Sněmovní tisk 82
Vl.n.z. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014 v 13:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18., 20. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 176, usnesení č. 354).
  Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení č. 355.

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 316, dokument 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová), Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 316/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako tisk 316/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 573).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 115, usnesení č. 416).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
  Prezident zákon nepodepsal a 9. 10. 2014 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 82/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 82/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 31. 10., 4. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 129, usnesení č. 498).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 247/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
759Alena Nohavová06220-07467.doc (19 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 20. 5. 2014 v 14:40:49
870Vlasta Bohdalová06331-07666.doc (18 KB) / PDF (283 KB, 2 strany) 3. 6. 2014 v 13:20:11
905Zdeněk Soukup06366-07711.odt (22 KB) / PDF (57 KB, 1 strana) 9. 6. 2014 v 13:04:19
911Marta Semelová06372-07713.doc (23 KB) / PDF (293 KB, 2 strany) 10. 6. 2014 v 10:30:09
916Jana Hnyková06377-07721.odt (17 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 10. 6. 2014 v 15:52:39
919Radka Maxová06380-07725.doc (18 KB) / PDF (225 KB, 2 strany) 10. 6. 2014 v 17:41:17
920Nina Nováková06381-07726.doc (13 KB) / PDF (243 KB, 1 strana) 10. 6. 2014 v 18:22:28
927Nina Nováková06388-07735.doc (14 KB) / PDF (240 KB, 1 strana) 11. 6. 2014 v 10:09:22
929Nina Nováková06390-07737.doc (13 KB) / PDF (237 KB, 1 strana) 11. 6. 2014 v 10:34:41


Hesla věcného rejstříku: Mládež, Politika sociální, Rodina

Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, příbuzenský vztah, rodina, rodinná politika, služba ve veřejném zájmu, sociální politika, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)