(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek připomínám, že když se přihlásíte s faktickou poznámkou, požádám vás, abyste respektovali dvě minuty, protože z pozice vedení Sněmovny je důležité, abychom měřili všem stejně. A tak prosím, abyste byli ohleduplní vůči svým kolegům, kteří respektují tento čas. Děkuji vám za to, že budete ctít jednací řád.

Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura a po něm paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi zareagovat na předřečníky. Krásné gesto, které příznačně vykresluje současnou krizi a postoj Evropské unie, ukázal velký spojenec USA Saúdská Arábie, která sice sama nepřijímá ani jednoho imigranta, ale Německu nabídla v uvozovkách doslova velkorysou humanitární pomoc. Nabídla, že zaplatí stavby 200 muslimských mešit pro imigranty. Německá vláda toto gesto v uvozovkách ocenila návrhem trestat kritiku přistěhovalců pokutami či vězením a hrozí lidem, že jim za extrémní názory odebere i jejich děti, a paní Merkelová osobně s majitelem facebooku už domlouvala cenzuru protiimigrantských příspěvků. Kriminalizace, šikana a cenzura občanských názorů - to je skvělá ukázka německé vyspělé demokracie a vlajkové lodi Evropské unie. A věřím, že pan Dienstbier a další sociální inženýři tu najdou mnoho inspirace, jak i naše české občany zotročit.

Znovu opakuji a vyzývám vládu, aby přestala zamítat návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD a umožnila občanům vyjádřit se v referendu o vystoupení z Evropské unie v souvislosti s přijímáním nezákonných imigrantů na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany. Vy jste, vládo, občany České republiky zradili, odsouhlasili jste tisíce nelegálních imigrantů do České republiky. Na rozdíl od Slovenska nebojujete, tak umožněte alespoň samotným občanům, aby se rozhodli o budoucnosti ve své vlastní zemi. Tato vláda si doslova plete demokracii s diktaturou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Němcová, po ní paní poslankyně Putnová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Já jenom nám tady ve Sněmovně i těm, kteří nás sledují, musím přeložit, co se děje. Pan poslanec Okamura má napsaný projev, a protože se bojí, že by na něj nepřišla řada, tak zneužívá faktických poznámek a vždycky dvě minuty odečte z toho svého projevu. Tak jenom aby tomu rozuměli případně diváci.

Moje poznámka se týká toho, co řekl pan předseda Schwarzenberg. Debata o kvótách je nutná a důležitá a já obhajuji všechny ty, kteří zde v této debatě vystoupili, a zejména z toho důvodu, že druhým krokem, který se připravuje, je schválení trvalého přerozpočtového mechanismu, který natrvalo tyto kvóty zavede do principu rozhodování uvnitř Evropské unie. Dnes slyšíme předsedu vlády, který říká, že jeho hlavním cílem je, aby tento trvalý mechanismus nebyl přijat. V oblasti kvót se nám to nepodařilo, a jestliže nebudeme dostatečně zdůrazňovat, co se vlastně stalo při projednávání s těmi kvótami, jaká rizika hrozí, tak je jasné, že ta salámová metoda, započatá tím, že napřed budou přiděleny kvóty jednorázově a potom se z toho stane trvalý mechanismus, bude dotažena do konce. Proto tuto debatu obhajuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Putnová. Máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Není mnoho situací, kdy na slovech politiků opravdu záleží. Myslím si, že otázky přijetí či odmítání imigrantů skutečně jsou takovou skutečností, kdy bychom měli pečlivě vážit slova. Česká republika nemá zkušenost s tím, aby přijímala v minulém období imigranty, protože naposledy, kdy jsme s touto skutečností byli konfrontováni, bylo ve 30. letech minulého století. Pamětníci nežijí. V té době jsme se alespoň na krátký čas stali oázou pro uprchlíky ze Španělska, Německa, Ruska. A protože pamětníci nežijí, tak já chápu do určité míry i obavu lidí s tou novou skutečností se vypořádat.

Nicméně bych chtěla říci, že v tuto chvíli je důležité, aby politici vážili slova a aby pokud možno k hysterii, která je často ve veřejném prostoru zcela účelově podněcována, nepřispívali. Nejde jenom o ataky, které jsou fyzického charakteru. Jde samozřejmě i o verbální útočení na lidi a strašení naší české populace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zahradník a připraví se paní poslankyně Němcová. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, skutečně to bude faktická poznámka k některým předchozím vystoupením.

Migrační krize už má svůj první politický důsledek daný výsledkem voleb. V zemských volbách v Horním Rakousku doposud neotřesitelná Lidová strana, po dlouhá léta vládnoucí v této spolkové zemi, ztratila 11 % a naopak extrémní ultrapravicová strana Svobodných, nástupce Haidera, získala 10 %. To je třeba si také uvědomit, když o této migrační krizi tady na půdě Sněmovny hovoříme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za to, že respektujete čas. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Velmi stručně musím doplnit nebo poopravit to, co zde řekla paní poslankyně Anna Putnová, vaším prostřednictvím, vážený pane místopředsedo. Tu zkušenost máme i s uprchlíky z Balkánu a tato zkušenost je z devadesátých let.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou faktickou poznámku, nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Benešík a jako další s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Černoch. Máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, masová migrace je samozřejmě ohromný problém. Už to tady dneska několikrát zaznělo a předpokládám, že to ještě mnohokrát zazní. Já se nicméně chci soustředit na jeden z aspektů tohoto problému, a to aspekt civilizační, nebo chcete-li kulturní.

Nijak nezpochybňuji fakt, že už samotné počty běženců vzbuzují obavy. K tomu však dodávám - vše může být ještě daleko komplikovanější, a to kvůli kulturním rozdílům mezi řadou těch, kteří do Evropy přicházejí, a Evropany. Toto samozřejmě také může snížit šance na jejich integraci nebo asimilaci. Pro zkušenost není třeba chodit příliš daleko. Stačí se podívat do sousedního Německa s více než dvoumilionovou tureckou menšinou. Původně šlo o dovoz poměrně levné pracovní síly, ale jak dnes říkají němečtí politici - mysleli jsme si, že vydělají peníze a odejdou, ale oni neodešli.

Německá vláda, zejména tedy kancléřka, byla po zkušenostech nejen s touto menšinou nakonec nucena přiznat, že multikulturalismus selhal, což nepochybně vedlo koalici CDU-CSU k tomu, že vždy důsledně odmítala přijetí Turecka do Evropské unie. Stejného názoru byla vždy i KDU-ČSL a ostatní strany frakce Evropské lidové strany, a to přestože křesťanští demokraté obecně zastávají názor, že je třeba pomáhat potřebným a dát každému šanci na úspěch. Nebo spíše právě proto. Solidarita je totiž jen jednou z křesťanských, či chcete-li evropských hodnot. A těžko sdílet hodnoty s někým, kdo má úplně jiné hodnoty a ty naše hodnoty příliš respektovat nechce.

Na druhé straně se ale musíme ptát sami sebe, nakolik skutečně vyznáváme hodnoty, které se mnohdy tak halasně chystáme bránit, nakolik jsme ještě křesťanskou civilizací a nakolik kosmopolitní civilizací, která se odstříhává od vlastních kořenů. Nenahradily náhodou už agresivní sekularismus, pečovatelský paternalismus a sobecký individualismus staré křesťanské hodnoty, kterými jsou spravedlnost, solidarita a svoboda? Není to náhodou tak, že jsme si sami v Evropě vytvořili duchovní vakuum? Vakuum, které islám dobře cítí a které se chystá vyplnit? Platí totiž, že kdo chce bojovat za hodnoty, musí je také mít a musí je také žít.

Pokud my, a myslím si, že to bohužel děláme poměrně úspěšně, toto vakuum vytváříme, vyklízíme prostor hodnotově - my to děláme, nedělá to za nás nikdo jiný, vyklízíme ho fyzicky, nemáme vlastní děti -, tak to vakuum prostě bude zaplněno něčím jiným, někým, kdo ty děti má a kdo ho umí vyplnit. Ale je to na nás. Není to na nikom jiném. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP