(16.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jsme velmi nesmlouvavá opozice, jak můžete často zjistit, tam, kde se názorově rozcházíme. Ale tam, kde problém České republiky chápeme jako klíčový - a tohle není klíčový problém pouze České republiky, ale celé Evropy a nám na společné Evropě záleží - tak postupujeme důsledně podle svého programu a podle svých zásad a nezneužíváme situace, že musíme být opozicí za každou cenu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nevidím žádné další přednostní právo. Dostáváme se tedy k závěrečným slovům. Ptám se na závěrečná slova pana ministra případně paní zpravodajky. Není tady zájem.

Eviduji tři návrhy procedury. Nejprve první návrh pana předsedy Kováčika, který navrhoval hlasovat o bodech. Následně stejný návrh paní zpravodajky paní poslankyně Němcové hlasovat po bodech. A pak je tady protinávrh pana předsedy Sklenáka, abychom hlasovali o návrzích jako celcích. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem to pochopil jinak, ale doufám, že mám pravdu. Že jenom to, co si napsali sociální demokraté s TOP, s KDU a s ANO, to chtějí dělat dohromady. A my to tedy nechceme dohromady a říkáme, že v tom případě to nemůžeme podpořit, přestože bychom mnohé části, většinu toho textu bychom byli schopni podpořit. Ale když to zamícháte dohromady, tak například s větou, kterou tam máte napsanou, že si přejete zachovat stávající míru integrace Evropské unie, my jako občanští demokraté nemůžeme souhlasit. Protože právě tato dosažená míra integrace umožnila, že jsme byli na Radě ministrů vnitra přehlasováni. A myslím, že to je věc, která se má měnit, která se má otvírat, a že ty smlouvy se mají změnit a má se přijmout jiný mechanismus, abychom v otázkách základní bezpečnosti státu nemohli být přehlasováni.

Ale já pevně doufám, že to není tak, jak říkal pan místopředseda Gazdík, že třeba o našem návrhu, kterého bude deset bodů, a my navrhujeme, aby se o každém hlasovalo zvlášť. Právě proto, aby se každý z vás mohl připojit ke každému tomu usnesení, protože se vám nemusí líbit všech deset jako celek. Takže věřím, že o našem usnesení, které přednesla paní poslankyně Němcová, se bude hlasovat zvlášť o každém bodu. Protože už to, kdybyste nám vnutili, aby se o našem usnesení hlasovalo dohromady, tak to už by bylo opravdu příliš.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nyní nejprve pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Po něm pan předseda Kalousek, paní zpravodajka Němcová, pan předseda Černoch.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano, je to tak, jak říkal můj předřečník. Já si totiž myslím, že bychom měli respektovat, pokud předkladatel nějakého usnesení vyjádří přání, aby se o něm hlasovalo dohromady. A tak učinila právě paní kolegyně Chalánková. A myslím si, jak jsem říkal i na základě zkušeností, které zde máme, když se navrhne osm usnesení, pak se o nich hlasuje po jednotlivých větách, a když se potom podíváte, co vlastně schválíme jako Poslanecká sněmovna, tak to dohromady mnohdy nedává ani příliš velký smysl. Takže tady je přání předkladatelky, aby se hlasovalo en bloc. My toto přání chceme respektovat a podporovat a samozřejmě ty ostatní návrhy nemáme nic proti tomu, aby se hlasovalo třeba po jednotlivých slovech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Jestli dovolíte, ještě dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, panu předsedovi Černochovi, nicméně proceduru jako finále v takovém případě jako předsedající navrhnu, aby navrhla zpravodajka. A buď s tou procedurou budeme souhlasit, nebo s ní nebudeme souhlasit a budou k ní protinávrhy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pokládám postoj ODS za zcela legitimní a v úctě ho respektuji. Jenom bych pokládal v té chvíli za potřebné připomenout, že stávající míru evropské integrace vymezené Lisabonskou smlouvou, že ratifikaci této smlouvy v této Sněmovně prosadil můj premiér a předseda ODS Mirek Topolánek a já byl na něj v tu chvíli velmi hrdý a velmi jsem ho v tom podporoval.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a nyní s přednostním právem pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: My také děkujeme a také znovu opakuji, navrhujeme oddělené hlasování. Určitě se to týká našeho usnesení, ale samozřejmě si myslím, že by bylo dobré, abychom odděleně hlasovali všechna usnesení, která tady dnes zazní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím paní zpravodajku o návrh procedury, pokud se už nikdo další s přednostním právem nehlásí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, jenom si dovolím upřesnit to, co zde řekl před chvílí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan Sklenák ve smyslu, že když někdo navrhne, aby jeho usnesení bylo hlasováno jako celek, obvykle se tomu vyhoví. Ten postup ve Sněmovně býval většinou obrácený. Jestliže někdo naopak rozhodl, že si přeje hlasování po jednotlivých bodech, Sněmovna to pochopila, aby umožnila některé body přijmout a některé body odmítnout, a respektovala tento protinávrh. Takže prosím neobracejme teď tady jenom proto, že se nám to hodí, to, co bylo zvyklostí, a domnívám se, že dobrou zvyklostí v Poslanecké sněmovně.

Druhá poznámka je, že tak jak jste si domluvili to usnesení, tak já jako zpravodaj musím říci, že to je taková obrovská otevřená náruč. V podstatě říká: Vládo, dělej, co chceš, co děláš, děláš dobře. A není kontrolovatelné. Tou obecností vláda může kdykoliv předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a vždycky může říct: Já jsem se do tohoto usnesení, do těchto mantinelů vešla, nemůžete mě volat k žádné odpovědnosti. To je pravý rozdíl proti tomu, co já jsem se snažila, abychom dali jednotlivé konkrétní body k tomu, aby vláda skutečně jasný mandát měla, aby skutečně z tohoto mandátu se zpovídala jak Sněmovně, tak také občanům.

Respektuji teď s ohledem, vracím se k proceduře, jestliže zde zazněly návrhy, které bourají i ty dosavadní zvyky, například ten, že se hlasovalo o usneseních podle toho, v jakém pořadí byly podány, a já musím říci, že v zájmu toho, abychom se dobrali nějakého rozumného řešení, to byla Občanská demokratická strana, která poslala včera všechna usnesení jednotlivým klubům, a nepřekvapujeme vás tady ad hoc náhlými usneseními, o kterých potom vy říkáte, že ani nevíte, o čem hlasujete. Tak my jsme se k tomu postavili korektně, popsali jsme celou škálu problémů a vy teď - ale vím dobře, že máte sílu na to, abyste zvrátili tu normální zvyklost, která by řekla: Nejprve se hlasuje o prvním podaném návrhu, tedy Občanské demokratické strany, druhý je, odpusťte, že řeknu jenom jména, Jitka Chalánková, třetí Komunistická strana Čech a Moravy, čtvrtý Úsvit, pátý Tomio Okamura. Rozuměla jsem tady z té debaty to, že vy vyžadujete, aby tato zvyklost byla porušena, aby se nejprve hlasovalo o návrhu paní poslankyně Chalánkové. Zároveň ale musím připomenout slova předsedy poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stanjury, který požádal, aby se i v tomto případě hlasovalo po jednotlivých bodech.

Čili domnívám se, že návrh procedury by měl znít takto:

Nejprve s respektem k tomu, že tlačíte to obecné usnesení, nic neříkající, nekontrolovatelné a nedávající českým občanům šanci k tomu, aby se zorientovali, co vlastně vláda má dělat a bude dělat, tak jestliže tlačíte toto usnesení, tak je zde návrh a můj návrh procedury zní v souladu s tím, co zde znělo jako protinávrh, po jednotlivých bodech, tedy bod I, II, III, IV, V, VI.

Druhým bodem, o kterém by se hlasovalo, by bylo usnesení Občanské demokratické strany po jednotlivých bodech, tedy body 1 až 10 jednotlivě.

Třetí návrh, Komunistická strana Čech a Moravy, dva body, každý z nich jednotlivě.

Čtvrtý návrh, Úsvit, čtyři návrhy, každý z nich jednotlivě.

A pátý návrh, Tomio Okamura, jeden návrh.

A závěrečné hlasování by bylo o usnesení jako celek. Toto je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo protinávrh tohoto návrhu procedury. S protinávrhem přichází pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Pardon, paní poslankyně Chalánková. Prosím paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já se vracím ke svému protinávrhu, když jsem žádala, aby se o mém návrhu usnesení hlasovalo jako o celku, en bloc.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Pane předsedo, prosím, dejte hlasovat tedy nejprve o protinávrhu, který se týká hlasování o návrhu paní poslankyně Jitky Chalánkové. Můj návrh zněl jako hlasování po jednotlivých bodech I až VI. Protinávrh zní hlasovat o tomto návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže vlastně máme návrh paní zpravodajky, aby se o všech návrzích nejprve paní poslankyně Chalánkové, pak ODS, pak KDU, pak Úsvitu, pak Tomio Okamury hlasovalo po jednotlivých bodech. Protinávrh této proceduře je, aby se o prvním usnesení paní poslankyně Chalánkové hlasovalo en bloc, jako o celku. O ostatních návrzích ODS, KDU, Úsvitu a Tomio Okamury, KSČM po jednotlivých bodech. O tom teď dám hlasovat jako o protinávrhu. Nejprve vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP