(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Václav Votava. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Já vůbec netvrdím, že co živnostník nebo podnikatel je zloděj, lump, podvodník. To určitě ne. Ale samozřejmě se najdou tací, kteří mají snahu podvést a i snahu krátit tržby. To asi i z pravé strany nikdo z vás nebude zpochybňovat.

Ale ještě abych se vrátil k vyčíslení nákladů. Jestliže používáte argument, že řada živnostníků, jak to od vás zaznívá, tak by to měla být lavina živnostníků, skončí, tak byste taky měli ten svůj argument podpořit nějakým výpočtem nebo nějakým číslem. A to vy jste dodneška nepředložili. Třeba bych tomu uvěřil, že to je velký náklad, že to tak může být, ale vy jste nic takového, přátelé, nepředložili. A pokud vím, tak myslím, že v tomhle materiálu pana ministra je nějaké vyčíslení, kolik to dělá. Jsou to asi stokoruny. Dalo to Ministerstvo financí. Já tomu věřím, když to dalo Ministerstvo financí. Ale když chcete používat ten argument, tak byste ho měli taky nějakým způsobem podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana kolegy Raise. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobré odpoledne. V reakci na paní kolegyni: říká se, že voják se stará, voják má. Tyhle informace jsou veřejné. Náklady, co se týká pokladen. A když se budeme bavit o úplně největším chudákovi v té nejzapadlejší hospůdce, tak je to zhruba 5 tisíc korun, ta pokladna, což může být relativně hodně, ale současně s tím bude daňová úleva pro hospodského a ta dělá taky 5 tisíc korun. Takhle bychom mohli pokračovat. Bavíme se o digitalizaci, to už je dneska pro rodiny naprosto běžné, naprosto obyčejné. Je to pod sto korun za měsíc - náklady. Náklady jsou naprosto lidské. Nemá cenu strašit hospodské, na kterých byl příklad, nějakými nesmysly. Já jsem se přihlásil do diskuse, budu se tomu věnovat detailněji, ale náklady jsou naprosto obyčejné, to, co člověk v běžném životě spotřebuje, čili tam není nic mimořádného. A spíše strach hospodských souvisí s tím, že to nevědí, že informace nemají. Z tohoto pohledu by se třeba i do té vaší hospůdky hodila ta brožura. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Petr Fiala k faktické poznámce. A kolegu Plíška předběhne ještě s faktickou poznámkou jeho stranický kolega Michal Kučera. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Fiala: Ano, dámy a pánové, můžeme se bavit o konkrétních živnostech. Tak se podívejte do řady obcí, zvláště v chudších regionech, tam v některých obcích nemáte žádnou hospodu, v některé máte jednu, hospoda funguje několik dní v týdnu. Když to někdo provozuje, tak je to skoro charitativní činnost, on tím nevydělá ani na průměrnou mzdu. Vy nad tím můžete ohrnovat nos a říkat: to jsou špatní podnikatelé a nemají podnikat. Ale já a se mnou spousta mých spoluobčanů jsme rádi, že takové hospody existují, že existuje jakási forma sociálního života v obcích, a nevidím jediný důvod, proč bychom to měli likvidovat.

A jestli se ptáte na náklady. Samozřejmě pro lidi, kteří mají úplně minimální tržby, dát pět tisíc za nějakou pokladnu, další stovky nebo tisíce za permanentní on-line připojení, udržování všeho, to prostě náklad je. A náklad je takový, že to řadu živností ohrozí. A chcete čísla? S tím vaším Chorvatskem, kterým se pořád oháníte, to jsou jasná čísla. Po zavedení elektronické evidence tržeb skončilo asi 30 tisíc živnostníků. Když to přepočítáte na Českou republiku, tak v nejkrizovějším scénáři by mohlo skončit v důsledku elektronické evidence tržeb až 100 tisíc živnostníků. To je číslo, které nám vychází, když se podíváme na to, co se stalo v Chorvatsku. Chcete čísla? Tady je máte, ale musíte jim taky věnovat pozornost a ne jenom tady používat argumenty z propagandistické brožurky pana ministra Babiše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Fialovi i za dodržení času. Nyní pan poslanec Michal Kučera a další dvě faktické poznámky. Paní poslankyně Němcová a pan poslanec Nykl. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dnes už k nám do firem chodí různé nabídky na elektronickou evidenci tržeb, na pokladny a tak dále. Nedávno mi přišla do firmy taková nabídka, abychom si udělali představu. Základní vybavení, základní balíček pro restaurace: 22 600, bez DPH, v základní úrovni. Ve střední úrovni 35 000, bez DPH. A v nejvyšší úrovni, komfortním balíčku, 44 000, bez DPH. To mi přišlo jako naprosto konkrétní nabídka. Možná že bude třeba ještě něco za pět tisíc, nevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Samozřejmě nabídky mohou být různé. Pokračujeme ve faktických poznámkách. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová, připraví se k faktické poznámce pan kolega Igor Nykl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Jenom bych chtěla říct, že v celé debatě, která se týká toho, jestli známe, jak budou zabezpečena data nebo kolik budou stát pokladny, tak mně tady chybí dimenze toho, že se bavíme o konkrétních lidech. Jsou to drobní, malí živnostníci, kteří zabezpečují řadu služeb a není za ně adekvátní náhrada ve chvíli, kdy oni skončí. A tihle drobní živnostníci hlavně po státu vůbec nic nechtějí. Oni se uživí sami, uživí svoje rodiny a jediné, co po státu chtějí, aby jim neházel klacky pod nohy, aby za velmi často spíše podprůměrnou mzdu, kterou si vydělají prostřednictvím tohoto drobného podnikání, se nemuseli místo ní jít postavit na úřad práce. Jestli neuvažujete nad nimi jako nad takovýmto přínosem pro naši společnost, kterých jsou statisíce, a já si přeji, aby jich statisíce zůstalo, tak jsme ve všech úvahách úplně mimo. Zploštíme to pouze na to, jestli mají pět tisíc na pokladnu, nebo nemají pět tisíc na pokladnu. Oni jsou daleko vyšším přínosem právě v tom, že jsou sebevědomí samostatní občané, kteří po státu vůbec nic nechtějí. A tuhle hodnotu bychom jim měli zachovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Igora Nykla. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Nykl: Děkuji za slovo. Já jsem teď zase nechtěl vystoupit, ale už mi to nedá. Opět se tu mluvilo o Chorvatsku, opět se tu vykládá demagogicky o snížení počtu podnikatelů. Není to pravda. V Chorvatsku je pouze zvláštní fenomén, ke kterému došlo už od roku 2010, že výrazně klesá počet OSVČ, ale naopak narůstá počet podnikatelů ve formě obchodních společností, takže celkově je tam nárůst podnikatelů a vůbec v době zavádění EET nedošlo k tomu, že by byl zaznamenán pokles. Problém je, že je tam u OSVČ jakýsi pokles v oblasti především zemědělství, ale to je vlastně věc, která nesouvisí, ona je tam taky už dávno. Čili nemá žádnou souvislosti s EET. Když se podíváme na čísla, tak je nárůst obchodních společností z roku 2012 na 2013 ze 116 tisíc na 129 a OSVČ poklesly z 88 tisíc na 84, čili celkově vidíme jasný nárůst, pouze je tam trend odklonu od formy podnikání jako fyzických osob k podnikání formou právnických osob, žádná likvidace podnikatelů se tam prostě nekoná a je zbytečné to vykládat pořád donekonečna. I pan ministr financí Boris Lalovac se v Praze hodně divil, když slyšel tyto teorie, a jednoznačně byl proti tomu a řekl, že jediné, co se tam navíc odehrálo, že Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti administrativně ukončilo v době kolem zavádění EET podnikání několika desítkám tisíc podnikatelů proto, že neposílali výkazy ani daňová přiznání. Vůbec to nesouviselo s EET. Je to takové falešné pořád tady předkládat krach podnikatelů. Není to číselně ničím doloženo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Nyklovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Plzáka, poté pan poslanec Jan Volný také k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já mám opravdu faktickou poznámku k vystoupení paní kolegyně Němcové. Živnostníci, kteří tady jsou zmiňováni, opravdu od státu nic nechtějí. Ti prostě neposílají děti do školy, ti nepoužívají dálnice, ti nevyužívají naše veřejné zdravotnictví. A až jednou nedosáhnou ani na minimální důchod, tak budou ale dostávat dávky životního minima. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP