(12.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Dříve než přistoupím k podrobné rozpravě, chci vás informovat o tom, že předsedové klubů se dohodli na ukončení dnešního jednání ve 13 hodin.

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž mám přihlášeného pana poslance Ženíška a poté paní poslankyni Němcovou.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení, s jehož obsahem jsem vás seznámil již během obecné rozpravy ve středu tento týden.

Text návrhu usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby na všech summitech Evropské unie důrazně prosazoval důsledná opatření vůči Ruské federaci, včetně plošných ekonomických opatření, která ve svém důsledku povedou k ukončení agrese Ruské federace vůči suverénnímu státu Ukrajina. Imperiální nároky Ruské federace na ukrajinské území chápe Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako potenciální ohrožení suverenity České republiky, která byla desetiletí sovětským satelitem. Obrana suverénního ukrajinského území garantovaného mezinárodními smlouvami je proto i obranou bezpečnosti a suverenity České republiky."

Pokud by se náhodou stalo, že by tento návrh usnesení neprošel, tak v zájmu hledání společné cesty a kompromisu si dovolím předložit alternativní návrh usnesení, o němž bych si přál, aby se hlasovalo ihned poté, nebo v případě, že předchozí návrh usnesení nebude přijat.

Ten text je velmi krátký a jasný a zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje vládu České republiky v důsledném postupu v rámci Evropské unie proti anexi Krymu Ruskou federací."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. další přihlášenou do podrobné rozpravy je paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem avizovala svůj návrh usnesení, takže dovolte jenom, abych vám jej přečetla. Má tři body, čtvrtý bod potom navrhoval pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Takže já přečtu i ten jeho bod, ale je to jeho návrh.

"1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí informaci ministra zahraničních věcí o aktuální situaci na Ukrajině.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá násilnou anexi části území Ukrajiny, Krymu, ze strany Ruské federace. Tento postup je porušením mezinárodního práva.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podporuje vládu České republiky v jednáních o společném postupu v rámci Evropské unie, NATO a ostatních mezinárodních organizací při řešení situace na Ukrajině."

To jsou mé návrhy na usnesení, nyní návrh pana předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka. Ten zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby se věnovala situaci českých krajanů na Ukrajině."

To jsou zatím tyto návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Já ještě přivolám kolegy z předsálí, ale než o tom návrhu dám hlasovat, tak s faktickou poznámkou se do podrobné rozpravy přihlásil nejprve pan předseda poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie, pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych přednesl návrh usnesení hnutí Úsvit. "Vyzýváme Evropskou unii, Spojené státy americké, Rusko a Ukrajinu k zahájení jednání, které by odvrátilo další růst násilí na Ukrajině a umožnilo přeměnu Ukrajiny v demokratický stát, který bude respektovat práva všech národů a národností, které tam žijí. Považujeme změnu vlády v Kyjevě za neústavní a stejně tak za neústavní považujeme každou změnu hranic Ukrajiny bez souhlasu všech jejích občanů." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Fialovi. S dalším návrhem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dámy a pánové. Poté co hnutí Úsvit vyděsilo Obamu i Putina (pobavení v sále), dovolte mi, abych se snesl do průměrných vod našeho jednání a odvolal se na svůj protest proti tomu, aby někteří naši kolegové byli označováni za pozorovatele České republiky při takzvaném krymském referendu.

Dovoluji si předložit návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se distancuje od účasti svých členů na takzvaném krymském referendu a rozhodně odmítá, aby byli označováni za pozorovatele z České republiky."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Junek: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl navázat na pana poslance Kalouska k tomuto usnesení a jenom bych chtěl říct, že poslanci, kteří byli sledovat to dění na Krymu, jejich cestu zorganizoval exposlanec sociální demokracie, taky bývalý člen sociální demokracie, Miloslav Soušek. A chci jenom říci, že je to starosta Vysokého Mýta, čili města, kde dvacet let byla sovětská posádka. Dvacet let toto město pod tou sovětskou posádkou trpělo. A tento člověk spolu s dvěma poslanci Parlamentu České republiky pak vystoupí v ruských médiích a říkají "vsjó charašó". Já jenom, jestli si dokážete uvědomit absurditu tohoto postupu a tohoto chování.

Chtěl bych ještě říci těmto poslancům, kteří tam sledovali, zda je vše v pořádku, a hodnotili to, že nálada byla úžasná, atmosféra skvělá, usměvaví lidé - kdyby v roce 1938 navštívili s pozorovatelskou misí československé pohraničí, bezesporu by viděli také usměvavé a šťastné lidi.

A poslední poznámka. Až příště pojedete s pozorovatelskou misí na volby do Severní Korey, vsadím se, že i v těch volebních místnostech uvidíte šťastné, usměvavé lidi, kteří budou v pořádku, nikde v ulicích nebudou vojáci. To se s vámi vsadím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslancovi Junkovi. S řádnou přihláškou, prosím, pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Já načtu ty návrhy, které jsem říkal v obecné rozpravě jako návrh k usnesení k situaci na Ukrajině.

"1. V souvislosti se zhoršením bezpečnostní situace v Evropě v důsledku ozbrojené anexe Krymu navrhujeme navýšení výdajů na obranu České republiky v rozpočtu ČR pro rok 2015 na 1,3 % HDP a v následujících letech postupně až na úroveň 2 % v rozpočtu pro rok 2017.

2. V perspektivě pomoci vnitřní stabilizaci a bezpečnosti Ukrajiny by vláda měla vytvořit balíček pomoci pro transfer poznatků a zkušeností z oblasti demokratické a civilní kontroly ozbrojených sil s cílem eliminovat pravděpodobnost zneužití ozbrojených sil proti civilnímu obyvatelstvu s politickými cíli."

Děkuji vám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP