Fialy. Já si myslím, že paní poslankyně Bohdalová měla naprostou pravdu, že to politizujete. Protože jinak si nedovedu představit, že člověk, který dělal více jak rok ministra školství, řídil Českou konferenci rektorů, byl rektorem, považuji ho za jednoho z největších odborníků v českém školství, vystoupí s tak laickým názorem. Já si myslím, pane poslanče, že to nemáte zapotřebí.

Strategie. Školský zákon nemá řešit strategii. Strategii řeší Strategie 2020, na které jsme společně, pane Petře Fialo, spolupracovali. Školský zákon má i v těchto technických změnách -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane ministře, já se omlouvám, ale musím vás poučit o jednacím řádu. Pokud se obracíte na poslance, čiňte to tak mým prostřednictvím. Děkuji.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Dobře. Budu tak činit prostřednictvím paní předsedající, aby to tak bylo delší. Omlouvám se, protože v Senátu může ministr oslovovat napřímo a ministr také může být v Senátu oslovován napřímo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP