(19.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čím ti lidé argumentovali? Že pracovníci z východu a ze středu Evropy snižují mzdy, že zatěžují infrastrukturu, že je příliš lidí a dětí do školek, do škol, že jsou přetíženi lékaři v těch městech, kam přišli pracovníci ze střední a východní Evropy. Tohle byl ten nejsilnější argument, který byl používán v rámci brexitu. (Předsedající: Čas.) Takže prosím mluvme o realitě tak, jak v Británii vypadala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Kalousek, po něm paní poslankyně Miroslava Němcová. Všechno faktické poznámky. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pan premiér mi to usnadnil, protože tu nabídku vyslovil a já mu za to děkuji. Ta vládní skupina je, já ji chápu jako skupinu expertní, ale každá expertní skupina musí mít nějaké politické zadání, a my bychom se, aniž bych vás teď obtěžoval prioritami TOP 09, měli pokusit o to shodnout se na základních prioritách, které ČR v rozhovorech bude prosazovat. Obecně se asi všichni shodneme na tom, že je potřeba mít jasnou naši pozici o tom, co EU dělat má a musí, to znamená, kde její kompetence by měly být spíše posíleny, a co naopak dělat vůbec nemusí, to znamená, kde její kompetence by měly být decentralizovány. Asi na tom nenajdeme úplně společnou řeč, ale pokus o to společné politické zadání a najít aspoň výrazně většinový názor je podle mého názoru nezbytný. My se hlásíme do té debaty s naprosto konstruktivním přístupem a s vědomím, že se budeme snažit o budoucnost ČR v rámci podle našeho názoru jediného uskupení, kdy lze bezpečnou a prosperující budoucnost zajistit. Bereme to velmi vážně a hlásíme se o tu práci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Paní poslankyně Miroslava Němcová, připraví se pan poslanec Miroslav Opálka s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem se nejprve přihlásila k řádnému vystoupení v rámci této rozpravy. Poté co uvedl rozpravu do podle mě uchopitelných a srozumitelných mezí předseda ODS, kde si myslím, že vytvořil dobrý základ pro budoucí debatu, jsem svůj příspěvek stáhla, protože chci, aby to vstupní jednání mělo tento logický řád, který tady byl předestřen.

Moje poznámka se tedy teď vztahuje pouze k tomu, jak se debata rozmělňuje, například i slovy pana předsedy vlády, který označil hlavní důvod britského rozhodnutí v tom, že měli výhrady proti středoevropským migrantům na pracovní trh a že bruselští byrokraté na to neměli vůbec žádný vliv a nenesou na tomto rozhodnutí žádnou vinu a nijak na něm neparticipovali. A to já si myslím, že s takovýmto zjednodušením se na věc dívat nemůžeme.

Chci říci, že kdybych byla já britský občan a týden před referendem vzkazoval Jean-Claude Juncker mně to, co vzkazoval Britům, tedy o tom, že jsou dezertéři a že se s nimi nebude jednat v rukavičkách, tak přestože bych stokrát rozmýšlela, zda vystoupit, nebo nevystoupit, tak nakonec v tom čase, který se nachyluje, bych si řekla, že jako občan suverénního státu hrdý na svou vlast a na svou historii si tohle vzkazovat nenechám, a že bych tedy nakonec se rozhodla v hlasování pro vystoupení právě pod dojmem těchto nejapných vzkazů. A jestli je někdo spoluviníkem toho výsledku a ne rozhodně tím, který nese malý podíl, tak jsou to tihle šílenci, Jean-Claude Juncker a Martin Schulz.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Miroslav Opálka se zatím poslední faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, vím, že je přímý přenos, ale to nadužívání a zneužívání faktických připomínek je opravdu hrozící. Já bych vám chtěl připomenout § 60, a také řídícímu schůze, že faktickou poznámkou se reaguje na průběh rozpravy nebo se dává procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu, nelze v ní však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. Když si vezmu všechna vystoupení ve faktických poznámkách včetně kolegů z mého klubu, tak šlo o věcná stanoviska k projednávané otázce. Chci říci, jednáme jednu a půl hodiny. Vystoupili pouze dva v diskusi a jinak jsme ten čas vyčerpávali poznámkami.

Takže nejde-li o faktickou poznámku, může pan předsedající slovo odejmout a toto odejmutí je konečné. Já bych ho vyzval, aby využíval paragrafu 60 bod 3, aby se dostali na řadu také ti, kteří jsou řádně přihlášeni. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já vám velmi děkuji, pane poslanče. Dbám jednacího řádu a jenom chci upozornit, že kdybyste vy neměl faktickou poznámku, už by mluvil řádně přihlášený pan Martin Lank. Prosím, pane poslanče, řádně přihlášený, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Já už to ani úplně nečekal. A přestože to, co tady chci říct, bych se bohatě do faktické poznámky vešel, ale nechtěl jsem to zneužívat.

Chtěl bych jenom debatu vrátit k tomu, co tady zaznělo víceméně na začátku, abychom na to nezapomněli. Chtěl bych navázat na kolegu Marka Černocha a podpořit výzvu, která tady zazněla. Je to výzva na Jeana-Clauda Junckera k jeho rezignaci na pozici předsedy Evropské komise, protože ten hlavní argument už tady opravdu zazněl. Tady nelze vinit jenom to, že Velká Británie a její občané se rozhodli špatně. Ono to začíná vypadat, že EU je naprosto dokonalá, akorát ti Britové to dodneška jaksi nějak nepochopili.

Já myslím, že tady je naprosto zřejmé, že s panem Junckerem v čele už to zkrátka dál nejde. Pan Juncker je ukázkový prototyp lidmi nevoleného bruselského mocipána s obrovskými pravomocemi, který reformuje EU naprosto bez ohledu na názory evropských občanů, a tam je ten základní kámen úrazu!

My chceme EU zásadně reformovat. Nechceme ji ničit. My chceme Bruselu sebrat v ideálním případě všechny kompetence, které bezprostředně nesouvisí se společným trhem. Společný trh je dneska už v podstatě ta jediná pozitivní věc na EU a musíme ji zachovat. Ostatní bruselské pravomoci ovšem vůči nám je podle našeho názoru nutné zrušit, ať už jde o nefunkční azylovou politiku a spoustu dalších věcí.

Asi všichni víme, že pan Juncker žádné podstatné změny nikdy nepřipustí. Je to naprosto patrné z toho, co říká a jak se chová. Ostatně Británii ještě před hlasováním o brexitu vzkázal, že ty malé ústupky, které vyjednal premiér, jsou maximem. A já to vnímám tak, že to je jasný vzkaz i pro ČR, že na volání po uvolnění Unie slyšet nebude. Na místo Jeana-Clauda Junckera musí nastoupit prostě někdo, kdo EU bude reformovat, protože jinak nemá šanci přežít. A já vás tímto prosím, abyste podpořili následně to usnesení, které přednese kolega Černoch v podrobné rozpravě. Děkuji vám za to.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak řádně přihlášen, jsem velice rád, že jsem se k pozdnímu večeru dostal k mikrofonu, a proto nebudu zdržovat.

Zaznělo tady, co bylo tématem brexitu, ale o tom, že bude referendum v Anglii vypsáno, se vědělo už asi rok. Půl roku už jistě. Já jsem neslyšel nikdy z úst našich představitelů ať evropských, popřípadě místních, že diskutovaným problémem mezi britskými občany je právě přistěhovalectví z východní Evropy. Slyšel to někdo z vás, že by tento problém v Británii žil? Já jsem to tu neslyšel. Naše média o tom mlčela. A najednou jako z čistého nebe je to prý problém a my jsme za to vinni, my, Východoevropané jsme za to vinni, že ti demokratičtí Britové se rozhodli, jak se rozhodli. Nechci to zpochybňovat, ale pouze poukazuji na toky informací, které do našich médií proudí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP