(15.30 hodin)
(pokračuje Filip)

A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Marka Černocha, a to o návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny na zavedení ochrany státních hranic... Pardon, omlouvám se paní poslankyni Němcové. Ještě variantu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pane místopředsedo, jenom abychom přesně dostáli tomu, jak jsem ten návrh podala. Já jsem chtěla nejprve hlasovat o zařazení na čtvrtek, protože jsem to zdůvodňovala tím, aby měla vláda nějaký čas na přípravu. Pokud tento návrh neprojde, chtěla jsem, aby byl zařazen dnes jako první bod. Čili byla tam i alternativa k dnešku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili budeme alternativně hlasovat o tom, že by to byl dnes první bod, tedy Informace vlády o migrační krizi.

Rozhodneme v hlasování číslo 8, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti projednání dnes jako první bod? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 8 ze 177 přítomných pro 72, proti 66. Ani tato varianta nebyla přijata.

 

Vrátíme se k návrhu pana poslance Marka Černocha - Usnesení Poslanecké sněmovny k zavedení ochrany státních hranic České republiky zařadit jako první bod dnešního jednání.

Rozhodneme v hlasování číslo 9, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 177 pro 52, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Dále se budeme zabývat návrhem pana poslance Davida Kádnera, a to abychom předřadili tisk 598, bod 117, návrh zákona o azylu, na dnešek jako první bod.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro toto předřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 177 pro 42, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu paní poslankyně Jany Hnykové, a to na zítřek po pevně zařazených bodech - Informace ministra zdravotnictví o zdravotních rizicích imigrační krize.

Zahájil jsem hlasování číslo 11 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 177 pro 46, proti 73. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A budeme pokračovat. Pan kolega Skalický se hlásí? Ne. Děkuji. Je to návrh pana poslance Martina Lanka, a to aby dnes jako první bod, když nebyl žádný jiný bod schválen, byla Informace premiéra k úniku jeho emailové korespondence k realitě v jednání vlády ČR o migračních kvótách.

Rozhodneme v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 177 pro 9, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat, a to návrhem paní poslankyně Olgy Havlové na zařazení nového bodu Informace ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu jako první bod zítra odpoledne.

A v hlasování číslo 13 rozhodneme, které jsem právě zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 177 pro 8, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana poslance Miholy, abychom se tím usnesením 642 zabývali 9. 2. bez určení hodiny projednávání. Pan předseda Mihola se hlásí k upřesnění svého návrhu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já jsem vlastně nedával návrh na konkrétní zařazení bodu. Já jsem informoval, že toho dne máme v úmyslu ten bod zařadit. Je to takhle domluveno koaličně. Žádal jsem opoziční předsedy klubů, a protože je to za tři týdny, chtěl bych, aby tady skutečně byli ministři, kterých se ta věc týká, aby na to byl důstojný časový prostor, tak prosím vás, nechme prostor na doladění tak, ať někdo vzápětí není zhrzen tím, že mu ubude třeba jedna hodina z opozičního okénka. Opravdu stojím o to, protože vnímám, že je zájem ze všech poslaneckých klubů tento bod zařadit, abychom to vycizelovali na nejlepší čas toho dne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď předsedové klubů s přednostním právem. Pavel Kováčik, Zbyněk Stanjura, Marek Černoch a Michal Kučera v zastoupení předsedy klubu TOP 09. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Já i po těch letech jsem vždycky naivnější, než je třeba. Podle mého nejlepšího vědomí se dohodlo na grémiu ráno, že ten den proběhne ve znamení opozičních návrhů, dokonce jsem si na tiskové konferenci KSČM pochvaloval, že konečně s novým harmonogramem jde i nový vítr a že se konečně dostane na opoziční návrhy, a už se tady, a jak říká pan kolega předseda Mihola, dokonce koaličně dohodlo, že to bude jinak.

Přátelé, prosím, začínáme rok. Začínejme ho s tím, že se budou alespoň základní dohody plnit. Já trvám na tom, aby ten den byl ve znamení opozičních návrhů zákonů. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Kolegyně, kolegové, pan předseda Kováčik má naprostou pravdu. Na grémiu Sněmovny jsme se dohodli, že 9. února bude vyčleněno pro opoziční návrhy. Takováto dohoda byla za mé přítomnosti učiněna. U žádné jiné dohody jsem nebyl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura jako předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan předseda Mihola sedí přes uličku, ale já to řeknu na mikrofon. Slibem nezarmoutíš. Říct, že všichni se shodneme na tom, že to budeme projednávat po opozičních návrzích zákonů - těch je tolik, že toho devátého určitě nebude stačit, a tím pádem na to nedojde, nebo - druhá interpretace - otázka migrace zajímá pouze opozici, vládní většinu ne, a tudíž to budeme projednávat v rámci opozičního okénka. Proč ne? Nás to zajímá. Všechny opoziční kluby v hlasováních o různých termínech, kdy vláda má plnit usnesení Sněmovny, a jako obvykle ho neplní, jako obvykle se musíme doprošovat a navrhovat pořád dokola, a to usnesení platí už skoro rok, a pravidelná informace vlády je taková, že to je pravidlem, až si to vykřičí opozice, tak tedy možná za tři týdny večer, když nebudete moc prudit se svými návrhy zákonů, tak vám možná nějakou minutku dáme. Ale tak to řekněme otevřeně. Migrace trápí jenom opozici. Já mluvím za náš klub. Jestli to chcete v rámci opozičního okénka, klidně, nás to skutečně trápí. Ostatní návrhy zákonů, které předkládáme, jsou důležité, ale migrační otázka je důležitější. Nám to skutečně nevadí. Ale současně tím říkáte, že vás jako vládní většinu to nezajímá a že před tím má přednost dalších 189 bodů poslanecké schůze, které máme naplánovány. Proč ne? Ale pak netvrďte v novinách a v médiích, jak vás to trápí a jak to chcete řešit! Nechcete! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Marek Černoch. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP