(15.50 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane premiére, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jenom dílem losování navazuji na předsedu klubu Stanjuru, ale myslím, že je to docela výhodné.

Tady je stále odváděna pozornost od toho, co se odehrálo včera na půdě Poslanecké sněmovny, k nějakému věcnému sporu o nějaké pojištění. Dnes vystoupí místopředseda vlády, váš druhý, Pavel Bělobrádek, předseda jedné z koaličních stran, a řekne, že doufá, že Babiš a Šincl si spor vyjasní mezi sebou.

Já se vůbec nedomnívám, že tady přece jde o jakýkoliv spor Babiš-Šincl. Tady jde o to, jestli si místopředseda vlády vede složky na jednotlivé členy této Poslanecké sněmovny, jestli s nimi chodí na jednání a jestli je tam otevírá. Vy jste řekl, že osobní dehonestační kampaně jsou něco, co nepatří do politiky. Já s vámi souhlasím, i když, jak dobře víte, pan místopředseda Babiš nám od tohoto pultíku neumí říkat nic jiného než osobní dehonestační kampaně. Ještě nikdy na žádnou věcnou otázku neodpověděl jinak, než že jsme kradli ty karusely (řečeno měkce). Ale to vzal čert. Já se jenom ptám, jestli opravdu pokládáte za možné, aby se vedly složky na jednotlivé členy této Poslanecké sněmovny, aby tyto složky byly na jednání výborů nebo jejich orgánů přinášeny a aby nám někdo říkal: vy smíte mluvit a vy nesmíte mluvit podle toho, co já mám ve své složce a co já si o vás myslím. A pak by mě samozřejmě velmi zajímalo, a to by bylo možné nepochybně zjistit od účastníků jednání, jestli v té složce jsou jenom věci, které jsou z otevřených zdrojů, anebo jestli je to soukromá bezpečnostní služba, která to panu Babišovi, stejně jak to dělala v minulosti Věcem veřejným a Bártovi, dává dohromady.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Pan poslanec navázal na předcházející interpelaci. Já jsem u toho jednání včera nebyl, nicméně jsem si vyslechl stanovisko poslance Šincla. Vyslechl jsem si stanovisko poslance Votavy. O tom, jaké materiály měl k dispozici Andrej Babiš na jednání, o tom vám může říct Andrej Babiš, k tomu já vám žádné podrobnosti říci nemohu. Nicméně tady teď momentálně nejde o podstatu sporu o podobu zákona. Takové spory tady máme dnes a denně. Ale myslím si, že to, co je klíčové, je, jakou formou a na jaké úrovni tady mezi sebou budeme komunikovat. Takováto jednání se tady odehrávají dnes a denně, vyjednáváme s poslanci, ministři vyjednávají s poslanci, politické strany vyjednávají navzájem a jde o to, co bude obsahem těch jednání. Jestli to budou nějaká osobní data, jestli to bude snaha osobní data, osobní informace využívat k nějakému politickému tlaku, anebo zdali budeme mluvit o tom, co je obsahem návrhů, a budeme se vymezovat podle programu svých politických stran.

Já jsem pro to druhé. Já si prostě myslím, že bychom se měli vymezovat sami vůči sobě na základě programů, za které jsme byli zvoleni, na základě zájmu voličů, které tady reprezentujeme, a neměli bychom se uchylovat k postupům, který jsme tady pravděpodobně včera odpoledne viděli. A já si myslím, že od začátku je potřeba říci, že takto se k sobě chovat nemůžeme, protože bychom zabředli do něčeho, co by ještě dále devalvovalo parlamentní demokracii v očích občanů. Pokud si řekneme, a my jsme se pokusili říci to jasně našim koaličních partnerům dnes na jednání koaliční rady, že toto není ta cesta, jak bychom měli komunikovat - a nejde o to jenom v koalici, ale i mezi koalicí a opozicí - že toto není ta cesta, tak doufám, že to povede k tomu, že se ministr financí takovýmto způsobem už chovat nebude.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda pan poslanec Benda - nebude mít doplňující otázku. V tom případě požádám paní poslankyni Němcovou o její interpelaci a připraví se pan poslanec Bendl. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Já navážu, vážený pane předsedo vlády na to, co zde říkali mí kolegové, pan předseda Stanjura a pan kolega Marek Benda. Nám jde prostě o to, abych to řekla úplně jednoduše, jestli ty fízlovské manýry toho, že si někdo shromažďuje jakýsi podivný materiál na své odpůrce, a to nejenom politické, jestli vám připadají normální a akceptovatelné od člena vaší vlády. Vy tady používáte takové hezké obraty, že takhle se k sobě chovat nemáme. No to asi říká paní učitelka dětem ve škole, když se tahají za vlasy. Ale vy jste předseda vlády, který má jako prvního místopředsedu člověka, který nosí složky proti svým koaličním partnerům a tím jim vyhrožuje a zastrašuje je.

To není pouze v politické rovině první věc. On sbírá podobné materiály. Když si přečtete, co se dělo kolem možného návrhu na primátora Prahy, tak když pan Kasl odmítl se jím stát, tak okamžitě dostala pokyn ta paní poručice, jak se jmenuje?, Kleslová, aby na něj něco našla. Když si vzpomeneme na to, jak Andrej Babiš vyhrožoval médiím ve chvíli, kdy server Echo o něm napsal něco nelichotivého, okamžitě vyhrožoval finanční kontrolou. Televize Barrandov obdobně, Česká televize a její pořad Reportéři taktéž. Pan Pavel Šafr, šéfredaktor Svobodného fóra, to stejné. Čili mediální sféře svobodných nezávislých novin, ne mediální agrofertní divizi, je vyhrožováno za jejich nezávislé postoje. Poslanci jsou zastrašováni, soukromníkům je vyhrožováno kontrolami a pozvolnou likvidací, což se ukázalo i na případu těch dvou, kteří protestovali proti registračním pokladnám.

Já chci říct, že to není ojedinělý exces, že to je metoda, kterou používá váš první místopředseda vlády, za kterou vy nesete přímou odpovědnost, a já se vás chci zeptat, do jaké doby ještě hodláte toto tolerovat, tento přechod na oligarchizaci české společnosti, která už se nejmenuje téměř Česká republika, je založena na parlamentním demokratickém systému, ale vytváří se zde nějaké nové pořádky Andreje Babiše. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Požádám pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě že nesu odpovědnost za vládu na základě Ústavy před touto Poslaneckou sněmovnou. Jistě jste zaznamenali, zejména poslanci z opozice, že vláda získala důvěru poměrně nedávno při hlasování v Poslanecké sněmovně, kde byl návrh na to, aby vládě byla vyjádřena nedůvěra. Vláda obhájila svoji pozici a já nesu odpovědnost nejenom za vládu, ale také za to, aby vláda nezklamala očekávání občanů, aby byla schopna naplnit svůj vládní program, dodržet závazky, které na sebe přijaly všechny tři koaliční strany, když jsme se rozhodli tuto koalici vytvořit. A současně je tady určité dilema, které všichni cítíme a okolo kterého tady vedeme debatu. My jsme kolem toho dilematu vedli debatu i dnes na jednání poslaneckého klubu sociální demokracie i na vedení sociální demokracie. Jde o to, že samozřejmě nemůže platit přísloví, že účel světí prostředky. To prostě platit nemůže. Ani pro vládu ani pro naši snahu naplnit náš volební program nemůže platit účel světí prostředky, a proto jsme se také jako jedna z koaličních stran, jako sociální demokracie, jasně vymezili negativně vůči tomu kroku, který včera podnikl ministr financí Andrej Babiš vůči poslanci Ladislavu Šinclovi. A to je postoj, který jsme k té věci jasně zaujali, a já budu i nadále postupovat tak, abych jednal v souladu se svým svědomím, ale současně abych jednal jako odpovědný předseda vlády, který garantuje občanům, že tato vláda pro ně nebude dalším zklamáním, jako pro ně byly vlády minulé. A o tom zklamání a o těch vládách minulých si myslím, že zejména poslanci v pravé části Poslanecké sněmovny něco vědí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku. Máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Chci se zeptat potřetí, pane předsedo vlády, jak je to s těmi složkami. Ptal se vás pan kolega Stanjura, pan kolega Benda, tedy do třetice všeho dobrého. Víte o tom, které všechny složky si Andrej Babiš na koho vede? Ptal jste se ho na to, jak to dělá? Jestli na to má tedy svou nějakou policejní divizi Agrofertu, která mu tohle všechno zpracovává? Řekl jste mu, že je nepřijatelné pro vás jako pro předsedu vlády, aby někdo takový s takovýmito metodami ve vaší vládě zasedal? Mluvili jste spolu o tom, nebo nemluvili?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám pana premiéra, aby odpověděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP