(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře kultury, člene vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešní jednání požádali tito poslanci a poslankyně: poslanec Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, poslankyně Markéta Adamová od 12.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Hana Aulická ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miloš Babiš od 11.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Martina Berdychová od 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Birke z pracovních důvodů, paní poslankyně Vlasta Bohdalová z pracovních důvodů, pan poslanec Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal od 10.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Jana Hnyková od 14 do 18 z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Horáček od 14 do 18 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Simeon Karamazov do 17 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Martin Komárek do 10.30 z osobních důvodů, pan poslanec Vladimír Koníček od 12 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Koskuba ze 17 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Koubek do 12 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec Pavel Kováčik se omlouvá z dopoledního jednání z osobních důvodů. Paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá do 12 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Nina Nováková se omlouvá z pracovních důvodů na celý den. Paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 16 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá na celý den z osobních důvodů. Pan poslanec Roman Procházka se omlouvá od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Adam Rykala se omlouvá na celý den z osobních důvodů. Pan poslanec Ladislav Šincl se taktéž omlouvá z osobních důvodů. Pan poslanec František Vácha se omlouvá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Roman Váňa od 14.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Václav Votava se omlouvá od 13 hodin ze zdravotních důvodů.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan ministr Andrej Babiš z rodinných důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Dienstbier z pracovních důvodů, pan ministr Milan Chovanec do 11 hodin a od 12.30 z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Michaela Marksová do 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček z důvodu zahraniční cesty, Pan ministr Antonín Prachař se omlouvá od 9.50 do 15 z pracovních důvodů. Pan ministr Martin Stropnický se omlouvá z pracovních důvodů. Paní ministryně Karla Šlechtová se omlouvá z pracovních důvodů a pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se omlouvá z důvodu zahraniční cesty. To byly ve stručnosti omluvy.

Dnešní jednací den zahájíme bodem číslo 132, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k interpelacím ústním a v 11.30 proběhne jejich losování.

 

Přistoupíme tedy k bodu

 

132.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Vidím, že pan premiér má náhradní kartu číslo 54 - oznamuji. Děkuji, pane premiére.

První interpelaci přednese paní poslankyně Miroslava Němcová ve věci personální změny na ministerstvech spravovaných politickým hnutím ANO. Tato interpelace byla přerušena. Jedná se o sněmovní tisk 315. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Na dnešním programu máme písemné interpelace. Pravděpodobně v úvodu budou, nebo jsou zařazeny mé tři první. Musím předeslat, že obě, nebo všechny tři jsou staršího data, protože ty první dvě jsem odesílala předsedovi vlády se žádostí o odpověď 2. června letošního roku. Pan premiér mi v zákonné lhůtě 30 dnů odpověděl, to je v pořádku. Tato odpověď ale neobsahovala to základní, co jsem od něho na tuto interpelaci chtěla slyšet.

Touto interpelací bylo tedy to, co se děje na ministerstvech spravovaných hnutím ANO Andreje Babiše. Týká se to především Ministerstva financí, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti. Vycházela jsem při přípravě těchto interpelací z veřejných zdrojů, tedy toho, co se objevilo v médiích na toto téma, a přesně tyto ohlasy v médiích byly důvodem, proč jsem interpelaci podala a o odpověď pana premiéra požádala.

Musím říci tedy, že již 16. dubna letošního roku píše Mladá fronta DNES, tedy deník, který vlastní Andrej Babiš, v článku Babišovi lidé postupně obsazují stát, že lidé, kteří pracovali v některé z firem Agrofertu, případně v těch, které se skupinou aktivně spolupracovaly, získávají posty náměstků či usedají v dozorčích a správních radách. Teď citace: "Příliv těchto lidí je opravdu silný. Z dlouhodobého hlediska to vytváří řadu rizik. Dále se tím zvyšuje koncentrace moci a vlivu. Je třeba konečně nastavit nějaká pravidla," uvedl už tehdy ředitel Transparency International David Ondráčka. Největší čistky se podle Mladé fronty DNES odehrávají právě v rezortech řízených ANO. "Z rezortů" - opět cituji - "odcházejí celé týmy úředníků, řadoví referenti. Jen na Ministerstvu životního prostředí do té doby nastoupilo skoro pět desítek nových lidí, na Ministerstvo dopravy přes dvacet." Tato čísla jsou tedy čísla, která jsem převzala z veřejných zdrojů. Nejsou to má čísla, nejsou to mé nějaké výmysly. Ptala jsem se předsedy vlády na to, co on na tyto posuny říká.

Musím říci k této citaci z deníku Mladá fronta DNES, jak jsem již řekla, vlastněného Andrejem Babišem, že renomovaní a zkušení novináři, kteří buďto z tohoto listu odešli, anebo v něm vůbec nepracovali, ale patří k žurnalistické elitě České republiky, říkají, že ani tak není důležité, co se v těchto novinách píše, jako to, o čem se v nich nepíše. To je ale na jinou interpelaci. Možná ani ne na interpelaci, ale spíše na to, abychom každý sám a potom ve svých klubech přemítali nad tím, jak moc jsme zodpovědní za oklešťování svobody, svobodného vyjadřování v médiích.

Chtěla bych k tomu říci ještě toto. Andrej Babiš tvrdí, že si média koupil proto, aby o něm nešířila lži. Předpokládám tedy, že Mladá fronta DNES měla jiné informace, než panu předsedovi vlády poskytly rezorty, protože Mladá fronta uvádí jiná čísla, než jaká čísla o pohybu na ministerstvech spravovaných hnutím ANO jsem já získala z odpovědi předsedy vlády. Proto jsem požádala o projednání této interpelace na půdě Poslanecké sněmovny, protože se domnívám, že jde o jev, který tady nebyl, o jev mimořádný a velmi nebezpečný střet zájmů koncentrující jak moc politickou, tak moc ekonomickou a moc mediální. Tomuto střetu zájmu čelíme a tomuto střetu zájmu se pan premiér ve své odpovědi zcela vyhnul.

Chtěla bych teď, aby mi pan premiér objasnil, z jaké pozice přistupoval k těmto odpovědím. Zejména bych chtěla slyšet to, jak on vnímá střet zájmu prorůstáním lidí z Agrofertu do státní sféry. Je pravda, že jsem tuto interpelaci psala v době, kdy se chystalo finální projednání zákona o státní službě. Tehdy hrozilo, že zakonzervování těchto lidí bude i nadále ovlivňovat českou politiku, ať už v případných demokratických volbách zvítězí kdokoliv. Mezitím došlo tedy ke schválení zákona, z jehož textu jsem ráda, že alespoň ta zásadní rizika, kterých jsme se tehdy obávali, byla odstraněna. Nicméně střet zájmů přetrvává a to je hlavní, nač se chci zeptat pana předsedy vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP