(17.00 hodin)
(pokračuje Lank)

Na rozdíl od pana kolegy Votavy jsem zkusil jednu velice jednoduchou věc a začal jsem na ty maily odepisovat. V domnění, že pokud to je nějaký automat, tak mi nikdo neodepíše. Kupodivu mi z těch mailů začaly chodit odpovědi, které reagovaly na to, co jsem napsal, a s některými lidmi jsem tam vedl poměrně slušnou konverzaci. Takže vím, že za těmi e-maily jsou opravdu reální lidé. Nemůžu dát ruku do ohně za to, že jejich úmysly jsou naprosto čisté a sluníčkové, ale upřímně řečeno, tím si nejsem stoprocentně jist ani u toho předkládaného návrhu zákona. Že by za tím nebyl byznys, se mi upřímně řečeno moc nechce věřit. Děkuju. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Prosím, paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěla bych spíše reagovat na slova pana kolegy, který mluvil ještě před panem poslancem Votavou, zástupce TOP 09. Panu poslanci Votavovi chci naopak poděkovat za jeho stanovisko, kterým navrhuje propuštění této normy do druhého čtení. Nebudu opakovat to, co zde řekl předseda poslaneckého klubu ODS, že považujeme za potřebné o této normě mluvit. Jakkoliv nejsem přesvědčena o tom, že to, co máme na stole, je ideální, a nic ideálního ale nedostaneme, protože znesvářených stran je příliš, abychom se mohli dopracovat nějakého ideálu, tak chci polemizovat s tou částí projevu, kdy pan kolega zde mluvil o samosprávě v Národním parku Šumava. Tedy o tom, že tito starostové a lidé, kteří žijí v obcích dotčených národním parkem, by své území určitě asi nedokázali zvládnout. Že by dokázali zničit tu hodnotu, kterou nám tady příroda zanechala, nebo dědictví našich předchůdců zanechalo.

Jsem přesvědčena, že to není pravda. Samospráva v tomto národním parku - tak jako všude jinde v České republice jsou lidé, kterým záleží na místě, kde žijí. Chtějí, aby se mohli rozvíjet. Řekněte mi, proč jedna obec mimo národní park má právo se rozvíjet a ta, která je v něm, nemá právo se rozvíjet! To nedává žádný smysl! Já polemizuji s touto tezí Františka Laudáta. Nedomnívám se, že podceňování samosprávy, podceňování starostů, kteří byli zvoleni, a lidí, kteří tam žijí a jsou zvyklí žít v přírodě, jsou zvyklí žít s přírodou a chránit ji, je tím, co by mělo zaznít z Poslanecké sněmovny. Já se chci těchto lidí velmi vehementně zastat, protože jsem i v minulosti měla řadu příležitostí s nimi mluvit a vím, jak koncepčně, ale zároveň konstruktivně přistupovali k tomu, jak má vypadat zákon o místech, kde oni žijí a chtějí žít i v budoucnosti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Němcové. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch. Po něm pan poslanec Okamura. Po něm pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezký podvečer, dámy a pánové. Chtěl bych jenom podpořit slova svého kolegy Martina Lanka, protože to, co tady bylo řečeno panem kolegou Votavou, tak když jsme vstoupili do Sněmovny, tak zkušenější kolegové říkali, že přicházejí takové ty spamy a hromadné maily, tzv. tapetování. Tady u toho ten pocit nemám, protože musím říct, že na všechny ty e-maily jsem odpověděl, a pokud e-maily rozesílá robot, tak vás nejmenuje do e-mailu. A ve chvíli, kdy na tento mail odepíšete a ten člověk vám odpoví zpátky nebo vedete nějakou konverzaci, tak v té chvíli si nemyslím, že by to byly hromadně rozesílané e-maily. Navíc, protože mám předky ze Šumavy, tak některé ty lidi i znám, takže si myslím, že v tomto smyslu říct, že to bylo hromadné zahlcování e-maily nějakou radikální skupinou nebo nějakými skupinami, které v tomto směru pracují, tak si myslím, že to až tak úplně není pravda. K zákonu jako takovému bych rád vystoupil později, ale rád bych se ohradil vůči tomuhle, protože si nemyslím, že by to tentokrát bylo právě to již zmiňované tapetování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura, po něm pan poslanec Kučera po něm pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dámy a pánové, já bych chtěl jenom ulevit pocitu pana poslance Votavy, protože vy jste nám tady řekl, že nelobbujete za developery. Pak jste za ně lobboval. Pane poslanče, smiřte se s tím pocitem, že lobbujete za developery, přiznejte si to a neříkejte nám, že nejdřív je tady obhajujete, a pak nám říkáte, že za ně vlastně nelobbujete. Tak buď ano, nebo ne, a mně je to z vašeho vystoupení jasné. Ano, lobbujete za developery. A znova opakuji náš návrh z úvodu zamítnout v prvním čtení tento návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Dále pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Jakubčík, po něm pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já tady musím zareagovat na slova paní poslankyně Němcové. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl paní poslankyni Němcové říct, že ten rozdíl mezi obcemi v národním parku a mimo park skutečně je. A vy jste se ptala, jaká je přidaná hodnota. Ty obce v národním parku mají přidanou hodnotu právě proto, že jsou v národním parku. Na rozdíl od obcí ostatních.

A jenom malou faktickou poznámku k tomu. Víte, kde jsou nejdražší pozemky v České republice? Jsou v Praze a v Národním parku Šumava.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dále pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, rád bych reagoval na pana poslance Kučeru a pana poslance Laudáta. A použiju jejich rétoriku. Jedním z pokladů české země je Vltava. Řeka Vltava. Nádherný, krásný dá se říci veletok. Je to nádherný přírodní úkaz. Proč v Ústeckém kraji stavíte protipovodňová opatření? Proč v Praze se dělají protipovodňové bariéry? Vždyť je to příroda! Nechte přírodu přírodou. Proč se to všechno dělá? Kvůli tomu, aby se ochránil člověk a jeho stavby. Tak proč používáte tuto rétoriku v případě Šumavy? Proč nenecháte na Šumavě žít lidi? Proč nenecháte, aby ti lidé na Šumavě mohli pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já se musím velice důrazně ohradit proti tomu, co řekl pan kolega Okamura, že tady lobbuji za nějaké developery! Já jsem, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, jasně řekl, že mně to někdy připadá, že právě těmi developery se straší, když nejsou argumenty. A to je třeba i v případě Brd. Nic víc, nic míň! Já jestli za něco lobbuji, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, tak lobbuji za stanovisko Plzeňského kraje, kde jsem zastupitelem. Lobbuji za stanovisko a názor obcí Plzeňského kraje, šumavských obcí. Tak prosím nepodsouvejte mi něco jiného.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Je to těžké téma, a kdykoliv tady bylo projednáváno, tak vždycky vzbudilo velkou vlnu vášní. Mám dojem, že ta debata je pořád vedena šíleným způsobem ve smyslu, když se někdo vyjádří pro to, že ten park přece jenom máme vnímat trošku civilně jako prostor pro život, tedy umožnit tam i nějaký rozvoj obcím, že tím zároveň jsme označkováni jako lidi, kteří buďto mají nějaké těžké byznysmeny za sebou, podloudně tam nakoupili pozemky, ví bůh, co tam všechno chtějí provést, a na druhé straně jsou ti andělé, kterým jde o tu čistou přírodu. To prostě já odmítám, tyhle ty černobílé pohledy na tak složitý problém. Chci říct - ptala jsem se na to i tamhle pana kolegy. Kdo z vás byl někdy na Grossglockneru? Jak jste tam jeli, přátelé? Šli jste tam pěšky, nebo jste vyjeli až nahoru na nejvyšší místo autem? Prošli jste se po těch cestičkách, které jsou vyznačeny pro turisty? Nebo chcete, aby Rakousko za chvíli řeklo: Když jsou tedy Češi tak útlocitní na Šumavu, tak my musíme být stejně útlocitní na naše národní parky a dáme tam tedy: Češi, nejezděte sem. Protože když u vás nesmí člověk do lesa, tak proč by mohl v autě na Grossglockner? Mně připadá úplně šílený způsob téhle debaty. Odmítám to, že jsme ti, kteří nerespektují přírodu, nevnímají její hodnoty jenom proto, že tvrdíme, že v přírodě také je místo pro člověka a je místo pro obce, které mají právo se nějakým rozumným způsobem rozvíjet. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP