Sněmovní tisk 275
N.z. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 3. 2014. Návrh zákona rozeslán dne 21. 3. 2014 senátorům jako tisk 253/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2014 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 253/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 253/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 461).
  Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 576).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Bublan F..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 275/0 dne 1. 8. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 8. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 8. 2014 jako tisk 275/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 964/14, PID RACK9MPFHE1E.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 9. 12. 2014 na 23. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 20. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 917).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 275/2 (doporučuje zamítnout).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 275/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 275/4, který byl rozeslán 3. 3. 2016 v 13:27.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 275/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1178).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 263, dokument 263/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 263/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 263/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 439).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2016 poslancům jako tisk 275/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 28. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 30, usnesení č. 1267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 223/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3053Zdeněk Soukup08514-11487.odt (28 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 22. 10. 2015 v 11:12:57
3681Štěpán Stupčuk09142-12407.docx (8 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 9. 2. 2016 v 15:04:22
3682Štěpán Stupčuk09143-12408.docx (8 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 9. 2. 2016 v 15:06:31
3851Jiří Mihola09312-12636.docx (16 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 2. 3. 2016 v 09:51:23
3861Petr Kudela09322-12656.odt (24 KB) / PDF (61 KB, 2 strany) 2. 3. 2016 v 15:15:26


Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby, Výročí, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, maloobchod, pracovní doba, státní svátekISP (příhlásit)