(16.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Protože mám ještě 55 vteřin, tak... Ten úřad je zbytečný. Jestli někdo tvrdí něco jiného, tak se podle mě mýlí. Ale ještě nevznikl, a už tady vznikají mýty u mikrofonu - úřad zabezpečí, úřad prověří, úřad dohledá. Myslím si, že někdy méně je více, mnohdy často je méně než více, a připadá vám stávající systém, kdy si navzájem kontrolujeme zprávy o hospodaření v kontrolním výboru, jako špatný? Na tom jsou přece postaveny např. okrskové volební komise, že se naši zástupci tak vzájemně kontrolují, a tím pádem se zabezpečuje nezávislost a to, že to proběhne férově. Jakmile kterákoli vládní většina ten úřad obsadí, tak mohou vznikat pochybnosti. Kdyby tam aspoň bylo, že úřad má tolik členů, kolik je sněmovních stran, a každá zvolí jednoho -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se, pane místopředsedo, už to vidím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Koníčka a poté pan poslanec Ludvík Hovorka, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, musím reagovat na slova pana předsedy Tejce, protože řekl, že máte volbu mezi úřadem, anebo žádnou kontrolou. Tak to bych se opravdu ohradil, protože v současné době, i když bude zákon přijat ještě za rok 2016, bude probíhat kontrola kontrolním výborem Poslanecké sněmovny, takže stávající stav je, že jsou výroční finanční zprávy politických stran kontrolovány.

Chtěl bych se zeptat pana ministra vnitra, ono to tu zaznělo už ve vystoupení pana poslance Plíška. Opravdu, v čem je úřad nebo bude úřad, pokud bude zřízen, nezávislejší, než je patnáct členů kontrolního výboru, kteří dostanou mandát ve volbách? A každé čtyři roky, nejpozději čtyři roky, se obmění. Dívali jste se na to, jak se obměnil kontrolní výbor. Prozatím tři volební období kontroluje výroční finanční zprávy. Z prvního volebního období tam zbyl jeden poslanec, z druhého volebního období jsou tam tři. Dvanáct je tam tedy nových. Každé čtyři roky se většina kontrolního výboru obnoví, a tento orgán kontroluje.

Vy voláte pořád jenom po sankcích. Opravdu si myslíte, že výsledkem tohoto zákona bude, že ten úřad vám bude každých 14 dní jako politickým stranám udělovat tu tisícovou, tu desetitisícovou, nebo tu stotisícovou pokutu? To má být výsledkem zřízení toho úřadu? Myslím si, že to je cesta do pekel. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Miroslavy Němcové a přihlášku s přednostním právem pana ministra Dienstbiera. Nyní tedy faktická poznámka, paní poslankyně Němcová. Máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně a ctění kolegové, mně ta debata o potřebnosti nového úřadu připomněla debatu, kterou jsme v Poslanecké sněmovně vedli, teď nevím, jestli už to je 14 let, nebo jak dlouho, kdy jsme se bavili o tom, že bude zřízen nový úřad, tehdy úřad veřejného ochránce práv. Všichni se tady zaklínali tím, jak to bude báječný úřad, který tu všenápravu věcí veřejných zajistí, politice pomůže, bude velmi silnou oporou našim občanům, a že bez takového úřadu se prostě nepohneme ani o krok.

My jsme tehdy jako Občanská demokratická strana nespatřovali ve zřízení tohoto nového úřadu až takové dobro. Bránili jsme se rozumnými argumenty proti jeho vzniku. A teď mi pouze návrh pana poslance Tejce připomněl moji vlastní aktivitu, kdy už v zoufalství nad tím, jak zabránit, aby tento zákon vůbec prošel, tak jsem se naivně chopila myšlenky, že tehdy zákon předpokládal, že sídlo ombudsmana bude v Praze, tak jsem si říkala, tak navrhnu Brno, chopí se toho všichni ostatní poslanci, kteří jsou každý odněkud, navrhnou Opavu, Ostravu, nevím co všechno, a na tom se prostě ten zákon zničí. Nepovedlo se to tehdy, zůstalo u návrhu Praha - Brno a vyhrálo Brno. A jaký je výsledek celého toho tehdejšího sporu o užitečnosti úřadu ombudsmana, vidíme dnes.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Němcové. Nyní s přednostním právem pan ministr Dienstbier a stále přihlášený v rozpravě v obecné části pan kolega Ludvík Hovorka. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych se přece jenom toho nově navrhovaného úřadu zastal oproti těm výhradám, které tady zazněly. Upozornil bych na to, že navrhovaná právní úprava zavádí celou řadu povinností z hlediska financování politických stran. Přece jenom rozsah kontroly a činnosti bude mnohem širší, než jakou dnes vykonává kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, a to včetně správního rozhodování. Nepochybně kontrolní výbor Poslanecké sněmovny není správní orgán. Myslím si, že důvody pro zřízení úřadu tady jsou.

Při návrhu se také vycházelo z doporučení skupiny GRECO při Radě Evropy, která se zabývá doporučeními v oblasti boje s korupcí, která také doporučuje v rámci určitých standardů zřízení nezávislé instituce pro kontrolu financování politických stran. A zmínil bych také, že ten úřad je navržen velmi úsporně. Není to žádná obrovská instituce, která by spolykala také spoustu třeba finančních prostředků a byla by nastavena nějak nesmyslně. Takže je to vlastně i šetrné nastavení takovéto instituce.

A když jsem tady zmiňoval správní řízení, tak to je přesně ten důvod, proč nelze tuto pravomoc nebo působnost svěřit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Samozřejmě změnou Ústavy by to teoreticky šlo, ale je potřeba tady upozornit na to, že by se zcela změnil charakter Nejvyššího kontrolního úřadu jako instituce, protože NKÚ vlastně o ničem nerozhoduje. Dneska vydává kontrolní závěry, které jsou v zásadě spíše zjištěním a doporučením pro kontrolovaný subjekt. Nerozhoduje o žádných sankcích, nevede žádné správní řízení, a proto, přestože i na vládní úrovni se varianta NKÚ diskutovala, byla vyloučena jako nemožná, protože ani ta změna Ústavy nebyla spatřována jako vhodné a možné řešení bez narušení povahy Nejvyššího kontrolního úřadu. To si myslím, že jsou dobré důvody pro úsporný nezávislý úřad.

A ještě bych se vyjádřil k jedné věci a to jsou politické instituty. Pan poslanec Plíšek tady zmiňoval možnost zneužití při financování volebních kampaní. Pokud se pořádně podívá kdokoli na pravidla, která jsou tam uvedena, tak si myslím, že zneužití je vyloučeno, tak jak jsou ty politické instituty definovány, jaká mají pravidla činnosti, co všechno smějí vykonávat. A samozřejmě je možné se bavit o tom, jestli ta pravidla lze zpřesnit tak, aby doopravdy se to zneužití vyloučilo.

Tady bych ještě upozornil na to, že inspirace vzešla z Německé spolkové republiky, kde fungují tzv. politické nadace, které tvoří jeden z pilířů občanského a politického vzdělávání, to je političtější část systému, a pak ještě občanské vzdělávání. V Německu z rozpočtu jdou na politické nadace, nemluvě ani o občanském vzdělávání, násobně větší prostředky dokonce než například na samotnou činnosti politických stran. Myslím si, že to také bylo dáno zkušeností s tím, jak slabá byla demokratická společnost v Německu mezi válkami, jak snadno se v Německu vývoj zvrtl směrem k nacismu, a poučení z tohoto vývoje z druhé světové války tedy vedlo k tomu, že Němci investovali obrovské prostředky do občanského a politického vzdělávání svého obyvatelstva.

I pravidla fungování politických institutů, jak jsou v navrhovaném zákoně nastavena, se snažila velmi důsledně vycházet právě z toho velmi dobře fungujícího německého modelu. Myslím si, že kromě politických institutů je právě potřeba diskutovat i o občanském vzdělávání, že i to by mělo být posíleno právě jako jeden ze dvou pilířů v této oblasti. Proto bych se chtěl zastat i tohoto institutu, stejně tak jako toho úsporného nezávislého kontrolního úřadu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan ministr Jiří Dienstbier a nyní s faktickou poznámkou pan kolega Koníček. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych opravit tvrzení pana poslance Dienstbiera. V předminulém volebním období kontrolní výbor vystupoval jako správní orgán. Já si to dobře pamatuji, protože jsem podepisoval rozhodnutí, kdy jsme v únoru udělili pokutu panu prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu za to, že neposkytl podklady pro provedení kontroly hospodaření, kde má v zákoně o NKÚ tuto kompetenci Poslanecká sněmovna. Takže ano, v předminulém volebním období se choval kontrolní výbor jako správní orgán.

Takže pane ministře, nemluvil jste pravdu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP