(11.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

A druhá - a ta je velmi podstatná. Parlamenty se liší svým typem. Některé mají charakter spíše diskusních parlamentů, některé jsou velmi pracovní, závisí to na politické kultuře a celé řadě dalších věcí. To se musí při tom srovnávání také zohlednit.

A poslední poznámka - a ta není vůbec zanedbatelná. U parlamentu je nesmírně důležité, jak je početně velký. Prostě jiná organizace práce, jiná organizace diskuse je v parlamentech, které mají dvě stě, tři sta členů, a úplně jiná je v parlamentech, které mají šest set a sedm set členů, kde z logiky věci určité omezení času nastává.

Já bych velmi varoval před nějakou jednostrannou interpretací, ale hlavně bych varoval před tímto návrhem, který kvalitu naší demokracie a naší politickou kulturu posune někam velmi zpátky, kde já bych se nechtěl ocitnout. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další v pořadí je pan poslanec Stanjura, poté paní poslankyně Němcová, poté poslanec Martin Novotný. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já myslím, že platí vždy, když máte dvě varianty, které se vylučují, buď jedna, nebo druhá. I když vím, že politicky oblíbené a politicky úspěšné je být současně pro i proti, protože uspokojujete mnohé. Já bych podpořil jednu sazbu, ale dnes prosadím tři. A za hodinu jsou nejlepší dvě. Jako příklad. Nicméně buď platí, že je politická dohoda a tu ctíme, nebo klub ANO má říci, že tu dohodu neuzavírá a že se dohody neúčastní. Nic mezi tím nemůže být. Buď je dohoda, nebo není. Obojí je legitimní postup. Ale nemůžu se tvářit, že jsem uzavřel s ostatními kluby dohodu, a pak zásadním způsobem načítat opravdu věci, s kterými zásadně nesouhlasíme. Když jsme jednali o služebním zákoně, tak jsme jasně řekli, že institut obstrukcí budeme používat zcela výjimečně, a jasně jsme na jednáních přímo jmenovali zákon o jednacím řádu a už jsme řekli před několika týdny premiérovi a zástupcům všech vládních stran, že pokud přijde pokus o omezení práv opozice, a to nic jiného není, tak k tomu nástroji prostě sáhneme.

Nic jiného než omezit naše práva se nesnažíte. Argumenty jsou špatné, ploché a mohl bych dávat i horší adjektiva. Ale rozhodněte se sami a řekněte, jestli dohoda, která byla uzavřena, opravdu platí z vaší strany, nebo neplatí. Za nás říkám, že my dohody, které uzavřeme, dodržujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další v pořadí je paní poslankyně Němcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že je potřeba tady zdůraznit ještě jeden aspekt toho návrhu, který přednesla paní místopředsedkyně. Myslím, že ho velmi jednoduše shrnul pak kolega, který řekl, že si představujeme parlament jako fabriku, běžící pás, kde se budou odsýpat každou vteřinu zákony, a proto my tady máme takto fungovat. Debaty nad jednacím řádem jsme vedli v minulosti vždy s ohledem na to, že musí dojít ke shodě právě u všech zástupců v Poslanecké sněmovně, protože jinak tento náš základní zákon nebude moci prakticky pomoci fungování Poslanecké sněmovny. A jestli máme přihlížet na ty změny, tak jak je přednesla paní místopředsedkyně, nějakou optikou, tak tou, že prostě parlament není fabrikou na zákony. Parlament má velmi citlivě vážit, který zákon a kdy přijme. Jeho základní rolí je, aby podmínky pro naše občany vytvářel tak, aby věděli, co mohou očekávat, ne že jim tyto podmínky bude neustále měnit, každý den vstupovat s nějakou změnou, ve které se neorientují nejenom občané, ale už ani specializovaní právníci na jednotlivé obory. Myslím, že i z této perspektivy se musíme dívat na to, co uděláme se změnami v jednacím řádu. A znovu varuji před tím, abychom vytvářeli iluzi pro občany, že my tady naše jednání usměrníme tak, abychom každý den odmávli pět, deset nebo třicet zákonů. Není to dobrá služba našim občanům. Nad každým zákonem máme s váhami lékárnickými a klidně setrvat měsíc nebo dva, než řekneme teď řežeme a teď to začíná pro občany platit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní má přihlášenou faktickou poznámku pan poslanec Novotný, po něm pan poslanec Schwarz a poté pan poslanec Laudát. Tak já vás poprosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, kolegyně a kolegové já možná plynule navážu na kolegu Birkeho, který tady připomněl zkušenosti ze samospráv. Ti z vás, kteří v nich působili či působí, vědí, že v posledních letech na úrovni zastupitelstev města a obcí se stále častěji do jednacích řádů těchto zastupitelstev dostává dokonce institut repliky z řad vystupujících občanů. To jest možnost reagovat na vývoj dění v těchto sborech o dvě patra níž naší demokracie dokonce i z řady nevolených - nikoliv zástupců lidu, ale přímo z hlediska participativní demokracie, řekněme. Varianta, že toto se bude dít - a často s verbální podporou hnutí ANO, které říká, že právě samosprávy by měly být otevřenější, lidem budeme blíž atd. atd -, že tohle se bude dít na úrovni měst a obcí na tom nejnižším stupni demokracie a v tomto parlamentu toto právo budeme brát dokonce voleným zástupcům lidu, je naprosto neuvěřitelné, skandální a proti tomu chci velmi ostře protestovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Na některých z vás, kteří jste přihlášeni s faktickou poznámkou, vidím jistou míru netrpělivosti, ale věřte tomu, že všichni jste zaevidováni přesně v pořadí, jak jste se přihlásili. Takže buďte trpěliví, nyní má faktickou poznámku pan poslanec Schwarz, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Tak jsem rád, že jsem zaevidován aspoň někde. Děkuji. Dobrý den, kolegové. To jsem ještě nebyl zaevidován.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já to vezmu jenom v rychlosti.

Škoda, že nefunguje tak, jak to řekla paní kolegyně Němcová, takhle bych to bral, takhle by to totiž mělo fungovat. Kdyby to tak fungovalo, tak nějací lidé, které sebral Babiš, mně je úplně jedno, kde vás sebral Babiš. Mě nesebral Babiš. Takže to se mě ne dotklo, ale je to prostě smutné. Ale vy tady všichni mluvíte, jak tady zleva, nebo zprava o demokracii. Ale my jsme teď nepředvedli nic jiného. Tento klub nepředvedl, pánové a dámy, nic jiného než jenom to, že se mu tady tedy něco nelíbí, tak prostě, ti nějací lidé, které tady Babiš někde sebral, jak vy říkáte často v Agrofertu, tak byli zvoleni nějakými lidmi, a tak tady sedí. A tak demokraticky dali svůj návrh do Sněmovny, protože se jim tady nelíbí, jak ta Sněmovna funguje. Tak se k tomu postavte demokraticky při hlasování a neříkejte, že jsme nějací lidé. A třeba ti lidé ostatní řeknou, třeba se to zrychlí, nezrychlí, já netvrdím, jestli to je správně, nebo dobře. Jenom jsme vám přesně předvedli, jak by demokracie měla mít a co se tady teď občané naší republiky viděli? Viděli to, že my jsme tady fakt sami, jediní, kteří chceme něco změnit, i já, nebabiš, prosím vás, jak vy rádi říkáte, kteří chceme něco změnit, a vy nás všichni napadnete, jak nejsme demokratičtí. A víte, co se mně líbilo? Já mám mezi komunisty hodně přátel. Ale abych tady musel poslouchat, jak komunista tady říká, že je pro silnou parlamentní demokracii a druhý - pana Kalouska teď myslím prostřednictvím pana - se tady pomalu brání, jak ho předminulý týden urazí, a my to tady všichni musíme poslouchat, místo abychom opravdu změnili a dělali to, co řekla paní Němcová, kdyby to tak fungovalo, že by lidé neměli být překvapení, stabilizovat zemi zákony, neměnit je často, tak přesně tak bychom to chtěli. Tak prosím vás, jenom demokraticky. Zkusme potom hlasovat, zvedněte si ruku každý, jak chcete, a to je všechno. Nic jsme jiného nechtěli. Děkuji. (Potlesk poslanců z hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za dodržení času a nyní poprosím pana poslance Laudáta. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP