(14.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Já jsem ráda, že tady aspoň z vlády České republiky sedí pan vicepremiér, děkuji za to a velmi pěkně prosím o to, aby to, co jsem tady říkala, že by se Česká republika měla pokusit o změnu toho statutu, nezapadlo.

Česká republika v tuto chvíli ve Výkonné radě UNESCO nemá své zastoupení, nebyla tedy jednou z těch 56 zemí. Bohužel tedy Česká republika neměla příležitost dát v jiných orgánech této organizace najevo svůj postoj k otázce oprávněnosti židovského národa ve vztahu ke svatým místům, a já se tedy domnívám, že je namístě - a děkuji vám za to, že jste zvedli ruku pro to, abychom se o tom dnes bavili -, že dnes tedy náš postoj můžeme jednoznačně vyjádřit alespoň prostřednictvím usnesení Poslanecké sněmovny a případně prostřednictvím stanoviska naší vlády a jejích orgánů, které by, předpokládám, měly toto usnesení respektovat.

Proto navrhuji společně s kolegy napříč politickým spektrem - od dnešního rána jsem do všech klubů rozdala návrh usnesení, který chci předložit. Děkuji velmi pěkně Danielovi Kortemu a Robinu Böhnischovi, kteří se mnou na tom usnesení intenzivně spolupracovali, a mohu tedy předložit usnesení, které snad je ve shodě a v souladu s většinou této Poslanecké sněmovny. Dovolte mi v tuto chvíli to usnesení, návrh toho usnesení přečíst. Já se samozřejmě potom na něj odvolám ještě v podrobné rozpravě, ale aby ta rozprava mohla běžet a abyste všichni věděli, co budeme navrhovat v podrobné rozpravě, tak se sluší to usnesení přečíst:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. vyjadřuje zásadní nesouhlas s rezolucí schválenou Výkonnou radou Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO 2000EX/PX/DR.25.2REV, která upírá historickou vazbu mezi židovským národem a Zdí nářků a Chrámovou horou v Jeruzalémě.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá tuto rezoluci, která se nese v nenávistném protiizraelském duchu, přičemž také pomíjí nejen židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě. Použité formulace odporují neutrálnímu a mírotvornému charakteru Organizace spojených národů, diskreditují organizaci UNESCO a v posledku posilují v mezinárodním měřítku antisemitské tendence.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby na základě dlouhodobých přátelských vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael využila všech prostředků a příležitostí k vyjádření negativního stanoviska České republiky k této rezoluci.

4. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím stálé delegace České republiky při UNESCO a prostřednictvím zástupce České republiky v Ekonomické a sociální radě OSN nehlasovala pro předmětnou rezoluci a protestovala proti politizaci UNESCO."

Tolik za mě jako za navrhovatelku všechno a samozřejmě ještě k tomuto bodu jistě vystoupím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, paní a pánové. V tuto chvíli můžeme otevřít všeobecnou rozpravu po úvodním slově navrhovatelky. Jako první je přihlášena paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se chtěla pár slovy pozastavit nad tou skutečností, kterou popsala paní poslankyně Jana Černochová, a uvést ještě některé doplňující informace pro vás, abyste rozuměli, proč jsme prosazovali tento bod na jednání pléna a proč považujeme za důležité, aby se v této věci Poslanecká sněmovna vyjádřila.

Nejprve tedy zopakuji, že Organizace spojených národů má suborganizaci, nevím, jak to přesně nazvat, prostě pod OSN spadá organizace UNESCO, která má ve svém štítě péči o kulturu, vzdělávání a vědu a z této pozice asi je nám nejvíce známá tím, jak určuje, které památky budou zařazeny na ten prestižní seznam UNESCO. Řada z nás se s tím setkává a z této stránky organizaci UNESCO známe. Asi jsme tolik netušili, jaké jsou tam politické proudy, co všechno se tam odehrává zejména v posledních letech. Možná to bylo i naší nepozorností, že jsme si ne dost dobře všímali toho, jak takové zdánlivě neškodné organizace mohou v podstatě zvrátit dosavadní vývoj, se kterým my jsme počítali, a najednou neplatí.

Vrátím-li se k oné rezoluci, která byla přijata nedávno, bylo to 13. října, bylo zde řečeno paní poslankyní Černochovou, že se toho hlasování účastnilo 56 států z výboru UNESCO. Česká republika v tomto výboru v tomto volebním období není, my jsme byli členem toho výboru v letech 2011 a 2015, čili náš zástupce nemohl na tom výborovém jednání hlasovat. 24 států bylo pro přijetí té rezoluce. Musím říct, že text samotné rezoluce byl navržen z podnětu Palestiny a byl navržen arabskými zeměmi - Alžírskem, Egyptem, Libanonem, Ománem, Katarem a Súdánem. Tyto země tedy požádaly Palestinu, aby přednesla ten návrh, k tomu návrhu posléze 24 zemí zvedlo ruku pro přijetí té rezoluce. Mezi těmito zeměmi byly např. Alžírsko, Bangladéš, Brazílie, Čad, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Írán, Libanon, Malajsie, Mauricius, Mexiko - u Mexika se zastavím, protože to později svůj souhlas stáhlo - dále Maroko, Mozambik, Nikaragua, Nigérie, Omán, Pákistán, Katar, Rusko, Senegal, JAR, Súdán a Vietnam. Poté co Mexiko stáhlo svůj souhlas, tak se očekávalo, že o tom výborovém návrhu bude ještě na plénu UNESCO vedena nějaká debata, což se z nepochopitelných důvodů nestalo a včera, jestli mám správnou informaci, tak poté, co 13. října odsouhlasil výbor onu deklaraci, tak včera se k ní přidalo také plénum bez diskuse. Není-li diskuse, oni už ani nehlasují, mají to nějak ve svém statutu takhle uděláno, takže už ani k žádnému hlasování nedošlo a v podstatě ta rezoluce byla schválena. Odhlasovala, abychom rozuměli, o co jde, rezoluce odhlasovala, že celý Jeruzalém je svatý pro všechny tři víry, ale jeho srdce patří výhradně muslimům. UNESCO, citace z té rezoluce UNESCO, vyzývá Izrael, okupační sílu, prosím, na jeho vlastním území, ke znovunastolení historického statu quo z doby před zářím 2000, podle které je jordánská náboženská nadace Awqaf, jestli to říkám dobře, výhradní autoritou v mešitě Al-Aksá. To uvádí organizace v té své schválené rezoluci. Proti v hlasování byly Spojené státy americké, nebo proti hlasovaly Spojené státy americké, Velká Británie, Nizozemí, Litva, Německo a Estonsko.

V Izraeli samotném, jak se dá očekávat, toto vyvolalo naprosto bouřlivou debatu. Ta země je na nohách a podle židovského státu jde o antisemitské a absurdní rozhodnutí. Považují tento krok za další příklad protiizraelských nálad v OSN, kde jsou Izrael a jeho spojenci v početní menšině proti arabským zemím a jejich příznivcům. Líbí se mi věta Benjamina Netanjahua, který říká: Oznámit, že Izrael nemá žádné vazby na Chrámovou horu a Zeď nářků, je stejné jako říci, že Čína nemá žádnou vazbu na Velkou čínskou zeď a Egypt nemá žádnou vazbu na pyramidy.

Je třeba dodat, že tuto rezoluci zpochybňuje nebo se proti ní vymezuje generální ředitelka UNESCO, což je asi docela pozoruhodné, jmenuje se Irina Bokovová, a říká: Popřít, zakrýt nebo vymazat některé z židovských, křesťanských a muslimských tradic narušuje integritu lokality. Je to v rozporu s důvody, které zapříčinily zápis této lokality na seznam světového kulturního dědictví. Pokud jde o UNESCO, organizaci, která je zasvěcena míru a dialogu, brání nám to - říká tedy generální ředitelka této organizace - tato rezoluce nám brání v plnění našeho poslání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP