(10.50 hodin)
(pokračuje Marksová)

Tak na jednu osobu je to, uvádím maximální částku, která tam je, bez ohledu na typ bydlení. Jedna osoba v Českých Budějovicích měsíčně má nárok maximálně na 5 873 korun, když to jsou dvě osoby, maximum je 8,5 tisíce. Nedovedu představit, jak by úřad práce mohl vyplácet na jednu osobu měsíčně 12 až 16 tisíc korun. Ale já jediné, co ještě udělám, že si asi nechám opravdu od nich vyjet anonymizovaná data skutečně podle jednotlivých lidí, že tedy tam nebude napsáno, že je to pan Novák, jméno bude přeškrtnuté, ale budou to opravdu jednotlivé osoby, a kolik tedy jsou dávky. Budu chtít tabulku. To je asi jediné, co mohu dělat. Když tak se dohodneme. Zajímaly by mě podklady z magistrátu. Jestliže magistrát tvrdí, že částky jsou takhle velké, tak by mě zajímalo, na základě čeho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Moc děkuji paní ministryni, omlouvám se za nonsens, opravdu jsem myslel, že to byla interpelace na pana premiéra. Poprosím o odpověď pana navrhovatele. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Samozřejmě nechci prodlužovat jednání, ale v tomto ohledu je potřeba říct, že v autokempu Stromovka nebyl jen Aleš Novák. Já jsem se k tomu přes pana Aleše Nováka, protože to byla součást první části interpelace, dostal. Ale ve skutečnosti, když jsem to potom zjistil, tak tam byli odesláni statutárním městem České Budějovice, magistrátem města, panem Mgr. Kostohryzem, lidé, kteří tam byli a bydleli tam třeba do 9. května 2014. Michal Roman, Daňová Agnes, Daňová Simona, Karel Havel, Kerekaničová Zuzana, která se potom vystěhovala, a ti jsou soudně řešeni. Nemají zaplaceno a zůstávají, protože autokemp, protože tam byli odesláni ještě před 1. říjnem 2013, než přestal úřad práce platit za občany v hmotné nouzi, a ti tam bydlí a ještě se nevystěhovali, nebylo toho dosaženo ani soudním příkazem ani exekucí. Věra Cepáková, Roman Doležal, Marie Macháčová, Aleš Novák, Martin Šíma a Lenka Smolíková. U toho Aleše Nováka je tady potom dokument z 29. dubna 2014, který samozřejmě můžeme doplnit i novým údajem, kdy on požádal tedy o to, aby byl přestěhován do jiných bytů, a tam pan Kostohryz píše, že klienti opakovaně kontaktovali ubytovací zařízení, poptávali volnou kapacitu, případně kontakt zprostředkovali terénní pracovníci obce, a přesto to nemá vyřešeno.

Problém tady v tom je, že nejdříve úřad práce tam ty lidi odeslal, pak se rozhodl, že za ně nebude platit. Tím pádem vznikly škody autokempu Stromovka a existuje výrazný rozpor mezi tím, co říká úřad práce a co magistrát města České Budějovice. Myslím si, že tady je to evidentní, a pokud paní ministryně bude ochotna novou odpověď zpracovat nebo tam poslat kontrolu, tak jí samozřejmě dokument z magistrátu poskytnu okamžitě z Českých Budějovic, v pondělí pro něj zajdu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Filipovi. Ptám se, jestli - paní ministryně je evidentně ochota sama. Nepřeje si už vystoupit. Pan kolega Filip navrhl usnesení o nesouhlasu s touto interpelací. Pokud se nikdo další nehlásí do diskuse k této interpelaci, nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení na nesouhlas pana poslance Filipa s odpovědí na interpelaci, kterou předložil paní ministryni práce a sociálních věcí. Mám tady žádost o odhlášení všech, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám kolegy z předsálí.

Než kolegové přijdou, mám tady ještě změnu omluvy paní poslankyně Adamové, která se omlouvá pouze dnes odpoledne, dopoledne je přítomna paní poslankyně Adamová. Kolegové již přišli.

 

Zahajuji hlasování o nesouhlasu pana poslance Filipa s jeho odpovědí na interpelaci ministryně práce a sociálních věcí. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 222, přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 30, proti 58, návrh nebyl přijat.

 

Děkuji panu poslanci i paní ministryni. Zbývá nám pět minut. Přikročíme k další interpelaci, kterou patrně přerušíme, nicméně je to interpelace paní poslankyně Miroslavy Němcové ve věci personální změny na ministerstvech spravovaných politickým hnutím ANO. Jedná se o sněmovní tisk 315. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji vám za slovo. Myslím si, vážený pane místopředsedo, že bude nejlepší, když ji přerušíme rovnou, a zrovna tak nechci, aby byly projednávány mé dvě následující interpelace. Ono to časově ani nevyjde, ale vzhledem k nepřítomnosti pana premiéra bych byla o to požádala, kdyby se na mě dostala řada v devět hodin nebo kdykoli poté, kdy ještě byla šance na to, to rozumně projednat. Nevidím nejmenší důvod, abych já tady vznášela své argumenty, proč nesouhlasím s odpovědí předsedy vlády, za jeho nepřítomnosti, to nedává vůbec žádný smysl. Nevím, kdo by z toho měl jakýkoli užitek a zda bychom se nějakého závěru mohli v takovém stavu dopracovat. To je tedy první věc.

Druhá věc, když už tady stojím, chtěla bych navrhnout, kdo jste sledoval dnes ráno zahájení naší schůze, tak teprve v 9.20 hodin se dostalo na odpovědi na písemné interpelace. Vím, že tady proti sobě jdou dvě věci. První z nich je ta, že zákon o jednacím řádu ukládá, že pro písemné interpelace je vymezený čas každý čtvrtek od 9 do 11 hodin, proti tomu jde ovšem možnost, že poslanci mohou v první půlhodině jednacího dne navrhovat změny našeho programu. Proto bych chtěla požádat vedení Sněmovny, aby připravilo návrh usnesení, o kterém by mohla Sněmovna hlasovat, aby v tomto případě byly stejné podmínky pro písemné interpelace jako pro ústní. Ústní odpoledne začnou ve stanovený čas, ve 14.30 hodin. Žádný čas jim ubírán nebyl. Tady dvacet minut bylo promarněno. Určitě mohla být jedna interpelace zodpovězena, kdyby tady byl pan předseda vlády. Návrh usnesení bych si představovala tak, že by debata o programu měla být přesunuta ve čtvrtek na 11. hodinu, tedy po skončení písemných interpelací. Protože pokud tomu tak nebude, tak v nejhorším možném scénáři se také může stát, že se každý čtvrtek ráno hodinu nebo hodinu a půl budeme bavit o programu, jak se tady teď stává zvykem, a interpelace se v podstatě konat nebudou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové za tento návrh i za stažení interpelace. Jako jeden z místopředsedů chci paní poslankyni ujistit, že se tím vedení Sněmovny zabývat. Děkuji, paní poslankyně.

Dále se hlásí o slovo s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s tím návrhem paní poslankyně Němcové samozřejmě souhlasím. Chci říct na mikrofon, že chceme, aby to už platilo od příští schůze, protože na jedné straně je zákon o jednacím řádu, na druhé je usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují vnitřní poměry. Myslím, že to první má větší váhu, a myslím, že na tom jsme schopni se racionálně domluvit a legislativa Sněmovny určitě umí mírně upravit usnesení, které je v platnosti nevím kolik volebních období. Myslím, že když jsem sem přišel v roce 2010, už to v platnosti bylo. My to považujeme za velmi vhodné. My si současně říkáme v návrhu zákona o jednacím řádu, že na odůvodnění nového bodu je pět minut, a myslím, že zrovna ve čtvrtek by to klidně mohlo být po písemných interpelacích, to, co je jindy v úterý ve 14.00, ve středu v 9.00, v pátek v 9.00.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za tuto poznámku panu předsedovi Stanjurovi. Ujišťuji ho znovu, že se tím vedení Sněmovny bude zabývat. Je 10.59 hodin.

Jakmile se překlopíme k 11. hodině, okamžitě budeme pokračovat bodem 175, jímž je Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu.

Jenom jeden drobný problém. Není tu žádný člen vlády. V případě, že se žádný nedostaví, bohužel ani v 11 hodin nebudeme pokračovat v projednávání tohoto bodu, tak jak stanoví jednací řád. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP