Sněmovní tisk 250
N. z. o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 19. 3. 2014. Návrh zákona rozeslán dne 21. 3. 2014 senátorům jako tisk 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2014 a přijal usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako tisk 252/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 460).
  Návrh projednán dne 19. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 545).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Eybert P.,Gawlas P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 3. 7. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2014 jako tisk 250/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 874/14, PID KORN9LWCH2J4.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, národní park, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)