(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr zahraničních věcí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych ještě jednou - dobrý den - chtěl upozornit pana ministra spravedlnosti, že role ministra spravedlnosti je taková, že by měl vytvářet předpoklady pro to, aby ta trestní řízení byla zákonná. To je vaše práce. To je to, čemu jste se měl celé roky věnovat. Tak čeho se tady vlastně bojíme? Proč tady hodinu debatujeme? Proč to tedy neodhlasujeme? Proč se bojíme pana Babiše a Faltýnka a vy se bojíte ho dát do rukou spravedlnosti? Protože vy máte pocit, že nad tím nemáte kontrolu? Že to prostě nejste schopen garantovat? No to trochu musí děsit občany v této zemi. Jestli vy jako ministr spravedlnosti máte pochyby o tom, že to trestní řízení je opravdu podle zákona, a vy jste ten, kdo za to nese dneska největší odpovědnost, no tak to je teda zlé. To musí ty občany pěkně vyděsit. Anebo je tu druhá možnost, samozřejmě, a to je ta varianta, že se pan Babiš bojí těch důkazů a nechce, abychom k těm se dostali.

Jiné dvě varianty nejsou. Buď je tu strach z toho, když se občan dostane do rukou tohoto systému - a vy, který jste ho měl na starosti, a státní zástupce, ten vlastně má pod kontrolou zákonnost, ten vlastně je garantem toho trestního řízení. Vy k nim máte nejblíž v té vládě. Takže vy nám tady chcete pořád sdělovat, že máte veliké pochyby nad tím, co jste spravoval? No, to je tragické. Já se skoro divím, že takhle veřejnost děsíte. Že tady vidíme: Proboha, jenom se nenechat do rukou trestního řízení! To si nepřejte představit, co vás tam čeká! - Takže vy chcete aspoň ty svoje lidi ochránit. Normální lidi ovšem, ti to budou muset snášet! Ale uvědomujete si tu odpovědnost, kterou vy za to nesete? Takže ty vaše úvahy o tom, abychom to tady posuzovali, jestli je to fundované, nebo jestli je to... Ale to je přece věc státních zástupců, to přece nepatří nám. Tak co oni dělají, tihle státní zástupci, za které vy nesete největší odpovědnost! (Předsedající upozorňuje na čas. Potlesk sociální demokracie a zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Matěj Fichtner a připraví se pan předseda Faltýnek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom poopravit pana kolegu Blažka. On říkal, že projevy, které jsou zde u pultíku nebo v orgánech Sněmovny, jsou kryty imunitou. To tak úplně není. Nejsou kryty imunitou, nýbrž indemnitou, tedy nestíhatelností. To znamená, tady u pultíku si poslanec může říkat absolutně cokoli a nikdo ho za to nemůže stíhat. Takhle zní Ústava a zákon. A pak je ta druhá část, řekněme, komplexní imunity a to je imunita jako taková, tzn. toho poslance nelze trestně stíhat, pokud s tím Sněmovna nevydá souhlas. Ten souhlas vydává na základě nějaké žádosti a Sněmovna rozhoduje. Čili je namístě, když Sněmovna rozhoduje, zkoumat, na základě jakých skutečností tak rozhoduje a jak je podepsaná ta žádost, kterou policie nebo státní zástupce do Sněmovny posílá.

Já se nechci vracet k případu Bohuslava Svobody, nicméně jenom bych chtěl krátce připomenout, že ten případ je dnes sice nepravomocně, ale rozhodnut soudem. Nutno říci, že v neprospěch Bohuslava Svobody, takže nevím, jestli je úplně vhodné ze strany našich opozičních partnerů toto zmiňovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou předseda hnutí ANO pan Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych jenom - hezké odpoledne - prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Koubkovi ukázal, jak vypadá obstrukce při vydávání vašeho poslance, pane kolego. Ta má tento počet stran, když hovořil pan bývalý ministr Kalousek při vydávání paní Parkanové. (Ukazuje stoh papírů.) Já jsem pouze z toho citoval asi sedm vět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já, co jsem tady čtyři roky ve Sněmovny, tak se snažím neingerovat do věcí, kterým nerozumím. Takže tady na tu otázku pana ministra spravedlnosti... (Přerušen smíchem v sále.) No ne, já se starám o obranu a bezpečnost. Nevím, čemu se smějete. Nebudu samozřejmě odpovídat za pana ministra spravedlnosti, ale chci se zeptat pana ministra zahraničních věcí vaším prostřednictvím (předsedající upozorňuje, že nemusí jeho prostřednictvím), jestli pana ministra nevyděsily informace, které obsahuje Závěrečná zpráva z vyšetřovací komise o reorganizaci Policie České republiky. Nebo jestli vás nevyděsil postup ministra obrany, co se týká pseudokauzy údajného sledování Vojenskou policií. Nebo zda nejste vyděšen z toho, jak byli okradeni daňoví poplatníci v kauze OKD. A mohl bych pokračovat celým seznamem. Z toho nejste vyděšen jako člen vlády a možná člen Bezpečnostní rady státu? (Potlesk několika poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová a připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Moje faktická poznámka se týká stanoviska vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která oznámila, že žalobci nechybovali. Kauza Čapí hnízdo podle ní však trvá moc dlouho - a cituji z jejího vyjádření, které bylo veřejné: "Námitkám uvedeným v podnětu k výkonu dohledu osobami jednajícími jménem právnické osoby se vztahem k prověřované trestní věci nebylo možno přiznat jakoukoli důvodnost." Tedy námitky byly nedůvodné z pohledu paní vrchní státní zástupkyně, která dodává - cituji: "Jde nepochybně o trestní věc komplikovanou a rozsáhlou, když současně lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení."

K panu ministru Pelikánovi poznámka. Cituji jeho vyjádření pro týdeník Respekt: "Policie nemohla mít žádný rozumný důvod pro to, aby v tuto chvíli žádala Sněmovnu o zbavení imunity. Já nepotřebuji žádná další fakta kromě toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami." Tady žádá pan ministr Pelikán, abychom my se stali téměř vyšetřovateli a soudci v jedné osobě. On žádná další fakta nepotřebuje.

Musím dodat, že tyto výroky pana ministra odmítlo jak Policejní prezídium, taktéž ovšem Unie státních zástupců, která - a cituji z jejího vyjádření: "Jako představitel výkonné moci tuto věc pan ministr velmi politizuje. Státní zastupitelství a policie mají postupovat jen podle zákona a neexistuje žádný politicky vhodný čas pro žádost k vydání k trestnímu stíhání." Je dobře tyto věci mít na paměti, protože to, co je zde uváděno stále o tom, že policie nekoná, tak musíme vědět, že nad ní je dozorující státní zastupitelství, nad ním vykonává dohled paní vrchní státní zástupkyně (předsedající upozorňuje na čas) a ta dala toto stanovisko. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na slova a odpovědět panu ministru Zaorálkovi.

Pane ministře, já myslím, že občané musí být nejvíce vyděšeni tím, co tady sledují. Že jedna skupina obviňuje druhou. Jedna, která spadá jaksi na stranu Ministerstva vnitra, obviňuje spravedlnost, vyjadřují navzájem pochybnosti o tom, jak funguje vnitro, pochybnosti o tom, jak funguje spravedlnost. Já myslím, že ti občané, kteří to sledují, musí být naprosto zděšeni, kam jsme se dostali na politické scéně. A budou z toho zděšeni i nadále, protože budou volby a po volbách budou nové politické tlaky o to, kdo bude ovládat silová ministerstva, kdo bude mít tu výhodu, že bude mít pod palcem vnitro, kdo bude mít tu výhodu, že bude mít pod palcem spravedlnost a jiná ministerstva. Z toho musí být občané naprosto zděšeni. A já jsem s nimi zděšen také, protože tady jsme svědky toho, že v podstatě dvě skupiny, které doposud byly ve vládní koalici, tady nyní svádějí nemilosrdný politický boj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP