(10.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: A2. Stanovisko kladné. (Ministr také kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 264, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 264, přítomno 151, pro 134, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Valenta: A3. Stanovisko kladné. (Ministr stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 265 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 265, z přítomných 151 pro 125, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Paní kolegyně Němcová se hlásí s faktickou poznámkou? Není tomu tak. Můžeme pokračovat v hlasování.

 

Nyní o bodech B1 a B2 jedním hlasováním.

Stanoviska? (Zpravodaj i ministr stanovisko záporné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 266 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 266 z přítomných 151 pro 11, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, je tomu tak, a můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 135, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 267 a ptám se, kdo je pro zákon jako celek. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 152 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod č. 138.

Ještě než budeme pokračovat, dovolte mi, abych konstatoval, omluvu pana poslance Pavla Šrámka, který se omlouvá z dnešního jednacího dne předsedovi Poslanecké sněmovny.

Ptám se - mezi body, jaký návrh chce pan kolega Adam přednést? Omluvu nebo změna hlasování? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den. Omlouvám se, ale jménem klubu hnutí Úsvit žádáme a bereme 20 minut pauzu. Tímto svolávám klub do klubové místnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zastupující předseda klubu hnutí Úsvit požádal přestávku na klub v délce 20 minut. Ještě předtím paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já chci jenom požádat členy mandátového a imunitního výboru, abychom se sešli teď hned u klavíru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili vyhlašuji přestávku do 10.35 pro poradu klubu hnutí Úsvit a jednání mandátového a imunitního výboru. Děkuji vám.

 

(Jednání přerušeno v 10.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP