(14.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Jen stručně a zcela smířlivě vaším prostřednictvím panu ministru zahraničních věcí. Já jsem to s tou krizí myslel trochu jinak, ono to bylo malinko posunuto, ale to nevadí. Ale chtěl jsem souhlasit v jedné věci, protože si s tím sám dlouho lámu hlavu a ne úplně úspěšně: Je pravda, ono je to možná trochu jednodušší, než se zdá, že se podařilo za posledních 23 let vybudovat stát, který inklinuje k tomu být slabý tam, kde má být silný, a obráceně. To je pravda a je velmi těžké vybalancovat tuto základní záležitost. Myslím si, že když se toto vládě bude dařit, tzn. přijímat taková opatření, která nebudou stát posilovat tam, kde se posilovat nemá, a naopak ho posílí tam, kde je slabý, tak si myslím, že to bude zcela podporovatelná záležitost. To si myslím, že je hlavní otázka, která opravdu není úplně jednoduchá, a těžko hledat jednoduchá řešení, ale jen varuji, abychom nezůstali u obecných jakoby jednoduchých řešení. To je těžká otázka.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. S další faktickou paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo.Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, chtěla bych reagovat na dvě věci, které zde zmínil pan ministr zahraničí. Abychom se tedy bavili o faktech.

První se týká otázky nezaměstnanosti. Jestliže s ním budu souhlasit a vy spolu se mnou, že to je jev, který neprospívá žádné společnosti a rozkládá ji a je velmi nebezpečný z krátkodobého i z dlouhodobého pohledu. Ale jestliže tu zmiňuje, jak nezaměstnanost vypadala v době pravicové vlády a jak chce, aby vypadala nyní, poté kdy se ujímá vláda tato, musí říkat čísla taková, jaká byla. Tedy musím říci, že za doby socialistických vlád až do roku 2006, a to v době hospodářského růstu nejen České republiky, ale růstu evropského, dosahovala hranice nezaměstnaných půl milionu lidí v žebříčku zemí evropské "27", to bylo pro pro Českou republiku 15. až 17. místo. V době hospodářské krize, kdy rostla nezaměstnanost ve všech zemích Evropy do katastrofálních rozměrů, Česká republika udržela v tomto momentu 5. až 7. místo. Neříkám to s tím, že bych jásala. Každý člověk, který je bez práce, cítí, že přichází o velkou životní šanci, ale čísla jsou jednoznačná.

Druhá věc, kterou chci říci panu ministrovi prostřednictvím paní místopředsedkyně, je ona otázka našeho okolí, tedy to, jak se dívám na Východ nebo Západ. Proč jste dnes zamítli debatu o Ukrajině, když dnešní zprávy ukazují, že jsou tam další mrtví, že hoří barikády a že země je ve varu? A vy jste na naše návrhy o tom se bavit a říci si, jaká je pozice České republiky, jak se k ní staví český parlament, jaký vzkaz má pro své okolí, vy jste tuto debatu zamítli přesto, že pan ministr zahraničních věcí osobně slíbil paní poslankyni Fischerové minulý pátek, že tato věc bude doprojednána. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Táži se pana ministra, jestli je s faktickou? Omlouvám se, ale jste druhý v pořadí, ještě pan poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji, já budu velmi stručný. Tady bylo naznačeno naším kolegou z opozice, že čteme teoretické knihy. Já vás chci ujistit, že poslanecký klub ANO má 47 poslanců, kteří se živili vlastní prací, mají zkušenosti s podnikáním a v podstatě neřídili instituce, které byly placeny z peněz daňových poplatníků. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím pana ministra k faktické.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Abych nevypadal jako nějaký pokrytec, tak chci jen reagovat na paní poslankyni Němcovou, že bod je pořád na pořadu schůze jako přerušený. My jsme ho nevyřadili, on tam opravdu pořád je. To je jedna věc.

Druhá věc, co mi dovolí čas. Myslím, že nemá cenu si úplně jen tak říkat: Vy jste měli tolik zavřených a my tolik a vy jste měli tolik nezaměstnaných a my tolik, to je příliš zjednodušené. Všichni víte, že v době, kdy se i nastartuje ekonomický růst, tak ekonomické knihy říkají, že to trvá rok, dva roky, než se to projeví také na zvyšování nezaměstnanosti. Nejdřív vyšší produktivita způsobí, že naopak lidí se moc nepotřebuje. Takže tyhle věci jsou složité. Jestli jsem něco vyčítal, tak jsem vyčítal to, že v dobách, kdy bylo třeba pracovat a lidem pomáhat aktivně něco dělat proti rostoucí nezaměstnanosti, tak prostě přišla Drábkova reforma úřadu práce, o které já jsem naprosto přesvědčen, že vlastně znemožnila pomoc, která v sousedním Německu byla velice významná, protože Německo dokázalo, samozřejmě s většími prostředky, investovat právě do této aktivní politiky nemalé částky a nezaměstnanost významně snížilo. To znamená tehdy, kdy vláda měla tohle jako první úkol, tak v tom selhala.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou mám přihlášeného pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chtěl bych jen vaším prostřednictvím sdělit kolegyni Němcové to, co jsem říkal už mnohokrát v této Poslanecké sněmovně. Ono se to nerado slyší. Srovnávat nezaměstnanost před rokem 2004, před rokem 2013 a současnou je určitý nonsens, protože došlo ke změně při výpočtu jak absolutního čísla, tak procenta. Samozřejmě procento se vypočítává z absolutního čísla, tudíž pokud bychom chtěli srovnávat to, co srovnávat nejde, tak nemůžeme ani argumentovat a porovnávat tato čísla. Metodika od roku 2004 do roku 2013 nám udělala rozdíl více než 2 % v nezaměstnanosti, čili 2 % bychom museli přepočítat a odečíst z toho půl milionu, o kterém hovořila bývalá paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Tento problém jsem zdůrazňoval při každé změně metodiky, ale bohužel, někdy čísla jsou využívána k podpoře toho, co chceme slyšet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Někdy je to jako dialog hluchých. Pan poslanec Opálka přece jasně ví, že my nezpochybňujeme to, že byla změněna metodika. Paní bývalá předsedkyně přece porovnávala umístění České republiky v jedné či druhé metodice mezi státy Evropské unie. Metodika byla jiná v roce 2004 a v roce 2013. O to se vůbec nepřeme. Ale tehdy jsme byli o deset míst na tom hůře než dneska. Takže my s vámi souhlasíme, že je jiná metodika, nesrovnáváme hrušky a jablka, jen srovnáváme relativní postavení České republiky v rámci evropské sedmadvacítky. A to prostě korektní je. Možná že je jiná metodika, ale když to srovnáváme se svými partnery a sousedy, tak je jedno, jaká je metodika. Používáme srovnání. Tak neříkejme a neobviňujme se z toho, že je to špatně. My se s vámi nechceme přít, že je jiná metodika, my s tím souhlasíme, my se nechceme přít a porovnávat už vůbec ne procenta nezaměstnanosti, protože na tom extrémně záleží, jaká je metodika, bavíme se o mezinárodním kontextu v rámci Evropské unie. Jestli v té době v České republice byl ekonomický růst a jestli byl ekonomický růst v celé Evropě a kolem nás, anebo nebyl. To bylo jediné, co ve vystoupení paní poslankyně Němcové zaznělo, a na tom se přece podle mě můžeme shodnout. My uznáváme to, že metodiky se prostě změnily.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a s další faktickou prosím pana poslance Opálku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji za vstřícnost, ale v tom případě se držme eurostatu metodiky, tzn. Mezinárodní organizace práce, která je podstatně nižší a v té době nečinila půl milionu podle této srovnávací metodiky, jak to tu zaznělo. Takže možná se už konečně domluvíme. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra Dienstbiera. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, vidím, že přednostní právo má velmi relativní hodnotu po té předchozí smršti faktických poznámek. Já jsem se původně v podstatě hlásil také s faktickou poznámkou, protože už v úvodním dnešním proslovu, ale v některých dalších, a dokonce i v novinových článcích se často porovnává koaliční smlouva s prohlášením vlády a hledají se rozpory. Je jedno, jestli těch rozporů je patnáct, nebo jestli někdo najde jen jediný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP