(17.20 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Tady bych chtěl říct jednu takovou zajímavost z minulosti, když se začínalo mluvit o kouření a o škodlivosti kouření vůbec ve světě. Tak asi pravděpodobně první se tomu věnovali ve Spojených státech v 50. letech, kde nějaký profesor Graham jednoznačně ukázal na epidemiologických studiích, že kouření škodí, a potom hned vzápětí koncem 50. let samotný tabákový průmysl provedl několik studií, kde prokázal škodlivost tabáku, kouření tabáku a zplodin. Prostě ve Spojených státech pak došlo k tomu, že až do roku 1965 v podstatě docházelo k nárůstu spotřeby tabáku a v roce 1965 se začaly najednou uplatňovat určité zákazy. Bavili jste se tady o zákazech, jaké je to omezování svobody, a svoboda končí tam, kde začíná toho druhého atd., nebo začíná tam, kde končí toho druhého. No dobře, ale přesto právě na Spojených státech se ukázalo, že jakmile začaly zákazy, a to s reklamou a dalšími, i to, co je třeba v tomto zákonu, tak došlo a dochází od toho 65. roku k rapidnímu poklesu spotřeby tabáku. Kupodivu je zajímavé, že spotřební daň, která byla, myslím, v roce 2009 uplatněna ve Spojených státech - zvýšení spotřební daně nevedlo tak k razantnímu poklesu jako předcházející aktivity.

Je nám jasné, že v podstatě tento zákon nevymýtí zcela kouření tabáku, to je pochopitelné, ale je to první krok k návratu do Evropy. O určitých zmírněních se asi budeme bavit, ale já osobně si myslím, že by měl být co nejtvrdší, ale určitě, tak jak to tady bylo už řečeno, tak budou takové návrhy, ale bez toho bychom se asi nevrátili do civilizované Evropy. A já bych si to hrozně přál, protože oni už i lidé kolem nás to chtějí, a chtějí to moc, to je vidět z průzkumů, a dokonce chlapi u nás v garáži mi říkali, když se bavili o hospodách, jak tu byly řeči o hospodách, tak mi říkali: Byli jsme v hospodě a tam jsme se hádali, jestli už to kouření tabáku zakázáno bude, nebo nebude, tak kdy to jako bude? Protože ten samotný hospodský jim řekl: Ať to je, či není, od 1. 1. je tady nekuřácká hospoda. A v podstatě si to tak udělá, protože vidí jiné příklady, kdy ten, kdo zavedl nekuřáckou hospodu, nakonec měl ještě vyšší zisky než ten, který má jen tu kuřáckou hospodu.

Nebudu vás pochopitelně dál unavovat dalšími odbornými věcmi. Já si myslím, že z hlediska lidského jsme na správné cestě, a věřím, že to celé dobře dopadne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rostislavu Vyzulovi. Máme další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Michal Kučera, poté pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já jsem pozorně poslouchal pana předřečníka, pana Vyzulu, určitě tam zazněla celá řada odborných argumentů, dokonce některých velmi děsivých. Poté, co jsem si ho vyslechl, mám jeden základní dotaz. Proč nezakážeme kouření? Proč nezakážeme prodej cigaret? Ty argumenty jsou naprosto děsivé. Proč zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace? To je naprosto neúčinný krok. Já se ptám, proč pan předřečník nepředložil návrh zákona, kde skutečně zakáže prodej cigaret, kde cigarety postaví na stejnou úroveň jako ostatní drogy. Protože drogy také omezujeme, také zakazujeme kouřit marihuanu, zakazujeme používat další lehké drogy. Proč nepostavíme tabák na stejnou úroveň? Proč děláme ten pokrytecký krok, že zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já jen stručnou poznámku na pana profesora Vyzulu. Já pořád ještě přistupuji k tomuto zákonu s tím, že chráníme nekuřáky, ne že odrazujeme kuřáky. Pokud je to jinak, tak přehodnotím svůj přístup k tomuto návrhu zákona, který jsem připraven podpořit. Jestliže chráníme nekuřáky, logické je, že ti kuřáci budou kouřit dál.

Pak k té poznámce k elektronickým cigaretám, prostřednictvím předsedajícího. Pane poslanče, já jsem netvrdil, že to není škodlivé pro ty, kdo vdechují ty páry, ale jsem připraven tvrdit, že opravdu není prokázána sebemenší škodlivost pro ostatní účastníky v tom okolí, kde koncentrace oné vydechované páry je tak stopová, že ty oxidy mastných kyselin z přepálených tuků z kuchyně jsou mnohem škodlivější než výpary z té elektronické cigarety. I vy sám jste tady několikrát hovořil o škodlivosti kouření tabáku. Tohle není ani kouření ani tabák. To se vypařuje roztok polypropylenglykolu, ve kterém je rozpuštěna nějaká koncentrace nikotinu. To není kouření. A jestliže v protikuřáckém tažení zakážete i tohle, tak je to ideologie. Já bych si velmi vážil toho, kdybychom tento problém dokázali řešit věcně, neideologicky a chránit ty, kteří si tu ochranu zasluhují, tzn. nekuřáci, kteří si nezaslouží, abychom jim foukali páchnoucí kouř do obličeje. Zakážete-li v rámci protikuřáckého tažení i elektronické cigarety, dopouštíte se ideologie a to sem nepatří.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi za dodržení času k faktické poznámce. Ještě další dvě faktické poznámky. Pan poslanec Petr Adam a poté pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane, poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý večer. Já se nebudu pouštět do nějaké hlubší polemiky o škodlivosti kouření. O tom asi nikdo nemůže pochybovat a byl bych jenom blázen, kdybych něco takového zkoušel. Nicméně pokud v tomto zákoně budeme navrhovat zákaz elektronických cigaret, tak jak řekl můj předřečník pan Kalousek, jedná se o vaporizaci polypropylenglykolu, a pokud zakážeme i toto, tím pádem musíme zakázat veškeré diskotéky, musíme zakázat divadelní představení, protože přesně tato náplň je součástí všech smokerů, které se tam používají, které má naše mladá generace tak ráda jako efekt. Takže musíme jít opravdu daleko, musíme dodržet zákon a všechny tyto produkce musí být zakázány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Adamovi. Pan poslanec Štěpán Stupčuk také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji. Já bych chtěl ještě znát odpověď na jednu otázku, a teď se obracím zejména na lékaře a předkladatele: jakým způsobem ohrožuje kuřák nekuřáka, pokud ten kuřák kouří v té stavebně oddělené části, kde s tím nekuřákem nepřijde do styku? To by mě fakt zajímalo. Protože pokud ne, tak pak nechápu, proč nejdeme touto cestou, trvat na tom striktním oddělení. Vždyť přece to se dá řešit i ve vazbě na personál. Buď si vyberu personál, který je kuřák, nebo to můžu provozně vyřešit, že to bude bez obsluhy. Přijde mi to rozhodně mnohem méně invazivní do práv té docela početné menšiny 34 % lidí, kterým teď tady servíruji ten absolutní zákaz spojený se sociální segregací, s vyloučením. Takže já bych chtěl vědět, kde tu existuje ta propojenost a proč tedy nejdeme cestou trvání striktně na oddělení toho provozu na kuřáckou a nekuřáckou část, protože to se mi zdá nejzajímavější. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Pan kolega Kaňkovský ještě počká, paní poslankyně Miroslava Němcová je přihlášena k faktické poznámce. Prosím paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jen k tomu termínu pokrytectví, které tady zaznělo. Jestliže se bavíme o tom, že ten zákon má postihnout zejména ty, kteří ohrožují nekuřáky, tedy chceme chránit nekuřáky, tak já myslím, že každý z nás dospělých, já jako celoživotní nekuřák se umím docela rozumně rozhodnout, jestli půjdu do baru, hospody, restaurantu, restaurace, jakkoli to nazveme, pivnice, kde se kouří nebo nekouří, a nikdo mě nebude ohrožovat, pokud nebudu chtít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP