(15.00 hodin)
(pokračuje Bendl)

Výsledkem je to, že tady děláme jaksi krok číslo deset, ale nemáme hotovy kroky číslo dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Nemáme elektronickou občanku. Mimochodem se o ní také píše v důvodové zprávě. Máme řadu důležitých a klíčových věcí, které potřebujeme k tomu, abychom je tímto zákonem vlastně zastřešili. A to hotovo není. Je to podle mě evidentní zaspání Ministerstva vnitra v celé té oblasti eGovernmentu a rychle řešíme a předkládáme Poslanecké sněmovně v duchu toho "zachraňte Českou republiku, neboť budeme sankcionováni". Ale je potřeba dodat: protože jsme zaspali. Protože jsme v téhle oblasti opravdu pozadu a nemáme v tuhle chvíli jasno, jak to budeme činit, protože jinak by tady s tím byly potřebné ještě další zákony, které s tím budou souviset. Mimo jiné i zákon upravující tu elektronickou občanku, nebo občanský průkaz, chcete-li.

V důvodové zprávě je uvedena nádherná věta a já ji musím přečíst. Proto jsem si vzal s sebou ten počítač, protože jsou tam opravdu rozepsány varianty možného řešení a jedna z těch variant - je tam věta: Vzhledem k tomu, že nařízení eIDAS upravuje věcnou materii upravenou zákonem o elektronickém podpisu na úrovni právního předpisu Evropské unie, který je přímo aplikovatelný a který má aplikační přednost před národním právem, musela by být podstatná část zákona o elektronickém podpisu zrušena a jeho zbytek novelizován, čímž by zcela jistě utrpěla přehlednost tohoto právního předpisu.

No, je přeci běžná věc, když některé zákony novelizujeme, že tam některé paragrafy vypadnou a některé jsou tam nové. Nekomplikujeme tím ale legislativní oblast v České republice přidáváním nových a nových zákonů, ale upravíme ty zákony, které se té věcné problematiky dotýkají. Nechápu, proč Ministerstvo vnitra volí cestu nového zákona s argumentem, že kdybychom to dali do zákona, kterého se to věcně týká, způsobili bychom tím nepřehlednost, neboť bychom vypustili některé paragrafy a některé nové bychom tam museli dát. To je absurdní postup.

Myslím si, že se nic nestane, když to vydrželo rok a půl, aby to vydrželo ještě pár měsíců a zároveň aby Ministerstvo vnitra přineslo ty podstatné klíčové návrhy zákonů týkajících se elektronizace veřejné správy. Proto dávám návrh na vrácení zákona předkladateli k přepracování, neprojde-li návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová v rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo pane, místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás vrátila do našeho dopoledního jednání právě v souvislosti s tímto zákonem. Nemám ambici mluvit o tom, zda je odborně dobře připraven, navazuje na celou legislativu, kterou máme už k dispozici, nebo jakou šíři obnovené legislativy bude potřebovat. Ale dívám-li se na ten nápis na tabuli, tak tam je ta pomlčka EU. A já jsem tady dopoledne mluvila o tom, že Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, dneska řekl, že Evropa udělala tu chybu, myšleno Evropská unie - Brusel udělal tu chybu, že zavaluje nesmyslnými směrnicemi, předpisy, členské státy Evropské unie a že je namístě, aby je zredukovali, tyto předpisy, a nechali daleko více volnosti jednotlivých členským státům.

Myslím si, že je namístě po tomto konstatování chtít na každém členu vlády, který předkládá do Poslanecké sněmovny návrh, který se opírá a jakoukoliv směrnici nebo nařízení Evropské unie, tedy Bruselu, aby nám sdělil, zda v této věci hodlá vést nějaké jednání, protože to nařízení z Bruselu považuje za nadbytečné, věci spíše škodící, byrokracii posilující, a co v tom hodlá udělat. Myslím, že to by mělo být pravidelnou součástí našeho jednání o jakémkoliv zákonu, který je nám zdůvodňován tím, že to po nás požaduje Brusel, že je zde nějaké nařízení, že je zde nějaká věc, kterou po nás Evropská unie chce.

Proto bych chtěla požádat pana ministra Chovance, aby nám řekl, jak se to má právě v této otázce a zda vláda vůbec je ochotna brát vážně tahle slovo Jeana-Clauda Junckera, anebo si o nich myslí to, co čtu v diskuzích pod tímto prohlášením - že je to je to jenom takové plácnutí do vody, aby uklidnili Brity. Myslím, že my bychom se měli těchto slov chopit velmi aktivně a každou věc, kterou nám Brusel dává jako povinnost k prosazení, posuzovat právě z té stránky, jestli náhodou si to neumíme udělat lépe my sami a jestli nemáme tato nařízení odmítnout. Anebo alespoň vést debatu o tom, aby Evropská unie sama přistoupila k jejich zrušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní faktická poznámka pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo pane předsedající. Polemizoval bych s názorem, který tady byl vysloven předtím, protože Evropa se propojuje, jsou tady aktivity jako je digital single market, které má usnadnit spotřebitelům a výrobcům pohyb po celé Evropě. Jsou tady dokumenty, které budou muset být uznávány ve všech státech, a nakonec je to i věc identity, která by měla být v té Evropě stejná.

Tato směrnice je naprosto namístě, měla by být implementována velmi dobře a pokud možno rychle a rozhodně to není přírůstek byrokracii nebo něco, co by omezovalo národní práva. Tuto směrnici Česká republika podle mého názoru musí přijmout. Musí ji ovšem přijmout správně. Rozhodně to není krok pro byrokracii, ale proti byrokracii a národní práva to neomezuje, naopak to zavádí například volný pohyb zboží, který Česká republika potřebuje velmi nutně.

Takže bych se velmi přimlouval za to, abychom toto nebrali jako byrokracii, jako nařízení, které jde proti České republice, ale pokusili se ho co nejlépe implementovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pilnému. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Není tomu tak. Ptám se tedy na závěrečná slova pana navrhovatele. (Ano.) Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pravda, že toto nařízení spatřilo světlo světa v roce 2014, ale až v září 2015 byly vytvořeny prováděcí předpisy. Takže tady bych nehledal chybu na území českého státu ani na území českého Ministerstva vnitra, ale spíš u Evropské komise. My jsme jednou ze zemí, která je s tou implementací nejdál. Bohužel prováděcí předpisy pravděpodobně díky problémům na straně úřednického aparátu Evropské komise spatřily světlo světa až v září 2015.

Elektronická občanka a elektronický občanský průkaz je v připomínkovém řízení a předpokládáme, že bude předložen do vlády a následně do legislativního procesu.

K otázce zaměstnanců, kteří by měli být spojeni s touto normou. Měli by to být zaměstnanci Ministerstva vnitra, měli by být podřízení sekci ICT. Výběrová řízení na tyto zaměstnance v současné době již běží. To znamená, nebudeme potřebovat po schválení tohoto zákona vypisovat výběrová řízení. Ta jsou již v běhu.

Ten trošku krkolomný název této normy vznikl překladem z originálu. To znamená, že nemůžeme s tím nic jiného dělat než to přeložit tak, jak tato norma spatřila světlo světa.

Co se týče potřebnosti nebo nepotřebnosti. Je to součástí zákonů Evropské komise v rámci takzvané digitální ekonomiky a já si myslím, že ty zákony jsou potřebné a tato norma myslím, že potřebná je.

Co se týče zákonu o elektronickém podpisu. Ten bude celkově přepracován, bude nový. Proto se ten starý zákon ruší, protože by tam podle toho, jak jsme ho zpracovávali, zbyl pouze jeden paragraf.

V otázce zkrácení lhůty na 30 dní ve výborech. Já se za to přimlouvám především proto, abychom co nejdřív splnili povinnost, kterou nám Evropa ukládá. Na druhou stranu tady říkám, že v září 2015 byl až start toho procesu, a ne rok 2014, jak tady bylo uváděno. V září 2015 je termín, kdy byly prováděcí předpisy k této normě vytvořeny.

Snad jsem odpověděl na veškeré otázky. Pokud ne, samozřejmě jsme připraveni ve výborech v rámci Ministerstva vnitra na veškeré otázky, na veškerou debatu odpovídat, tak jako vždy. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP