(16.50 hodin)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, 19. června jsem se v Českém rozhlase v pořadu Pro a proti zúčastnila duelu o připravovaném zavádění praktik norského Barnevernu v České republice. Protože vy jste byla právě zaneprázdněna, musela vás v pořadu zastoupit vaše náměstkyně Zuzana Šteklová. Vaše náměstkyně prohlásila, že vlastně ani neví, co norský systém péče o děti znamená, a ujistila mě, že žádné oficiální teze budoucího zákona na ochranu rodiny ještě nejsou na stole. Nicméně v průběhu června a července budou konzultovány s kraji a následně s veřejností.

Odtud má první otázka. Už máme červenec. Byly již tyto oficiální teze budoucího zákona o ochraně rodin poskytnuty alespoň krajům? Proč tyto teze vůbec nejsou konzultovány s veřejností, a to včetně veřejnosti odborné? Budete při přípravě spolupracovat s výborem pro sociální politiku? Kdy nám tyto teze předložíte?

Vaše náměstkyně v pořadu popřela informaci, že MPSV na přípravě zákona spolupracuje s norskou stranou. Na webu MPSV se však u projektu CZ04 Ohrožené rodiny a děti realizovaného v rámci projektu Právo na dětství doslova uvádí: Program CZ04 sestává ze tří částí. První z nich tvoří předem definovaný projekt, který bude realizovat Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Cílem tohoto předem definovaného projektu je sjednocující úprava a ministerstvo jej bude realizovat v úzké spolupráci s norským partnerem, jímž je Ředitelství pro rodinu, děti, mládež, BUFDIR.

Odtud má druhá otázka. Mám věřit vaší náměstkyni, že žádná spolupráce s norskou stranou neprobíhá a na MPSV vůbec nevíte, co norský systém obnáší? Nebo oficiální informaci MPSV, která podrobně popisuje, co vše spolupráce s norským BUFDIRem, ředitelstvím pro rodinu, zahrnuje? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji i za dodržení času a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, já bych možná úplně na začátek trochu poprosila paní poslankyni, aby přestala strašit českou veřejnost jakýmsi nedefinovaným norským přízrakem, který krade děti, a my to chceme od nich okopírovat.

Ano, my chceme změnit systém péče o ohrožené děti v naší republice, a to proto, protože to je věc, která je tady kritizovaná jak domácími, tak zahraničními odborníky takových posledních patnáct, možná i více let, a to proto, že ten systém je nejednotný. Kousek patří pod Ministerstvo školství, kojenecké ústavy jsou pořád formálně nebo metodicky pod Ministerstvem zdravotnictví, zbytek má Ministerstvo práce, zasahuje do toho i Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím soudů, které vždy dělají rozhodnutí, která se týkají přemisťování dětí, atd. Tento systém roztříštěné péče nesvědčí především dětem.

Druhým základním cílem, kterého bych opravdu chtěla dosáhnout, je snížení počtu dětí odebíraných z biologických rodin, a to tím, že se budeme snažit nejrůznějšími podporami, službami podpořit biologické rodiny, které jsou na tom prostě sociálně špatně, aby se z nich především ty děti neodebíraly, to znamená, aby se v České republice snížily počty dětí, které vůbec opouštějí svou biologickou rodinu.

Ani já, stejně jako paní náměstkyně, opravdu nevím, co detailně znamená norský systém péče o děti, ale z toho, jaká je tu vytvářena atmosféra v médiích, odhaduji, že tím myslíte, že je to systém, který naopak hodně dětí z rodin odebírá. Tak to opravdu znovu opakuji: Naším cílem naopak je tyto počty výrazně snížit a dále potom, kdy už děti odebrané být musí, tak výrazně snížit jejich počty, které jsou v institucionální péči, protože pořád ta čísla u nás jsou jedna z nejvyšších v Evropě. Takže to asi je to hlavní.

Jestli paní náměstkyně popřela, že spolupracujeme s Norskem, nevím, já jsem ten rozhovor neslyšela. Ano, my samozřejmě s Norskem spolupracujeme, ono z Norských fondů tady už od roku 2009 čerpá kde kdo, naprosté gros těch peněz jde na opravu kulturních památek, na životní prostředí, tady kolega Brabec zrovna nesedí, ale určitě by to potvrdil. Ano, část Norských fondů financuje náš program Ohrožené děti a mládež, kde chceme, aby to bylo zlepšení kvality systému péče o děti a jejich ochrany, tak jak jsem to už řekla. A v rámci tohoto projektu my nepřebíráme žádný norský model - znovu prosím, abyste tím nestrašila veřejnost. My z toho hradíme nejrůznější konzultace s mnoha, nebo s řadou zemí a vybíráme si z toho to, co je nám nejbližší. Opakuji, účelem je snížit výrazně počty dětí odebíraných z rodin a těch, které už musí být odebrány, tak snížit jejich počty v péči ústavní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Takže děkuji. Já jsem ráda, že výbor pro sociální politiku obdržel nějakou informaci na naše otázky. Ty se týkaly také statistiky počtu odebíraných dětí, protože neustále slyšíme, jak je nutné snížit počty odebíraných dětí. Přesto nám bylo odpovězeno, že kvalitní statistiky není možné vytvořit. Pak je těžko se o ně opřít.

Ráda bych ty kritiky, které se na nás valí z různých institucí, měla i podložené tak, aby byly renomované. Kdo je přednáší, kdo je přináší a kdo je podepsal.

Zároveň jsme jako výbor pro sociální politiku požádali o dopadovou studii, tzv. RIA, analýzu dopadů těch zamýšlených kroků, které máte v plánu učinit. Především chceme oficiální teze. Pokud se máme nějakým způsobem podílet na spolupráci, tak chceme tedy vědět, že spolupracujeme a hovoříme o tezích, které jsou oficiální, nikoli jak paní náměstkyně řekla, že jsou neoficiální. Pak si spolu můžeme říci, že se určitě shodneme na tom, že je nejdůležitější pomáhat primární biologické rodině, aby bylo co nejvíce dětí zachováno ve svém původním biologickém prostředí u svých biologických rodičů. Ale to tyto teze, o kterých ale nevíme, jestli jsou oficiální, skutečně neobsahují. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Takže vás ještě jednou žádám o oficiální teze, abychom se jak na pracovní skupině, kam už přišla vaše poradkyně, tak ve výboru mohli bavit o stejných tezích a mohli spolupracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Paní ministryně zareaguje.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Až oficiální teze budou, tak určitě budou a samozřejmě je budou mít ti, kdo chtějí a kdo se tím zabývají, je budou mít k dispozici. My si nebudeme vyrábět něco jenom sami na ministerstvu, protože to nemá žádný smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní požádám o interpelaci paní poslankyni Miroslavu Němcovou, která interpeluje ministra vnitra Milana Chovance. Máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji. Já bych chtěla oslovit pana ministra, rozumím tomu, že je nepřítomen z důvodu závažného zahraničního jednání, to akceptuji, ale dostanu samozřejmě odpověď písemnou.

Jedná se o tento problém. Já jsem se dívala na nedávnou demonstraci proti migrantům, která se stala slavnou zejména tím, že se na ní objevily šibenice, a to se široce v české veřejnosti diskutovalo. Nechám stranou to, že podobné výjevy před dvěma nebo kolika lety se panu předsedovi vlády, tehdy opozičnímu politikovi, velmi líbily a neprotestoval proti nim. Chtěla bych říci, že já jako současná opoziční politička jsem protestovala proti těm nynějším šibenicím, protože si myslím, že demokracie stojí za to, abychom ji obhajovali, ať jsme v opozici, nebo v koalici.

Ale objevil se tam také nápis, bohužel nezřetelně, nemám ten důkaz, ve smyslu protižidovském, a proto jsem si vzpomněla na to, že existuje nějaký pán, který se jmenuje Adam B. Bartoš. Ten už od roku 2013 začal vytvářet nějaký seznam známých Židů působících v České republice, ať už umělců, politiků, ekonomů, podnikatelů, pedagogů atd., sportovců, a vím, že se tímto seznamem zabývalo Ministerstvo vnitra, zabývá se jím také Úřad pro ochranu osobních údajů, a tyto obě instituce zatím nedávají najevo, jaký je výsledek tohoto zkoumání.

Proto se chci pana ministra zeptat, jak daleko pokročili v tomto šetření, pokud jde o možnou trestnou činnost v případě zveřejnění takovéhoto seznamu, a za druhé, zda má nějaké poznatky, že na demonstraci, o níž jsem mluvila, se podobné nápisy objevily, policie to vyhodnocuje, jak to vyhodnotila a jak bude jeho úřad v této věci postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za vaši interpelaci a požádám jedenáctého v pořadí, pana poslance Radima Holečka, o jeho interpelaci na opět ministra vnitra Milana Chovance. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP