(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 39. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 39. schůze dne 7. ledna letošního roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 8. ledna.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Tejc má náhradní kartu číslo 3 a pan předseda Hamáček má náhradní kartu číslo 15.

 


Slib poslance

Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k programu 39. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 14. ledna t. r. zanikl poslanecký mandát Josefu Vozdeckému. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Jedním z nich je slib nové poslankyně. Proto žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetla Ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dne 14. ledna roku 2016 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslance Parlamentu České republiky inženýr Josef Vozdecký. Tímto dnem zanikl panu Josefu Vozdeckému poslanecký mandát, který nabyla náhradnice za hnutí ANO 2011 za kraj Plzeňský paní Mgr. Miloslava Rutová.

Mandátový a imunitní výbor na své 33. schůzi konané dne 19. ledna 2016 přijal usnesení č. 140, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zanikl mandát poslance Parlamentu České republiky panu inženýru Josefu Vozdeckému. Konstatuje zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Mgr. Miloslava Rutová, které dne 14. ledna roku 2016 vznikl mandát poslankyně Parlamentu České republiky. V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí paní poslankyně Miloslava Rutová poslanecký slib.

Prosím nyní paní poslankyni, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu a složila Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nové paní poslankyně. Vás, dámy a pánové, chci požádat, abyste povstali.

Text slibu zní takto: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanci v lavicích povstávají. Poslankyně Rutová předstupuje před poslanecké lavice a podáním ruky předsedovi Poslanecké sněmovny stvrzuje slib, který poté podepisuje.)

Vážená paní poslankyně, blahopřeji vám a přeji vám hodně úspěchů ve vaší poslanecké práci. (Potlesk. Poslanci usedají do lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. I já bych rád mezi námi uvítal paní poslankyni Miloslavu Rutovou. Popřeji jí v poslanecké práci hodně úspěchů.

Nyní budeme pokračovat v projednávání 39. schůze.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze - návrh, aby jimi byli paní poslankyně Jana Černochová a pan poslanec Pavel Čihák. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Rozhodneme v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1. Z přítomných 150 pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že ověřovateli 39. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Pavla Čiháka.

 

Nyní přistoupíme k omluvám, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny. Z poslankyň a poslanců se omlouvají: paní Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Marek Benda z rodinných důvodů, Ivan Gabal z důvodu zahraniční cesty, Vlastimil Gabrhel ze zdravotních důvodů, Gabriela Hubáčková do 15 hodin z pracovních důvodů, pan Miloslav Janulík do 18.30 z pracovních důvodů, místopředsedkyně Jaroslava Jermanová z pracovních důvodů, Rom Kostřica z pracovních důvodů, František Laudát z pracovních důvodů, Květa Matušovská ze zdravotních důvodů, Martin Novotný ze zdravotních důvodů, Pavlína Nytrová ze zdravotních důvodů, do 17 hodin Ivan Pilný z pracovních důvodů, Antonín Seďa z důvodu zahraniční cesty na celý den stejně jako Pavel Šrámek z důvodu zahraniční cesty a Jiří Štětina z osobních důvodů. Do 19 hodin se omlouvá z pracovních důvodů Josef Zahradníček.

Z členů vlády se omlouvají: Pavel Bělobrádek ze zdravotních důvodů, ministr Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, z pracovních důvodů Svatopluk Němeček, do 16.30 z pracovních důvodů Dan Ťok a mezi 15.15 a 17.45 z pracovních důvodů paní ministryně Kateřina Valachová.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 39. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní politické grémium.

Navrhujeme zařadit do 39. schůze Poslanecké sněmovny sněmovní tisky 637 a 638, návrhy zákonů o veřejných zakázkách, jsou ve druhém čtení, a to na středu 27. ledna jako první a druhý bod ve 14.30.

Dále pevně zařadit bod 125 návrhu pořadu, sněmovní tisk 649. Jde o návrh zákona o dani z přidané hodnoty, první čtení, dnes na 20. hodinu.

Dále, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes i po 19. hodině. To je z mé strany vše.

Nyní budeme pokračovat v návrzích, které předkládají jednotliví poslanci. Jako první se hlásí k pořadu schůze pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Chtěl bych za poslanecký klub Úsvit navrhnout na pořad této schůze Poslanecké sněmovny datum na příští úterý 26. ledna jako první jednací bod dne, a to z toho důvodu, aby byl dostatečný časový prostor pro vládu připravit se na odpovědi. Na základě usnesení 642 Poslanecké sněmovny z 25. schůze 12. února 2015 bod s názvem Informace vlády České republiky o migrační situaci a problémech této záležitosti. Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení v únoru loňského roku a poslední projednávání bodu s touto tematikou - neříkám ani přímo bodu na základě tohoto usnesení - v Poslanecké sněmovně bylo, tuším, v září nebo v říjnu loňského roku. Od té doby, jestli dobře počítám, uběhly čtyři měsíce a žádné informace od vlády tato Sněmovna neobdržela. Já z tohoto důvodu jménem poslaneckého klubu Úsvit navrhuji zařazení tohoto bodu - opakuji, z důvodu, aby vláda měla možnost připravit se na tyto odpovědi nebo na tuto zprávu - jako první bod příští úterý 26. ledna.

Očekáváme, že vláda České republiky nás bude informovat o tom, jak je připravená nebo jaké záměry má při řešení migrační krize, protože ze všech stran slyšíme - já si dovolím zdůraznit - reálné informace o tom, že migrační vlna, které jsme byli svědky v loňském roce, v tomto roce může dosáhnout daleko větších dimenzí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP