(10.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vláda je připravena na diskusi o případných změnách legislativy, které by posílily práva občanů na ochranu jejich soukromí. Čili nebráníme se této diskusi na expertní úrovni, a pokud by na politické scéně existovala shoda na tom, abychom v legislativní ochraně pokročili, tak si myslím, že to je také možný směr našich dalších úvah. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane premiére. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy, které dorazily. Od 9 do 10.15 se z dnešního jednání omlouvá paní místopředsedkyně Jermanová, dále od 14.30 se omlouvá z dnešního jednání pan poslanec Petr Fiala. Dnes z odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Jaroslav Zavadil a dne 11. 12. se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Roman Kubíček. A ještě náhradní hlasovací kartu číslo 13 má paní místopředsedkyně Jermanová.

Budeme pokračovat v rozpravě a já se táži, kdo další se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobrý den, pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové. Já myslím, že paní poslankyně Němcová se ani tak neptala na počty případů úniků odposlechů u policie, ale na to, jak takovým odposlechům nebo únikům lze zabránit. Problém z mé praxe více jak 23 let u Policie ČR je v tom, že je tam systémová chyba. Pokud policejní orgán se rozhodne provést odposlech nebo záznam, tak o tom ví cca 15 až 20 lidí. Potom je velmi těžká kontrola, kdo z těch 20 lidí takovou informaci vyzradil předtím, než odposlech byl nasazen, popřípadě kdo vyzradí informace, když se odposlechy už provádějí a fungují.

U Policie ČR se po změně náhledu na vyšetřování, kdy odešla procesní samostatnost vyšetřovatele a vznikl tzv. policejní orgán - policejní orgán zpracuje záznam, předloží ho svým nadřízeným, ti doporučují a schvalují, následně to jde na státní zastupitelství a soud, který povoluje nebo souhlasí a nařizuje takový úkon, ale vždycky u toho jsou další tři až čtyři lidi. Pokud to dohromady sečtete: policejní orgán, operativa - řekněme dva, vyšetřovatel - řekněme jeden, doporučuje - jeden, jsme čtyři, schvaluje - jeden, to je pět, někdo, kdo vede deník utajovaných informací - šest, sekretářka - sedm. Jdeme na státní zastupitelství. Státní zástupce - osm, ten, kdo vede deník - devět, zapisovatelka - deset. Na soudě to samé - 11, 12, 13. Potom to jde na útvar specializovaných činností, který tyto věci pro Policii České republiky a další bezpečnostní sbory zajišťuje, tam se dostaneme na 14, 15, 16. A nikdo neví, kam až to číslo pokračuje.

Takže vraťme se zpátky k možnosti, aby takový úkon prováděl procesně ověřený nebo samostatný vyšetřovatel, který nesl odpovědnost za to, co dělá, a byl v kontaktu se svou státní zástupkyní, která dozoruje, a potom se můžeme dostat na omezení takového počtu řekněme na čtyři až pět lidí. A ono zjistit, odkud nám to teče u čtyř pěti lidí, kteří se s tím seznamují, anebo u 25 nebo 20, je potom samozřejmě to číslo úplně někde jinde.

K únikům utajovaných informací docházelo, dochází a docházet asi bude, protože problém je v systému a ten systém jsme si takto nastavili my.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče, a táži se… Pan poslanec Klučka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Myslím, že je mou povinností tady zareagovat na některé věci, které souvisí s činností stálé parlamentní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Já bych mohl uvádět několik podnětů, kdy jsme byli vyzváni k tomu, abychom prověřili, prošetřili únik informací týkající se i odposlechů, což jsme činili, a v podstatě neznám případ, kdy bychom došli ke konkrétnímu závěru, kdo že to ten odposlech způsobil. Z konstatování Generální inspekce bezpečnostních sborů, která pracuje pod dohledem státních zástupců, vždycky docházíme k názoru, že nebyl porušen zákon.

Poslední případ jakéhosi možného úniku, ne odposlechů, ale úniku informací je ze současných dnů. To je problém toho, v jaké kondici a v jakém stavu pracují mobilní telefony u Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tato informace se stala mediální senzací s podporou některých dalších lidí a v podstatě způsobila významné bezpečnostní riziko této instituci. Nám to není lhostejné. Myslím si, že i tento případ budeme sledovat do takových závěrů, neboť tam probíhá trestní řízení týkající se právě možného úniku této informace ve vazbě na bezpečnostní riziko, které souvisí s dokumentem Bezpečnostní strategie Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Chci říct, že přestože komise ze zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů provádí pouze jenom kontrolu, to není ničím definováno, co ta kontrola znamená, co ta kontrola je, že tato komise prozatím z jednacího řádu Poslanecké sněmovny - tady předpokládám, že je to §  47 a následné - nedostala v tomto okamžiku usnesením zadání kontroly. To prostě je problém, který souvisí s dvěma zákony - zákonem o Generální inspekci a zákonem o jednacím řádu. Já jsem o tom mluvil při poslední novelizaci jednacího řádu, že je vůbec problém kontrolní komise. Je třeba se tímto paragrafem zabývat tak, abychom měli naprosto jasno, co můžeme v kontrolním orgánu provádět a co nemůžeme. Ale chci ubezpečit paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího, věnujeme a budeme věnovat této oblasti úniku informací velkou pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče, a táži se, kdo další do rozpravy se hlásí. Paní poslankyně Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Já jsem již v rozpravě, která se konala před několika týdny, děkovala panu předsedovi vlády, protože jeho postoje ve smyslu, že ochrana soukromí, ochrana individuálních práv stojí jako základní pilíř demokratické společnosti, a měla jsem pocit, že on tento můj postoj sdílí, a za to jsem mu poděkovala. Neměla jsem pocit, že jdeme názorově proti sobě, že každý se na tuto otázku díváme úplně dramaticky jinak.

Chci poděkovat nyní panu kolegovi Klučkovi, protože vím, že práce komise vůbec není jednoduchá, byť nejsem jejím členem, ale vím od svých kolegů za Občanské demokratické strany, kteří jsou v této komisi, nebo která je v této komisi, jak to tam je složité. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP